Jdi na obsah Jdi na menu

AM-BER Cesta o-Pravdivosti

 ...je dalším novým směrem, který kalibruje některá stará paradigmata o "pravdivosti" na našich Životních Cestách. Nejde jen o kvalitu - ve smyslu Čistoty a upřímného přístupu k dění obecně - ale také o symetrické ladění nitra člověka s jeho vnějším projevem v prostředí, kde se efekty jeho jednání a záměrů projevují. To znamená míru rovnováhy vnitřního a vnějšího světa jednotlivce. Každý jsme v tomto ohledu jedinečný - máme svoje povahové rysy, které velmi významně tvarují naše priority i směry, kterými se chceme ubírat. 

 Opravdovost Bytí je příznakem Celistvosti Galaktického člověka - je trendem Éry Průzračnosti a Expanze (Éry Vodnáře). 

 Budeme ji u sebe "objevovat" a učit se ji nacházet v projevu lidí ve svém okolí i v projevu veřejných osobností nebo oficiálních představitelů. Doslova se nám aktivuje nový smysl, který je založený na dálkovém skenu aurického pole lidí (bytostí), se kterými vejdeme v přímý, či vizuální kontakt. Pochopíme, jak je toto EM pole uspořádané a co všechno skrze sebe pouští. 

Opravdovost Života je vložená v jeho Pravdivosti.

 Asi se nestane mávnutím kouzelného proutku, aby zmizly všechny nešvary společnosti a všichni chytráci a vykukové rázem otočili. Tak to nefunguje - ale změny ve schématech chování (archetypech osobností) jsou navázané na kolektivní Systémovou Podporu, která je součástí obecného Modelu řízení evoluce v oblasti, kde se jako lidé profilujeme - tedy na planetě Zemi a ve sluneční soustavě. S tím pak souvisí i naše "hvězdné" kódy existence, které jsou navázané na nějaké lokality v Galaxii. Lidé jsou širokospektrální bytosti = rezonujeme do realit na mnoha místech současně a to díky tzv. superpozici elementů naší "kvantové" podstaty. Postupně nalezneme všechny svoje paralelní i alternativní expozice a uvědomíme si, že tato konkrétní lidská osobnost není jediná, kterou "obsluhujeme". Bytostná Jiskra, kterou ve zdrojovém postavení jsme, stíhá desítky, stovky, tisíce souběžných projevů své Identity a člověk (jeho Duše) je jen jednou z nich. Svoji budoucí inkarnaci si připravujeme v simulačních realitách informačních polí, kde v prostředí paměťových médií programujeme svoji Matrici Života. Může se nám proto stát, že člověk (bytost), se kterým vejdeme v kontakt a dochází mezi námi k výměně informací či emoční energie, jsme my samotní - v jiné poloze vlastní existence. Je to jako bychom byli skupinovou entitou mnoha svých JÁ a tato (v zájmu autenticity života) o svém společném původu neměla tušení - přesto v určitých momentech můžeme cítit spřízněnost, nebo naopak - velkou averzi a odpor. Maximum synchronicit, které tvarují naše životní mezníky, organizuje princip sebe-řízení v množinách podobností - něco ale spadá na vrub našemu před-programování a pak je "logické", že ty páteřní body neponecháme pouze na toku Času a moři variant, které jako proměnné hodnoty udávají takt událostem v onom čase aktivním...že to budou naše další (současné) inkarnace a vtělení, skrze které si to doslova "ohlídáme". Buďme proto "zdrženliví" v tom odsoudit něčí jednání dříve, než se ho nepokusíme maximálně rozebrat, zpracovat a pochopit souvislosti. Nemusíme nutně na vše kývnout a souhlasit - ale můžeme být objektivní a zvážit další možnosti, které nejsou na první pohled zřejmé.

 Pole podobností, fraktalita těchto množin pamětí a v nich obsažených informací, má tu schopnost dopřát nám procítění cizí identity - a to až do maxima, které se rovná přesvědčení, že jsme to my samotní - naše jiná existence. To je cesta, kterou můžeme přirozenou memovou (paměťovou) bránu otevřít a dostupné prožitky procítit jako projev vlastního života. Jde o fenomén, o kterém jsem se již dříve zmiňovala - touto metodou můžeme být doslova kýmkoliv, kdo má svůj Záznam v Knize Života. Je to obecný princip fraktality a dimenzionality, který to umožňuje. Znamená to ale také to, že ne všechny Životy, na které si "vzpomínáme", nebo které nám z energo-informačního pozadí "přečetl" nějaký empatik, vědma nebo jasnozřivec - jsou skutečně našimi vlastními existencemi. Jsme kolektiv Zdrojové Inteligence Vesmíru a jako Celek tvoříme jeho soubor dimenzí Živosti. To je naše základní Identita, na kterou si teprve vzpomínáme a se kterou se teprve učíme pracovat. To jsou aspekty na Cestě o-Pravdivosti, které vysvětlí mnoho nesrovnalostí v časových posloupnostech životopisů v dějinách lidstva i v záznamech událostí, které tyto dějiny vytvořily.

 Tyto Cesty, které popisuji, jsou pouze nástinem nově se rýsujících možností chápání souborů Novostí, které jsou již "nainstalované" v naší Systémové Podpoře a proto dostupné pro zpracování a zakomponování do osobní reality Bytí. Cesta každého z nás je jedinečná a neopakovatelná - znát ale některá vodítka není vůbec na škodu. 

 Kompozice AM-BER Cesta o-Pravdivosti nese kódy, které aktivují další sekvence dřímající DNA - ty, které nám nasadí "brýle" na multipolární vidění = schopnost zřít skrz aurická pole svých bližních a odečítat z nich emoční synergickou hodnotu, která nás vnitřně informuje o tom, jaký ten člověk (v součtovém schématu) je. Jsou to skeny telepatického charakteru, takže tam platí "hranice bezpečnosti" - tj. viditelný je celkový obraz, nikoliv jeho podrobnosti a delikátní informace...jak by si někteří vykukové představili. Navíc - schopnost skenovat auru v tomto módu - si aktivuje ten člověk, který pro totéž bezvýhradně otevře tu svoji...takže symetrická záležitost se zpětnou vazbou. 

 Uvedený klíč je vložený v citátu z arianské Knihy Života:

ČinTa-mia kazda Ši
Logi Tama Sintači
Via-GaMa * Tanza DaNa

 ...říká, totéž, co známe jako "Čistému vše Čisté...". 

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstrakcí klíče a dokresluje obsahovou hodnotu sdělení:

Tajemná Krása uvnitř dřímá,
silná, však tichá Slova třímá;
v Kyticích Myšlenek a Přání,
v Teple nastavených Dlaní,
v Srdci drahých Pocitech Touhy,
podél Alejí na Cestách dlouhých;
neseme sebe Tržištěm Světa,
vypráví o tom naše každá Věta.
Každá Slza Radosti i Bolu,
Hvězda Duše, která z Nebe padá dolů;
zpívá o sobě Melodie vzácné,
Poklady Pravdivosti Lásky i Vášně,
životních Mouder roztodivné Kličky,
k Čistotě Bytí jedinečné Klíčky... 

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. Uplatnění onoho principu objektivní tolerance se samozřejmě týká obyčejných projevů normálního chování lidí - ohledně asociálních psychopatií a podobných extrémů platí jiná pravidla.

 Obrazová kompozice

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST