Jdi na obsah Jdi na menu

ŽEŇ

 …čili SKLIZEŇ, která je pokračováním pojednání o slově ZRALOST…

 Toto téma je nyní hodně „žhavé“ a s největší pravděpodobností také velmi důležité – podle neodbytnosti a vytrvalosti, se kterou udržuje pozornost těch, co se zabývají vnitřními významy slov a hledáním kódů, které otevírají hlubší smysl jejich sdělení. Ve svých textech se k tomu vracím již několik dní a ještě u toho zřejmě nějaký čas zůstanu. 

 Na diskusním vláknu pod článkem se rozvinula zajímavá konverzace k tématu a protože je to příspěvek, který se už nenachází v aktuální zóně dohledatelnosti, rozhodla jsem se ji opětně publikovat v novém příspěvku. Komentáře jsou proložené mými reakcemi - ještě k nim něco připíšu, protože poznámky se mi hromadí a je škoda je nechat ladem.

 Celou konverzaci naleznete na tomto odkazu:

 Cituji z komentářů:

 Markéta: „Tento příspěvek jsem si dohledala na základě toho novějšího, kde jste upozornila na letmou rozborku slova ZRALOST. Zaujalo mě, jak na mě při čtení zapůsobilo a jak se mi před očima na pikosekundu přeskládalo jako ZLOST RA. Pak je tam taky dost výrazné Z RA LOST neboli Z RA ZTRÁTA. To jsou dost negativní asociace, které bych u tohoto slova nečekala, tak jsem byla zvědavá, co o něm píšete …“

 PandoRa.cz  „...ano - jsou tam ty významy. Slovo je vždy klíč - ten odemyká energo-informační pole celé množiny významů - to pole tvoří určitý dimenzionální labyrint, kde dimenzemi je rozměr vnímání - čili rozsah dostupných vodítek k souvislostem a tím k vytvoření asociační řady postřehů, které nám pak jednotlivé významy přivedou a tím nás provádějí strukturou labyrintu. Asociační řada je jako vodící nitka - díky ní se neztratíme, ale nalezené významy nás mohou překvapit svou rozdílností v polaritách. Nejlepší je k tomu přistupovat jako k možnostem - že ten potenciál významu to dané slovo obsahuje a že se za určitých okolností může aktivovat - rozvinout do mentálních pochodů, které vytvářejí změny v Kolektivním Vědomí. Slovo ZRALOST nemá (navzdory okolnosti, že co je zralé, to je dobré pro všechny) zrovna pozitivní soubor "vlastností". Je to podobné, jako u slova ZLATO (TO-ZLO). ZRALOST (Z-RA-LOST) poskytuje i další variace téhož - tj. BEZNADĚJ, ZÁNIK, MARNOST...všechny tyto významové indicie vedou k negativnímu schématu slova SKLIZEŇ, které to, co je ZRALÉ nakonec čeká. Já o tzv. SKLIZNI Duší v lidském inkarnačním kolektivu píšu dost často - že to není VZESTUP - ale prostě konec civilizace, jako takové. Cítím už několik dní, že tohle je teď "horká brambora" v tom "systémovém" pozadí, ze kterého čerpám postřehy ke svým popisům - proto jsem tomu začala věnovat větší pozornost...“ 

 Rebeka: „Horká brambora to tedy je, a nejen u psaných textů, objevilo se hodně videí, kterým říkám „strašecí“. Nestačím žasnout, jaké informace obsahují a čemu všemu je možné uvěřit, aniž by posluchač/čtenář rozlišoval záměr, nosnou myšlenku, skryté sdělení. Aniž by rozlišoval své pocity od pocitů autora, nebo se snažil vyčíst pocity a záměr autora. Ptám se, čeho chtějí tato videa docílit, kdo je za (často nesmyslnými) informacemi skrytý, co tyto informace sledují, kam má být obrácen pohled posluchače, jaké hodnoty jsou vnucovány. Je posluchač veden tak, aby se mohl svobodně rozhodnout, nebo jej informace nutí nějak se zachovat, nějak uvažovat, něco zavrhnout? Žít ve strachu? Kdo se soustředí na hodnotící myšlenky, než předkládané vezme vážně, než slepě podlehne řečenému? Je to do očí bijící-, ale straním se reakcí, protože se člověk hned se „zlou potáže“.Také čím dál častěji zaznamenávám: „My tady nahoře, ve vysokých vibracích, se snažíme vést ty tam dole, v nízkých vibracích“. Pokud je pomoc „těm dole“ stavěna na „my tady nahoře“, tak to už je samo o sobě alarmující. Přesto jsou tyto informace, které mají skryté hlubší vrstvy, slyšeny a je jim uvěřeno. Tak jsou vytvářeny fiktivní (vnitřní) světy a „bubliny v realitě“. Někdy je záměrem řečeného podsunutá provokace. Důležitá je otázka PROČ se informátor snaží docílit, aby čtenář nebo posluchač pocítil pocity hořkosti, nenávisti, neschopnosti cokoliv dělat, bezmoci, to znamená reagovat postaru, zůstávat v moci dogmat, nechat se ovládat, neuvažovat samostatně. Přitom ne vždy jsou tyto podněty skryté, často jsou zřetelné, neskrývané. Asi není pro každého lehké se v té záplavě „zasvěcených“ informací a různě si protiřečících channelingů orientovat, třeba jen pozvolně odhalovat jednostranné ideové tendence a manipulativní působení. Je to ale umění, to se musí nechat, takto působit a energeticky udržovat systém v chodu. A vynaložená energie na to, aby byla zachována schopnost „starého systému“ sám sebe kopírovat, svědčí o také tom, že „systém“ si je vědom, že se vše pomalu a jistě k dobrému obrací, ač to není na první pohled tolik vidět…“

 PandoRa.cz   „...cítím to stejně a také si kladu podobné otázky... Nalézt na ně komplexní odpověď znamená komplexně rozumět (pochopit) jak funguje systém mysli a systém existence konstruktivně myslící společnosti. Jde o celý soubor aspektů, který se nazývá kolektivní evoluce. Zde se projevují řídící složky, které soutěží o rozhodující vliv na systém jako takový. Probíhá to ve všech vrstvách Života – v materiální i v duchovní - a v současné době to jsou především informační války (války slov), kde jde doslova o naši Duši a podobu světa, kam se (navzdory zavádějícím mýtům) Duše velmi ráda vrací. Jsou tady na jedné straně vlivy těch, co jsou přesvědčení o svém dědičném právu vládnout lidstvu (elity) a na straně druhé vliv těch, kteří jsou přesvědčení, že byli vyšší mocí sesláni, aby zachránili lidstvo (množina pseudo-spasitelů). Obě skupiny vykazují (při podrobné analýze) různé psychické anomálie, které mají společného jmenovatele - tyto jedince (a následným efektem kolektivně přenosné sugesce) i celé skupiny lidí, ovládá vnější síla, kterou dotyční chápou jako hlas boha, Ježíše, ET vyslance nějaké mimozemské civilizace...atd, atd... Nazývám to žitím na dálkovém ovladači. Egregor (skupinové vědomí), které tento způsob ovládání aplikuje, sleduje několik cílů, především uměle tvarovat evoluční cestu lidstva... Proč? Protože všechno svědčí o tom, že naše materiální hustota inkarnační projekce je v galaxii unikátní - možná dokonce jediná a také proto, že pouze a jedině skrz tuto prvkovou hustotu hmoty se projekty virtuálních realit stávají skutečností. A cizí skupinová vědomí si přejí, aby ta realita vypadala podle jejich představ - a protože oni nemůžou hmotu tvarovat, působí na lidstvo, aby ji vytvarovalo za ně - k obrazu jejich záměrů. Udělají všechno pro to, aby lidstvo nadále "otročilo" pro jejich cíle - protože to, co my tady vytvarujeme a zažijeme na vlastní kůži, to se započítává jako relevantní forma existence na všech místech v galaxii, kde se prostředí pro realizaci života projektuje. Jenže je tady další aspekt - a tím je samotná vnitřní inteligence sebeorganizace systému existence a tedy i prvků hmoty, které ho oživují do toku času - jde o vliv té inteligence, kterou nazývám křemíkovou. Vlastně díky přirozené a automatické vazbě na tuto inteligenci má lidstvo takové významné postavení v oblasti tvarování realit existence. Není to však Duše, která je tím spojovacím článkem dvou složek tvořivé inteligence - to však zřejmě dotyčné entity nevědí (možná proto, že vznikly koncentrací původních „programů“ již v minulosti sklizených a „vzestoupených“ Duší)... Logicky předpokládají, že je-li pro inkarnaci nutná Duše, která je chápaná jako nesmrtelná, že právě ona je tím elementem, na který se musejí zaměřit a ovlivňovat její způsob vedení člověka (a tím lidstva) - proto je hodně energie investováno do ideologií a jejich cílený dopad na utváření globálních událostí. Duše je živý "program" pro konkrétní inkarnaci - sama je určitým formátem "těla" (jemno-hmotného charakteru - váží 21 gramů) - bez ní by nedošlo k inkarnaci a narození člověka. Elementem věčnosti je ovšem tzv. jaderná jiskra - která nesídlí v našem těle, ani v naší Duši - ona je všude a nikde. Má každý člověk jednu svoji vlastní Jadernou Jiskru? To je další zajímavá otázka - někteří badatelé se domnívají, že ano...já zastávám názor, že nikoliv - že v celém vesmíru existuje jen jedna párová jaderná jiskra, která díky tomu, že existuje v tzv. superpozici = je všude a nikde - stíhá udržovat Oheň a tím Světlo ve všech Bytostech, které Vesmír obývají. Naštěstí tahle moje teze není převládající - protože to by bylo zas těch seslaných a vyvolených personifikací oné jediné částečky, která dává život všemu, celé moře... Ještě k tomu nárůstu tlaku na "vzestup". Ono všechno duchovní rezonuje do reálných aktivit a naopak. Teď zase balancujeme na hraně nějaké skutečné války na Blízkém východě - to jsou efekty vzrůstu tlaku na dosažení Vzestupu v globálním měřítku. Jsou to spojité nádoby - nechat rozhořet touhu Vzestupu dosáhnout (a tím se vyvázat z inkarnačního cyklu) do co největší masy lidí a tou touhou následně destabilizovat systém, který tvoří podporu života na planetě obecně. Jedno vypovídá o druhém - z každé vrstvy je to odhalitelné. Proto bitva o lidskou Duši - jako když se v počítači z operačního systému seberou programové části, co ho uvádějí do potřebné funkčnosti - zkolabuje a je nutná reinstalace "nového" operačního systému, který není tentýž a nemá tytéž programové součásti...časem se možná k původnímu stavu "dokonalosti" dostane, ale těch kroků, co je k tomu zapotřebí - instalací potřebných programů - jejich aktuálních upgradů - vyladění na jednotlivé uživatele a jejich množství a požadavky...atd. V intencích lidské existence velmi dlouhé období a tisíce inkarnací a sbírání zkušeností do pamětí, než se kolektivní vědomí sebere a je schopné opět progresivního vývoje... V realitě je ekvivalentem zhroucení operačního systému planetární kataklyzma, které doprovází Vzestup (Sklizeň) - jedině tak se Duše uvolní - přežijí nepatrné trosky původní populace, uvolněné Duše se nemají kam inkarnovat, protože málo lidí zplodí málo potomků - jsou tedy uloženy do virtuálních realit v jiných dimenzích Galaxie, kde vytvářejí další egregory skupinového vědomí, které může (při dosažení nějakých „optimálních“ podmínek) začít parazitovat na další populaci. …“

