Jdi na obsah Jdi na menu

TEMPO-NAUTIKA 4 Starožitnosti

 Cestování vrstvami času se nemusí týkat výhradně živých bytostí, může se jednat o zvláštní spárování prastarých artefaktů se současností. Je to cestování informací – ležely kdesi věky uložené ve zvláštních věcech, které z našeho pohledu nezapadají do relevantního rámce tehdejší úrovně evoluce lidstva – aby z šera dávnověku potvrdily jedinečným způsobem to, co aktuálně běží naší přítomností. Jak jsou tyto děje na sebe navázané, ukazují některé zajímavé nálezy, které jsem pro tento díl seriálu vybrala. Než se pustím do samotného popisu „faktů“, ocituji komentáře z diskusního vlákna předešlého dílu, které s tématem souvisí – dokreslují existenci skrytých pout mezi dávnou minulostí a přítomností:

 „…existuje spoustu "slepých cest", které můžeme individuálně - nebo ve společnosti podobně laděných lidí, kteří chápou smysl evoluce - prozkoumat - virtuálně, jako soubor poznatků, které nám nějak doplní mezery v té globální koncepci celého souboru událostí. Není to ale cesta pro lidstvo, jako celek - tam se držíme v konkrétním gravitačním pásmu, které generuje souhra změn v Kolektivním Vědomí s nastupujícími aspekty vlivu Hvězdného Vědomí - tedy v zóně, kde lze aplikovat "stínové" formáty dějů, které mají Elitám nabudit dojem, že jdou v linii jejich plánů. Tímto jinotajem se posunujeme tam, kde jsou prostupy nejschůdnější, kde to má perspektivu prosperity. Můžeme na té cestě "trpět" - ale to se týká těch, kteří nějakým způsobem uvěřili v reálnou existenci iluzí, kterými nás zásobují tytéž Elity = jejich ideologické programy pro duchovní rozměr populace - tedy pro lidi, kteří věří v "záchranu" zvenčí různých galaktických federací a podobných egregorů, které jsou podřízeny tomu "nejvyššímu", který se prezentuje jako Bůh-Stvořitel (Zdroj života). Tohle "slovíčkaření" má velmi zásadní dopad na utváření názorových schémat a tím na orientaci na věci a události, které mají sílu nás někam nasměrovat - bohužel je hodně těch, kteří se nechají směrovat do slepých ramen evoluční cesty. Jenže ono i toto má svůj smysl - nikdo není v tuto chvíli zbytečný nebo mimo souhru událostí - je to orchestr = těleso galaktické příslušnosti, kterou se snažíme momentálně obhájit a upevnit...“.

 „…určité "vzduchoprázdno" - nebo klid před bouří - budeme cítit ještě nějaký čas - je to "výdech" před finišem. Už se připravují nějaké "akce" k posílení egegoru mimozemských zachránců - na 17.10.2021 v 19:00 je údajně plánované globální "vysílání" z prostředí Galaktické federace. Má jít o experiment telepatického přenosu informací - plošného charakteru, tj. pro všechny bez rozdílu - budou to přijímat všichni, někdo vědomě, někdo do vrstev podvědomí. Ohlásil to Jarda Chvátal na Svobodném vysílači - kdo chce přijímat vědomě, má se uvést do meditativních frekvencí... Pro mě to má jiný vypovídající rozměr = je to součástí konkrétní sekvence plánovaných akcí - první byla svolána už 21.2.2021 (psala jsem o tom v sérii TRI-ANGEL ORBIS) - tehdy šlo o celosvětovou "modlitbu" za příchod Mesiáše. Těmito aktivitami globálního charakteru sledují Elity specifické cíle - především duchovní přípravu lidstva na příchod Anunnaků (má se uskutečnit 1.12.2022) - a hlavně dosažení kontroly nad těmi frekvencemi, které v populaci mají sílu měnit stavy vědomí velkého počtu lidí. Tohle nebezpečí u hromadných meditací vždycky existuje a lidi by se měli chránit - pokud svým chováním zavdají důvod k modifikacím svého podvědomí (dají k tomu souhlas tím, že se vědomě připraví na telepatický přenos). Pro ty, kteří to chápou jako součást experimentu s evolucí a dokážou zaujmout postoj pozorovatele, to může být cenná zkušenost. Tohle jsou myšlenky, které mám v poznámkách k novému článku, který si připravuju. Hodně mě zaujalo, že moje tématika koresponduje s tím nastupujícím telepatickým přenosem - protože jako hlavní "artefakt", kterým se v textu budu zabývat, je atlantská krystalová technologie, která zesilovala telepatické přenosy ze vzdálených míst v Galaxii a dokonce generovala holografickou animaci toho, s kým se komunikovalo. Jde o stejné mentionové přenosy, které zmiňuje Jarda v popisu toho, co se GF chystá toho 17.10.2021 spustit…“.

 V komentáři zmíněný artefakt je obdoba obsidiánového zrcadla alchymisty Johna Dee, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. Takových obsidiánových zrcadel existovalo víc – byly ale jen napodobeninou jiné technologie, která byla už od starověku ztracená – zachovaly se o ní jen zlomky informací, předávané adeptům mystických škol při zasvěcování do tajných magických praktik. Proto i můj popis je abstrakcí útržků „vzpomínek“ – vložila jsem je už před lety do jedné strukturální matrice Pandory, kterou jsem nazvala MAYA PHONES. Jde o soubor krystalů, které generují holografický obraz při telepatickém mentionovém přenosu – při komunikaci s někým, kdo je vzdálený v čase i prostoru, ale jeho EM pole je z prostředí Jednotného informačního pole identifikovatelné a na tom základě je tato krystalová technologie založená. Jak z popisu vyplývá, byla tato technologie propojená s myslí člověka, který telepatický přenos přijímal/vysílal. Už v předchozích textech jsem psala o tom, že Atlantské mentální technologie (ty původní = originální) spouštěl člověk myšlenkou – proto byly jejich krystalické generátory vsazeny do předmětů (šperků), které lidé nosili na rukou nebo na hlavě. V naprosté většině byly tyto šperky jen terminálem, který se aktivoval dálkovým spojením s centrálním zařízením multifunkčního charakteru. Když jsem skládala indicie pro tento dnešní článek, vybavila se mi právě matrice MAYA-PHONES. Myslela jsem, že popis artefaktu, který tato myšlenka vyvolala z dávnověku, je jen asociační vzpomínkou, která ladí do motivu, který jsem si dala jako osnovu článku. Pak jsem narazila na oznámení experimentálního mentionového přenosu, plánovaného na zmíněné datum 17.10.2021 a zjistila, že nejde jen o zrcadlení pamětí – ale že to přímo aktuálně létá v éteru – proto jsem se o tom rozepsala v komentářích.

 Přiložená ilustrace je abstrakcí holografické projekce dálkového telepatického přenosu z generátoru MAYA-PHONES. Domnívám se, že skenováním pamětí atlantské populace (před kataklyzmatem a sklizní duší) tehdejší Elity Moci seskládaly možnou podobu a funkci (mimo jiných) i této krystalové technologie a vyhotovily její repliku = obsidiánová zrcadla. Jako všechny tyto kopie, nedosahovala původní plné funkčnosti – jednak odpojením centrálního modulu od Hvězdného Vědomí a také pro ztrátu důležitých mentálních vazeb, které byly provázané s dalšími artefakty, které pracovaly jako celek. Jako většina současných mimozemských vlivů, i tento plánovaný telepatický přenos je postavený na nějakém plánu globální Elity – s použitím utajených mentálních technologií, které jsou už od zkázy Atlantidy uchovávané v přísně střežených trezorech rodin, které si „vědomosti“ předávají zasvěcovacími rituály. 

 V dalším díle se budu věnovat nálezům, které jsou datovány hluboko do historie, přesto však podivuhodně zobrazují současné sci-fi technologické „fantazie“. 

 Vysílání Svobodného vysílače - popis telepatického přenosu je v čase 1hod.34min a dále

 starozitnosti-mini.jpg