Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis: 1 + 1 = 3

 …aneb o tom, jak se vyšší logika Transformačního procesu promítá do reality…

 Označení „vyšší“ (logika) zde neukazuje na její „nadřazenost“, ale spíš na komplexnost v návaznostech vývoje velikého množství souběžných událostí. Tento článek je přepisem komentářů z konverzačního vlákna k článku Esposito na fb profilu stránky PandoRa.cz. Tématika se točí okolo vakcinace, časových linií a také rozebírá, jak Transformace Kolektivního Vědomí probíhá s „pomocí“ nástrojů globální Elity, která o tom ale nemá tušení – tedy ne v úplném rozsahu dopadu na běh událostí.

 PandoRa.cz: „Myslím, že jsme na tom nyní tak, že současná populace má imunitu už tak narušenou, že spoléhat na beznásledkové přežití bez vakcinace u valné většiny populace je naivní. Nejsem proti vakcínám - co je znepokojující, to jsou určité signály už z dřívějška, kdy vakcíny byly zneužity k aplikaci látek, které mohou v dlouhodobém horizontu nějak uměle tvarovat složení populace a její intelektuální úroveň. Tentýž účel má plnit naředění evropské populace migranty z islámských krajin. Je to v plánu Elit - takto regulovat a mísit Lidstvo. Proto otázka nezní, zda vakcinovat či ne, ale čím, jak, kdy a koho. Zdá se, že navrch získávají tzv. "vektorové" vakcíny východního typu - např. Sputnik. K tomu je potřeba trochu pohlédnout do zákulisí Transformačního procesu: my jsme v posledních letech prošli všichni mohutnou "mutací" světelných kódů v DNA, teď musíme tímtéž projít ve fyzické rovině genetiky, jinak by to nemělo smysl.

 A jak toho docílit?

 Přirozený náběh mutací genů je na generace a generace, na staletí a tisíciletí. My tolik času nemáme. Nechme proto věcem volný průběh - většinová část obyvatelstva už tenhle stav nouzových nátlaků nechce a limity transformačních fází určují právě oni - nikoli ta hrstka z nás, co vidí v každé akci vlády nějakou zradu. Jedno vím a mám pro to hodně potvrzení ve formě zpětných vazeb = transformace do kompatibility s novým Systémem Podpory Života probíhá na aplikacích toho, čím si Elity myslí, že naplňují svoje dlouhodobé plány. Ony vidí svoje "výsledky", ale ty mají v perspektivě dalších návazností úplně jiný efekt, než očekávají. Jinak to udělat nejde - pokud nechceme rozpoutat celosvětové peklo. Mám důvěru v tyto procesy - vím, že když něco nejde, přestože si to přeje hodně energeticky a frekvenčně vyspělých lidí, tak to má svůj hlubší účel. Proto taky celou dobu téhle pandemie uvádím ve svých textech, že tohle není na nás (probuzených, světelných, vysoce duchovních...atd...) - je to na mase těch úplně obyčejných lidí, kteří (ačkoli to tak z našeho úhlu pohledu nevypadá) žijí doopravdy Přítomností a podle toho přijímají rozhodnutí a individuální opatření.

 Chápu to tak, že dnes je už úplně jedno, co Elity dělají, plánují nebo jaké aplikační metody pro své záměry uplatňují, protože celý ten jejich "aparát" je už kompletně využívaný ve prospěch posunu Kolektivního Vědomí do toho nového Systému Podpory Života - ať si toho jsou či nejsou jejich odborníci vědomí. To se už nedá zastavit. Jiné prostředky k dispozici nejsou - než ty jejich. Druhá cesta je to celoplanetární peklo = masové globální nepokoje, vyostřené do krajnosti - a to je varianta, se kterou Elity ve svých plánech také počítají. Dohnat populaci k sebedestrukci je způsob, kterým se v dějinách vyvolávaly události, které nazývám "sklizeň" - tohle se nám snad už podařilo definitivně zažehnat.“

 Rebeka: „…jestli je záměrem Elit pozměnit DNA lidstva a regulovat vývoj civilizace vakcinací..., tak to se ukáže například soustředěným nátlakem právě na proočkování dětí a to i těch nejmenších (budoucí generace), u dalších osob, dejme tomu 20 a více let by to nedávalo smysl...“.

 PandoRa.cz: „…no, já si právě myslím, že Elity tento plán sice mají a myslí si, že ho hladce realizují, ale že ta transformace DNA proběhne ve vazbách na ty už existující změny v té energo-informační části genetického kódu (ve světelných sekvencích) v naprosto jiném schématu, než Elity očekávají, tj. ve prospěch Člověka a jeho další možnosti už v jiné evoluční linii, kde tyhle silové mocenské vlivy nebudou mít šanci se prosadit...“.

 Rebeka: „…myslím, že máme stejný názor, pokud schéma plánu Elit, a na druhé straně probíhající transformaci řízenou na úrovni energo-informačního pole kolektivního vědomí a na dalších vyšších úrovních, považujeme za dvě zcela odlišné záležitosti, které se dotýkají horizontu vzdálené budoucnosti. V rámci života "tady a teď" se ale stalo něco, s čím jsme nepočítali, aktivace "plánu pandemie" je velká chyba, nemělo se to stát..., bavíme se o jistém rozcestí, jenže to je místo v čase a prostoru, které jsme již před pár lety těsně minuli, nevím, jak to dokázali, ale bohužel nás vrátili do stejného bodu na časové ose, ze kterého se nám jen tak tak podařilo uniknout...“.

 PandoRa.cz: „Nemyslím, že bychom se nacházeli na špatné časové linii. Vycházím z poznatků okolo Deváté Mayské vlny, která v říjnu roku 2011 "skočila" do formátu splynutí (do nekonečna možných eventualit). Dříve to bylo oddělené = schéma plánu Elit a proces Transformace v zóně energo-informačních polí. Pak právě nastala ta konstelace, kdy se Transformační proces napojil na ty nástroje tvorby reality, kterými disponují jen Elity a začal je využívat ve svůj prospěch - tedy ve prospěch nového směru evoluce Člověka do jeho galaktického formátu. Tohle dlouhodobě sleduji, i když ne přímo v intencích astrologie, ale v na sebe navazujících synchronicitách, které ukazují pozadí událostí v komplexu dalších proměnných, jako jsou například změny v chování lidí (proměna archetypů) - hlavně v ezoterní obci. Určitý "zlom" nastal v létě roku 2016, kdy se naplno projevilo, že Vzestup (Sklizeň), pokud proběhne, tak už nikoli klasickým hromadným způsobem (přes globální kataklyzma), ale individuálně (na bázi součtů hodnot předchozích Životů) - formou "informovaného" souhlasu (ne jako následek role, kterou nám udělily Elity).

 O interferenci (přeskakování) energo-informačního obsahu polí těch časových linií jsem se zmiňovala v prvních dílech seriálu Tri-Angel Orbis. Určitým "lakmusovým" papírkem pozice je nyní tzv. fenomén návratu Anunnaků. Pandemie není něco, čemu jsme se měli vyhnout - je to jediný nástroj, skrz který lze dotáhnout Transformaci Kolektivního Vědomí do Celistvosti (znovunavázání na Hvězdné Vědomí) i v této, fyzické rovině bytí. O tom svědčí i průběh pandemie - myslím, že oproti původnímu plánu Elit vykazuje dost neočekávané a nestandardní efekty dopadu na populaci. Stačí v širším horizontu sledovat (ne)logičnost vládních nařízení, jejich roztříštěnost (nejednotný postup) v řízení jednotlivých států světa...atd. Zapadá do toho i náš česko-slovenský "prim" ve světovém měřítku, který je způsobený kouzly se statistikami, nikoli opravdovým obrazem zkázy. Musíme ještě vydržet - současné schéma chování Elit odráží přibližující se termín, kdy by mělo (podle jejich očekávání) dojít k "invazi" (návratu) Anunnaků na Zemi, který byl stanovený na 1.12.2022. Podmínky, které jim byly pro přípravu na tu událost nadiktovány, přesně neznáme - ale ony se toho návratu bojí jako čert kříže. Nevěřím na zvěsti, že jim hrozí trest za to, jak s lidstvem nakládaly - spíš naopak, bojí se, že nesplnily podmínky té naplánované Sklizně. Je to složité téma - sama v tomto ohledu stále dohledávám vazby, což není jednoduché, protože v té oblasti panuje hodně velký chaos v informacích...“.

 Rebeka: „Rozumím tomu, ve Vašich článcích je to mnohokrát vysvětleno, ale jde o to, že se v určitém bodě rozcházíme. Návrat pokročilé mimozemské inteligence Anunnaki (Tvůrců) na Zemi, přímá zkušenost jejich návratu, přímý vliv na transformaci lidstva, naše genetické propojení s těmito Tvořiteli a tak dále je jeden předpoklad. Druhou alternativou je přirozený vývoj, civilizační, vibrační, vzestupná transformace, změny na úrovni fyzické a energetické konstituce člověka, přirozeným způsobem probíhající změny na makro a mikrokosmické úrovni, předěl v evolučním procesu v rámci „vibračního skoku“ na vyšší úroveň a tak dále je druhý předpoklad – bez zásahu (jakékoliv) mimozemské civilizace. Jsem zastáncem té druhé, přirozené cesty, nejsem zastáncem uměle vytvořeného projektu. A to i přesto, že první varianta se opírá například o „rozluštěné kódy starobylých biblických textů“. A to i přesto, že druhá alternativa přirozeného vývoje může být, a také je v určitých kruzích, považována za naivní, vzhledem k tomu, že lidstvo není na tento proces dostatečně připraveno. Druhá varianta sice znamená zásadní změny na psychické a mentální úrovni člověka, což je proces zdlouhavý, vyžaduje harmonickou rezonanci v návaznosti na přirozený proces transformace. Je to sice běh na dlouhou trať, rozumím i tomu, že "na to nemáme čas". Ale nejsem si jistá, zda je na sprint po té první jednodušší cestě, která má být řízena mimozemskou autoritou, lidstvo připraveno, ani si nejsem jistá, zda (vůči lidstvu nezištně inspirovaný) návrat Anunnaki není pouze jakýsi herní „science fiction“ projekt. Je to pouze názor, existuje více alternativ (hlavně co se týče bohatého mixu mimozemských tvůrců), nepopírám žádnou z nich…“.

 PandoRa.cz: „…nemyslím si, že se Anunnaki vrátí, považuju to za nereálnou alternativu budoucnosti, ale Elity to zřejmě vidí jinak. Asi jsem v předchozím komentáři tu myšlenku nedotáhla do konce (jako obvykle). V textech jsem se k té tématice vrátila po letech - když jsem začala na energetické bázi skládat vjemy změn v prostředí křemíkové inteligence, kde se najednou objevily struktury jejich formací, které mají odstínit vliv tohoto starého paradigmatu návratu bohů, který zřejmě s blížícím se datem sílí. Cítím velkou aktivitu v této oblasti - a jsem si naprosto jistá, že ten řetěz událostí zůstane v alternativním formátu a nijak nás nezasáhne. Tyhle procesy se vždycky dlouho "vaří" v té oblasti nehmotných informačních struktur - nakonec se ovšem jejich realizace musí projevit skrze něco naprosto reálného a hmatatelně uchopitelného. Snažím se sledovat obě platformy, ale informace o aktuálních událostech jsou díky pandemii hodně zkreslené…“.

