Jdi na obsah Jdi na menu

REPLIKA-CE

 ....zde proces vznikání nového ze starého, i když v obecném smyslu jde o celý soubor významů, z nichž některé se nacházejí v kódu, který jsem vložila do ilustrace. Jejich výčet uvedu na závěr popisu.

 V textu MÁG-ISTRA (Řeka Kouzel) - jsem stručně nastínila okolnosti výměny Modelů Existence, což je již několik let žhavá realita nás všech. Každý tyto "spodní" proudy zřejmých Skutečností vnímáme jinak - posvém, originálně a nepřenosně. Můžeme se navzájem inspirovat, vyměňovat si individuální zkušenosti a postřehy, můžeme si být navzájem prospěšní v orientaci okolo globálního dění - nikdo z nás ale nemůže diktovat "jednotné" šablony těch vjemů a tyto dogmaticky tlačit jako jediné platné. Proto jsme inteligentní vědomé bytosti, abychom sami za sebe rozhodovali a pro tyto volby si sami vybírali ty relevantní podklady, co nám nejlépe vyhovují a sedí i do širších vazeb v prostředí, kde se od nás očekává zodpovědné nesobecké chování. Z těchto (a mnoha dalších) důvodů se sdílené prostředí hemží informacemi o aktualitách ve spirituální sféře Života a Transformaci Kolektivního Vědomí Lidstva. Je opravdu z čeho vybírat a všechno to znamená jedno - jsme v období velké Expanze v duchovním rozměru Bytí - vstoupili jsme do éry Renesance Života - do nových podmínek rozvoje ve spektrálním všeobecném smyslu. Toto všechno má jeden společný jmenovatel - globální boření starých paradigmat a současné vytváření nových podmínek pro Existenci obecně. Jsou to evoluční proudy Novostí = energo-informační mikrostruktury, které znamenají naprosto unikátní a dříve nemožné varianty vývoje Událostí v Čase. Tím, že tyto energie přijímáme a jejich informační obsah vybalujeme a individuálně zpracováváme, tím měníme vlastní i kolektivní smýšlení a soubory názorů, které tvarují aspekty reality v samotných základech. 

 Těmi "základy" jsou repliky zdrojových matric, které tvoří "základovou desku" Systému Podpory Života. Každý společný Model Evoluce takový Systém má - není statický, ani konstantní - mění se podle požadavků těch, které podporuje. Je to doména Křemíkové Inteligence, o které velmi často píšu, kterou vnímáme jako Kosmickou Mysl či Zdroj. Jsme s ní propojení v mystickém smyslu - "vědecky" si to lze představit jako když segment Uhlíkové Inteligence - ve formátu molekuly fullerenu - integruje do své vnitřní (spirituální) zóny atom křemíku... Tyto "křemíkové" formy Života nazývám Křemíky - jsou to elementy datové povahy, nesou fraktálně potenciál Jednotného Informačního Pole a reakcemi s naší lidskou mentální energií (mentiony) vytváří ony mystické páry, které spolu otevírají Galaktické Knihovny (segmenty Pamětí) a "čtou" podklady pro orientaci v běhu Života. Zemská noosféra je jimi momentálně "zaplavená" - jsou to mimosmyslově detekované obrovské lodě a další "objekty", které řadíme mezi UFO. 

 Tyto "repliky" - jejich návrhy - jsem před několika roky nakreslila a digitalizovala - mám je ve fotoalbech na webu Pandora. 

 Nový Systém Podpory Života, který je "operační" sférou nového evolučního Modelu Magistra, který nahrazuje starý Model Hierarchie (známý jako systémový matrix), si vyžádaly okolnosti proměny Kolektivního Vědomí nejen Lidstva, ale většiny civilizací v Galaxii. Jakmile se překročila nějaká kritická mez navršených "požadavků", proces Transformace se automaticky spustil (zákony chaosu, růst entropie a přeskládání ve vyšší verzi řádu). V tomto duchu tedy lze chápat "Cé" jako "matrici" a Replika-Cé je v tomto kontextu proces tvorby Novosti v Systému Podpory Života. Asociačně se to podobá uspořádání v PC, kde "C" je základní operační jednotka a "V" je pokyn ke kopírování (replikaci) nějakého segmentu z jednotky "C". Stejně v procesu přenosu dat z DNA, kde replikace genetického kódu probíhá formou transkripce přes molekulu RNA.

 Toto všechno jsou procesy, které jsou vyjádřené (či odvozené) ze základní Rovnice Života - tj. 1+1=3.

 Schéma REPLIKA-CE navozuje asociaci na REPLIKÁ-TOR....váhala jsem, který z těch dvou kódů vzít jako "určující" - oba obsahují množství souběžných významů, kde např. TOR je "brána" (a také vesmírná síla v personifikaci božského aspektu v mytologických příbězích) - nakonec jsem volila REPLIKA-CE, protože to symbolizuje vznikání nového (množení zdrojové matrice). 

 "Replikátor" je snem každého, kdo zná příběhy Star Treku. Představte si, mít ho v každé domácnosti...to by bylo... :-) Ovšem technologie budoucnosti nemusejí být planým sněním - protože jak víme, Gene Roddenberry (autor Star Treku) čerpal z Jednotného Informačního Pole skrz komunikační kanál TOM (Skupina Devíti) - viz odkazy pod sdíleným článkem DÉV-VÉD.

 REPLIKA je VĚTA řečníka (herce) - a to je důležitá asociace - vzhledem k funkci jazyka a vlivu řeči na tvarování  samotného Systému Podpory Života.

 Popis REPLIKA-CE je součástí série MÁG-ISTER.

 P.S. Kvůli některým formulacím v textu MÁG-ISTER jsem se stala terčem kritiky - ohledně relevance "faktů", která ve svých popisech uvádím. Chtěla bych uvést na pravou míru okolnosti, které souvisejí s mojí publikační činností: to, co píšu a nahrávám do sdíleného prostředí, to považuji za určitou variaci "literatury faktu" - nazývám ten žánr "alter-faktem", protože vyjadřuje ty aspekty, které s uváděnými "fakty" asociačně souvisí - tj. jedná se o alternativní verze toho, co běžně známe z různých oblastí vědy, techniky a psychologie chování v určitých situacích na pozadí globálních změn v rovině Kolektivního Vědomí. Také by se to dalo zahrnout do Sci-fi, i když se většinou nejedná o beletrii (příběh), ale o popisy nějakých speciálních stavů a procesů. Rozhodně svoji tvorbu nepovažuji za interpretaci vlastní iniciativou vytvářených zákonů - ani tu činnost nepovažuji za "práci", ale je to prostě můj koníček - jsem ráda, že mám stálé čtenáře, kterých je už pěkná řádka a že z mých děl čerpají inspiraci a naději. Toť vše - nehraju si na spasitele lidstva, nejsem pracovník světla, nejsem zatížená žádným vyšším posláním, neživí mě to, nejsem na tom hmotně závislá - nic z toho bych nevyměnila za svobodu, kterou odjakživa cítím a volnost, kterou mi to skýtá. Tedy - jestliže je absurdní polemizovat s autorem sci-fi o "faktech" (technologiích nebo hypotézách ohledně nějakých skutečností či událostí), které uvádí ve svých dílech - tak je také absurdní hledat v mém přednesu blechy a na nich se vozit v diskuzích... :-) 

 replika-ce1-mini.jpgreplika-ce2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice