Jdi na obsah Jdi na menu

ENTRÉE

 ...čili antré: VSTUP

 V posledních textech, které se dotýkají Kamenů Síly, jsme se v diskusích točili okolo "kódování", jak se projevuje a analyzuje, také okolo čísel a jejich významů, skrytých součtů a dalších věcí, co s tím souvisí. Aby tyto rozbory nebylo potřeba vyhledávat v dlouhých vláknech konverzací, vybírám z komentářů:

 "....svět není postavený na "číslech" - v matematickém smyslu. Vesmír funguje na "skrytém součtu" = posloupnost hodnot od jedné do devíti, s variabilní neutralitou nuly - to jsou naše definiční formy chápání vesmíru - skrz ně rozpoznáváme jeho funkci a účelovost jednotlivostí, se kterými přicházíme do styku, které potřebujeme rozklíčovat a zařadit do svých představ o světě - v obecném smyslu. Čísla je potřeba chápat jako "slova" - například 5 = PĚT - obsahuje hodnotu pěti prvků, skládá se ze tří písmen a vyjadřuje rezonanční efekt zvuku (pět = zpívat) - to přivádí asociaci k rozložení potenciálu hemisfér lidských možností zpracování informací - mluvíme skrz levou hemisféru, ale zpíváme tatáž slova pravou hemisférou. Skrytý součet je opět asociační médium - je výsledkem intuitivní práce s přijímanými daty - někdy můžeme hodnoty přijímaných veličin sčítat (krátit = další paradox skrytého součtu) až do konečné číslovky. Jako příklad může posloužit moje datum narození - 21.6.1959 = 33 = 6...pro vlastní orientaci v prostředí používám jak hodnotu 33, tak 6 - protože 33, když jednu trojku obrátím zrcadlově ke druhé a dám do zákrytu, tak je to 8 - tu mohu vprostřed ohnout a přeložit a mám 0. 6 můžu otočit o 180°a mám číslo 9. 21 je "oko" a taky 2:1 = základní trojnost ve vzájemném vztahu dynamického rozvoje. 2 v 1 je dvojprvek člověka (základní dualita). 6 je číslo uhlíku (v periodické tabulce). 21 + 6 = 9, ke které můžu přidat další dvě devítky v roce narození a mám výskyt tří devítek. 9 = přesah, to znamená, věčná rotace čísla 6, které v pozici 9 "vysypává" obsah - jako kapsa na běžícím pásu času, který na vrcholu vlny vysype rozuzlení událostí. 21.6. je průměrné datum letního slunovratu - dělí roční okruh na dvě poloviny (temnou a světlou). To vede do "binárního" chápání jin-jang, kde je celek (1) půlený v nekonečné řadě možností, kdy každá představuje jiný pohled na svět. Vše, co je před projevením do statutu skutečností, se nachází mezi nulou a jedničkou - to je celistvost. Takže to shrnu - nejde o matematiku, ale o nástroj pro asociační řady a jejich úpravy a tvarování. To je základem metody asociační symetrie (MAS), o které často píšu - je postavená na principu negativní expozice (zrcadlení a otáčení významů) a taky ji známe jako systém Fuzzy-logic.

 Hierarchie (v systémovém smyslu) nestojí na číslech, ale na personifikacích vesmírných sil a jejich projevů. Skupinové vědomí Moci se navazuje do těchto personifikací a skrz schopnost rozvíjení virtuálních simulací dějů v podvědomí "chytlavých" lidí evokuje Příběhy a scénáře iluzorních událostí - na tom je postavená úspěšnost jeho tisíciletého přežívání v lidském kolektivním vědomí - je to princip, kterým nás "ovládá". Hierarchie nemá klasické zdrojové matrice, společné s matricí (schématem funkcí) vesmíru, ale podléhá stejným zákonům uspořádání struktur (vesmírné geometrii) - proto je její kamufláž těžko rozpoznatelná. Samotná existence stojí na opakování, které vede přes kritická rozhraní k sebeorganizaci - to lze také vyjádřit jak čísly, tak jejich rozborem do pojmů, které nazývám "kódy". Nedávám přednost žádné z číslic - každá poskytuje specifické navigace...".

 Ve starším textu ANTRACIT jsou další specifika rozborů působení mocenských entit a problematika orientace v datových mentálních tocích, kterým jsme vystavení.

 digital_art_minimalism_portal_science_fiction-1170706.jpg