Jdi na obsah Jdi na menu

SYMBOL-ON

 ...čili fenomén VYZNÁNÍ...

 Jak se posunujeme do nově uspořádaných polí Reality, která se spontánně složila na pozadí změn uvnitř Kolektivního Vědomí Planety a Lidstva, tak jsme čím dál blíže Celistvosti - ve smyslu Svrchovanosti jednotlivce v množině Celku. Tato Autonomie Osobnosti bude víc a víc nabývat na síle se prosadit - prostředky, které jsme dříve znali jen v teoretickém předpokladu jejich existence.

 Vše, co nám přichází do projevené sféry vnímání a je připraveno k obecnému využití, už někdo někde precizně a ve všech možných situacích vyzkoušel. Člověk v poloze inkarnačního projevu není "trenažérem" Skutečností - je jejich Tvůrcem, ukotvuje je do Jednotného Informačního Pole Vesmíru jako alternativu možného a ty stěžejní z nich (které mají potenciál evoluční změny) se mu vrací jako relevantní součást jeho běhu Životem. Mezi projektem (vizí) a jejím uskutečněním je prostor, kde dojde ke spektrálnímu testu dané myšlenkové struktury. Onou laboratoří testů je celá škála Světů, kde existují inteligentní formy Života v nekonečnu variet vyjádření. Jako názorný příklad máme k dispozici např. seriál Star Trek a jemu podobná umělecká ztvárnění představ o mimozemských civilizacích a seskupení entit, které nemusí být "postavené" nutně na uhlíkové bázi a uhlíkových formátech Inteligence. Sítí Života, na které je koncipovaná soustava Světů v Oktávě dimenzí Živosti (Vesmíru), jsme Všichni se Vším propojení - z ní přijímáme podněty a zpětné vazby, na základě kterých proudí energie pro naše vnímání Skutečností a jejich energo-informačních struktur.

 V duchovní (nefyzické) oblasti jde o multi-dimenzionalitu vnitřního aspektu Člověka - napojení na spektrum mnoha osobních vyjádření do oné Sítě Života, díky kterému čerpáme tzv. systémovou podporu Života. Lidé, kteří nevěnují patřičnou pozornost a péči svému součtovému Já ve spirituálních oblastech Života, nejsou od Sítě odpojení...jen z nějakého individuálního důvodu potlačili tuto složku své Existence  a zaměřili se pouze na Přítomnost faktické stránky Bytí. Schopnost "kmitat" vertikalitou Času - jeho vrstvami v Přítomném Okamžiku - je nám vrozená, ale schopnost zpracovat informační a energetický potenciál, který je nám z tohoto zdroje k dispozici - tedy ve frekvenci Beta Vědomí, kdy vnímáme i reálnou fyzickou přítomnost - tu nemáme všichni stejně rozvinutou. Jde o memové-brány (membrány) mezi frekvencí Beta a Théta s Alfou, které oddělují vjem Přítomnosti fyzické složky - její sled aktivních událostí, kterých jsme součástí a na jejichž tvarování se spolupodílíme. Tyto membrány se nyní rozpouštějí - vcházíme do spojité frekvence Vědomí v rozsahu Alfa-Beta-Gama, která se centralizuje do Beta přímé asistence na změnách v této a ostatních dimenzích Živosti (viz moje předchozí popisy). 

 SYMBOLON je VYZNÁNÍ. Tento široký pojem postojů a přístupů k obecnému vnímání Světa se momentálně dynamicky rozvíjí - do mnoha-četného multispektrálního vjemu Přítomnosti, pochopení a uchopení aspektů Života z více úhlů možného směru a následného smysluplného zpracování těchto podnětů do praktické zóny Existence...na individuální rovině i na té kolektivní. To jsou atributy Celistvosti a posun do intencí Galaktického Člověka. Co Člověk - to originální představa o Bytí jako takovém. Máme ale společné platformy, podle kterých řídíme svoje "osudy" a jejichž osnovu vštěpujeme výchovou nové generaci. V tomto přechodném období změn proto zaznamenáváme množství protichůdných informačních kanálů - je to změť všech možných alternativ tzv. Pravdy o všem, co se naší Existence a Historie týká - orientovat se v tom chaosu je někdy obtížné - ale je potřeba tím projít, aby se "zrno" oddělilo od "plev" a ty skutečné Hodnoty dostaly zelenou (vešly do povědomí jako relevantní součásti naší Cesty Životy). 

 VYZNÁNÍ tedy není jen orientace na konkrétní filozofii žití (víra, životní krédo nebo ideologický světonázor), ale také schopnost aplikovat svoje niterné představy do sdílené podoby - tedy do myšlenek a jejich vložení do Slov, do přednesu, do interpretací pozadí Událostí a dění okolo nás a uvnitř nás. 

 SYMBOLON je interaktivní metoda k dosažení (přiblížení se) Celistvosti v osobní rovině Existence. Její ideu můžeme zakomponovat do obecného náhledu na spojitosti v pozadí Života a tím zapracovat na vlastním spektru vyjádření do vrstev té Sítě Života - do dalších alternací sebe-sama v prostoru Galaxie - díky spojitému vnímání galaktického Času, který nám dovoluje kmitat hlouběji a šířeji v zóně plynoucího Přítomného Okamžiku. Mnoho z nás "rezignovalo" na fyzický aspekt Života a upnulo se pouze na spirituální složku Existence - tento mystický "syndrom" je také známkou posunu do Celistvosti - jen je třeba přijímat vše vstřícně, nikoli se vyčleňovat ze sféry, kde jsou tyto vjemy zpracovatelné a využitelné nejvíc - tj. Tady a Teď. 

 VYZNÁNÍ souvisí s vyplavením Nitra na povrch - s uvolněním těch pocitů a emocí, které úmyslně zadržujeme v sobě, protože máme obavy z reakcí veřejnosti, jsme pod tlakem předsudků a stereotypů nebo prostě jedeme v koleji introverta, který není ochoten se dělit o svoje bohatství. 

 Přiložená ilustrace je obrazem přitažlivosti protikladů ve smyslu Symbolonu, je sondou do spirituální zóny niterných archetypů a jejich proměny ve znamení doby - Éry Průzračnosti a Expanze - která vše nějakým způsobem ovlivňuje a tématicky ladí. Jsou to poklady z rozbalených zásilek, co přišly Portálem Lví Brány - je jich mnoho a postupně ty, které mě zaujmou a které dokážu zasadit do osobních náhledů, budu vnášet do svých nákresů i jejich popisů...

 Článek o kartách Symbolonu

 symbol-on-mini.jpgsymbol-on-neg-mini.jpg
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice