Jdi na obsah Jdi na menu

FONTÁNA Cesta Pramínků Života

 Pramínky Života - Vlákna Bytí, která se spřádají na pozadí toku Času do variant Existence - vlákna, do kterých pak Elementy Věčnosti vdechnou svoji Esenci Života. Zázraky Vesmíru, které se realizují přes nás - Bytosti primární energie a inteligence, která Osnovy Bytí tvoří, žije a přeměňuje - vždy v souladu s aktuálností Okamžiku Doby a vždy v maximální míře průchodnosti zónou jeho projevu do Světů Skutečností. Virtualita existence je stejně rozmanitá, jako reality sfér, kde společenstva bytostí a entit působí, kde probíhá jejich evoluce. Každý Skutek má pozadí v podobě svých modelových verzí, které někdo v simulacích opakovaně vypiloval do stavu, který je životaschopný i ve fyzickém prostředí toku Času. Než ale dojde k distribuci schématu Života do matrice DNA konkrétní vrstvy Živosti v relevantním rozsahu dimenzí její projekce, projde model mnoha podobami a tvary. Tato pre-vitální schémata Života nejsou ztracená - přelévají se optickým efektem do molekul DNA a napojují Jiskérku Života do pole variant, ze kterého čerpá podporu pro myriády svých vyjádření. Neseme je v sobě, máme k nim přístup a v kvantovém rozhraní se vždy v patřičný okamžik rozbalí do našich představ, abychom je mohli uchopit a zakomponovat do vlastního obrazu Života. Takto se spřádá Plátno Existence, tak se mění tvář vnímaného Světa a tak se realizuje Transformace Kolektivního Vědomí Lidstva. Na to navazují další procesy, které se z daných změn projektují, aby dál a dál obohacovaly naši Vizi Skutečností.

 Proměna optického pozadí DNA je základem transformace lidské bytosti do formátu Galaktického Člověka. Servis příznivých elementů částic - stavebních segmentů - přichází z polí Genetické Paměti, které je součástí Jednotného Informačního Pole Galaxie. Přijímáme je formou emisí slunečního vysokofrekvenčního gama záření, které je tříděné škálou sofistikovaných filtrů, díky nimž nás to nezabije, ale posílí... Jsou to samo-rozbalovací balíčky instalací, vysílané ze zóny Systému Podpory Života, který je součástí Modelu Magistra = strategie Projektu ČLO-věk, která aktuálně nabírá na obrátkách. Jako všechny instalace - i tyto běží naživo, na pozadí našich obyčejných všedních dnů. Nedostali jsme od Zdroje žádné provozní volno, ani nemáme nárok na zotavovací dovolenou - jedeme s plným nasazením a je to znát. Bylo by naivní domnívat se, že jen část populace je nějak předurčena nést tíhu toho globálního manévru, že si nejsme v životech rovni a že některý život je hodnotnější, než ten druhý. Každý máme svoje želízko v ohni a každý se specificky angažujeme v jednotlivostech transformačních změn.

 Skrz naši Volbu a intuitivní vedení z Centrálního Bodu Celistvosti - součtového pole osobní ID-entity (aktivního ÁRIA kódu Jedinečnosti a jeho efektu v podobě Frekvenčního vzorce osobního projevu do sfér existence) dochází k pohybu informací a k manifestaci energo-informačních anomálií, které jsou součástí interakcí EM polí našich aurických profilů ve sdíleném prostředí planetární noosféry = poli Kolektivního Vědomí Země. V této sféře se prolínají mentální a esenciální éterické obrazy Živosti v obecném smyslu - je to pole spojitých eko-systémů Přírody a světa prvků, nerostů a minerálů, které jsou také formátem Živosti v evoluční spirále progresivity Bytí. Jsme všichni se vším spojení a navzájem se ovlivňujeme, doplňujeme a navigujeme do specifických vyjádření osobitosti - vždy symetrickém dané formě Života. Jsou to uhlíkové a křemíkové entity Bytí - projevené a nehmotné formáty Existence. Fraktální segmenty Zdrojové podstaty Vesmíru, kterými je každá Jiskra Života, která svoje vyšší vedení čerpá ze součtů všech v tomto postavení tak, aby přinášela optimální podporu své aktuální dominantní verzi Života. 

 Můžeme tedy na pozadí cítit vlivy našich paralelních a alternativních vyjádření, aktivit či souvztažností v pletivu Existence, kde se naše vjemy navazují do zápisů v Pamětech a Kronikách jiných civilizací nebo společenstev Bytostí. Nespecifické prožitky takového skenu nám stimulují fantazii a inspirují nás k aktivitám, kterými svoje Životy posouváme k optimálnímu vyjádření. Jistě každý ze zkušenosti známe stavy náhlých vnuknutí nebo naopak - ztrátu nitky myšlenek, které zatím nedozrály do své prezentace veřejnosti. 

