Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - 7 + 2

 …aneb devět neznámých sil, které stojí za velmi známými jevy…

 Pokud chceme „stopovat“ Skupinu Devíti Neznámých, musíme si nastavit větší záběr, než je tradičně opakovaný omyl, že ji založil indický král Ašóka okolo roku 250 př.n.l. Existuje totiž mnohem déle – už v předpotopních dobách a linie její stopy vede do Atlantidy. Okolo jejího působení najdeme mnoho podivných informací, které si mnohdy protiřečí. Některé zdroje ji řadí do negativního světla – jako tajnou společnost, která si klade za cíl vytvářet dezinformace, které znemožní lidstvu dopátrat se pravdy o svém původu a určení, které zkreslují kosmologii člověka - jako fenoménu Inteligence v síti Života v Galaxii – ukazují ji jako skupinu samozvanců, co si osobují právo určovat, jestli je lidstvo již „zralé“ něco v tomto duchu vědět. Jsou to nesmysly – takové vlastnosti přísluší jen jednomu typu společenstev – a to těm, která zakládají a udržují Elity Moci. Protože ale naše dějiny píšou právě ony, je hledání stop v tomto ohledu opravdu mravenčí prací. Je potřeba držet se zásady, že všechno je úplně naopak, že bez aplikace metody negativní expozice se nedá vypátrat nic relevantního, protože vodítka v dostupných zdrojích nás navigují do slepých uliček. 

 Důležitou stopu nalezneme ve Smaragdových deskách – ve verzi od Doreala, který ty informace přijal z tzv. „podpůrné zóny vědění“, které se otevírají automaticky - z paměťových sektorů Jednotného informačního pole Galaxie - v momentu, kdy uspořádání našeho Kolektivního Vědomí dospěje k nějaké potřebě radikální změny, která pak vygeneruje příznivé podmínky pro skok na vyšší rovinu Evoluce. Ve Smaragdových deskách, které sepsal (a Doreal tlumočil) Thoth Atlanťan (pozdější Thoth Egyptský, Henoch Židovský, Hermés Řecký…atd.) je podána zpráva o sedmi Pánech Světla a sedmi Pánech Temnoty – není jich dohromady 14, ale 7 – to proto, že v primární nediferencované dualitě vesmírných principů jsou tyto síly společné pro celé polaritní spektrum projevu. Jsou tam i v podivné numerické řadě vyjmenovaní jako: Trojka, Čtyřka, Pětka a Šestka, Sedmička, Osmička-Devítka. Tato „jména“ charakterizují projekci těch Sil – do nějakých konkrétních lidských inkarnací – cit. „jsou to tituly Mistrů lidí“.  V kosmickém rozměru to jsou čísla cyklů Času, která ve fraktální sobě-podobnosti můžeme aplikovat na Duchy Času (archandělské energie) i na další „personifikace“ – až po konkrétní jednotlivce vždy v každé generaci lidí. Smaragdové desky se podrobně rozepisují o původu i úkolech členů Skupiny Devíti Neznámých. Čísla jednotlivých Pánů Temnoty i Světla mají i jmenný charakter – jsou to: Untanas, Quertas, Čietal a Gojana, Huertal, Semveta-Ardal. Zde si povšimněme specifikace kódu: Pětka a Šestka (Čietal a Gojana) jsou vždy spolu = patří k sobě jako párový element Skupiny, Osmička-Devítka (Semveta-Ardal) jsou dva, kteří jsou spolu také propojení, ovšem pomlčkou (oktáva a její přesah na další level). Tyto zápisy jsou důležitým rysem kódu – protože opakovaně jsou vždy důsledně zmiňovány v tomto formátu. 

 Jak to tedy je? Kolik jich je – sedm nebo devět?

 No – způsobilo to v následujících zdrojích zmatek – takže někdy se mluví o sedmi (Ríšíích, mudrcích, zasvěcencích…atd.), jindy o devíti (stavitelích megalitů, neznámých mistrech).  Osobně jsem se s tím vypořádala jednoduše – bylo jich sedm (devět) – protože Devítkou končí a Celek kódovacích mechanizmů tvoří devět číslic obsahových, plus Nula ve smyslu NIC. Dalším vodítkem jsou samotná čísla 7 + 2 = 9. Číslo 72 je číslo astrologické i astronomické – souvisí s posunem při střídání vlády jednotlivých Domů (znamení) v Platónském zvířetníkovém cyklu. Vychází ze specifického pohybu Země, který se nazývá „precese“. Precese je skutečný astronomický fenomén – sklon zemské osy způsobuje kývání, díky kterému se za 72 let posune perspektiva hvězdné oblohy pro pozemského pozorovatele vždy o 1°. Domu vládne to znamení, které se při jarní rovnodennosti ukazuje v místě oblohy těsně před východem Slunce, střídání probíhá po cca 2160 letech. Nyní se nám tam ukazuje pomezí Ryb a Vodnáře = přecházíme z éry Ryb do éry Vodnáře. Také se z dříve neviděného úhlu vysunuje třinácté souhvězdí Hadonoše. 

 Naše nejstarší „vzpomínky“ jsou zapsány v megalitických stavbách, které tvoří na povrchu planety sofistikovanou síť pro distribuci energie. Rozhodnutí postavit tento systém padlo po Velké Potopě - respektive už v Atlantidě se s tím začalo, ale dokončený byl až po kataklyzmatu. Původně měla globální energetická síť zabránit katastrofě a nucenému „vzestupu“ Duší pozemské populace – ovšem podmínky nebyly natolik příznivé, aby se to podařilo. Proto se hned po návratu Země do obyvatelné polohy začalo s jejím dokončením – aby byla síť v případě opakování spuštění sebe-destrukce Kolektivního Vědomí ihned k dispozici. O těchto okolnostech jsem opakovaně psala – v tématikách Vzestupu, jeho příčinách a účelu, při popisech působení Egregoru Moci a jeho záměru periodicky spouštěné Sklizně. 

 Megalitickou síť postavili stavitelé, které známe jako Skupinu Devíti Neznámých, jako Zářící Bytosti, Šemsu-Hor (následovníci Hórovi), Ang-Kor (živoucí Hór), Tan-Gata-Rani (tečkované tváře) a další, podle místa svého působení a místních mytologických tradic. Podrobnosti k tomuto tématu naleznete v pojednání „Tajemství Počátku a Konce“, kde používám terminologii sumerských zdrojů – tedy napojenou na Anunnaki a jejich duchovního vůdce Anu. Tento aspekt dávám do pozornosti i z dalšího důvodu – úzce souvisí s naší aktuální přítomností, pandemickou krizí a fází Transformace, kterou procházíme. 

 O tom ale zas v dalším pokračování…

 Doplňující zdroje:

 Smaragdové desky
 Tajemství Počátku a Konce
 Zrcadlo nebes Grahama Hancocka – mám jen v papírové verzi

 Přiložená ilustrace je ze série Elementy živlů - představuje "Bouři v mracích oděnou"

 Předchozí díly seriálu:

 Tri-Angel Orbis - Trojjediný svět

 Tri-Angel Orbis - TAO

boure-v-mracich-odena-mini.jpg