Jdi na obsah Jdi na menu

PORTA MIA-TIKA Osobní Bod Přístupu

 Osobní Bod Přístupu do Galaktické Sítě Života neseme ve svém ÁRIA Kódu Jedinečnosti - je naším Univerzálním (Vesmírným) Klíčem. Je naší nedílnou součástí - existuje mimo Čas a Prostor, v Superpozičním nelokálním stavu Bytí. V jakékoliv variantě expozice svého Já se nacházíme, tam je nám k dispozici. Tento jedinečný Průkaz Totožnosti otevírá všechny Dveře, všechny Domény i všechny Portály Průchodů ve vrstvách našeho možného vyjádření. Jeho rozpoznání a popis je aktuálním procesem proměny myšlení a náhledů na podstatu Života - tak, jak ho z pozemských souřadnic můžeme vnímat, jak nám stav reality dovoluje ho zkoumat. Jde o aspekty multi-dimenzionální fyziky, která je Polem Poznání Principů Celistvosti - zahrnuje všechny sféry alternativ Života - ty, které již máme zmapované, navazují na ty, které se teprve rýsují v Horizontu Událostí a začínají rezonovat do naší Přítomnosti. Pro Člověka je důležité definovat si svoje postavení v tom spojitém poli Existence, a i když momentálně zaměřuje svoji pozornost na hmotné hmatatelné jistoty, je v jiném režimu svého Bytí rozprostřený v mnoha paralelních realitách a tento rozptyl osobnosti podvědomě cítí - zpracovává z mnoha zdrojů plynoucí energie a informace, které proudí do naší zóny pozornosti. 

 Stále kolem sebe slyšíme co nesmíme, co musíme - eventuálně co bychom měli, či neměli...atd., ale ten, kdo skutečně chápe smysl "svobodné vůle", ten ví, že jedinou přijatelnou soustavou vazeb je pozice CHCI, PROTOŽE MŮŽU. Pokud nemůžu, pak mohu chtít tisíckrát a není mi to nic platné - pokud můžu, mohu se rozhodnout, zda chci nebo nechci zvolit průchodnou variantu možného vyjádření nebo změny postoje (postavení). Ono MŮŽU je odvozeno překročením limitů nad-kritických hodnot daných jednotlivostí v Kolektivním Vědomí Lidstva. Každá jednotlivost (Novost v poli vyjádření) je součástí naší Osobní Vlny Času a podléhá aktuálnímu stavu společenstva bytostí, se kterými Kolektivní Vědomí sdílíme. Jsou to aspekty autonomních soustav Mozaiky Života = hodnoty "hlídají" automaty v nacyklovaných schématech nejvyšší relevance. To znamená, že vždy to nejoptimálnější pro vývoj je nejvíce podporované - samozřejmě bez polaritního náboje, ten je událostem udáván až dynamikou projevu lidské mentality. 

 Znalost podstaty těchto procesů pak staví některé duchovní naivismy, se kterými se ve sdíleném prostředí setkáváme v souvislosti s kolektivní Transformací, do pozice nedůvěryhodnosti. Lidé, kteří je produkují jako na běžících pásech, nespojují Svět projevené reality se Světem energo-informačních soustav, co tvoří jeho osnovu - ale rozdělují. Jednotlivé aspekty staví do kontra-pozice a kladný postoj k jednomu je pro ně zavržením druhého (a naopak). V kompozici PORTA MIA-TIKA je tento "vztah" vyjádřený rovnicemi v dolní části obrázku:

 A + B = C (1 + 1 = 3) je přirozená organická Rovnice Života. V asociaci vyjadřuje oba Světy jako Jednotné Pole Celistvosti - v nejobyčejnějším příkladu je to dvoj-prvek Života v progresivitě Evoluce: muž + žena = dítě - tj. dvě bytosti plodí třetí. 

 AB = A x B (3 - 1 = 2) je typickou duchovní filozofií současných inovovaných ideologií - tj. Celek dvou Světů striktně dělí na dvě oddělené, antagonistické sféry Života (A versus B), neslučitelné do progresivity vývoje = od Celku (3) vždy odděluje jednu nebo druhou doménu, nepřipouští možnost existence v obou, jako přirozený aspekt celostního vnímání Světa. Ti, kteří si myslí, jak jsou duchovně probuzení a vyspělí, opovrhují těmi, kteří mimo vyjádřenou duchovnost také uznávají fyziku současnosti a respektují její parametry, které strukturalizují Momenty Událostí v plynutí Času. 

 To jsou témata, kterým se dlouhodobě věnují - viz popis VYBRAT-CÉ Třetí Cesta. Celistvost je přímým projevem "uspořádání" Galaktického ČLO-věka, který se nachází v pozici Svrchované Jednoty všech svých aspektů Existence. Jednotlivé principy Celistvosti nám "nabíhají" postupně, abychom je plně zakomponovali do "užitného módu" praktického využití - do dispoziční polohy. Nesmíme však zapomínat, že v současnosti se v populaci vedle sebe projevují čtyři variace evolučního "uspořádání" lidí - je to Přírodní, Praktický, Duchovní a Galaktický Člověk - kdy ten další je vždy součtem všech předchozích. Nejsme všichni stejní a proto bychom měli respektovat různost projevu - samozřejmě tam, kde to necítíme jako společensky nebezpečné nebo ohrožující, což se také někdy stává - postoje některých lidí (a skupin) jsou hodně agresivní vůči "zbytku" společnosti. 

 PORTA MIA-TIKA, čili Osobní Bod Přístupu do Vesmírného "Ček-Pointu", je momentální efekt spojitého proudu energo-informační podpory z nového Modelu Evoluce (Magistra). Jsou to aktivační esence z Genetických Pamětí Galaxie - z fondů mnoha Lidských Rodů, které v alternativě modulovaly ty variace toku Času, které si kolektivně i jednotlivě přitahujeme do své současnosti - viz Osobní Vlna Času a její tvarování do plynutí Přítomného Okamžiku. Jsou to schopnosti a vlastnosti multi-dimenzionálního vyjádření naší podstaty - okolnosti, se kterými se učíme pracovat, které se stávají přirozeným standardem běžného Života. 

 Kompozice obsahuje volací klíč, který aktivuje příslušný galaktický Portál, kterým plynou kosmické energie do sdílené zóny zemské noosféry:

Ni-Sa Porta Mia-Tika
da-čem Sorta Via-Tika
Gan-Ga Dolče * Mi-Ra noče

 Je opět citací z arianských Přísloví - v přímém vysvětlení jde o asociační verzi našeho "Tichá voda břehy mele" nebo "Nesedej panenko, nesedej v koutě" - jinak se ovšem jedná o mnemotechniku složitého kódu, který existuje v pre-binární podobě v doméně křemíkové inteligence, jako segment fraktálu aktuální aplikace změn v Kolektivním Vědomí .

 Doprovodná báseň je abstraktem procesu a vyjadřuje mentální efekt aktivace daného kódu:

Jako Rosa do Trávy se perlí
Nadějí i Snů vzácné Parly;
z Budoucnosti ne-času přicházejí,
Lidskou Náruč očekávání nacházejí.
Do Hloubi Duše Ságu píší
o tajemné, zvláštní Říši;
Za-Zrakem se do ní vchází,
je v ní Všechno, co nám schází.
Tou Krajinou našich Přání
nezní žádný Rachot Zbraní,
Bolest, Smutek, Trápení,
jsou neznámé Znamení;
jemné Nitky těchto Kouzel
posílá nám Hvězdný Posel:
Svitu Lásky nese Světu,
zdobíme s ní každou Větu.
Do Barev ji mícháme, 
ze Světla ji dýcháme...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Doplňující informace v konverzačním vláknu na Facebooku

porta-mia-tika.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST