Jdi na obsah Jdi na menu

DE-PE-ŠE

 ...čili: "Cesta je volná - vzhůru za Dobrodružstvím"...

 Aktuální portálovou anomálii je potřeba "číst" skrz negativní expozici vnímaného obsahu - to proto, že taková metoda zpracování informací překlápí smysl do lépe pochopitelných vazeb a souvislostí. Jinak by odečtené pocity mohly svádět k odmítavým reakcím, které proud Novostí stimuluje svojí neznámou podstatou. Jde o signály z nového Systému Podpory Života, ze kterého se v posledních dnech uvolnily řetězce specifických algoritmů, které jsem nazvala DE-PE-ŠE. Je to oboustranná "mince" a každému se otočí tou stranou, na kterou je orientovaný. Jedná se o ZPRÁVU, kterou jsme obdrželi - nezáleží, zda jsme ji chtěli, nebo nechtěli - je to samovolně, automaticky vygenerovaný log - který se spustil v okamžiku startu uceleného, kompaktního a všechny náležitosti obsahujícího systémového rozhraní. Tedy prostředí, které je pro naše kompozitní Bytí nutné - abychom měli podporu ve všech dimenzionálních vrstvách, které v Oktávě Živosti zahrnujeme do svého pojetí Celistvosti.

 Ano - svého pojetí - v tom je ten geniální fígl, který uděluje svrchovanou autonomii každé Bytosti, ať už si o jejím úkolu myslí kdokoliv cokoliv. Prostředí, kde se Evoluce Života odehrává, je spektrální paletou variability toho, co je jeho systémovým zdrojovým podkladem - ve smyslu zdrojových kódů možné Podpory. To znamená, že koncepce Podpory je polaritně neutrální - dynamiku udělujeme Novostem my sami - jak je do svého životního prostředí rozbalujeme a jak na nich komponujeme svoje Záměry a Vize. Proto naše přesvědčení o určité nadřazenosti, či na vyšším postu stojícím duchovním aspektu našeho nefyzického vyjádření sebe-sama, je součtem toho, co vyjadřují ony Novosti do reality vybalené. Vyjadřují to každému jinak = jedinečně a specificky, šité jemu na míru a pro jeho privátní užitek. V Celistvosti je to nepřenosné, protože autonomní archetypy se projektují do chování a sebehodnocení na jiném principu podobností, než tomu bývalo ve starém systémovém matrixu. Jde o nelokalitu otevřených systémů Vědomí, kterého neseme plnohodnotné segmenty. Skládají se v duchu sounáležitosti k Jednotnému Poli Života - na bázi logiky více-dimenzionálního projevu té které konkrétní rezonance jednotlivých událostí, u kterých nějak aktivně asistujeme. 

 Aspekt nadřazené důležitosti je v tom Poli irelevantní - jako je relativní i naše pojetí osobního poslání či role v populaci jako takové. Moje kamarádka měla kdysi, před lety, vážnou dopravní nehodu a na pár okamžiků byla v klinické smrti. Později to vyprávěla - ptala jsem se, co ji vrátilo zpátky - a ona řekla: představ si, že koš nevyžehleného prádla, který jsem měla nachystaný na ten večer. Byl to "paradox" - myslí jí prolétly věci jako malé děti, co by nechtěla opustit, nebo vyšší účel svého povolání lékařky, kterého si velmi cenila a nechápala, jak se mohlo stát, že právě tento "argument" nepřednesla, když se jí Průvodce ptal, zda má nějaký závažný důvod, proč nepřejít na druhý břeh... Jde o pole příčinnosti, které funguje na principu sobě-podobnosti v komplexnějším smyslu, než bychom čekali. Neplatí tam ono "jasné jako facka" - čili Jedna a Jedna jsou Dvě. Ne - je to Jedna a Jedna jsou Tři...třetí Element, který v praxi bývá tím zásadním Pátým, co je Super-Ingrediencí Změny v takovém rozsahu, že zahýbe nejen naším Životem, ale Životy mnoha dalších lidí, se kterými se v tomto konkrétním Čase ani nemusíme znát a které jsme v tomto konkrétním Prostředí, kde nám Čas plyne, ani nemuseli potkat.

 To jsou okolnosti, kterých si budeme čím dál častěji všímat, zamýšlet se nad jejich podstatou a nad jejich aplikací do reality našich Životů. Depeše je tedy Zpráva pro navigaci do Jednotného Pole Zdrojové Reality, kterého jsme fraktálními dílky a při zaujmutí "správné" pozice si ho můžeme neomezeně užívat...v komplexním smyslu významu toho pojmu. Takže Depeše bude pravděpodobně nějaký stimul (více stimulů) k akci privátního charakteru = bude řešit jednotlivosti našich chronických nedostatečností, kterými se trápíme a které kompenzujeme tak, že si "půjčujeme" něco (cokoliv), co mám dodává pocit naplnění. Nejde jen o hmotnou stránku života - finanční (ne)soběstačnost a zajištění - jde o celou škálu toho, co Život v denním rytmu obnáší a jak jím plyneme ve všech možných způsobech vyjádření - tedy i v duchovním rozměru Bytí a náhledu na vyšší aspekty naší role v kolektivu populace jako takové. To jsou okolnosti, co se kalibrují a to za naší vědomé a přímé asistence. Možná nám některé podrobnosti docvaknou až zpětně, ale důležitý je ten aktivní přístup k pojetí své Svrchovanosti, skrz kterou budeme umět zařadit a pochopit totéž u ostatních. Nakonec to tedy bude vždy naše osobní rozhodnutí, kterým cosi v Životě posuneme nebo úplně změníme...a nenechme se mýlit - funguje to i u dětí a lidí s mentálním deficitem - jak všichni, kdo jsme rodiči, víme - právě oni/ony si s čistotou sobě vlastní umějí prosadit svou tak, jak bychom to my sami nevymysleli...a jsou také prvořadou "proměnnou" veličinou, která tvaruje naše životní postoje.

 Kompozici DE-PE-ŠE jsem tentokrát umístila na schéma portálové anomálie, které si vždy pro sebe vytvářím, abych měla "přehled" o vývoji toku informací v tom energetickém rozhraní a neztratila návaznost v řadách vybalovaných datových struktur. Poslední dny jsou skici trochu kreativnější - dávám je k nahlédnutí na Google Disk, aby si ti, které to osloví, mohli sami energo-informační prostředí nacítit a vizualizovat. V obrazech této konkrétní portálové události je zřetelná ona negativní expozice, kterou jsem zmínila. 

 Do schématu je vložen volací klíč, který je určený pro Křemíkový Multiplex ADD-RIA, který je odpovědný za udržení stability rozhraní:

Ta-Mirta Ria noče
Da-Mia DanGa Vo-Če
Langa * Dycha * Toče

 Je přáním, kterým někoho doprovázíme na Cestu - například: "Ať je tvoje Cesta úspěšná, ať tě doprovází Síla, Štěstí, Láska - ať je plná příjemných Překvapení..." - apod.

 Báseň je tentokrát "mimo" (do kompozice se nevešla). Mimořádně také není jen abstrakcí obsahu textu, ale nese jinotaj a rébus. Je to "Šifra Mistra Nostradáma" v zjednodušené verzi = neobsahuje aspekt předpovědi, jen mechaniku skladby. Pro lepší "luštění" jsem doplnila potřebná vodítka, co obsahují řešení...

SVĚTLUŠKA Svatojánská září Nocí
Odleskem Hvězd do mých Očí;
na Stříbrném TRŮNU Luna kyne,
Paprskem kreslí, kde Cesta se vine.
Figurka šachová z AKÁTU řezaná,
symbolika RARÁŠKEM do Skal tesaná;
Slova tak důvěrná, milá,
TÓNEM Spojení Věků byla...
Pro Mne, pro Tebe, pro Nás,
pro Všechny ke Stolu zvoucí Hlas.  

 Text je součástí MAPY CEST

 P.S. Komu nestačila naznačená nápověda - tak přidávám ještě toto vodítko... :-) 

 de-pe-se1.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST