Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis TRISKELION

 Jde o specifický symbol, se kterým se setkáváme v keltské (druidské) tradici. Znamená troj-jedinost kosmického uspořádání světa – jak v projevené, tak v informační hladině Existence. V nedávných diskusích pod články webu Pandora mi byly položeny některé otázky – ohledně mimozemských aktivit na Zemi, k fenoménu, který známe jako Van Allenovy pásy a k možnosti „zálohovat“ realitu – při nějakém globálním selhání Systému podpory Života. Budu je postupně rozebírat – ze svého úhlu vnímání těch jevů a s použitím souvislostí, které jsem si k tomu časem poskládala. Nekladu si za cíl nějaké vyčerpávající odpovědi – jde o perspektivu osobního pohledu a nepředpokládám, že by vyhovoval každému. Každý disponujeme různými schopnostmi, kde jeden selhává, jiný dokáže načerpat nesmírně cenné informace – a naopak. Znamená to, že dialogem se navzájem učíme chápat, že existuje celé spektrum odpovědí na konkrétní otázky – byť takto globálního a obecného charakteru. 

 Než se pustím do avizovaného rozboru, tak se ještě na moment vrátím k symbolice Triskelionu. V dávných dobách, kdy ještě lidstvo neosídlilo planetu Zemi, ani neoperovalo v prostoru naší Sluneční soustavy, existovalo 13 civilizací, které obývaly Galaxii. Jejich domovskou soustavou byla Troj-Hvězda Sírius. V některých textech jsem o tom už psala – byly to kolektivy Bytostí, které přijaly grandiózní misi = realizovat Projekt Člověk. Generace a generace skládaly jeho optimální scénář – simulovaly nespočet variant vývoje jednotlivých stěžejních událostí takové Evoluční vlny a samy na sobě je prožívaly, aby mohly kompetentně a s relevancí vybírat ty směry, které by byly pro budoucí lidstvo schůdné a perspektivní. Tyto paměťové záznamy jsou uloženy jak v Manuálu Projektu Člověk, tak v Jednotném informačním poli Galaxie. Vnímaví lidé se na ta místa mohou dokázat naladit a načerpat útržky Příběhů a dějové scenérie. Některé z nich jsou zakomponované v dílech umělců – v obrazech, románech, ale i ve filmových scénářích nebo koncepcích různých PC her. Jedním takovým dílem je seriál Battlestar Galaktica. Tam je rozehraný děj, který jsem popsala – je tam jmenovaná i domovská planeta 12 civilizací, které v seriálu vystupují – Kobol. Tato je v Manuálu Projektu Člověk uváděná jako KA-BOL, jde o jednu z planet Síria-C, kde původně žilo „první“ lidstvo – v jiné vrstvě časo-prostoru, v dimenzích hmoty s vyšším gradientem „x“násobku Planckovy konstanty = v jemnějších sférách vibrací částic, které hmotu (tak, jak ji známe) tvoří. Samotný název KA-BOL (Bolest Duše) pochází už z pozdějších dob, kdy se lidské kmeny postupem věků ocitly na mnoha jiných místech Hvězdných soustav Galaxie. Je v něm zřetelný stesk po Domově, po krajině původu a zdroji jejich eony trvajících Misí.

 V seriálu je zmíněn 13. kmen, který se „ztratil“ kdesi na bájné planetě Zemi, kterou ty ostatní kmeny hledaly, až nakonec jejich potomci našli. Také v popisu seriálu najdeme znaky dvanácti kmenů – a Triskelion je znakem toho 13. (ztraceného). Ze starobylé keltské mytologie známe pojem Tuatha Dé Danann = Lid bohyně Danu. To je onen ztracený 13. kmen, který s sebou přinesl symbol Triskelionu. Kdo sleduje seriál Vetřelci dávnověku, tak ví, že badatelé si dali práci a nalezli stopy sirianského původu „božstev“ po celé naší planetě. Tento fenomén DANA-ÁN je úzce spjatý s osídlením Země lidskou rasou. Mezi sirianským Kabolem a Zemí nebyla rovná čára přesunu. Arianské skupiny „architektů“ (Stavitelů Forem) přecházely postupně z jedné galaktické destinace do druhé – v  textu NEO-WISE jsem dávala ilustraci se šestnácti symboly civilizací Hvězdných soustav Galaxie – těch, které spoluvytvářely Manuál Projektu Člověk a sepsaly jeho Knihy Záznamů. 

 Mimo Stavitelů Forem známe i Stavitele Duší – jsou taktéž původem z Arianských kmenů, ale působí v jiných dimenzích – mimo hmotu, jak ji známe. Všechny tyto civilizace jsou v nějakém kontaktu s naší planetou – buď ve virtuální rovině sdílení mimosmyslových kontaktů, nebo v přímém styku, kdy zaznamenáváme jejich faktickou přítomnost. Vlastně lidstvo jako celek je mimozemského původu – i když Zemi obývá už dlouhá tisíciletí a během té doby zažilo několik tzv. Sklizní, o kterých jsem psala. Z duchovní sféry jsme řízením událostí „padli“ do spárů samozvaných parazitických entit, které vznikly jako produkt našeho vlastního evolučního vývoje. Člověk je mnoha-dimenzionální forma Života a tento aspekt s sebou nese mnohá úskalí, protože jeho Živost dává přímo vznikat dalším formám Existence a ne všechny jsou pozitivně vůči němu naladěné. V dalším článku se budu věnovat konkrétně těmto úskalím mimozemských aktivit. 

 P.S. Jsem nesmírně vděčná za tuto sadu otázek, které v diskusi zazněly – protože to přesměrovalo můj zájem do témat, kde se ráda pohybuji a kde není potřeba zabředávat do těch esencí nesnášenlivosti a netolerance, kterými je v současné době sdílený prostor úplně zaplavený. Mám obrovské štěstí, že žiju uprostřed velké rodiny fantastických a úžasných lidí, kteří se navzájem respektují a podporují – ať jsou jejich postoje a stanoviska jakákoliv. Žijeme v souladu s vědomím toho, že každý má svobodnou vůli jednat podle svých možností a schopností, že jeho cesta je sice ve stejném poli, jako těch ostatních, ale jinak osázená a směřující k jiné úrodě. Nedokázala bych žít v kolektivu, kde by mi někdo diktoval, co mám dělat a zahlcoval mě argumenty, proč by to tak muselo být. Jsme všichni mentálně a intelektuálně rovnocenní a důvěřujeme jeden druhému – přála bych všem, aby stejným způsobem dokázali ve svých rodinách sdílet lásku a sounáležitost – atributy lidství, které se nedají naučit, protože v dobách zlých a těžkých se teprve vykresluje, zda jsou skutečnými, nikoli sobeckostí podmiňovanými, hodnotami charakteru člověka.

Triskelion v pojetí Rebeky Sprinncové

triskelion2-mini.jpgtriskelion3-mini.jpg