Jdi na obsah Jdi na menu

TRI-ANGEL ORBIS

 …TROJ-JEDINÝ SVĚT…

 Legenda:

 Obraz současného světa se diferencoval do tří rozměrů:

První je Země Nemocných-Mocných
Druhou Zemi obývají Duchovní, co všechno Ví
Třetí je Země Nikoho = Středo-Zem

 O tu Třetí se svádí bitva mezi První a Druhou Zemí 

 Motto:

 Když se dva perou, třetí se směje…

 Ovšem zdání může klamat, protože někdy dva tábory proti sobě válčící, jsou vlastně dva obrazy téhož záměru. Kdo jsou Nemocní-Mocní víme – jde o představitele globální Elity, která řídí tento trojjediný Svět.

 Kdo jsou Duchovní, co všechno Ví?

 Nejde o církevní potentáty (ti patří k Elitám) – jsou to představitelé původní Země Nikoho, kteří různými cestami zjistili, že všechno Ví. Nepřišli na to náhodou – Elity jim to systematickou zasvěcovací mentální masáží implantovaly.

 Kdo je představitelem neutrální zóny Středo-Země?

 Všichni ti, co nepatří k První, či Druhé Zemi. O ně – o jejich loajalitu - se nyní svádí informační válka, která přerůstá do Války Vakcín. Záměrem bylo zavirovat systém a následně vyvolat masivní potřebu ho imunizovat. První Země je stará, vrásčitá stařenka, která ví, že jí nezbývá moc času. Druhá je její nová inkarnace – ještě nerealizovaná, ale v touhách Duchovního lidu již plně konturovaná.

 Proč tedy taková snaha ovládnout Středo-Zem?

 Ta je jedinou doménou, kde se může jak stará, tak její nová projekce realizovat – jinde to nejde. Není zde žádný jiný nosič pro realitu – jiná sféra, kde by se dala Moc kultivovat – ve své faktické i duchovní verzi. Tyhle strkanice nejsou nové – provázejí nás celou historií lidských dějin – jen vždy nabývají jiné podoby - tváře, co koresponduje s duchem doby. 

 Kdysi dávno, v dobách před Kristem, obývali Zemi tzv. Kromaňonci a Neolitici. První představovali současnou enklávu světské a duchovní Elity, druzí byli prostí lidé – ti, kteří žili a pracovali, aby se ti první měli dobře. Věděli, co a kdo sklízí plody jejich práce – měli ale svůj vnitřní svět Poznání a strkanice Světských jim byly k smíchu. Nebylo prioritou jejich Života jim sloužit a ani to nedělali – to jen Mocní žili v té iluzi a užívali si jí plnými hrdly. Svoboda lidu Středo-Země nespočívá ve volnosti fyzického pohybu, spočívá ve volnosti Myšlenek a pohybu ve vnitřních světech fantazie, které jsou nad-rozměrem hmotného Bytí. Tam se vytvářejí linie Evoluce, kterou chtě-nechtě musejí respektovat i ti, kteří kalkulují s aplikacemi Moci. Elity – duchovní i světské – pohrdají „plebsem“, je pro ně jen prostředkem k blahobytu. Nerozumí z úhlu nadvlády potenciálu Ducha Lidu, který nese a uplatňuje svoji vnitřní sílu jinak – tak, jak to ony nejsou schopné pobrat. 

 Tímto úvodem bych chtěla nastínit tématiku, které se budu v dalších textech věnovat. Jde o slibované povídání o fenoménu Společenstva Devíti Neznámých – o jejich historických stopách v dějinách Lidstva – o rozbory polarizovaných názorů na jejich funkci a určení v prostředí naší evoluční cesty. Procházíme nyní těžkými časy, které nepřidávají na pozitivitě smýšlení. Přesto všechny tyto události, kterých jsme součástí, nemají negativní dopad na náš další vývoj – jako Celku. Nespějeme do záhuby, ani nás nečeká všeobecné otroctví technokratického nebo podobného typu. Pomalu, ale jistě, se posunujeme ze starého systému řízení a je to teď, v závěrečné fázi, obzvlášť náročné. Na psychiku, na udržení hmotných standardů, na fungování společnosti, jak ji známe. 

 Často píšu o existenci „fantomového“ matrixu, skrze který se to všechno filtruje tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Buďme proto trpěliví, k sobě navzájem ohleduplní a vstřícní, pomáhejme si a netlačme zbytečně na pilu. Kdo se orientuje ve spirituálním pozadí dějů, ten vnímá celkem zřetelně působení skrytých sil, které se generují z našeho Kolektivního Vědomí – jsme pod ochranou té Inteligence, která funguje jako automat v poli jeho organizování – podle aktuálních tužeb a přání, podle kritických hodnot jejich potřebnosti. Můžeme to pozorovat všude – na každém kroku, v každé maličkosti – stačí se dívat a poslouchat. Umíme přiložit ruku k dílu tam, kde je to zřetelné – tam, kde to ze své perspektivy nevidíme, tam jsme si dokázali vlastní mentální pílí zajistit podporu, která se v těch neviditelných sférách orientuje. Důvěřujme té Síle, která je součtem našich vyšších projekcí, která koná tam, kde my konat nemůžeme.

 Série TRI-ANGEL ORBIS:

 TAO

 7 + 2 

 Dvojitý Triangl

 Linie Věků

 Post-Avion

 Pečeť ORI

 Spirit-UM

 1 + 1 = 3

 ODIN

 ENYKY

 Srdce ÁRDU

 VALAR

 MONO-SKOP

 STELLA

 MISE ZETA

 Tygří Oko

 Série ORBIS

 TRISKELION

 Pepř a Sůl

 LIBRA GALAKTIKA

 Aviontri-angel-orbis.jpeg