Jdi na obsah Jdi na menu

GENERÁL-KA

"Anotace:

- Vesmír nezná záporné hodnoty

- Aktiva jsou pohybové principy nebo jejich složky

- Pasiva jsou stavové (nulové) hodnoty

- Objekt nebo oblast ve vesmíru, který nevykazuje žádné hodnoty, je neznámý a lze ho teoreticky jenom odvozovat - pasuje do intencí celistvosti.

- Mentální vzorce hodnocení jsou podobné matematickým vzorcům "hodnot"...společné kódovací sekvence v oblasti jazyka a jeho asociačních řad a jejich směrů pro naše další myšlenkové cesty...

- Při vnímání HODNOTY se dopouštíme různě velké nepřesnosti a to je primárním lidským parametrem = přirozená míra nedokonalosti a nedůslednosti v doménách působnosti člověka je generátorem variability ve vrstvách možností, ze kterých čerpáme podklady pro míru hodnocení - charakterizuje to pojem "relativita", který je zde filozofickou "veličinou" - nikoliv Einsteinovou teorií..."

 Citace je z textu "HODNOTA čili AKTIVA", který jsem publikovala jako vstupní informaci do tématiky roku 2016, který byl ve znamení přestavby "hodnot".

 Rok 2020 ponese motto "GENERÁL"KA. Jde o "nultý" ročník v evoluční linii Modelu Magistra a pojem "generálka" zde symbolizuje cosi jako "zkoušku" dispozic Galaktického Člověka...zátěžový test. Jak velkou zátěží bude - nelze dopředu odhadnout, ale pro většinu lidí o "pírko" nepůjde. Nejde ani tak o nepříznivé události, jako o "super-aktivitu" v rovině mentálních vjemů, které budeme přijímat a zpracovávat. Tyto okolnosti nás "donutí" začít používat ty schopnosti, které máme již plně rozvinuté, ale prozatím jsme si to buď nepřiznali, nebo pro nedostatek příležitosti do nich nahlédnout jsme je prostě přehlédli. To, co bude nyní přicházet, to bude klást vysoké nároky na "preciznost" zpracování podnětů (energo-informačních stimulací) - a my svůj skrytý potenciál v sobě nalezneme a s nějakou mírou (ne)obratnosti i začneme běžně používat. Ve frekvenčních hodnotách jde o stavy vědomí, které se nazývají "super-beta" a "gama". Z lékařského hlediska jde o rizikové stavy maximálního přetížení - ale my už máme otevřený osobní Frekvenční Vzorec (FQ), který představuje unikátní sekvence střídání a změn frekvencí = v jednom okamžiku "elektricita" našich mozkových odezev prolétne specifickou stupnici frekvenčních stavů - tak, aby k přetížení nedošlo a přitom maximum rozsahu toho "okamžiku" bylo naše Vědomí v hodnotách 64+ Hz (tj.vyšší beta a gama). Tyto frekvence nabuzují kreativitu, tvůrčí zápal a širokospektrální sken hlubších informačních vrstev v přijímaných podnětech. Tyto schopnosti se budeme "učit" používat v návaznosti na existující skutečnosti (charakter současnosti) - jde o interaktivní výuku formou "sebe-vzdělání" - půjdeme různými cestami typu "pokus-omyl" a první relevantní úspěch se zapíše do množiny podobností téhož tak, že odpadne dříve letitá praxe podobného "výcviku" - všechno půjde "ráz na ráz".

 Osobně jsem přesvědčená, že to bude spíš o dobrodružství, nežli o stresu...takže si popřejme silnou vůli i ducha....bude to hlavně o duševní aktivitě - proto "GENERÁL"KA... 

 mystic-circle.jpg