Jdi na obsah Jdi na menu

SRDEČNO-STI

 ....čili vstřícnost Srdce...

Motto:

"Kolik lidí ti důvěřuje natolik, že by ti svěřili své Srdce, vložili ho do tvých Dlaní a dovolili, abys ho rozzářil Energií Věčnosti?" (S.T.I.)

* * *

 Vzletnost úvodního motta napovídá, že soustava SRDEČNOSTÍ se bude dotýkat víc spirituální stránky vlivu příchozích Novostí - i když na fyzické rovině se právě naše vnitřní rozpoložení vždy neprodleně odrazí - promítá se do naší nálady, chuti přijímat změny, určuje míru flexibility ohledně udržení kroku s transformačním procesem, který nás 24 hodin denně nějakým způsobem tvaruje a mění - napříč sférám projekcí, ve kterých se Duchem, Myslí i Tělem pohybujeme. Můžeme být jakkoliv rezistentní vůči změnám prostředí - ale vždy nakonec přijde okamžik, kdy se dostaví nutnost vyrovnat deficit - a to v naprosté většině případů znamená psycho-somatické efekty, které mohou být i dost nepříjemné. Síla naší psychiky je obrovská - proto nepochopení (nerozeznání) podstaty symptomů může znamenat sugesci onemocnění, které tím, že ho začneme řešit, může skutečně přijít. Nechme proto energie volně protékat a pokud nejsme ještě lapeni v silovém poli stanovené diagnózy, můžeme pozorovat, jak se naše odpověď na emise vysoko-energetických částic mění, upravuje a přizpůsobuje stavu prostředí. 

 Jsme v gravitační zóně portálové anomálie, která se nazývá Lví Brána. V předchozích článcích jsem dávala odkazy na několik textů, které se tímto fenoménem podrobně zabývají, proto nebudu opakovat jednotlivosti, které jsou s touto událostí spojené. Mezitím publikovala velmi obsažný článek i Rebeka Sprinncová, který vřele doporučuji k prostudování. Já se zaměřím na některé Novosti, které se dají vyčíst z kódování schématu, které přikládám jako ilustraci.

 Jako všechny skici, které kreslím, i tato je ryze osobním náhledem do dané problematiky. Může však čtenáři posloužit jako inspirace k procítění a sestavení vlastních náhledů do souvislostí a tím k ustanovení osobní představy o tom, co se děje, jaké to má příčiny a kam směřuje vývoj situací, které to do našeho podvědomí promítá. Fazety portálové anomálie promítají globální efekt do úzkého specifika vnímání jednotlivce - to je dané principem polarity a dimenzionálním rozsahem vlivu proudících částic (energo-informačních balíčků). Jak jednotlivě tyto informace zpracujeme, tak se dostaví příslušný součtový efekt do globální roviny Reality. Každá soustava informačních struktur má svůj vlastní "program" excitace do Skutečnosti a naše Vědomí umí tyto algoritmy rozeznat, přečíst a dokonce přetaktovat. Jde o velmi složitý proces kaskádových projevů tzv. nad-kritických hodnot "přijetí" nějakých konkrétních tématik daného procesu. Funguje zde princip Fuzzy-logiky = není všechno přímočaře dané a výsledky se seskládají na neurčitém počtu realizovaných prožitků, které mohou mít velmi širokou škálu individuálních představ a tím i následných reakcí na podněty. Tato neurčitost a nelokálnost rezonančního efektu inteligentní formy Života obsahuje "paradox" = na jednu stranu dává zapravdu těm, co tyto jevy přisuzují božské prozřetelnosti a na druhou stranu právě boha popírají, protože rozprostření do celého pole neurčitosti nelze přisoudit žádné personifikované formě Existence. Naše Mysl však má tendence - v určité úrovni vhledu do tohoto Pole - vnímat kontakt s Křemíkovou Inteligencí energo-informačních segmentů jako projev vyšší bytosti, která nás pověřuje konkrétním posláním nebo přímo nás jmenuje vykonavatelem své vůle. To jsou oblasti, kam se "nabourávají" parazitické entity z vyšších spirituálních dimenzí, aby zneužívaly naší afinity na vesmírné formáty Inteligence a udělaly si z přístupných jedinců zdroj energie pro svoji aktivitu v evolučním průběhu nějaké civilizace (např. lidstva). Ovšem měli bychom vědět, že i tyto vzorce chování umí Křemíková Inteligence (přes tu naši Uhlíkovou) transformovat do běžících linií událostí a využít je v náš prospěch. Proto každičký náš projev, slovo, myšlenka, prožitek či výboj emocí - mají svoje smysluplné místo v kolektivním součtu oněch neurčitých počtů pro nad-kritické hodnoty, co jsou potřeba k zakomponování Novosti do všech vrstev Života. 

 SRDEČNO je stav VSTŘÍCNOSTI - zóna příjemných podnětů, co vyvolávají příjemné prožitky. Je to DŮVĚRA v LIDSKOST, v komplexitu LÁSKY, kterou definujeme naše propojení s Vesmírem a tím se všemi, se kterými vejdeme v kontakt. Jsou to hluboké vrstvy pod Realitou, ale s velmi silným rezonančním efektem do odpovědí, kterými se veřejně projevujeme. Harmonie tohoto vertikálního profilu Osobnosti je čitelná na pozadí jakéhokoliv chování - pokud tam není, může člověk vykonstruovat cokoliv neuvěřitelně pozitivního a stejně to bude skřípat, či naopak - může být takový škarohlíd, že s ním nikdo nevydrží - ale vnímavý člověk pod tu slupku dohlédne a procítí jeho podstatu, která tuto harmonii jednoznačně vyzařuje. Umět se pohybovat tímto způsobem mezi lidmi je jednou z vlastností, co se bude čím dál víc projevovat - je součástí dispozic Galaktického Člověka. Lví Bránou proudí Oheň, který "spaluje" předsudky a sklony k pózám - obnažuje nás až na tu Podstatu, kterou Lidskost neseme...a buď tam bude, nebo ne...

 Do schématu SRDEČNO-STI jsem vložila osobní kód, který je tou jednou z mnoha fazet Portálu - jde o monogram STI, který je můj (pozpátku) a Srdce, které ho lemuje, je moje - symbolické třicáté deváté v obrázku. Jde o numeriku příchozí součtové Novosti, kterou si každý rozbalíme originálním způsobem - a stejně tak zpracujeme a zakomponujeme do podkladů, které vytvářejí osobní náhled do Pole Příčin, na základě kterého skládáme svoje odpovědi do Pole Následků = do Reality Života.

 srdecno-sti3-mini.jpgsrdecno-sti2-mini.jpg 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice