Jdi na obsah Jdi na menu

VALOR

 …zlatá pečeť Síria…

 Je dalším prvkem sady Kamenů Síly, které jsem popisovala v seriálu článků DHARA-RIA. VALOR je aktivační matricí té části Hvězdného Vědomí, které je lokalizované v kulturách a civilizacích souhvězdí Síria. Jsou to paměti, které jsou hluboko zakořeněné v naší historii – v mytologii, v bájích o hvězdném původu Lidstva – o Bytostech, které svoji kulturu a vědění přenesli na Zemi a zde ji předali, aby se rozvíjela v podmínkách evoluční cesty, kterou nastoupila ta část pozemské populace, která ve zlomcích přežila globální kataklyzma v podobě Velké Potopy. V matrici VALOR je obsaženo Atlantské dědictví – v podobě nosiče informací, které se postupně uvolňují - jak se matrice ve svém energo-informačním poli spojuje s nově utvářenými schématy myšlení lidí. Propojování probíhá většinou velmi pomalu a pozvolně – někdy prodělá velký skok, jindy stagnuje – záleží na pozadí rozvoje Kolektivního Vědomí Lidstva a míře zakomponovaných Novostí, které podporují jeho expanzi. 

 Aktuálně dochází k rozsáhlému „třídění“ nově seskupených struktur Vědomí = ne všechny, které lidé postavili na Novostech, zapadnou do soukolí souvislostí a vazeb – podle zákonů dynamiky v zóně rozvoje Vědomí. Tento proces se v realitě projevuje jako zvýšený výskyt různých „abnormalit“ v chování lidí – každé nové schéma myšlení musí být otestováno, zda splňuje ty vlastnosti, které rozvoj vyžaduje. Proto se setkáváme s podivnostmi, nad kterými někdy rozum zůstává stát – vyvolává to otázky, na něž dostáváme odpovědi takového charakteru, že si jeden říká: to snad ani není možné, aby tohle lidi mysleli vážně. Přitom se jedná právě o ta schémata, která musí projít filtrem obecného smýšlení, aby se ukázalo, zda jsou kolektivně přijatelná. S tím souběžně gradují události, které se reakcemi lidí, kteří ta schémata využijí do reakcí na okolnosti, specificky tvarují. Procházíme obdobím, které je plné momentů, které vnímáme jako krize, kterým musíme čelit. To je to testovací prostředí pro nové proudy v myšlení a chování společnosti – co se uchytí a prosadí, musí ladit s tím, jaký má člověk základní charakterový obraz. Ne ten osobní, který vychází ze současného prostředí, kde se odvíjí jeho Život, ale ten, který nazýváme souborným názvem Lidskost. Pro hodně lidí to představuje obrovskou „zkoušku“, kterou ne všichni projdou se ctí. 

 S tím souvisí fenomén „karmy“, která je součástí vztahu příčiny a následku – podle zákonů akce-RE-akce. Kauzalita platí obecně – pro všechny systémy Existence, ale jen Bytosti s vyšší inteligencí, ke kterým patří i člověk, mohou s kauzalitou tvořivě pracovat – a tomu se říká „karma“. Člověk, který bude pevně věřit v Osud = je přesvědčený, že je jeho Život přesně nalinkovaný dopředu, ten s kauzalitou vývoje událostí, kterých je součástí, nic moc neudělá – respektive: ať udělá, co udělá, nebude to z jeho primární vůle, bude jen reagovat na bezprostřední podněty, aniž by chápal příčiny do té hloubky, kdy by se mohl odvážit tyto změnit a tím tvarovat kauzalitu své životní cesty. Člověku byla ale víra v Osud implantována ideologickými vlivy mocenských struktur. Původně (a dnes snad k tomu opět spěje) vědomí následku předcházelo reakci na jakýkoli podnět, který vyžaduje nějakou architekturu myšlení = propojení Mysl-Srdce-Duch bylo v takové rovnováze se životní cestou, že se tato schopnost dokázala plně projevit. Jde o energetiku tzv. „Galaktického“ (Hvězdného) Člověka, který čerpá z jednotného informačního pole (z vesmíru) podporu v „předstihu“ – před manifestací myšlenek, které podněty stimulovaly. Tím se schéma možného následku zamýšlené reakce stane její součástí – v takové komplexitě, která obsahuje i ucelený reálný prožitek takového následku (dopadu zamýšlené akce). V ten moment se projeví v plné síle celý soubor proměnných, které za normálních okolností vůbec nebereme v potaz, ale ony mají vysokou pravděpodobnost vstupu do procesu události. Když dopředu – v animaci myšlenek, které předcházejí naší reakci – prožijeme to, co tato reakce (nebo naše chování v určité situaci) způsobí, tak máme zlomek sekundy na to, abychom uvážili, zda je to v souladu s naším morálním kreditem, naším svědomím, smyslem pro spravedlnost, či vztahem k Životu jako takovému – tedy zda to neodporuje tomu, co nazýváme aspektem lidskosti. Pokud to odporuje hodnotám, které vyznáváme, a přesto vyhodnotíme, že navzdory následkům akci provedeme – pak nastupuje kauzální karmická vazba – se vším, co s sebou přináší. 

 Tyto proměny ve schématech myšlení už běží – a testem procházejí všechny nové – bez ohledu na to, zda škodí – časem ty neprogresivní zapadnou, ale jejich stopa zůstane v naší paměti. Matrice VALOR – s centrální pečetí Síria – je virtuální energo-informační pole, které otevírá další zdroje podpory pro změny, kterými procházíme. Přináší „vzpomínky“ na čisté energie původního Lidstva, které se v průběhu věků ztratily „v překladu“ genetické paměti – abychom zase uměli tvarovat kauzalitu svých činů – abychom už nebyli v konfliktu s těmi atributy, které z nás dělají Člověka.

valor1-mini.jpgvalor-mini.jpg