Jdi na obsah Jdi na menu

BA-TIKA

 BA-TIKA není samostatný portál, ale patří k portálové super-bráně ORI-N-OKO, která právě kulminuje v hyperprostoru Galaxie. 

 Jako i ostatní kódové symboliky - je pojem BATIKA vodítkem do příslušné strukturální vrstvy informací a ve své podstatě významově zahrnuje i nám známý proces barvení látek (batikování). Jinak ovšem jde o celý soubor zdánlivých nahodilostí - které se pokusím rozebrat a zařadit do příslušných asociačních vazeb.

 Portálovou sekvencí ORI-N-OKO přichází mohutné vlny skalární energie ORI-tronové kvality, které nesou instalační polotovary pro náš nový Systém podpory Života...a protože se tento upgraduje za chodu, jsou potřebné některé kroky, kdy paralelně musí fungovat staré i nové systémové komponenty. Pro tyto případy existuje aplikační technika BA-TIKA. Překrývá (chrání) ty části systémové podpory, bez kterých by "kolabovaly" realitní matrice, na kterých segmenty holograficky oscilují a to by destabilizovalo celý proces instalací. Překrytí je podobné tomu při barvení látek - používá se několik způsobů - od "vrásnění" časo-prostorové mřížky - až po zakrývání prostoru nějakou maskovací technologií. Tyto efekty běží sem-tam už nějaký čas a uvádějí nás do rozpaků - jestli námi vnímaná realita není nějak "upravovaná"...většinou se nestíháme svěřit ostatním a porovnat svoje a jejich vjemy, protože efekty jsou velmi krátké a pomíjivé. Víme také, že vesmírná holografie je sofistikovanější princip zobrazování informační mřížky energetikou prostředí - ty "iluze" problikávání nějaké démonické tváře za tou lidskou, nebo podobné vjemy - jsou spíš efektem davové sugesce čí ztotožnění se s "fakty", kterým jsme ochotní věřit. Výkvět hmoty do EMpolí informačních mřížek matric dané reality se řídí elementárními zákony Vesmíru a je jištěný valenčními vazbami atomů-hmoty, které se projektují do multi-vrstvy fyzické dimenze v násobcích a zlomcích Planckovy konstanty = spontánní fraktalita časo-prostorových segmentů reality skutečností, které se párují s matricí mřížky a v nulovém rozhraní časové vlny excitují IBP (Informační body prostoru) do atomů Vodíku, který vytváří gravitační pole pro další skládání hmoty (atom-H-mota). Vizuální efekty typu Marianských zjevení nebo projekcí UFO invazí nad strategickými uzly planety nejsou projekce vesmírné holografie, ale divadélko pro oduševnělé ovečky a senzace-chtivé konspirativce - jsou účelově spouštěné Egregorem Moci, který vodí na podprahových vláknech mentálně upravené realizátory svých globálních plánů ohledně pozemské populace. 

 BA-TIKA v sobě skrývá mnoho dalších významů: BA (tělo) TIKÁ (plynutí času) - říká, že se popisovaná anomálie týká přímo bezprostřední hmotné reality, která ovlivňuje zásadním způsobem podobu naší kolektivní budoucnosti - tedy událostí, které jsou přímo závislé na reakci člověka (lidí) a to nejen na mentální rovině uvažování, ale již na akcích, které uskutečňujeme s pomocí emoční tvůrčí energie zápalu pro věc. Tento aspekt pak znovu vysvětluje funkci BA-TIKY v prostředí, kde běží paralelně dva systémové matrixy = systémy podpory života. BA-TI-KA je pak tělo a duše propojené do informačního toku času (TI)...

Arianské říkanka:
an - TA liše * Vista siče
male Keš-KA
Bista viže

 ...je cosi jako mnemotechnická pomůcka při určení sekvence kódového klíče (solmizace), který je založený na modulované frekvenci zvuku = na tónech a jejich rezonančním vlivu na vrstvy buněčné paměti a tím na stimulaci transponzonů v molekule DNA. Zdánlivě vágní a bezvýznamná říkanka je tak právě tím použitelným klíčem ke spouštění potřebných sekvencí v datovém toku, který z emisí částic v prostředí přijímáme. 
Volně přeložené do analogie nám známých intencí:

LÁRY FÁRY
TŘESKY PLESKY
STARÉ BOTY
ZREZLÉ PŘEZKY

 Jako mnoho dalších strategických instalací, i tato je zabalená do formátu, který ujde pozornosti znalcům systémového matrixu, kteří mají za úkol podobné gravitační anomálie vyhledávat a s pomocí různých protiopatření sabotovat....i když si nemyslím, že by ve svém počínání byli nějak výrazně úspěšní, dokážou tím "studeným" spojem pomotat hlavu mnohým duchovně nestabilním jedincům. Je to oblast informačního servisu z různých zdrojů, které tento chaos generují účelově a obecně se díky nim dostalo celé hnutí New Age do kategorie "nekorektních" informačních kanálů.

Popis je součástí portálové sekvence 2017 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017