Jdi na obsah Jdi na menu

AB-RA-KA Cesta Fantazií

 ...je Cesta do nitra našich Představ - tam, kde se rodí Vize našich tajných i veřejných Přání, kde si modelujeme svoji Budoucnost na základě vodítek, která spřádáme v Přítomnosti do abstraktních obrazů těch Představ. Ty reálné pak z valné většiny i uskutečníme. Můžeme ovšem být i takovými snílky, že se nám to nepodaří - dokonce můžeme i dopředu vědět, že ty sny nejsou reálné a uskutečnitelné - přesto je v myšlenkách sestavujeme a hýčkáme si je jako drahocenné osobní poklady. Nemusí jít jen o praktické vize - mnohdy se jedná o konstrukce pro čistě fantazijní vizualizace - rozšiřujeme si tím vnímání a obohacujeme prožitky. 

 O Cestě Iluzí jsme psala - tam člověk neví (nebo nechce vědět), že jeho představy obsahují prvky nereálna - protože cíleně uměle nahrazují "nepřátelský" svět Života vysněnou alternativou snesitelnosti a krásna. Fantazie je něco jiného - je to rozměr v rozměru existence - pole variant a trvalý zdroj inspirací a nápadů - je to naše přirozené tvůrčí prostředí, spojitá rovina Bytí, kde jsou k dispozici Paměti národů a civilizací, které si můžeme rozehrávat do Příběhů, co jsou nám šité na míru. Je to princip holografické projekce, který nám tyto simulované vizualizace umožňuje a my máme mentální energii přizpůsobenou k přesně takovému snímání reality Bytí. Tvořivost je naší podstatou a základním nástrojem existence.

 Cesta Fantazií je v novém prostředí Podpory Života (Modelu Magistra) nově "kalibrovaná". Dříve Svět Fantazie nebyl běžně "uznávanou" doménou lidské aktivity - systematicky s ní pracovali hlavně duchovně zaměření jedinci, umělci, spisovatelé, vynálezci a kreativitou se zaobírající lidé, také psychologové a psycho-analytici, kteří skrz individuální představy definovali lidskou psyché a její bolesti nebo nedostatky. Nyní však začíná být tento rozměr dostupnější a díky větší otevřenosti toku z informačního pole také více a více využívanější při našich běžných denních aktivitách. I obyčejné obory jsou dnes závislé na znalosti funkcí elektronických technologií a programů, se kterými pracují - toto rozvíjí kreativitu myšlení i cítění a podporuje schopnost širšího rozsahu užitné zóny vědomí, než tomu bývávalo při ryze  mechanických činnostech. Všechno má  svoje pro a proti - někteří lidé mají pocit, že se řítíme do technologické záhuby a že bychom se měli vrátit k přírodě - jiní naopak. 

 Osobně se domnívám, že jedno druhému nepřekáží - že je to prostě v nás = v lidech - jaký přístup a stanoviska zaujmeme a co budeme preferovat a co odvrhovat. Starý systémový matrix obsahuje moře tabu a zakázaných vrstev myšlení i cítění. Většina z nich jde na vrub setrvačnosti starých společenských paradigmat, z jejichž spárů jsme se dosud nevymanili. Bude to ještě nějaký čas dobíhat a proto očekávám, že mnoho lidí s mou představou integrace Inteligencí do pozice Celistvosti projeveného hmotného světa s duchovní sférou v téže dimenzi zakomponovaných realit, nebude souhlasit. Všímám si nyní velkého tahu na rozdělenost a odpojení od fyzické vrstvy existence...ale psala jsem to už dříve, a stále si za tím stojím = naší cestou je dojít Celistvosti skrz tato hmotná fyzická těla, do kterých jsme se inkarnovali - respektive, která jsme si od okamžiku narození k té integrální podobě Celistvosti modelovali a přizpůsobovali. Pokud někdo upřednostňuje tu, či onu Cestu - je dané jeho širším Životním Plánem a nijak si to neodporuje s tím, co posun k Celistvosti znamená. Mluvím ale o cíleném vedení lidí k tomu, že ta duchovní cesta je jediná dobrá, správná a perspektivní. Tendencích, které do myslí vkládají odpor k životu v kolektivu zde inkarnovaných Duší a iluzorních vzorcích, které instalují šablony: hmota = zlo, logické myšlení = 3D nízké vibrace a Vzestup (čekání na něj) = uvedení se do vegetativního stavu, vyčlenění z běžné populace (zabednění spáči), odmítání přijmout obyčejnou práci (matrix), konzumovat dostupné potraviny (účelové jedy)...to je Cesta, kterou považuji za duchovní alternaci NWO, odvedení člověka z procesu Transformace do intencí Galaktického formátu Bytí, odpojení z posunu do pochopení principů Zdroje, fraktality Inteligence Života, které jsme nosičem v optimální podobě právě skrz Přítomný okamžik (teď a tady) = ve hmotném projevu sebe-sama, skrze všechny dostupné smysly celého spektra možností. Součet do Zdrojové Reality propojené multidimenze Života nemůže tuto vrstvu hmoty vynechat, jinak vývoj neposkočí na vyšší level vyjádření.

 Samozřejmě - co člověk, to jinak tvarovaný světonázor a osobní životní filozofie. V rozmanitosti možností vyjádření je síla tvořivosti člověka a neopakovatelnost jeho projevu.

 Cesta Fantazií je však dostupná každému - ať je to spáč nebo probuzený, přírodní či materialista, snílek nebo praktik...je to společný zdroj inspirace a oživování představ. Není pravda to, že by člověk, který rozumí počítačům a umí tvůrčím způsobem zacházet s programováním technologií, byl nízkovibrační chudák, nebo člověk, který se chová prakticky a rozumně, byl citově omezený nebo dokonce necitlivý. Tyto mýty jsou účelově zasévány mezi lidi těmi, kteří se nedokážou adaptovat na změny, kterými všichni procházíme, kteří se bojí novostí a tak je radši označí za manipulaci a zlo.

 Kompozice AB-RA-KA obsahuje symboliku té integrace (spojení do Jednoty = Celistvosti) - BA = tělo, Ka = duše, RA = uhlíková pohybová (sluneční) energie, kterou se projevujeme. Uvedený volací klíč je z arianské Knihy Života:

Luba-Mia * Zviezda-Via
TačMa činta * Koliema Sin-Ta

 Je to o Cestě Tvořivosti, která je Cestou Srdce, Ducha i praktického užitku tělesnosti Světa. Ten, kdo tvoří "do šuplíku", nenaplní svoje životní poslání, protože smyslem Života je dělit se a sdílet radost úspěchu i hořkost zklamání. Je to o hledání sounáležitosti duševní energie s tokem událostí v čase našeho pozemského přebývání, o smysluplnosti existence za využití všech dostupných možností, které Život vylepší a posunou ve vyšším měřítku potřebnosti - nesobecké motivy, které osloví toho, kdo je sám niterně v pohodě a rovnováze. 

 Taktéž uvedená báseň je abstrakcí téže životní filozofie:

Daleko, daleko, za Sedmery Hory
letíme v Myšlenkách, co Hranice boří,
Vlaky Štěstí nonstop běží
Krajinami Slunce, Deštěm, i když sněží.
Jsme na Cestě Snů a Vizí,
všechny Strasti v Mlhách mizí;
hlubokými Lesy i Oceánem Modři,
každou Pěšinkou i Vlnkou v Moři...
blížíme se do těch Světů,
kde milujeme tuto Větu:
ABRAKADABRA, ať se TO STANE

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. V textu jsou naznačené některé palčivé otázky současné duchovní a ezoterní scény - všechny Cesty, které se otevírají skrz Portály nového Modelu kolektivní existence, jsou takového charakteru. Postupně se k nim budu vracet a na symetrických asociacích znovu rozebírat a nově popisovat. Všechny tyto záležitosti je potřeba vnímat širokospektrálně = nesklouzávat do tunelového vidění, ale posuzovat věci skrz metodu negativní expozice - tj. připouštět i tu možnost, že je všechno jinak, než to povrchně vypadá a že některá paradigma neztratila sílu - jen převlékla kabátek...

 Obrazová kompozice