Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis: Dvojitý Triangl

 …dva synaptické body Časové Vlny…

 Působení tajemné Skupiny Devíti Neznámých v našich dějinách a jejich vliv na evoluci Kolektivního Vědomí – je předmětem mnoha spekulací a konspiračních teorií. Není divu – informací je minimum a ty, které existují, pocházejí z alternativních zdrojů – mnohé z nich i z mimozemských. Na závěr předchozího dílu této série jsem zmínila sumerské zdroje a Anunnaki. Všechny podklady, které o této mimozemské civilizaci pojednávají, vycházejí ze sumerských záznamů reálně existujících hliněných tabulek, kde je klínovým písmem zachycena legenda o vzniku člověka, o jeho tvůrcích Anunnaki a o jejich periodicky se opakujících návštěvách Země – coby jejich državy v prostředí Galaxie. Veškeré kompletace jednotlivých sdělení do tohoto příběhu lze připsat jedinému badateli – Zecharia Sitchinovi. On vytvořil velmi silný příběhový egregor, který se uchytil u té části hledačů pravdy, kteří vyznávají teorii o mimozemském původu Lidstva. Tak se tento mentální produkt dostal do obecného povědomí a takto s ním pak začali pracovat konspirativci, kteří ho dále rozvíjeli. Jedním z nich byl i náš Ivo Wiesner, který se cyklickým návratům planety „X“ (Nibiru) věnoval ve svých knihách.

 Osobně jsem tuto alternativní časovou linii už v roce 2011 „odložila“ jako paralelní – tj. takovou, která nebude mít reálný rezonanční efekt v našem fyzickém rozměru Existence. Přesto ale stále probíhá výměna informací mezi toky Událostí na jednotlivých vlnách a v některých konkrétních synchronních časových uzlech pak může dojít k velmi výrazné interferenci. Takový okamžik nastal již několikrát – v roce 2012 – konkrétně v symetrii data 21.2.2012 (21:22:12) a dojde k tomu i letos – a to hned ve dvojím provedení. První je zítra: 12.2.2021 (12:22:21) a druhé 21.2.2021 (21:22:21). Druhý nemá „na Štěstí“ takovou sílu, aby prorazil energo-informační bariéru mezi oběma liniemi Časové Vlny. Ale k tomu později…

 Spisovatel a lingvista Maximillien de Lafayette je ve světě uznávaným odborníkem na Anunnaki. V rozhovoru, který dávám do odkazu, zmiňuje existenci hybridní rasy Anunnaki-Ulema, jejíž zástupci operují na naší planetě už tisíce let a dohlížejí na vývoj Lidstva. Z prostředí této enklávy vzešel v roce 2009 podnět, který zásadně změnil orientaci snažení Globální Elity a upoutal pozornost „úřadujícího“ Egregoru Moci. Informace o sérii událostí, které byly odstartovány, nalezneme na webu Matrix-2001.cz – v seriálu článků „Odhalení prastarého tajemství bytostí Anunnaki“. Oč se jedná? Zástupci Ulema kontaktovali vysoké představitele mocností a informovali je o plánovaném návratu Anunnaků na Zemi. Vystupovali z pozice vlastníků této planety a rodičů lidstva a nakladli si podmínky, jejichž splnění od vlád mocností očekávají před vlastním příletem na planetu. Ten se má uskutečnit 1.12.2022 – výsadek má proběhnout na mnoha předem stanovených místech celého světa – i v Praze na Letenské pláni. Datum příchodu Anunnaků bylo stanoveno už dávno – vychází z údajů starobylé knihy Rama-Dosh, kterou Ulema považují za posvátnou. Nebudu rozebírat relevanci uvedených údajů, protože celé toto moje pojednání stojí na neověřitelných a neuvěřitelných teoriích. Jen skládám souvislosti do možných logických celků. 

 Ve stínu těchto informací můžeme pohlédnout na probíhající hysterii okolo pandemie novým úhlem pohledu. Souvisí s tím i rozdělení Globální Elity na frakce – kde jedna z nich se pokoušela uchopit Moc (Trump) a druhé se to prozatím podařilo (Biden). K tomu musíme připočítat podivné chování Elity okolo globálního oteplování, Gréta a spol., chemtrails, ukradený sluneční svit, téměř totální izolace populace – s minimální možností pohybu a další anomálie, kterým jsme kolektivně vystaveni. A jak se blíží rok 2022, tak se to stupňuje. Ovšem prohrál vlastně Trump? Nebo je to zase jinak? Když se oprostíme od „světelné“ omáčky, kterou ho fanoušci zaplavili, můžeme ledasco zajímavého najít. Už jsem o těch věcech psala – o napojení na „osvícenou“ Elitu, o sjednocení Žido-Chazarské mocenské platformy, o stěhování centra Moci z Tel Avivu do Jeruzaléma, o podivných diplomatických aktivitách Jareda Kushnera (Trumpova zetě) v Izraeli a na Blízkém východě. 

 Ale vraťme se k synaptických bodům a k dvojitému trianglu. Na letošní 21.únor, 18:00 izraelského času, svolala židovská unie rabínů celosvětovou modlitbu za příchod Mesiáše – má sjednotit všechny Židy na celém světě do jednoho koncentrovaného časového bodu, kdy vysloví předepsanou formuli aktivace Spasitele. Byli jsme svědky mnoha hromadných meditací za všechno možné – nejen já, ale mnozí jsme varovali před takovými aktivitami, které jsou organizovány za úplně jiným účelem, než bývá prezentováno. Byl to ale ve všech případech jen slabý odvar toho, co se chystá teď. Na Štěstí je tady zítřejší druhý (první) synaptický bod – je součástí tzv. „fantomového matrixu“, o kterém často píšu – a ten bude tu událost, plánovanou na 21.2.2021, nějakým způsobem energeticky „ředit“ – tak, aby dopad na sféru Kolektivního Vědomí byl minimální. 

 Ke kódování – asi jste si povšimli, že jsem opakovaně „na Štěstí“ napsala v tomto neobvyklém formátu. Vztahuje se to k jedné konkrétní zdrojové matrici nového Systému Podpory Života, kterou jsem publikovala v grafickém znázornění pod názvem FORTUNA-UNA, ku příležitosti dne 21.2.2012. Máme tedy toto JEDINÉ ŠTĚSTÍ k dispozici - jako ochranný štít proti silovému útoku, který se chystá. Proto je pro nás důležité zítřejší datum (vytváří dvojitý triangl s datem 21.2.2021) – příliv exotických energii z několika míst působení Hvězdného Vědomí v Galaxii se na jeho podporu valí již několik dní. Máme v záloze i další synaptický bod, který je v režii „fantomového matrixu“ – a bude ještě předcházet datu 1.12.2022. Jde o symetrii 22:22:22, ke které dojde 22.2.2022.

 Přiložená ilustrace je ze série „Elementy Živlů“ – jde o Sluneční Vítr - sestavila jsem ji speciálně pro zítřejší den. Nedělám to často – že předesílám zcela konkrétní informace k něčemu, co se ještě může v kotli Přítomného Okamžiku úplně změnit, protože zde nejde o fyzicky hmatatelné konstelace – jedná se o předvídatelný vývoj existujících událostí a o mimosmyslově nasnímané kontury postavení energo-informačních struktur, které ty události tvarují. Buďme proto zítra v pohodě, uvolnění, nechejme na sebe působit paprsky kosmické energie a nedejme se ničím – naprosto ničím – zaskočit či překvapit.

 P.S. Snad jste se v té záplavě datumů příliš neztráceli. 

 V odkaze na židovskou modlitbu najdete několikajazyčné varianty s přesměrováním na možné stažení znění modlitby v jednotlivých jazycích – neklikejte na ně, jsou zavirované…

 předchozí díl série Tri-Angel Orbis

 slunecni-vitr-mini.jpg