Jdi na obsah Jdi na menu

Abrahamovo pole

 …včera večer (18.9.2020) se v blízkosti Země začala formovat gravitační anomálie, do jejíž zóny jsme úderem půlnoci vstoupili.

 Jde o mohutné pole energie, které jsem nazvala „ABRA-HÁM“ - přichází ze sféry nově překonfigurovaného schématu vlivu Egregoru Moci, který začal vysílat na frekvencích, proti kterým bylo naše noosférické prostředí bezbranné. Protože byl ale tento krok předvídán – na základě politických změn, které uvolnilo podepsání tzv. „Abrahamské dohody“ dne 15.9.2020 - došlo k urychlené výstavbě ochranného štítu, který „zabalil“ planetu a vytvořil pásmo obrany proti frekvenčním vlnám z centrály vzdáleného řízení Elit Moci – viz článek „Rekapitulace dějů“ na webu Pandora a jeho sdílené vlákno s diskusí na facebookovém profilu stránek. Ochranná síť je plně aktivní – skládá se z fullerenů nanočástic uhlíkových mentionů Kolektivního Vědomí Lidstva a křemíkových aktionů, které štítu daly tvar a propojení do esence Kosmické Mysli – obaluje nás jako krajka medové plástve.

 Proč taková opatření a jak se bude situace vyvíjet…

 V předchozích popisech jsem se zmiňovala o mocenském „boji“ dvou frakcí Elit Moci – stará garnitura matrixového charakteru už nevyhovuje ani samotnému Egregoru zdrojové skupinové entity neorganických parazitů, který po tisíciletí diriguje evoluci Lidstva, a proto vznikla „revoluční“ iniciativa, kterou známe pod pojmem QANON. Ta měla a má za úkol oslovit skupiny obyvatel planety, kteří jsou vnitřně nespokojení s nastalou situací okolo série krizí, kterými jsme letos prošli – s jejich průběhem a opatřeními, která jsou plošně aplikována. Tyto krize jsou ovšem režírovány ze stejného zdroje – je to složitá Hra o Moc a o naše Duše = válka, které nahrává do karet plošné sdílení informací v reálném čase - v elektronickém prostředí internetových médií a sociálních sítí.

 Tento boj probíhá na „homeopatickém“ principu vlivu (stejné řeší stejným, ale ve fázově posunutém smyslu) - pak to zdánlivě vypadá jako progresivní východisko z bláta, do kterého jsme zabředli pod skrytou manipulací tzv. Deep State, který má globální vliv na organizační složky většiny států světa. Pojem „Nový Světový Řád“ (NWO) je společný oběma těmto mocenským frakcím a ta stará jen předává (zdánlivě dramaticky) Moc té nové. Na pozadí těchto „soubojů“ se ale v tichosti skládají podmínky pro plné projevení nového Modelu řízení (Model Magistra), který nemá za vzor Hierarchii Moci, ale je postavený na autonomii soustav řízení, která odpovídá původním kosmickým principům uspořádání pole Života. Instalace tohoto Systému podpory Života je už kompletní – to, co zatím chybí, je volný prostor v našich myslích - pro jeho projev do naší běžné reality.

 Síť ochranného štítu planety nás chrání před vnějšími vlivy, ale nechrání před těmi vnitřními = my samotní totiž můžeme rozleptat její strukturu zevnitř, vlastní aktivitou - dodáváním energetické podpory těm složkám mocenských frakcí, které si získaly naši důvěru. Sledováním zpráv a skládáním jejich obsahu do souvislostí se to neděje – podporu dodáváme v okamžiku, kdy s těmi informace souzníme a vezmeme si je jako součást osobní filozofie. Buďme proto opatrní při rozborech a zpracování příchozích zpráv a sdělení, nespokojme se s povrchním dojmem a choďme do hloubky jejich původu, sledujme jejich možné cíle. Není to těžké, protože ta data jsou plná symboliky, která prozradí jejich původ a skrytý záměr - a buďme si jistí, že právě skrz tuto symboliku jsme ovládáni, pokud to dovolíme. Jde o soustavy sofistikovaných tvarových energetických zářičů, které mění vzhled podle aktuální orientace našich zájmů. Viz například symbol KŘÍŽE a jeho vliv na utváření gravitačních anomálií, které se projevují jako KRIZE. Pootočme úhel pohledu, místo KŘÍŽE máme „X“ a MATRIX MÁ –TŘI-X. Takové kódy najdeme ve většině symbolů – a čeština má tu schopnost si s jejich strukturou pohrát a odhalit, co je vespod = co je navrch „huj“, může být vespod… podle starého přísloví.

 Už pár dní kompletuji moře poznámek, co mám k tématice Kamenů Síly – konkrétně pracuji na popisu Kamene Moci (Chazia-Rias). Některé z těch postřehů jsem teď zapracovala do tohoto článku, protože jde o informace, co jsou v symetrii s aktuálním děním. Při sbírání vodítek jsem narazila na věci, které ukazují „obojetnost“ symboliky – jejich polaritní diferenciaci v našem podvědomí, kdy bez použití metody negativní expozice lehce skočíme na podstrčený špek. Proto jako ilustraci přikládám obrázek schématu MELUZÍNA, který to dokládá i mytologickým příběhem, který byl sestaven účelově – tzv. na objednávku. Původní párové spojení protikladů, dračí a andělské energie, fyziky Ducha Existence s jeho éterickým polem, které je nelokálně rozptýlené v celé Galaxii – nahradila pointa ženy, která se mění na draka (hada) a tím posunuje do stínu svůj párový mužský element, který představuje postava Luga (Lokiho). Obrázek jsem kreslila pro svoji přítelkyni Naďu – z jejího spontánního popudu, který se ukázal jako přesně zapadající do kódovacích sekvencí momentálních událostí.

 Druhý obrázek je fotka rubu pamětní mince, která jde právě do ražby – je vydávána ku příležitosti podpisu výše zmíněné Abrahamské dohody a obsahuje symboliku, která by pro nás všechny měla být signálem ke zvýšené opatrnosti. Kompletní rozbor nalezneme v několika variantách - mě nejlépe sedí tento. V příštích několika dnech budou události gradovat – možná nás čeká typických deset dnů chaosu, které (jako dílčí etapu) uzavře den 28. září, který je spojen s naší státností. 

 P.S. Kód ABRA-HÁM by se dal vyložit jako „odvážná-postava“ nebo „hrdina“. V biblickém smyslu jde také o strategickou pokrevní linii, která nese specifickou krevní skupinu AB s variabilním RH faktorem. Pozitivní faktor je BRÁHMAN = posel, prostředník mezi bohem a člověkem. Negativním je kastovní zařazení, které si člověk nevybírá, ale rodí se do něj – je dědičným elitním znakem společenského postavení.  

 meluzina7-mini.jpg

 

mince.jpg