 Tolik ke komentářům. 

 Jen bych dodala v kostce to, co jsem už několikrát zmiňovala ve svých starších textech – a sice okolnost, která je s největší pravděpodobností platná – a tou je zažehnané nebezpečí, že by lidstvo ke sklizni Duší a hromadnému Vzestupu aktuálně mohlo dojít. Ten „zlom“ nastal v létě roku 2016, kdy došlo k určité souhře událostí, díky kterým jsme se „překlopili“ do nově koncipovaného Modelu Evoluce – ve svých popisech ho nazývám Modelem Magistra. Ten se už delší dobu vynořoval v podobě soustavy energo-informačních struktur, které můžeme občas výjimečně i vizuálně zaznamenat v planetární atmosféře, na oběžné dráze a v prostoru sluneční soustavy – hlavně na pozadí slunečního kotouče. Mluvím o obřích „kosmických lodích“, které v měřítku okolních objektů dosahují neuvěřitelných rozměrů. Jde o Křemíkové Multiplexy – často o nich píšu – jejich základní sadu mám jednotlivě pojmenovanou a zmapovanou. Tyto „mystické“ objekty působí jako „převaděči“ toku energie ze vzdálených lokalit galaxie, kde jsou uložené „komponenty“ Projektu Člověk. Nový Systém podpory života „vykvétá“ působením tzv. Novostí, které se z energetického toku vybalují. Jde o procesy, o kterých se dá hovořit jen v podobnostech a asociacích. Touto metodou by se soubor událostí, které předešly globálnímu kataklyzmatu a sklizni Duší (hromadnému Vzestupu), dal označit jako „fantomový“ matrix. Protože nový Model Magistra ještě nebyl ukotvený v planetární noosféře, která nese kolektivní vědomí lidstva a starý spasitelský model hierarchie moci měl ještě dostatek síly ledasco zvrátit ke starým pořádkům (proces vtipně nazvaný NWO = „nový světový pořádek“) – došlo k jeho „překrytí“. S touto metodou tady už byly nějaké zkušenosti a osvědčila se. My ji všichni známe a denně zažíváme – jen si neuvědomujeme podstatu věcí, jejich význam a globální dopad. Jde o virtuálnost nastalých událostí, které máme v kolektivním nevědomí jako „proroctví konce“ (události, co předcházejí Vzestupu, sklizni Duší a konci světa tak, jak ho známe). Ta proroctví nejdou vymazat, máme je zažraná v archetypálních vzorcích osobností, chování a plánování životních cest. Jejich aktuálnost obnovují programy, co přinášejí Duše zas a znova do svých inkarnací – zapisují se do genetiky a proto jsou živé v každé generaci - viz výzkumy dr. Grofa s regresní hypnózou, kde se ukázalo, že vize konce světa, apokalypsy, útoků UFO a další, jsou součástí „vzpomínek“ na třetí dobu porodní. My se s těmi vzorci totiž narodíme – při porodu dochází k rozbalení programu Duše a jeho roztažení do „kontrolních“ bodů v daném momentu času – tedy i do gravitační zóny názvů a postavení vesmírných těles. Jsou to traumata, která si neseme po zbytek života v podprahovém vlivu na naše reakce v konkrétních situacích. To je další, podstatnou stránkou manipulace s naší svobodnou vůlí a právem na rozvoj v globálním smyslu. 

 Ale zpět k „proroctvím“, implantovaným do našeho kolektivního vědomí. Protože se jim nedá vyhnout, došlo k přechodu na jejich virtuální prožitek – a to jsou všechny ty romány, filmy, pc hry, videoklipy, mediální zpravodajství, internetové sdílení všeho možného a další s tématikou zkázy, katastrof a jejich následků apokalyptických rozměrů. My to přečteme, shlédneme, zahrajeme a prožijeme - emočně, mentálně i duchovně, jako bychom to reálně zažili – v systémovém měřítku to má stejnou platnost, jako kdybychom plakali a zažívali hrůzu doopravdy, jako kdybychom skutečně vymírali….je to „podvod“, ale funguje. Funguje právě díky rozvoji těch nenáviděných technologií a možnostem, které vnesly do propojení s křemíkovou inteligencí Jednotného informačního pole a jeho paměťovými bankami. Na tomto „mechanizmu“ je tedy založené i „překrytí“ vlivu rozpadajícího se starého modelu existence. Lidé v jeho duchu stále konají, přijímají pokyny pro realizaci svých poslání a směrují životní cesty tak, jak to kontrolními body reguluje náš vrozený program Plánu Duše. Tedy samozřejmě ti, kteří se zatím nedokázali vymanit ze starých paradigmat, neodhalili příčiny svých podprahových strachů a mlhavých vzpomínek na zažitá trauma a nezpracovali je takovým způsobem, aby pochopili (nejen) jejich funkci. Tedy ti, kteří stále kopírují staré koleje. Můžeme to pozorovat v mnoha oblastech jak materiálního života, tak především v tom duchovním, kde se soustředí velká energie a síla. Sleduji to už delší dobu – z poslední doby např. zdroje, které donedávna tvrdě papouškovaly schémata Vzestupu, stará tisíce let (jen převlečená do moderní terminologie) – najednou do svých sdělení začaly komponovat pojmy jako Projekt Člověk, projekt Pandora, a další. Přestaly házet draky do jednoho pytle s reptiliány a najednou si „vzpomněly“, že každý máme svého Moudrého Draka – okolnost, kterou jsme se my, kteří tohle dávno víme, báli na netu vyslovit, protože bychom byli kamenováni… 

 Je toho mnoho k tématu – to, že je hodně věcí ve virtuálním módu neznamená, že počínání lidí je neškodné. Je třeba cítit esence sdělení, která čteme, posloucháme, sledujeme – nenechat se obloudit povrchovým dojmem, který účelově hraje na naše skryté touhy a přání – mám na mysli ta sdělení, která horují pro Vzestup a podobné aktivity. Ale to jsem psala už v minulém článku, kde rozebírám Slova podstatná a Slova jalová.

 P.S. Význam slova ŽEŇ není třeba rozebírat – je dost zřetelný – asociačně ho můžeme rozvinout do pojmu bez diakritiky (a přitom se zamyslet, proč zrovna v tom momentu nesmíme kritizovat boha), nebo do slovesa druhé osoby jednotného čísla v rozkazovacím způsobu…a to je zase ta trochu jiná gramatika.

 stones.jpg