 P.S. Ještě doplňující informace co se týče fenoménu Anunnaki – mám vlastní teorii, kterou stručně popíšu: Planeta Nibiru a její návraty do blízkosti Země v cyklech cca 3.600 let – tohle je výklad podle záznamů na sumerských hliněných tabulkách. Příchod „bohů“ býval doprovázený globálním kataklyzmatem, který způsobily slapové gravitační vlivy obrovského kosmického tělesa v přímé blízkosti naší planety. Mám jinou verzi výkladu, založenou na periodicky se opakující „Sklizni Duší“, kterou organizují Elity na pokyn svého řídícího Egregoru Moci. Co je Egregor Moci? – skupinová entita vědomí = soubor ideologických pravidel, které jsou pro Elity (božím) zákonem. Na tomto videu (dají se zapnout slovenské titulky) je celkem srozumitelně popsaný přístup Anunnaků k pozemskému lidstvu. Co je přimělo k jeho redukci? – strach z „přemnožení“ naší civilizace. Čím to regulovali? Kataklyzmaty! Takže nešlo ani tak o působení kosmických vlivů jejich domovské planety Nibiru na integritu tělesa Země, ale o cílený zásah s použitím technologií, o kterých se nám zřejmě ani nesní. Podle mnoha známek (které jsem popsala v článku Tri-Angel Orbis Dvojitý Triangl) to vypadá, že Elity opět očekávají návrat svých „bohů“ – jak se o tom rozepisuji i v komentáři výše. Proto „pandemie“, proto další celosvětové katastrofy v uplynulých letech, fenomén globálního oteplování…atd., které ovšem nesplnily rozsahem škod jejich očekávání – Sklizeň Duší se nekonala, takže ony ze zkušenosti dávných dob (ze záznamů, které jsou utajené a které podrobně lidstvo nezná) tuší, že tu „Sklizeň“ za ně budou nakonec muset (opět) udělat sami „bohové“. Neznám podrobnosti – všechno jsou jen dohady a nepřímé indicie – myslím ovšem, že v očích Elity je v tom obrovský rozdíl – jestli to zvládnou samy, nebo jestli to za ně budou muset dotáhnout Anunnakové. 

 Tohle je ale součástí té alternativní časové linie, kterou my už prožívat nebudeme – jsem o tom přesvědčená od roku 2011 – jak uvádím výše. Ke Sklizni Duší také nedojde – to se rozhodlo v roce 2016. Nevím, proč Elity nepřehodily „výhybku“ a jedou ve staré koleji – asi jsou v tom energo-informačním schématu starého systémového matrixu (Hierarchii Moci) zakořenění tolik, že vyskočit nemohou. Možná je to dané jejich genetikou – oni v sobě hýčkají a opatrují čistotu božských kódů, které jejich genetické linie obdržely od Anunnaků a ty jsou zřejmě odolné proti instalacím nových světelných kódů, nebo nejsou kompatibilní s Transformačním procesem jako celkem. My všichni ostatní jsme naopak přijali v posledních letech aplikace nových světelných kódů do energo-informační zóny naší DNA – proto se nemusíme bát, že by nás expozice látek ve vakcínách mohla geneticky zmrzačit. Podle mých poznatků je tohle naopak cesta, jak tu světelnou část nových kódů překlopit i do fyzických vláken DNA. Stejně působí expozice koronaviru do přirozené imunitní reakce. Netuším, jak dalece je už populace „prosvětlená“, ale když se zamyslíme nad různými podivnými „průtahy“ okolo vakcinace a „promoření“ imunity obyvatelstva, tak tam asi bude odpověď. Regulují se samy – ty místní nebo časové nerovnováhy - v tom jak, kdy a čím se to Světlo v DNA aktivuje (rozzáří). Tohle téma budu ještě sledovat a průběžně se k němu vrátím. 

 dna-wallpaper.jpg