Jdi na obsah Jdi na menu

Á-VALON Cesta Úsvitem Času

 ....tato Cesta se pro někoho může otevřít jako sonda do Minulosti - k Počátku a ke Kořenům vlastní spojité Osobitosti, kterou v Celistvosti aktivuje a tím nalézá škálu možností využití toho Poznání. Pro jiné je to Budoucnost, ukotvená jako Pohled do Horizontu Událostí v Přítomném Okamžiku, kterým se neseme Časem a Prostorem vyjádření Života. První Cesta je spíš badatelská, druhá je projevením dobrodružné povahy, kterou v sobě každý máme. Obě jsou mystické a velmi kreativní, protože faktické podklady neexistují v uchopitelné podobě. Jde o expanzi Fantazie do souvislostí běhu Času tak, jak si sami sobě modulujeme profil vlastní Vlnky v jeho toku - aby ladila s Celistvostí jeho více-dimenzionálního rozsahu. Jsou to první signály, že jsme kolektivně naskočili do nových proudů Kontinua, které se začíná projevovat do naší společné reality jako výsledek transformačních procesů, kterými jsme prošli. 

 Aktuální energo-informační pozadí je ve znamení obecné hyper-aktivity. To se odráží na naší náladě a celkovém rozpoložení Mysli. Rezonanční vliv je cítit v událostech geo-planetárního rozsahu a projevuje se výkyvy v politickém a společenském dění. Fraktalita Celku v každé Části a naopak - jemné rozdíly v nastavení jednotlivců kaskádou synchronicit vcházejí do (ne)souladu kolektivní roviny Vědomí. Současná scéna je vachrlatá a mnohdy znepokojivá - v úrovni běžného Života tedy procházíme různě hlubokými mikro-stresy, tak - jak jsme individuálně odolní, či jak vysoký máme práh tolerance k tlaku prostředí. Toto období je cosi jako "nádech" před dalším skokem a ten bude ve znamení AKCELERACE, čili maximálního zrychlení. Souvisí to s aktivní zónou Velkého Portálu (Mega-Án), v jehož gravitační anomálii se již planeta nachází. Efektem je vibrační bouře, která rozechvívá vše - od sub-atomárních částic a jejich EM-polí v časo-prostorové síti daného prostředí - až po lokality velkých systémových celků, které mají více-dimenzionální pole působnosti. Je to naše Podpora Života, která se přeskupuje jako kimaticky utvářený Obrazec Bytí...každá naše myšlenka, slovo, pohyb a záměr tento Obraz ovlivňují a tvarují. Od naší miniaturní Osobní Vlnky Času - po globální sféru Galaktického univerzálního Času, který vtéká pramínky do těch našich a naopak = Vesmírná Síť Života a množina jeho nekonečného vyjádření. Každý jeden z nás jsme Elementem Věčnosti a proto také Zdrojem Všeho, ve spektrálním projevu tvořivosti. Naše propojení v té Mozaice Bytí bude víc a víc zřetelné - veškeré synchronicity a symetrické zpětné vazby, kterými ověřujeme svoje postavení v Životě, přicházejí právě odtud - a my je skrz svoje Srdce a Mysl komponujeme do osobních náhledů a postojů k probíhajícím událostem.

 Jsme v jednom takovém symetrickém uzlu - numericky ho vyjadřuje dnešní datum = 4.4. a energeticky nám to nabuzuje abstraktní vnímání jemných souvislostí za těmi fyzicky evidentními a jednoznačně zaznamenatelnými podněty. Záleží na míře naší kreativity v oblasti zpracování smyslového datového toku - jak dalece popustíme Fantazii, kterým směrem poběží linie osobních video-záznamů (vizualizací) a jak si představujeme, že se události "vyvrbí" = s jakou polaritou se rozvinou do běhu Času. Proto je důležitý určitý nadhled, či odstup - abychom neklouzali v negativitě a nevytvářeli ještě větší tlak na destruktivní varianty budoucnosti, které také oscilují v Horizontu Událostí. Propojenost planety ve sdíleném informačním prostředí je dvousečnou "zbraní" - to, že vedou média a jejich účelová masáž obyvatelstva, je dané prostředky, kterými šedá Elita disponuje. Hlas lidu je ovšem v jemné energetice struktur Jednotného Pole Vědomí rozhodující a proto bychom měli svoje reakce na zpravodajský servis sami v sobě třídit a přizpůsobit Smyslu pro Pravdivost a Spravedlnost. To je skutečná práce s Osobní Vlnou Času - ona se vytvaruje podle našich pocitů, názorů a představ, které uvolňujeme skrz prožitky jakéhokoliv info-servisu. Tato ryzí čistá nitka projevu vůle má pak podstatný vliv na tvarování kolektivní globální vlny událostí...i když pochybujeme a mnohdy nechápeme, neorientujeme se, či úmyslně strkáme hlavu do písku, abychom nemuseli jednat - zaujmout stanovisko - máme přirozený soubor tvořivých energii = tzv. Ctnosti Srdce, které zajistí potřebnou objektivitu v úsudku, které dokreslí bílá (černá) místa na naší Mapě Poznání podstaty věcí. Je to o přístupu formou uvědomění si nenahodilosti procesů, kterých jsme součástí - důvěry v osobní zarovnání do souladu s tokem Času a jistotou, že vždy v ten správný Okamžik rozklíčujeme tu správnou inspiraci, která nese vodítka k zachování se, k zaujmutí postoje a vytvoření názoru. 

 Jak budeme modulovat svoje Osobní Vlnky Času, budeme se rozvzpomínat - na symetrické pocity, které vyvolaly podobné události - v jiných časoprostorových souřadnicích. Budeme otevírat jejich umístění v informačním paměťovém poli a číst tam Příběhy Životů - bytostí, osob, civilizací a entit, které tvoří naši Genetickou Linii Bytí. Společně pak vyvoláme obrovskou vlnu "vzpomínek", které se projeví jako multimediální odezva z prostředí Galaxie. Jsou to Ozvěny naší paralelní a alternativní existence - tisícerá podoba našeho Komplexního Já, které v součtu všech tvoří Zdroj Života ve Vesmíru.

 Kompozice Á-VALON naviguje k Mystice, která udává Vzhled našim Vzpomínkám i Vizím. Jak se neseme Přítomným Okamžikem, stále kmitáme na vertikální ose Času a dráha toho Kmitu je Reliéfem naší Osobní Vlny Času v lineárním projevu. Je to naše Osobní Kniha Proměn (I-ťing) - její principy Fraktality, Dimenzionality a Polarity, kterými je koncipovaná, skrze které je do Prostoru Reality Života vypouštěná.

 Arianský volací klíč:

Lamia to-Ka Vendi
da-sia Mág Draga Landi
Biema-Fia * Chor-Tuma Dia

 je citací z jedné takové Knihy Proměn - kde si autor zapsal "postřeh":

Kdo seje Vítr, sklízí Bouři...kdo Láskyplná Pohlazení, ten jemnou Krajku Potěšení získá.

 Doprovodná báseň je abstrakcí dané tématiky:

V Úsvitu Času chycená
Myšlenka První, ztracená;
Dávná a Vábná, Mlhavá,
co Touhu budí a k Slzám přidává.
V Hladině Vody Života se leskne,
někdy v Tiché Noci do Mysli bleskne;
na Stříbrných Strunách ji Měsíc hraje,
ve Zlatém Svitu Sluneční Záře zraje.
Je Moje, je Tvoje - Nás Všech;
je naším Srdcem, je náš Dech.
Na dlouhé Trati Hvězdné Dráhy
my sbíráme Střípky pro Obraz drahý

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice