Jdi na obsah Jdi na menu

FOREVER-S

 FÓR-EVER je název programovací matrice, kterou jsem graficky seskládala přesně před pěti lety. Byl to poslední ze 144 segmentů nového Systému pro Podporu Života - tzv. SPZ našeho vozítka Galaxií, který jsem nazvala PAN-do-RA (PANDORA). To jsou páteřní motivy mojí tvorby a publikovaných textů, které postupně sestavuji. Ten poslední segment symbolicky ukazuje partičku klaunů (jokerů), kteří jsou alegorií Cesty Životem = pokud se má člověk Životem pohybovat s lehkostí a rád, nesmí mu chybět (mimo mnoha dalších věcí) smysl pro humor, pro jehož spektrum odezvy je tato poslední matrice kódovaná. Nejde o žádné šablony smíchu (*), nýbrž o zahrnutí takového "požadavku" do souboru těch potřeb, jejichž uspokojení od Systému Podpory člověk očekává. Vím, že mnozí čtenáři mají s těmi termíny problém - považuji za vhodné držet symetrickou analogii s počítačovým slangem - ale samozřejmě pro ty veličiny, principy a jevy existují jiná koncepční označení - nejfrekventovanějším je "Bezpodmínečná Láska", Prozřetelnost - a mnohá další, která komponentům Podpory udělují buď božskou nebo lidskou personální rozměrovost, včetně vlastností, emocí, zvyků a zlozvyků - vše je otázkou převodu slovníků a jejich obsahového smyslu, což je možná trochu fuška, ale nikoliv nepřekonatelná. Jde o vysunutí se ze starých vzorců chování, myšlení, pocitů a reakcí - a toho nedosáhneme jejich rozvojem a chronickým opakováním do sdíleného prostředí, nýbrž náhradou za asociační symetrické alternativy, které si samy najdou cestičku z nově upravených matric do lidského úhlu vnímání Světa i našich životních rolí v jeho prostředí. Skrz úpravy asociačních řad dochází k úpravám paradigmat, která již dávno nevyhovují nově vnímaným okolnostem bytí - v obecném smyslu.  Někteří si myslí, že jsem Lásku vystředila z pozornosti - opak je pravdou, kdo zná moje texty ví, že LÁSKA je ŠKÁLA (SKÁLA), ze které jsem čerpala veškerý "materiál" pro Pandoru a také že LÁSKA je vesmírná síla, kterou známe jako ORI-tronovou energii (Zdrojová součtová Prána kolektivního Vědomí bytostí ve Vesmíru) a že tato je nositelkou jinové kvality dvojprvku tvoření, její párový "partner" se nazývá META-tronová energie a obě tyto kvality jsou jedna v druhé obsaženy tím právním svazkem, který nazývám "bezpodílové spoluvlastnictví" (obecná definice DUALITY)... Totéž platí o Srdci, kterým neustále kmitám do planetárního středu a do Slunce, kde "odečítám" synchronicity z Galaktických paměťových zdrojů. 

 FOREVER, psáno jako FO-REVER ukazuje, že pojem NAVŽDY (nekonečno) obsahuje kromě humoru také celou plejádu dalších, chytře skrytých, anagramů. REVER patří do zrcadlově symetrických slov, kde RE-V-ER nabízí několik asociací. V Abecedě Lidštiny dojdeme k pojmům jako ROVNOVÁHA, ENERGIE a její příjem "shora", v přesmyčce nalezneme ŘEV a VĚŘ (hlasitý zvuk, reálný "uvěřitelný" vjem). V mém kódování esence aktuální Portálové anomálie ovšem hlavní roli hraje to přidané "S", které dodává další rozměr výkladu. Především REVERS, který je "informovaným souhlasem" pacienta s postupem jeho léčby a pak AVERS-REVERS - tedy LÍC a RUB (obojí polarita)...zde u mincí (bankovek), obecně aplikovatelný i na ostatní aspekty vysoko-frekvenčního charakteru (MOCI). REVERS je také NÁVRAT či OTOČKA SMĚRU (zpětný tah) a to momentálně vystihuje vazbu na události okolo přívalu informací z blokovaných arianských genofondů lidstva. To jsou soubory jednotlivých zápisů v našich prastarých Knihách Života, které už nějaký čas přijímáme do svého kolektivního planetárního Vědomí. 

 Včera jsem nastínila Příběh Vzpomínek - na ty události v dávnověku Projektu ČLO-věk, kde formou sci-fi povídky vyprávím kdy a proč jsme o ty Záznamy přišli a jak to pro nás bylo omezující při pokusech dosáhnout cílové mety = transformace do galaktického formátu člověka. Mimozemské entity, které jsou přímými potomky těch elementů, které tyto snahy v dějinách sabotovaly, přistoupily v devadesátých letech minulého století (1991) na "dohodu", která ale nevznikla v té době - nýbrž byla jim periodicky předkládaná dlouhá tisíciletí. Nyní se konečně "uvolily" ji ratifikovat - zavazuje je k plynulému uvolňování blokovaných segmentů Genetické Paměti Lidstva, které vyměňují stylem "kus-za-kus" - za segmenty jejich vzestupové reality, kterou nazývají Nová-Země (vrstva 5D či RÁJ/DOMOV...atd). Tyto jim na oplátku za hackerské poničení zdrojových matric v Projektu ČLO-věk zas zablokovali arianští Rožiči, kteří byli potomky původních Zářících = programátorů Projektu. Byla to velká galaktická elektrická válka, trvající miliony let a ničící světy nevinných bytostí... Její dozvuky nám zůstaly v podvědomí a kdykoliv se něco "zahýbe" v těchto oblastech Vědomí, hned se vyrojí mnoho proroctví, vizí, apokalyps či Armagedonů = variant onoho Příběhu, který doprovází globální Vzestup. Toto se děje i v současnosti, kdy byla tato témata nově oprášená a kolují po internetu. Většinou to jsou interpretace vládnoucího Egregoru Moci - tedy všechny možné otevřené i skryté New Age aktivity a na ně navázané skupiny lidí, kteří tvoří (moderují) v osnově odvozené spasitelské ideologie. 

 Ta výměna komponentů programových matric je důležitá z toho důvodu, že jedna strana (Galaktické lidstvo) získá zpět svoje dějiny a genové kódy již proběhlé evoluce (Knihy-Života), druhá strana = Vzestupující  (Duchovní lidstvo) - bude moci svůj Model hierarchie skrz Spasitele a Vzestup kompletně přestěhovat a realizovat na jiné planetě v Galaxii MD (Nová-Země), která nebude obsahovat hmotnou dimenzi živosti - tuto budou muset za pomoci své Elity duchovní hierarchie vybudovat - až dojdou do bodu vývojové stagnace. Takže mají k dobru celkem hodně času i prostoru. Běhající kódové segmenty můžeme sledovat ve sdíleném prostředí - jako Vitaliho "hřbitůvky" na profilu Galaxie Andromeda = komponenty "demontovaného" starého systémového matrixu, které fungují jako "hlásič" k uvolnění segmentu kódu Nové-Země, které stahují ti, co se hlásí k Plejádským bytostem Světla...kus-za-kus...jeden za druhým - už roky. Současně se uvolňují "kapitoly" blokovaných Knih-Života, které plynou přímo do operační zóny člověka - do planetární noosféry. Vypadá to, že se blížíme k finále přenosů - nebo jsme překročili nějakou kritickou mez, která pro obě strany znamená velký posun - přetahaný kód Nové-Země je ve fázi, kdy z něho lze sestavit potřebnou virtuální realitu v té podobě, jak si ji Vzestupující "pamatují" z původní matrice. Uvolněná genetická paměť je v takové fázi, kdy nic nebrání transformaci do galaktických dispozic a k poskládání kolektivní i individuální historie lidské cesty Galaxií k dnešnímu stavu. Postupně přijaté ÁRIA-kódy jsou "čtečkami" obsahu informačních polí - v Síních Amenti i v akašických knihovnách jako takových. 

 Všichni jsme bytostmi Světla a všichni máme kolektivní zkušenost z dob, které jsem popisovala. Bude to naše osobní rozhodnutí, jestli dáme přednost pozlátku (ne)života ve virtuální realitě, která bude dříve (či později) opět závislá na nějaké "nadřazené" sféře hmotně exponovaných bytostí, jinak se nevyvíjí - nebo zda budeme stolovat na stříbře s plným vědomím toho, že to se musí leštit a cídit = ve fyzickém prostředí toku Času se člověk vyrovnává se škálou poločasů rozpadu, kdy elementy hmoty vcházejí do zóny horizontu událostí, kde se vše transformuje do nových formátů vyjádření... To je doména Galaktického člověka v Celistvosti multi-osobností, které střídají formáty svých galaktických těl (cestují Vesmírem) jen přepínáním souřadnic vhodné poznávací destinace...

 Arianský volací klíč:

Je-SiKA Para-Viza
Monte-via * Chaže Kia
Ari-any Graga Čeka

 je ze hry Posvátný Labyrint a říká hráči, který neustále zapomíná kudy už šel a kam se vydat - sypou se z něj provázky, papírky a křída na šipky, je zmatený a propadá beznaději - aby neklesal na duchu, protože veškeré informace, které potřebuje k orientaci, má v sobě a kolem sebe - v aurickém poli. Stačí nechat rozeznít myšlenku a pocit, který generuje - vcítit celý objem toho informačního útvaru a nechat plynou představivost, která z něho vymodeluje bytost (archetyp ideálu) - ta mu pomůže hledat cestu a bude ho upozorňovat na značky, které by přehlédl, kdyby neměl přístup do Knihovny Světů... 

 Báseň, která je součástí Portálové kompozice, v abstraktní poloze shrnuje výše popsané - ve zkratce lyrické znělky:

V Tajném Listu psáno,
vybledlou Parafou dáno:
kudy z Bludiště Cesta,
kde leží Alabastrová Města.
Kam Tmář ukryl Paměť Rodu,
Knihovny vesmírných Kódů...
Galaktickou potrubní Poštou
vrací se Dědictví zpětnou Cestou

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 Inspirace pro "odborníky": ČTYŘ-VEKTOR a SVĚTO-ČÁRA (Časová Vlna), kde najdeme přesně ty objekty, jako v grafice matrice FÓR-EVER.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017