Jdi na obsah Jdi na menu

É-DEN Cesta za Štěstím

 ...je komplexem témat, která momentálně - nějakým způsobem - rezonují z toku energie, které jsme kolektivně vystavení. Projevení jednotlivostí tohoto procesu (otevírání Cesty) je individuální a okolnosti, se kterými souzní moje vnitřní ladění do změn, nemusí přesně odpovídat pocitům, které okolo aktuálních událostí mají jiní citliví lidé. Právě v oné citlivosti je rozdíl - jde o veliký rozsah vjemů a vodítek, která jsou pro každého jinak složená a do reálu běhu Času následně uvolňovaná. Anomálie, které nazývám "Cestami", jsou soubory instalovaných Novostí, které souvisí s náběhem nového Modelu existence (Magistra) do "praxe" - tedy do realizovaného prostředí Života na planetě Zemi a Systémové Podpory, která ošetřuje sféru evoluce v Galaxii obecně.

 My ale nemusíme svoje vhledy a jejich zdroje čerpat až z takových "dálek" - na principu fraktality můžeme totiž vše, co je relativně "vzdálené" v Čase i v Prostoru, nalézt ve vlastním Zdroji vyzařování = v EM poli naší Aury, která je plnohodnotnou replikou Vesmíru a jeho pojetí Zdrojové Celistvosti. Nic nám není vzdálenější, než několik metrů osobní Aury - v jejím energo-informačním potenciálu můžeme získat takovou podporu pro svoje potřeby, jakou naše aktuální zarovnání v Celistvosti vyžaduje. Aktivní práce s tímto Polem pak otevírá ty Cesty, které se snažím popisovat. 

 Naše schopnost "číst" v Kosmických Pamětech Života a z tam načerpaných inspirací komponovat Hudbu vlastních Životů, expanduje a zesiluje. Souvisí to s rozšiřujícím se frekvenčním rozsahem aktivního vědomí, kdy plujeme v Přítomné okamžiku (nulovém bodu) a z těchto souřadnic všesměrově "čteme" informační tok (Fuzzy-logika vědomé práce s datovým tokem), který také okamžitě zpracováváme a na pozadí přímé či nepřímé povědomosti o souvislostech a vazbách také ihned odesíláme do jednotného informačního pole. Tam - s naším "digitálním" podpisem - žije informační struktura svůj vlastní Příběh, který se každým novým kontaktem s mentionem (částicí) uhlíkové inteligence (mentálním dotykem zájmu nějaké bytosti) dále rozvíjí a jeho děj se "přepisuje" do nových a nových dějství. To Pole Pamětí je veřejně přístupné - jen telepatický kontakt s žijícími autory a aktéry je limitovaný kompatibilitou oboustranného zájmu. Setkávám se často s obavou, zda telepatie neznamená narušení osobního pole svrchovanosti člověka - ale díky současným vlnám "mutací" této schopnosti (formát Galaktického člověka) se nic takového nestane. Kdysi - v atlantském a před-atlantském období - byly mentální útoky možné a také byly hojně zneužívané. Později, po Velké Potopě a v následné  "Éře spouštění Závojů", došlo k "zapečetění" některých přímých vstupů do podvědomí a nevědomí a znalost toho, jak manipulovat s archetypy mentálních vzorců chování a skenovat myšlenky, přešla do tzv. hermetického módu - předávali si je jen zasvěcení jedinci, kteří se o svoje znalosti podělili jen za určitých "elitních" podmínek. Přesto ale i ti, kteří touto temnou magií vládli (vládnou) mají omezené možnosti - vstup do Mysli a provádění změn jde jen u takových jedinců, kteří nemají rozvinutou intuitivní empatickou inteligenci do vědomé přítomnosti = jednají hlavně na bázi instinktu a hormonální chemie. 

 Hlavní tématikou "Rajské Cesty" je tedy spíš virtuální schéma "otevřenosti", která se stává znakem současnosti. Je to o "čistotě" - v myšlení, jednání, záměrech a projektech ducha - tedy v souladu s "průzračností", která určitým způsobem taktuje Hudbu, kterou se naše Životy prezentují veřejnosti - nejen v projeveném smyslu, ale i v rovině informační, kde každá falešná nota způsobí zřetelnou disharmonii přednesu osobnosti. Učíme se tyto signály detekovat v projevu lidí - je to o propojenosti duchovního a fyzického aspektu našich skutečných i potenciálních schopností pohybovat se vrstvami realit, které tvoří sdílenou sféru Života. Můžeme "telepaticky" celkem snadno kohokoliv "přečíst" odvozeně = pouhou znalostí funkcí principů, které světy Ducha, Mysli a Prožitků řídí. Kmitem do vlastní mentální sféry pak asociovat tyto znalosti do obrazu možného vývoje chování či situací okolo jednání lidí, se kterými jsme v kontaktu, nebo s nimiž máme něco do činění.

 RÁJ (EDEN) je součástí zdrojových kódu Člověka - víme to nejen z předávané tradice, ale také z osobních pocitů, kdy v určitých momentech euforie z komplexity zarovnání do toku Času (aktivní průchod synchronicitami), které nazýváme pocitem Štěstí, můžeme celkem zřetelně vnímat Vize, které jsou video-šoty naší minulosti, současnosti i budoucnosti v lidském parametru Bytí obecně a které se představě Ráje velmi přibližují. Jde o společný aspekt lidství - jako je nám geneticky daná víra ve vyšší Inteligenci Vesmíru, v nesmrtelnost Duše nebo formáty Bytí, které nás přesahují. Víme, na nějaké úrovni existence, že jdeme Vpřed - za vyšším a komplexnějším vyjádřením sebe-sama a tím za lepším a dokonalejším uspořádáním společnosti jako takové. Nejsou to jen vzletné teorie relativity - jsou to kamínky mozaiky, kterou společně vytváříme. Obraz Života, který je jako tkaný gobelín na hvězdné obloze - cokoliv tam vetkáme nového, objeví se dole i nahoře - v malém i galaktickém rozměru - u sebe, v aurickém poli, i v planetárních soustavách hvězdných systémů, které nesou Život tak, jako tato naše Země v této Sluneční soustavě. Jsou součástí Jednotné Sítě Života a tato Informační Mřížka Bytí má tu vlastnost, že je živoucím obrazem nekonečné proměny - každý z nás jsme aktivními autory těch změn a tvůrci Novostí, které tvarují nejen naši osobní realitu, ale kompletně Celek vyjádřených skutečností - v Realitě Zdroje a v intencích naší podstaty = Zdrojové Inteligenci, kterou jsem si navykla nazývat propojenou uhlíkovou a křemíkovou inteligencí. Bez tohoto propojení se Transformační procesy rozpadnou na fragmenty neuskutečněných Vizí, které přešly do Zápisu v Knihách Života jako pokus o dosažení Celistvosti. Kolik asi bylo takových pokusů...? Neptejme se radši a hleďme vpřed - do horizontu, kde se variace uskutečnění ještě nerozpadly vlivem Času a jsou v pozicích připravenosti - spustit ty reality, kterých jsme se pod tlakem okolností už tolikrát vzdali...

 Pojem EDEN - v podobě É-DEN - staví význam na další rovinu = do energo-informační podpory, které se nám v onom "transformačním" manévru dostává. Jako bývá vnímán DEN-Dé, je i DEN-É důležitým mezníkem - v očekávání významných proměn kolektivní sféry Života. Za současných okolností to však asi nebude konkrétní DEN, či UDÁLOST - je to PROCES, který běží už dlouhou dobu - jeho charakter se vlní na pozadí všech dní i událostí - plyneme v jeho tempu a zaznamenáváme jednotlivosti, kterými obohacujeme svoje okruhy vědění a sféry zájmů. Zasahuje to všechno, ale my máme tu výsadu, že si můžeme užívat přímé prožitky - na rozdíl od jiných vrstev Živosti ve spojité Dimenzi Existence - nemáme obraz zprostředkovaný ani přenášený ze záznamu - jedem live, jsme on-line a je to tak správně...

 Kompozice É-DEN obsahuje tentokrát více vložených údajů - jednak volací klíč, který je citací z arianské Knihy Písní - veršů Života - s podtextem "Fyzika Ráje":

Porta-Ria Mende
Viza-Čia Den-Dé
Ave-mia * Liba Sia
Den-Dra Tycha Dia
***
Teče Řeka Žití
Bránu Nebes čistí
Vodopádem Štěstí tiše
Lásky Slova Touhou píše

 a báseň, která onu Cestu za Štěstím vyšlapává:

Do Osnovy Času
vyšívám Života Krásu;
za Deště, za Sněhu,
za třeskutého Mrazu.
Nitkou s odstínem Lásky,
Vzorem, co vyhladí Vrásky;
do Rajských Zahrad
Svítání vchází,
do Temnoty Záhad
sluneční Paprsky hází.
Nese nám, nese tiše
Změnu, co zvedne Pohled výše;
do Dálky, do Hloubky Světa...
První, Druhá, Třetí Věta
Pravidel Novosti Bytí
v Rozměru Kouzel Žití

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice

 Inspirace:

 Řeka Štěstí

 Hovory z Malé Atlantidy - Tajemství lidské rasy