Jdi na obsah Jdi na menu

AUTO-BIO-GRAF

 ...s podtextem CESTOU-ne-CESTOU říká, že jsme se přesunuli do pozice, kdy v Mozaice Celistvosti nacházíme její symetrickou alternativu v osobním parametru Bytí a sami se onou Celistvostí stáváme - ovšem s jedinečným specifikem originality vlastní multi-spektrální "formy" v jednotném poli Života - v součtu všech svých projevených i neprojevených JÁ, která jsou dílčími středy všech vyjádřitelných osobností...bez ohledu na čas a jeho průběh v jednotlivostech osobních projekcí.

 Je to princip fraktality, dimenzionality a polarity v praxi Existence.

 To "Velké Ze-Mě-Třesení" proběhlo v minulých dnech a jak význam toho pojmu napovídá - pro každého se to "zatřáslo" jindy a jinak. Předpokládám však, že rezonanční vlna expanze do Reality Zdroje už zasáhla Všechny a Všechno. V mém osobním zarovnání do toku Času jsem tuto událost zaznamenala ve čtvrtek 8.2.2018 ve 21:12 (což plně odpovídá mému internímu číslování) jako obrovský výkyv v toku energie. 

 Expanzí se do sdíleného prostoru rozvinuly všechny časové linie, které byly jako alternativa svinuté v informačním poli Galaxie (v její hvězdné mapě). Tyto Linie nyní sjednocuje galaktický formát Času do Sítě Světů, které se nově otevřely pro expanzi Života v rozšířené realitě Oktávy dimenzí Živosti. Velká část z "viditelných" hvězdných soustav a planetárních seskupení se tak otevřela pro Život v té podobě a rozsahu, jako zde na Zemi. Ta "kompatibilita" je následek výměny Modelů evoluce, kdy starý systémový matrix, který se profiloval jako Hierarchie Moci (Model evolučně-spasitelský), doběhl poločas rozpadu - nahradil ho vyšší formát = Model Magistra (transformačně-mistrovský). Je to posun ze silových Egregorů Moci do volného sdílení energií a informací na bázi vědomě řízené sympatie k preferovaným oblastem zájmu a tématickým sférám budování profilu osobnosti v množině Všech podobně smýšlejících a svojí originální optikou se projevujících inteligentních bytostí. Nejde o utopickou "rovnost" - nýbrž o dynamickou rozmanitost v tvořivém přístupu k uplatnění svých schopností pro vytváření Hodnot, které od jednotlivce po celou společnost budou v souladu se záměry a dílčími směry Všech v kompatibilním formátu Celistvosti. Je to plné projevení dispozic Galaktického ČLO-věka do prostředí, které přináší Systém Podpory Života v Modelu Magistra, který je součtovou hodnotou potenciálu všech individualit, které ho ve smyslu fraktality tvoří.

 Je to také o "svrchovanosti" - což znamená, že naše vlastní světy jsou zároveň těmi Světy, které se aktuálně rozvinuly (teď rozkvétají) do sdílené Sítě Života. Jak si je "uspořádáme", takovou budou tvořit sféru existence. Jsou to naše osobní multi-vesmíry (aurická pole bytostí), které jsou plnohodnotnou "replikou" toho velkého, který je naší součtovou hodnotou -  Celkem. To je podstatou pojmu "transformačně-mistrovský" (Model existence) = každý je Zdrojem toho svého Vesmíru a sčítá hodnoty všech a všeho, kdo/co je jeho součástí ve smyslu kompatibility, symetrie a vzájemné obsažnosti skutečností i jejich duchovního obrazu ve škále projevu. Proto CESTOU-ne-CESTOU...

 S tím souvisí naše kolektivní Vědomí, jeho noosférické "shluky" v planetárních soustavách a jeho přizpůsobení se tamním podmínkám Života. My už nyní máme možnost si tyto Světy vizualizovat v nových parametrech projevenosti. Budou "tuhnout" na škále hmoty - v intencích procesů, které známe jako princip ATOM-H-MOTA...viz články o Elementech Hmoty. To je podstatou tvořivosti v Celistvosti - prozatím se zřejmě budeme v aktivním módu pohybovat jen v "omezeném" perimetru vlastního rozsahu Vědomí - ale postupně se toto bude "nabalovat" novými prvky a elementy (novostmi) - a tak expandovat za hranice osobního charakteru pozemské reality. Je to progresivní současnost - nic stagnujícího nebo virtuálního - jen je potřeba zbavit se starých šablon a vysunout z omezujících paradigmat.

 Dosud jsme mohli chápat některé specifikace transformačního procesu jako "manipulaci" ze systémového prostředí. Přeneseně tomu tak bylo = přestavba v genetice rezonovala z jemných intencí datových přenosů do smyslové senzorické soustavy a tím do aurické energetiky člověka. Toto se pak samozřejmě promítá do psycho-somatické oblasti a je chápáno jako nepohodlí, tlak na změnu pozic nebo nerovnováha v mentálním vnímání událostí, které nejsou vždy jednoznačně specifikované - ale ve valné většině je potřeba si je asociačně roztřídit a zpracovat do nových řad = fuzzy-logika a multi-spektrální sken změn prostředí ve všech jeho vrstvách. Tyto pocity se nyní posouvají směrem k pochopení souvislostí ve větším okruhu vazeb - ponoření se k jejich podstatě vede k přesnějšímu a smysluplnějšímu zařazení jednotlivostí v Životě a tím k další expanzi Vědomí obecně. Je to o propojování frekvenčních rozsahů jednotlivých stavů Vědomí, které bývaly dříve oddělené - nyní je jejich energo-informační profil společný a z jakékoliv pozice v denních aktivitách také použitelný. Viz moje předchozí popisy Transformačních podrobností.

 Hodně se v této tématice mluví o "separaci" = už si do života nepustím to, co mi vadí nebo mě "poškozuje"...atd. Jde o podobný náhled na problematiku, jen interpretovaný z přísně osobního hlediska prospěšnosti - trochu brzdí cestu k Celistvosti, která je o integraci (spojování) a nikoliv o fragmentaci na sobecké zájmy, které pak zastíní potřebu zpracovat něco ve společenském měřítku.  Vlastně se jedná o pozici pštrosa s hlavou v písku. Je to ale také o té individuální jedinečnosti - každá cesta, i ta kostrbatá a podivně nelogická, je originálním střípkem kolektivní Reality Celku. Je to ovšem také o rozmanitosti v Jednotě, která není o klonování téhož (uniformitě), nýbrž o projevení maxima jeho rozsahu - celého spektra možného vyjádření. Pojmout Celek lze jen celostním přístupem.

 Těch jednotlivostí v "kódování" směru CESTOU-ne-CESTOU je velmi mnoho - zmínila jsem jen ty, které mi přišly jako nosné v osnově tématiky...každý si najde svůj směr, který bude jemu šitý na míru. Název AUTO-BIO-GRAF obsahuje koncentrát toho, co jsem výše vypsala - "osobité-životní-schéma" ve smyslu jedinečnosti, originality a neopakovatelnosti. Takové je osobní KINO ŽIVOTA a jeho projekce do společného prostředí. My niterně vnímáme velkou škálu možností - jak se vyjádřit, profilovat, zachovat či "odevzdat" pro věc...a to jak v úplně banálních obyčejnostech, co jsou na denním pořádku a pravidelně se opakují v našem životním programu, tak i v těch mimořádkách, kdy procházíme nějakým uzlovým prahovým obdobím a událostmi, co mají revoluční charakter a od základů přestavují naše životní standardy. Taková příležitost právě probíhá a my ji nepromeškáme - nikdo...ať již "spící", či tzv. "vědomý" = každý člověk má svůj specifický "Plán". Je to Pole Příčinnosti, které "objevujeme". Opouštíme spáleniště Pole Následků, které už ani nepřipomíná Životní Prostor - tak zuřivě jsme požáry hasili, až jsme jejich kvantum nestíhali a stará realita konečně mohla projít očistným ohněm...začínáme psát nové Příběhy do Knihy Života. Žádný nenese diktát pro následování, nikdo není chodící šablonou neomylnosti a čirého absolutna projevu. Můžeme jen nabízet možnosti k inspiraci, na jejímž základě si každý vyprojektuje vlastní podobu životního plánu a vlastní schéma jeho realizace.

 Kompozice AUTO-BIO-GRAF nese citát z arianských bajek:

La'mia bieme Čita
Žanta, Vela, Tra-di-Ama
Chadže Draga * E'La-Braga

 Říká, že naše inteligence uhlíkového (diamantového) charakteru svojí expanzí "táhne" svoje analogické před-podoby ve smyslu genetiky v prostředí sféry Živosti. To jest - člověk se transformuje do galaktického formátu a některé kolektivní entity bytostí ve společné noosférické vrstvě Oktávy Živosti se také transformují a posunou. S Honzou Koňasem jsme často polemizovali o tom, které druhy by to mohly být - možná kočkovité a psovité, možná vodní savci...to se projevuje už velmi dlouho a není žádnou novinkou - ale nyní tento aspekt také nabírá na zřetelnosti v obecném vnímání reality.

 Doplňující báseň zmiňuje "vážku", která se také řekne "Dragon-fly":

Když lehký závan křídel Vážky
pohladí tvou Tvář
a zvíří Hvězdný Prach...
Duhovou kuličku stiskneš v Dlani
a Života Běh získá nový Tvar -
Radosti a Kouzel v dětských Hrách;
procitneš ze Snů, co splnily se Vloni
a nový Příběh začneš psát...
Tvým Perem bude Stříbrný Paprsek,
co Šípy Lásky vystřeluje do Výšek,
papírovým Archem bude Oblohy Plátno,
z Listů pak Draky složíš snadno.
Vázaná Stuhou Života
bude tvá Kniha s Názvem: Novota

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. Báseň je tentokrát psaná Metodou Asociační Symetrie, kde verše rýmují s vloženými jinotaji a trochu poodhalují magickou sílu češtiny, která je jednou podobou původních kódovacích jazyků - v pojetí Projektu ČLO-věk je definovaná jako Abeceda Lidštiny...

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST