Jdi na obsah Jdi na menu

SYNCHRONICITA

 …čili souběh událostí nebo také souhra „náhod“…

 Každý z nás má s takovými souhrami svoje zkušenosti – víme ale, že „náhoda“ není náhoda, a pokud ji jako náhodu chápeme, pak se nacházíme v pozici, která se vyznačuje nedostatečnou znalostí souvislostí - protože Vesmír funguje v režimu „nenahodilosti“ = každý děj má svoje příčiny, které vyvolávají řadu na sebe navazujících reakcí (následků) – a ty tvoří linii vývoje událostí – obecně jde o proces „akce-RE-akce“. Synchronicita je pak uzel souběhu nějakých událostí, či dějů – při jejich zachycení v přítomnosti bdělého vědomí se nám otevírá vstup do struktur energo-informačního pole takového uzlu, kde můžeme čerpat energii i podklady pro svoje další aktivity. Každý den procházíme velkým množstvím synchronicit – dávají o sobě zřetelně vědět – ať už časovou symetrií na hodinách – nebo třeba „ozvěnou“ našich myšlenek, která se projevuje zachycenými slovy z rádia nebo televize vždy v tomtéž okamžiku, kdy inkriminované slovo nebo větu formulujeme ve své mysli nebo píšeme třeba do zprávy či mailu a podobně. Pokud budete na tento tok synchronicit naladění, pak můžete používat puštěné video na počítači nebo zprávy v televizi jako kulisu při práci – tak to dělám já – mám to jako servis nápovědy při psaní…

 Rozšířené stavy denního vědomí – kdy je beta frekvence „natažená“ jak směrem "dolů" – do alfy, tak směrem „nahoru“ – do gamy – se vyznačují zvýšenou citlivostí na vnímání synchronicit a hlavně schopností je okamžitě analyzovat a zpracovat do aktuální aktivity. To je trend současnosti, kdy jsme už jednou nohou (někdo oběma) v nově nastaveném Systému Podpory Života. Jestli jsme dříve byli schopní využít v plném vědomí cca 10 – 15% mozkové kapacity, pak nyní už se blížíme dvojnásobku – až trojnásobku. Není to tak, že bychom měli dříve línější mozek, ale většinu informací jsme zpracovali na nevědomé úrovni – prostě to námi proteklo bez odezvy – i když některými technikami se to dalo rekonstruovat a znovu zpracovat na vědomé rovině (různé regrese a hypnózy). 

 Téma synchronicity jsem zařadila z toho důvodu, že ze všech stran vnímám „zmatek“ z obrovského množství informací, co se na nás už nějaký čas valí. Orientace v nich je téměř nemožná a jeden neví, co dřív sledovat, co rozpracovat nebo co pustit a nechat běžet dál a už se tím nezabývat. Synchronicity mají totiž tu zvláštní vlastnost, že nám chodějí automaticky = nemusíme se o ně starat. Stačí pozorněji sledovat dění (i to v pocitech z prožitků) a ony nám samy naskáčou do zorného pole – tak je propojený „duch se hmotou“ – tedy stádium transformačního procesu, kdy už nemusíme se zatajeným dechem žít z jedné povedené synchronicity za „x“ dnů, ale vezmeme jejich souvislou řadu jako normální součást běhu Života. Přestaneme se chaoticky přesunovat z jednoho zdroje na druhý a necháme se navigovat intuicí – v klidu a pohodě, protože nic nám neuteče – synchronicity jsou vázány na tok Času a na naše momentální místo v Prostoru. 

 V posledních dnech jsem publikovala několik článků k tématice dění na pozadí koronavirové krize – vstupujeme do rozhodující fáze manifestace okolností do toku událostí. Tady se nám znalost práce se synchronicitami bude hodit – protože už takhle hutný tok podnětů z okolního prostředí ještě zesílí. Samozřejmě můžeme „vypnout“ – a mnozí z nás jsou k takovému kroku navigováni – tedy pokud to cítíme jako vhodné, měli bychom tyto signály vyslyšet. Pokud to máme naopak – chtěli bychom vědět všechno, co se kde šustne – pak důvěřujme inteligenci datových toků a nechme se inspirovat tím, co nám ladí do pocitové pohody. Tyto situace také navodil stav omezeného volného pohybu – sice jsme přesunuli pracovní aktivitu domů (pokud to šlo), ale šetříme spoustu času, co jsme dříve strávili na cestách do a z práce, nechodíme tak často nakupovat, necouráme se – chodíme na předem naplánované vycházky a do předem vytipovaných lokalit – prostě máme víc času a prostoru na niterné mentální aktivity – a to je (navzdory všem omezením) pro toto období dobré. Můžeme víc přemýšlet o věcech, na které nám dříve nezbyl čas – můžeme dojít k nějakým konstruktivním závěrům – a podobně. 

 Někteří se teď více zabývají „katastrofickými“ scénáři po-koronavirovém stavu nouze – co není moc dobře, ale všechno se musí procedit skrze naše vědomí, aby se ty nejrelevantnější linie vývoje událostí staly skutečnostmi. Nesmíme také opomínat hledět na věci filtrem „negativní“ expozice – dám několik příkladů:

 Vadí nám plánovaná a už rozjetá instalace sítí 5G? – dejme na chvíli stranou to, co má být předmětem její distribuce a soustřeďme se jen na to, že to je síť přenašečů frekvencí…

 Vadí nám vláčky Starlinku na noční obloze a bojíme se znečištění orbitální sféry planety? – dejme na chvíli stranou to, k čemu mají satelity sloužit a soustřeďme se na skutečnost, že vytvoří distribuční síť pro něco, co dole na zemi roznese ta pozemní síť vysílačů…

 Vadí nám vakcíny – bojíme se, že až pomine krize, tak budeme donucení nechat se povinně naočkovat? – zapomeňme na chvilku na to, co by mohly vakcíny obsahovat za jedy a s jakým záměrem byly kontaminované a soustřeďme se na samotné pojetí efektu vakcinace – jak za dodržení podmínky čistoty séra mohou pomoci imunitě a tak odolnosti proti infekcím…

 Vadí nám hrozící nebezpečí čipování, které když odmítneme, tak se odstřihneme od životního standardu společnosti? – zapomeňme na chvilku na „čipy“ na čele a na ruce (stigma biblického původu, co nám bylo vloženo do podvědomí) a soustřeďme se na to, že beztak každý nosíme čip – v mobilním telefonu, který nedáme z ruky (většina lidí) a představme si energii, kterou sbírá síť satelitů na orbitě – z volného kosmického prostoru, představme si, jak ji přenáší dál – do pozemské distribuční sítě (původních 5G vysílačů) a jak ji přijímáme v každé domácnosti, kdekoliv přes mobil – jak si tímto způsobem napájíme auta přímo za jízdy, jak postupně zmizí epicentra průmyslových emisí, jak se bude dát dýchat i ve městech za největší inverze, jak si oddechnou lesy, příroda, planeta – jak veškerá těžba fosilních paliv bude bezpředmětná….

 a….vzpomeňme si – na všechny tisíckrát vzývané vize Nikoly Tesly – který přesně tohle chtěl instalovat a zavést už před sto lety – plánoval přesně takovou pozemní síť vysílačů a přesně takovou síť satelitů… 

 Mysleme pozitivně, prociťujme pozitivní vjemy a dejme jim šanci, aby se rozvinuly do našeho Života.

 Důvěřujme silám, které se snaží z nastalé situace získat maximum pro dokončení Transformace kolektivního systému, ve kterém se naše Životy budou do budoucna odvíjet už jinak – svobodně, bez drátků, na kterých nás tisíce let vodily neznámé entity nelidského charakteru. To jich se bojíme – je vidíme ve všech věcech, technologiích, moderních metodách jejich aplikací – cítíme je za svými zády, dýchají nám na krk, jsou nalezlí všude, kde se hraje o moc, o peníze, o draze zaplacenou a v krvavém potu vykoupanou energii… Přestaňme zavírat oči a pohleďme realitě do tváře – do té odmaskované – uvidíme jiný obraz – ve všech věcech uvidíme Živost – sami-sebe v jiných momentech Existence – v jiné linii společné budoucnosti…

 Přiložený obrázek jsem už v barevném formátu dávala pod text KANON – tentokrát je jen tónovaný, aby ladil s tou kosmickou energií, o které je řeč - která ho stínovala. Představuje abstraktní obraz struktury synchronicity – její anatomii v poli souvislostí. 

 Dnes se aktivovala další portálová anomálie – v její gravitační zóně se ale pohybujeme už několik dní – patří tématicky do série AQUA, ale už je to spíš jen PÁRA nad hrncem, kde to vře – pod který jsme řádně naložili. Datum 6.5.2020 si můžeme zapsat jako 6-5-4. Je to jako úsek „odpočítávání“ – tak doufejme, že nám na ten hrnec někdo lstivě nedá pokličku a že se nenatlakuje = že budou mít události sice spád, ale s udržitelným směrem.

 synchro4-mini.jpgsynchro2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice