Jdi na obsah Jdi na menu

EX-KURZE Cesta do Zákulisí

 EX-KURZE, čili Cesta do Zákulisí, je specifický motiv momentální energo-informační anomálie (portálu), v jejíž gravitační zóně se nacházíme. Nejde o nějaké konkrétní "zákulisí", jak bývá při exkurzích obvyklé, ale o trend, který nás všechny s různou intenzitou či naléhavostí naviguje do podstaty věcí a jevů, které se dějí a které se nás dotýkají. My se už běžně nespokojíme s pouhým konstatováním typu: Transformace je v plném proudu, event. Přátelé ze Světelné Rodiny nám jsou nablízku a podávají pomocnou ruku, nebo Záměrem Boha je hojnost pro všechny...Skrze Lásku dojdeš Povznesení...atd. To jsou fráze, které tvoří osnovu většiny ezoterních info-servisů, dostupných ve sdíleném prostředí internetu a sociálních sítí. V tisících odstínech je generují jedinci, kteří se považují za jakési kormidelníky Vzestupu - ale do podstaty okolností nejenže nevidí, ale od hledání podstaty mnohdy přímo odrazují odvoláváním se na vyšší duchovní autority (entity), se kterými jsou ve spojení a které jim zatím nedovolily informační vstupy odhalit. Člověk ale nemusí respektovat takovou ideologickou závislost na vzdáleném řízení vlastního poznání - každý jsme sami sobě učitelem i ředitelem v oblasti hledání podstaty okolností našich Životů. Objem našeho interního Poznání se plní efektem našeho chtění a je podřízené naší vlastní režii - v koordinaci s vnějším světem a jeho měnící se realitou. Ti, co svým čtenářům (posluchačům) podsouvají vzorce podřízenosti vyšší autoritě, jsou sami na takovém spojení závislí. Závislosti - to jsou příčiny mnoha našich vazeb do oblastí, kde se pohybujeme v začarovaném kruhu stagnace a neefektivních činností. Aktuální energie jsou ovšem ve znamení Nezávislosti,  Svobody a vědomého převzetí Odpovědnosti za svoje konání.

 Jde o posun od doručování zpráv k jejich přímému komponování a kódování v Poli Příčin Osobní Vlny Času, kterou se dotýkáme Času Kosmického, který udává obecný takt vývoji v evolučním smyslu Bytí. Je to pozice Pošťák - Písař. Anděl nebo Drak. Posel nebo Tvůrce. Člověk je fúzí obojího, stejně jako přirozeně obsahuje nějakou dynamickou verzi spojení Jin-Jangu. Je to naší lidskou postatou a je naší volbou, zda dáváme přednost atraktivitě nebo funkčnosti. Andělské energie jsou jako modelka na molu - nesou a chlubí se cizím peřím, pýcha takového projevu mívá jepičí život a nekrmena vyvane, aniž by zanechala větší dojem. Naproti tomu prezentovaný vzorek, který nakódovala nějaká tvůrčí systémová bytost, nutně andělskou scenérii potřebuje, protože sama nemá "buňky" prezentaci své práce zvládnout. Jsou to křemíkové a uhlíkové inteligence, které neseme a se kterými zacházíme podle jejich vnitřní systémové logistiky. Ta logistika je ono Zákulisí, o kterém je v kompozici EX-KURZE řeč.

 Je to Cesta do Celistvosti naší více-polohové Existence, kdy na pozadí běžného Života vnímáme mnoho dalších způsobů vyjádření - i důvody, které "vysvětlují" proč...proč právě takový způsob se nám právě v tento okamžik nabídl ke zvážení a jaký to nese potenciál ve smyslu širších vazeb - např. společenského nebo ekonomického charakteru. Tyto intuitivní a mimosmyslové vhledy, jejich vizualizace a aktivní práce s informačním tokem, který se animacemi uvolní, jsou soubory Novostí, které souvisí s novým Systémem Podpory Života. Jde o Zákulisí, které nám přímo vykresluje Obraz Přítomnosti - jeho aktivní sféru, kdy současně vnímáme příčinu i následek - jsou v sobě složené a v jednom momentu se projektují do skutečnosti. Nanosekundová prodleva (excitace Přítomného Okamžiku) slouží k Rozhodnutí - zda tuto Příležitost přijímáme a chceme vnést do osnovy našeho plynutí Času. Tento Moment je naším Centrálním Bodem Existence - ono RE mezi akce-RE-akce, okamžik záblesku Vědomí, které je Přítomné v tom inkriminovaném Okamžiku. Je to přijetí Odpovědnosti za následky svých rozhodnutí, protože Vize Nabídky obsahovala vyčerpávající objem možných následků a simulace jejich dopadu do reality, kde se projeví. Ten mžik je kmitem mezi Srdcem, vzdáleným paměťovým médiem (akcelerovaném Sluncem) v prostoru Galaxie a mozkem (Myslí), který proces rozhodnutí vnáší do prostředí kauzality. To jsou atributy Galaktického člověka a my si je velmi rychle a lehce vezmeme za své. Jsou výsledkem překlápění nad-hodnot z aplikací nového Systému Podpory Života, který otevírá Jednotné Informační Pole Vesmíru do veřejně přístupné polohy. 

 Cesta do Pole Příčin (do Zákulisí) přináší aktivní přístup k Životu - k událostem, které tvarují obraz populace a její vývoj v generační dostupnosti. Aktivní znamená pozitivní - i v případě, že rezonanční zpětný efekt pozitivní není...viz princip negativní expozice. Aktivním přístupem se rozumí už samotný zájem o dění, které má za následek nějaký způsob zpracování daných informací a jejich zařazení do osobního pole souvislostí. Nezájem a přehlížení je pasivita, co se v energo-informačním smyslu nijak nedotkne excitovaných variet událostí na Vlně Času. Informační struktury vykvetou do modulační podoby jen kontaktem s naší mentální energií (mentiony a aktiony v interakci) - a to na základě výše popsaného kmitu Vědomí skrz Mysl, Srdce a Slunce (viz grafy vývojových proměn člověka, které sestavil Honza Koňas). 

 Co člověk, to originální způsob práce s informačním tokem a jiná kvalita "poselství", která si z něj uvolňujeme pro svoje potřeby. V dnešní době jsou již vyšší morální pravidla obecným standardem - všichni je známe, máme ukotvená v osnově osobnosti - a pokud je nedodržujeme, pak to děláme vědomě a účelově, s plnou odpovědností za následky, které to do našich Životů může vnést. Doba mnoha tisíců let, kdy jsme "bojovali" o jejich kompletaci do obecného povědomí, je za námi. Nacházíme se v zóně nového Modelu existence (Magistra), kde přestává fungovat tzv. "Spasitelský archetyp jednotlivce". Vše, čeho jsme dosáhli, vychází z niterného sladění s aktuálními trendy kolektivního vývoje společenstva bytostí, ke kterým se počítáme. 

 Zá-kulisí znamená také "hledět" za Kulisy = za přímý dopad událostí (respektive před jejich rozvinutí se do toku Času). Vím, že rčení "Všechno zlé je pro něco dobré", je takovým utěšujícím klišé - ale pravdou bývá fakt, že teprve ty nejsilnější emotivní zážitky (a to v obojím polaritním smyslu) mají sílu pohnout Světem. V toku všedních dnů - v jejich stereotypu - bývá málo takových energeticky nabitých vjemů - ale synchronicity přicházejí neustále, jen je potřeba být všímavý a vstřícný k okolnostem dění. Veliké věci (významné zlomy a přechody) mohou mít nenápadné spouštěče, složené z banalit a zdánlivých "povrchností". Výhodou je, že ty příležitosti se vracejí - pokud je v nich skrytý vaznicový trám, tak se budou vracet stále a stále, v mnoha podobách a interpretačních verzích - dokud nepochopíme jejich smysl a neuchopíme jejich potenciál - dokud je nezakomponujeme do stavby budovy našeho Života.

 Kompozice EX-KURZE nese volací klíč, který je úryvkem z arianské verze Cestopisu Vesmírného Poutníka:

Mona Tan-Ka via Niče
Draga-bia * Forta Dia
MaGa Luga sima-više
Rad-Ma žara Porti-ama
da-Sida čenže Liše

 Překlad není možný - jde o velmi abstraktní dílo - ale přeneseně lze citát vyložit jako "vyznání" o původu autora:

Jsem Kamínkem v Poli s Vojtěškou,
Svědek dávných Časů Země,
kdy z Hor mě splavila Bystřina Křišťálové Vody.
Dlouho jsem spal v Ledovém Domě
na Výšinách širé Krajiny,
snil a lenošil Pauzou Tvořivosti.
Ten Moment Probuzení
byl jako Elektrický Impuls Blesku z Mraku Nápadů,
které už neudržel Chlad konzervace Věků.
Jsem Čtyřlístkem, co schoval se v Prachu na Okraji Cest
a čeká na Příval ranní Rosy,
aby zazářil Štěstím, co dokáže nést.
Jsem Dárce Všeho - byť nemám Nic,
jsem Poutníkem z Hvězd - nesu Příběh,
který Srdcem rozdávám Všem...

 Do obrazu vložená báseň doplňuje pointu dané Portálové Cesty:

Vysoko, vysoko, za Mraky Letí
Vlaštovky Jara - První, Druhá, Třetí;
Cestou-ne-Cestou, pod nebeskou Bání
sypou Zrníčka z Váčku Poutníkových Básní.
To Poselství Míru říká Světu
jednu jedinou prostou Větu:
Svoboda a Volnost tomu patří,
komu Láskou Srdce do daleka Září

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice