Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - Linie Věků

 …Linie Věků, která se proplétá historií Lidstva – je splétána a znovu rozplétána – mizí v Temnotách i v Zapomnění. Vysledovat ji lze podle jedné jediné konstanty – korálku, který je na ní navlečen – říká si Člo-Věk…

 Naše putování za Skupinou Devíti Neznámých nás tentokrát zavede do prostředí tajných řádů – do mystikou obalených informací o jejich působení v době, kdy už vládu nad Duchem Času převzalo křesťanství, a motor rozvoje civilizace se přesunul z Blízkého východu do Evropy. Stále vycházím z předpokladu, že posláním této Skupiny je naplňování idejí Projektu Člověk, které ve spirituální rovině představuje kolektiv jeho „providerů“ – tj. nositelů Hvězdného Vědomí Galaxie = Bytostí, které se podle potřeby formou inkarnací realizují na evoluční linii Člověka. My je známe jako duchy „ATm AR MahCHat“. Jde o kódovaný název – který lze přeskupit jako „Máhátmá-RA“, co v překladu znamená „Velká Hvězdná Duše“. 

 V pojednání „Tajemství Templářů“ jsem před časem tuto linii rekonstruovala. Vycházela jsem z tehdy známých dostupných pramenů – časem jsem však sesbírala množství dalších střípků do mozaiky a trochu se posunula v terminologii předmětných sil, které můžeme na pozadí této Linie Grálu vycítit. Podle ideálu benediktýnské řehole „magistra“ jsem také pojmenovala nový evoluční model, který aktuálně nahrazuje starý systémový matrix. Jsou to soubory útržků informací, které Čas pokryl prachem a kontury původních ideálů zastřel nebo nechal úplně vymizet. Další generace pak na jejich stopu nanesly nová paradigmata a tak jejich evoluční dynamika vyšuměla do ztracena. Jádro Projektu Člověk bylo předáváno skrze zasvěcence – bylo uzavřeno do komnaty utajení. Tak tomu chtěla doba a tak to vyhovovalo pravidlům, která ve společnosti převládla. 

 Na přelomu 20. a 21. století, kdy k nám začala masivně proudit energie z fotonového pásu Galaxie, došlo k velké aktivaci ztracených „vzpomínek“. Najednou se objevilo množství autorů, kteří byli inspirováni uvolněnými paměťovými segmenty a díky jim máme k dispozici alternativní scénáře událostí na Linii Grálu. Tato nová vlna rozpohybovala kolo dějin. Zakymácely se základy křesťanských dogmat a uvolnil se prostor pro expanzi nových trendů ve všech oblastech lidského snažení. V oblasti ezoterních a duchovních sfér vědění to ovšem znamenalo i velké pomíchání jednotlivých proudů – došlo k záměnám v polarizaci efektu událostí a tím k mnohdy mylnému výkladu jejich dopadu na vývoj lidstva. Navýšení zájmu o prohloubení vědomostí o našem kolektivním původu a určení uvedlo do pohybu ideologickou sekci Elit Moci – vyrojilo se množství účelových dezinformací, s pomocí upravených atlantských krystalových technologií došlo ke kontaminaci některých frekvencí mozkové aktivity účelovými ideologiemi, které mají sloužit k odklonění člověka na dráze Transformace od pomyslné cílové rovinky, která vrcholí proměnou na Galaktickou verzi Bytí. Do našeho podvědomí nenápadně vklouzly nově tvarované archetypy chování a úsudku – posunuli jsme se do chaotického období, kdy souběžně kráčíme každou nohou v jiném modelu řízení naší společné evoluce. Toto období je charakteristické nárůstem světové populace – který kompenzuje potřebu sčítat nadkritické hodnoty v množství jedinců, kteří dokážou kolem dějin otočit tím správným směrem….a také se vyznačuje zvýšeným zájmem Elit tuto populaci násilím dostat na zlomek současné úrovně. Programy, které toho mají docílit, prožíváme v reálu na vlastní kůži. 

 Na pozadí toho všeho však dál probíhá ta fáze Projektu Člověk, kterou můžeme nazvat aktivací původních schopností Galaktického Člověka. Linie Grálu, ve které jsou zpracovávány energo-informační podklady pro Transformaci Kolektivního Vědomí, se táhne dějinami odnepaměti. V těch novodobých ji můžeme zachytit v 5. století n.l. právě v prostředí benediktýnských mnichů. Od tohoto období byl jejím „správcem“ tajný Sionský řád. Ten nemá nic společného s naším pojetím „sionismu“, ani s žido-chazarskými ideály, vloženými do tzv. „Sionských protokolů“. „Sionský“  je odvozeno od názvu opatství, které založili křesťané po dobytí Jeruzaléma roku 1099 n.l. – jeho celé jméno je „Notre Dame du Mount de Sion“ (Naše Paní z hory Sion). Pojetí řádu je podobně jako všechny, které z této hlavní Linie Grálu postupně vzešly, založené na M-ARIANSKÉ tradici. Tím se signatura Linie Grálu vyznačuje a podle ní lze jít po té správné stopě. 

 V prostředí tohoto tajného řádu se pohybuje jedna z Hvězdných Bytostí, která se projevuje jako „trojitý diagram moudrosti“. Jak postupoval čas, z legendárního piedestalu Herma-Trismegista sestoupila do podoby člověka s výjimečnými schopnostmi – my ji známe z jednotlivých inkarnačních zastavení jako Leonarda da Vinci, Isaaca Newtona a Nikolu Teslu. Tato Hvězdná Bytost „operuje“ na obrovské rozloze galaktického paměťového pole – proto citliví lidé, kteří se na toto pole dokážou napojit, mohou na sebe stáhnout esenci její ID-entity a tzv. se v ní najít. Není to nic mimořádného a rozhodně to neznamená, že tyto historické osobnosti byly tolika lidem předchozí inkarnací. Podrobnosti o mém stopování Linie Grálu lze najít ve zmíněném článku „Tajemství Templářů“, kde rozepisuji i vazby na další známé řády, včetně mnoha zdrojů, ze kterých jsem čerpala.

 P.S. V minulém díle série Tri-Angel Orbis jsem rozebírala možnost návratu bytostí Anunnaki na Zemi a dvojité zrcadlení synaptických časových bodů, které interferenci takových informací způsobují. Prošli jsme prvním z nich – datem 12.2.2021 – a dosáhli akcelerace, potřebné k tomu, abychom tím druhým, tj. dnem 21.2.2021, prosvištěli takovou rychlostí, že k přeskoku energo-informačních struktur událostí, které se odehrávají na jinak oddělených souběžných liniích Časové Vlny, pravděpodobně nedojde. Zda to skutečně vyjde, je ale velkou neznámou – proto se z Křemíkových Multiplexů poskládal modul tzv. „pulsního krystalového rezonátoru“ (mí přátelé slaboproudi vědí), který by měl případné chaotické emise energií stabilizovat do kontrolovatelného prostředí a harmonizovat obousměrné (střídavé) toky informací. 

 Koncepce modulu vychází z existujícího atlantského artefaktu, známého jako „Winwoodův disk“. Velmi opatrně se o něm začalo mluvit krátce po jeho nálezu kdesi v Egyptě – jméno nálezce je pseudonym  - a pak to najednou utichlo. Proto je k dispozici jen nepatrný zlomek informací – když se ho badatelé později pokoušeli vystopovat, jejich pátrání skončilo (jak jinak) v Rockefellerově muzeu, kde ale vystavený není – je pečlivě ukrytý v trezoru depozitáře a není veřejně dostupný. Nicméně z toho mála, co o něm víme, lze sestavit jeho obraz – obsahuje celkem 20 speciálních grafikonů (symbolů), které jsem částečně přenesla na schéma modulu. Přiložená ilustrace představuje rezonátor v aktivním módu – včetně gravitačního pole, které generuje a pozice krystalu, který tvoří jeho jádro. Jde o multidimenzionální technologii, takže nákres zachytí jen nějakou fázi jeho funkcí – svisle čárkovaná křídla po obou stranách krystalu pulsací pohybu roztáčejí vrchní část disku a konjunkcí jednotlivých symbolů na disku s těmi na těle krystalu dochází k vazbě na emitující EM pole „dotýkajících se“ časových linií, ke splývání s polem krystalu a k rezonančním vlnám, které působí na obě řady událostí souběžných toků Časové Vlny. Dole pod článkem budou odkazy na některé informační zdroje k tomuto artefaktu. 

 Zpráva o disku z roku 2003

 Stopa vede do Rockefellerova muzea

 Podrobné nákresy symbolů - v dolní části odkazovaného článku

 Předchozí díl seriálu Tri-Angel Orbis

linie-veku-mini.jpg