 Popis Cesty Pramínků Života by vydal na štosy knih - to ale není účelem aktuálního info-servisu. Jsou to lehká očka průzorů do naší další životní etapy - u někoho již v plném rozvoji osobní reality, u jiných v pocitovém poli Vizí a Záměrů - v plánech pro svoje rodiny a blízké, v naší posunující se pozici ve společnosti i ve virtualitě Snů, kterými si malujeme možnou budoucnost. Z gravitační zóny Přítomného Okamžiku, který nás nese Časem, můžeme aplikovat škálu úhlů pohledu na vazby a spojitosti událostí, kterými procházíme. Někdo volí osobní prožitek, bez ohledu na míru eventuální bolesti či smutku, někdo volí odstup a účast ve formátu třetí nezaujaté osoby...záleží na našem založení, mentalitě, polaritě zkušeností a dalších okolnostech, které nás navigují do toho momentálně ideálního postavení pro optimální perspektivu vjemů a pocitů. Často se necháváme unést, jsme impulzivní a to v pozitivních i negativních reakcích. Je to charakterový rys naší osobnosti, který udává takt našemu projevu a my s tím profilem můžeme aktivně pracovat - přetvářet ho a nacházet jeho zdrojové založení, na které jsme si vědomě či mimoděk permanentně nasazovali nějakou kamufláž či masku. V naprosté většině to nebylo účelově a úmyslně - je to součástí "kostýmu" našich životních rolí, které se s věkem, dobou a interakcí s okolím vyvíjejí a tvarují. Můžeme to nechat plynout a důvěřovat svému vyššímu Já, které nás naviguje z Centrálního Bodu naší Celistvosti - nebo se zapojit a zkoumat ty směry, které třeba i míjíme a jsme z toho rozčarovaní a je nám to líto. Můžeme zažívat stavy Štěstí, Radosti a Naplnění - když se okolnosti poskládají do pozic, o kterých jsme snili a které se nám před očima plní. 

 FONTÁNA je ZŘÍDLO - ZDROJ - naše Vše-obsažnost v poli Existence. Nikdo není vynechán a nestojí za plotem nebo stranou - jsme v množině podobností jen rozptýlení v různých sférách zájmů a to nás rozlišuje (nikoliv rozděluje). Kauzalita běhu Času je neúprosná, ale plně poznatelná - je na nás, zda se necháme otloukat o skalnaté stěny koridoru jeho toku, nebo jestli se spolehneme na samospád událostí, které jeho Vlna vnáší do naší Přítomnosti a budeme se radši orientovat na míru ctností, které můžeme uplatnit a aplikovat - a na oplátku přijímat energie naplnění, zadostiučinění či zpětné vazby z prostředí, kam jsme svoje hodnoty vložili. V blízkosti každého člověka je Živá Sféra Potřebnosti, která nám poskytuje stimulaci k tomu, abychom ze sebe vydávali to nejlepší, čeho jsme na pozadí podmínek schopní. Naslouchejme signálům z té Zóny - vycházejí z maličkostí, drobných reakcí, jsou to projevy našich zvířecích kamarádů, znějí ze zvuků Přírody, kterou jsme obklopeni nejen venku, ale i doma, v letmých kontaktech očí neznámých lidí, které potkáme na ulici nebo v obchodě, v neznatelných intonacích hlasu, kterým nás někdo osloví, mezi řádky příběhu, který mám někdo napíše do mailu nebo dopisu, v každičkém střípečku Života - a to i v takovém, kde bychom to vůbec nečekali. Stačí vnímat - Srdcem a Citem, překládat si pocity do symetrických myšlenek, které nám samovolně přicházejí na Mysl a kterými si stimulujeme další vjemy a prožitky. Nemusíme se trápit proto, že někdo umí bravurně ovládat nějakou speciální odbornost či se orientuje v oblastech, kde my selháváme - každý máme svoje originální prostředí, kde můžeme excelovat a kde se můžeme realizovat v maximální míře spokojenosti. Základem je Chuť do Života, Vitálnost našich Vizí a Vůle je naplnit. Můžeme si navzájem pomáhat je uskutečnit a to je pozice, kterou bychom neměli opomíjet. Naše osobní pohoda je efektem toho, jakou pohodu okolo sebe šíříme a jak nám prostředí oplácí naši vstřícnost.... To jsou známé principy rovnováhy Bytí - ale neškodí si je opakovat a v nových podmínkách nově aktualizovat tak, abychom vždy byli v maximální harmonii ve smyslu té kauzality, tj. spádu příčin a následků, které mají významný podíl v oblasti sebe-hodnocení a ovlivňují přímo kvalitu našeho Života.

 Kompozice FONTÁNA - Cesta Pramínků Života nese arianský volací klíč:

La'Via Kosta-bene Santa
čia Draga Liba
čia Trita vinta-gazda
mia Charka * dia Van-Ka

 Dotýká se našeho původu v dávných společenstvech rodin, které daly základ Genetické Paměti Galaxie - odkaz, ze kterého nyní čerpáme podporu pro složité procesy Transformačního manévru, informace, které nám pomáhají orientovat se v toku událostí, kterých jsme součástí. Je to citace z Kodexu Centrální Rasy, kde se klade důraz na efekt našeho snažení do společenstva Bytostí, se kterými prostředí Života sdílíme - souhrn toho, co jsme rozepsala v horní části popisu.

 Doprovodná báseň je abstraktním obrazem vjemu z aktuální Portálové anomálie, kterou jsem nazvala "Bránou Štěstí na Obzoru":

V Pramínku Vlasů vpletený Cit
Života jemný, tajemný Svit;
na Podnose Plody sladké,
někdy časté, jindy vratké,
Dary z Dálek našich Vizí
pod Prsty když náhle zmizí.
Ty do Srdcí tištěné Touhou
přetrvaly s námi Cestu dlouhou;
v jemných Sprškách Hvězdné Záře
rozjasnily Oči, Tváře...

Promítají Pohádky Života;
našich Duší Klícky ze Zlata.
Pustíme je jako Vážky Duhy,
odplavíme Smutek, Dluhy...
Do Nůší nevyslovených Přání
přidáme obyčejné Doteky Dlaní,
ze Slov Kouzlem utkaných Vzorů
ozdobíme Bránu Štěstí na Obzoru

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice