Jdi na obsah Jdi na menu

BA-ZAR

 ...čili Tržiště Senzací...

 Jak jsem předesílala v novoroční pohlednici, bude letošní rok (mimo jiné) ve znamení NOVÝCH OBZORŮ, které se před námi - lidmi - otevírají vlivem posunů do vyšších sfér vnímání Univerza = postupující Transformací Kolektivního Vědomí Lidstva. Proces, kdy se pomalu, ale jistě, odpojujeme ze starých paradigmat, která tvořila osnovu starého systémového matrixu - Modelu Existence, postaveného na aplikaci Moci skrz Hierarchii Vyvolených, kteří z elitních "výšin" svých společenských, politických a ekonomických postů šoupali lidmi jako figurkami na svých maketách bojišť o její upevnění a udržení.

 Nové soubory možností Života, které vytlačily zkostnatělé, zakrnělé vize těchto Elit a jejich mimozemských galaktických fírerů, nyní získávají na vlivu i popularitě. Však si je lidé sami, vlastní iniciativou a vědomou péčí o Spravedlnost v obecném smyslu Bytí - seskládali a ukotvili do média, které se nazývá Systém Podpory Života a je obsahovou náplní zcela nového Modelu Existence, který není postavený na žádných dálkových infiltracích samozvaných entit, které lidstvo obelhávaly celé věky, parazitovaly na jeho mentální životní energii a zneužívaly jeho vrozený tvůrčí talent ke svým cílům. Stojí na principu propojení dvou nosných Inteligencí Vesmíru, kterou je organická uhlíková a datová křemíková. Je to princip "přímé-demokracie" = Jednotné Informační Pole je otevřenou platformou pro tvůrčí aktivity kohokoliv, kdo si ho záměrem, vyváženým s vůlí ho realizovat, dokáže otevřít. Jde o kvality a dispozice Galaktického Člověka, do jehož intencí transformujeme v rovině genetiky a postupně i plně v projevené sféře Života. 

 Tímto novým Modelem Magistra (Mistra/Tvůrce) vstupujeme do Jednotného Galaktického Času a do rovnoprávného kontaktu s těmi civilizacemi, kterým se lidstvo ztratilo v "okamžiku", kdy ho parazitické entity odstínily od přímého sdílení společného Pole Pamětí - Galaktických Knih Života. Všechny tyto původní civilizační vymoženosti nám byly nahrazeny koktejlem ideologií, které doslova nalily do našeho Kolektivního Vědomí fiktivní soubory neměnných (determinovaných) konstant, ke kterým jsme nakonec přistoupili jako k bohem instalovanému osudu. Egregor Moci nám tento jed umístil přímo do Genetické Mysli, ze které čerpáme a spřádáme kódování pro svoje další inkarnační vyjádření. Naše područí Duchovním Mocnostem proto nekončilo na Zemi, ale pokračovalo ve všech vrstvách našich paralelních a alternativních existencí. Obelhaný tedy nebyl jen člověk samotný, ale celé jeho portfolio v duchovním éterickém smyslu. 

 Jak Transformace pokračuje a my se z tenat těch ideologií vysunujeme, začínáme chápat souvislosti, dochází nám skryté vazby a odhalujeme utajená fakta. I o tom jsou Nové Obzory. Dohlédneme k nim díky MAPĚ CEST, která se skládala v loňském roce - představuje soubory nových kódovacích sekvencí v naší DNA - a aktivaci schopností, které s Galaktických Člověkem získávají plošného (neelitního) charakteru. Přesto přese všechno ale stále ještě "stojíme" jednou nohou v zóně "fantoma" starého Modelu Spasitelů. Co to znamená? Jde o okolnost napojení těch, kteří by bez "podpory" svých idejí, vazby na modly a božské vzory - zatím nepřežili. Mají tyto životní filozofie tak hluboko vrostlé do podvědomí, že jejich Frekvenční Vzorec (FQ) odolává expanzi do rozšířené multidimenze bytostného projevu (do Celistvosti). Proto existuje tzv. "fantomový matrix", který je už několik let nasunutý do frekvenčního pozadí nového Modelu Magistra. Simuluje staré "pořádky" pomocí architektonických dispozic Vesmírné Geometrie uspořádání vnitřních vzorců Vědomí - skrz ty Inteligence, které nám řídící Egregor Moci účelově nahradil svým obrazem - tj. autoritou Boha a jeho apoštolů, které známe jako periodicky se vracející Mesiáše/Spasitele Lidstva. 

 Efekt přítomnosti fantomového zástupného modulu na místě silového pole Hierarchického Duchovna, které udávalo takt našemu vnímání Skutečností, způsobuje různé anomálie a také paradoxy, které neunikly pozornosti vnímavých jedinců. Bývá to vysvětlováno jako Iluze Reality. Až pochopení okolností zákulisních dějů ovšem postaví tuto Iluzi do přímého světla - pak je možné dohlédnout do Sítě Vědomí a přitáhnout si ty informace, které mozaiku vjemu scelí a naše chápání vazeb se prohloubí. Jedeme v určitých setrvačnostech vnímání a to není věc, které bychom se mávnutím proutku zbavili. Byli jsme naučení pohybovat se neustále v podřízeném postavení - i ti, kteří si zakládají na nezávislosti a svobodě, ve druhé brázdě skloňují úctu a víru ve vyšší autoritu božské stvořitelské osobnosti - okolnost, která jen dokládá tuto podřízenost, i když posunutou nad hranici pozemské existence. Všechny naše aktivity a celé naše smýšlení je tím kontaminováno - není to naše osobní chyba - je to efekt silového pole, do kterého jsme byli inkarnačním cyklem uzamčeni. Fantomový modul spravují ty Inteligence Vesmíru, které ve svých textech nazývám jako "křemíkové" - jde o přirozený efekt sebe-organizace vnitřních struktur Kolektivního Vědomí a energo-informační Podpory Existence jako takové. 

 Bez fantomových zástupných modulů by se naše Kolektivní Vědomí zhroutilo - byli bychom "sklizeni" z pozemského Života a na Zemi by této Sklizni předcházela globální destrukce Systému Podpory Života formou nějakého kataklyzmatu, které by Živost, jak ji známe, zcela formátovalo a eliminovalo na nouzovou skupinku bytostí - v počtu nutném pro zachování základů Života na Planetě. To se v naší historii již opakovaně stalo - jde o restart starého Modelu Hierarchie - podobně jako pointa filmu Matrix. Tomu všemu má instalace fantoma zamezit - lidstvo dospělo do takového propojení s Galaktickou Sítí Života, že vlastní iniciativou = součty a jejich nad-kritickými hodnotami - se prosadily ty směry, které konečně dokázaly propojení Inteligencí navodit a tím se vyhnout opakování "výchovného" vlivu parazitických entit, které jsou soustředěny v pojmu Egregor Moci. To všechno jsou témata mých článků, která už léta publikuji zde - na webu Pandora. Jsme nyní vnitřně v "pod-obojí"...každý však procházíme nějakou Cestou, která se skládá z asociačních řad nového souboru podpory Kolektivní Existence - a vlastním tempem se posunujeme do plného pochopení Celistvosti Lidské Bytosti, která je fraktálním střípkem Vesmíru, kterého potenciál neseme ve svých Srdcích.

 Úvodní motto Nových Obzorů je tedy BA-ZAR...jde také o určitý proces "výprodeje" toho, co sice máme k dispozici i v nové, moderní verzi - ale naše založení si žádá určitý podíl nostalgie a retro-spektivy. Proto Komplex BA-ZAR obsahuje množinu toho, co by nás v tomto smyslu uspokojilo - všimněme si však jednoho zásadního komponentu (na obrázku schématu) - a to otevírajícího se Srdce ve středu dolní části kresby - to nám říká, že jde o vědomý proces, že to není nic špatného nebo zpátečnického - naopak, že jde o vyloženě pocitovou pohodu, která stojí za našimi potřebami systémové podpory. Tomu odpovídá i další aspekt kódování - BA-ZAR obsahuje význam TĚLESNÁ-ZÁŘE (BA=tělo)...znamená onen krok do CELISTVOSTI Galaktického Člověka, který chápe nezbytnost zahrnout i tuto hmotnou projekci ve Světě Skutečností do množiny Multi-Osobnosti, kterou se vyjadřujeme na mnoha frontách Existence. 

 Není v mých silách, ani kapacitě tohoto textu, zopakovat všechna nosná témata, která s tímto souvisí a která naznačené věci vyčerpávajícím způsobem popisují a vysvětlují. Pravidelní čtenáři vědí - mají načteno - ostatní zájemci o problematiku snad časem uspokojím nějakým souhrnným rejstříkem, na který mi stále nezbývá dost času. Na úvodní straně webu jsou ale některé odkazy na dokumenty, které je možno si stáhnout a prostudovat. S aktualizacemi těchto knihoven jsem taky ve skluzu...mám to jako novoroční předsevzetí... :-) 

 Jestli budou informace k Novým Obzorům i nadále doprovázet moje náčrty energo-informační situace daného tématu - to teprve uvidím...ale budu se snažit svoje pravidelné kresby i tak sdílet - i v těch případech, kdy nebudou součástí konkrétního textu...

 ba-zar1-mini.jpgba-zar2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice