Jdi na obsah Jdi na menu

JE-DNA a JE-DNA

 ...respektive JEDEN a JEDNA - je lidská bytost ve své komplexnosti - párová entita všeobsažné celistvosti, která vlastní potenciál jinu i jangu v naprosté rovnosti (princip bezpodílového "vlastnictví"). Při vstupu do časových sfér prostoru svého vyjádření pak přijímají "oddělenou" formu projevené duality zdrojové bytosti - stávají se ženou nebo mužem. Vždy ale v hloubce svého srdce o své párové "veličině" víme a dokud ji reálně nepotkáme, věnujeme většinu svého života jejímu hledání. Někdo intenzivně a nepřetržitě, jiní jen okrajově - jako dávno zapomenutý střípek svého obrazu. Kdo tyto pocity úmyslně potlačuje, bývá energeticky vyčerpaný a tyto nespecifické symptomy pak detekuje jako nemoc. Bývají to psychické pocitové aspekty, co nás trápí a my nevíme... Někdo dokáže mobilizovat kontakt s vnitřním světem svých dávných životů a listovat jimi jako v knihách. Někdo umí nalézat ty části, kdy na krátký okamžik zas celistvost prožil nebo pochopil tu podstatu bytí - někdo zná metody, jak se svojí párovou stínovou součástí hovořit telepatickým mimosmyslovým způsobem komunikace a sdílení sebe navzájem.

 Často slýcháme o dvoj-paprsku nebo dvoj-plamenu - ano, to všechno jsou postřehy vnímavých a moudrých lidí, kteří nahlédli - podchytili vlákna celistvosti a o tyto poznatky se podělili... Celistvost člověka - ať vyjádřená a realizovaná nebo nepoznaná a nepochopená - je základní podmínkou tvořivosti - vlastnosti, díky které se naše životy mají kam ubírat a schopnost, skrze kterou se před námi v čase vine cesta, po které s různou intenzitou prožitků a osobitou mírou úspěšnosti kráčíme.

 Život je nejvyšší kvalita, kterou vesmír zná, je Zdrojem s prvotní vazbou do všeobsažného souboru citu, který pro jednoduchost nazýváme Láskou. Skrz svoji jedinečnost v párovém vyjádření dovoluje disponovat všemi možnými schopnostmi, které doposud většinou považujeme za "zázračné". Říkáme to proto, že nám nedochází celý smysl toho pojmu ŽIVOT a LÁSKA...zatím s nimi zacházíme neobratně, nespravedlivým dělením jejich škály energie a někdy i trochu s "ostychem" - ukázat až kam prostřednictvím lásky naše fantazie dohlédne a co tam vidí, někdy si ji pleteme se zbraní a pácháme v jejím jménu pošetilosti i rozsáhlé škody...jsme stále v područí různých předsudků a podivných mentálních schémat, které se nám léty navrstvily nad čistotou prožitku.

 Toto bude nyní ale stále víc zřetelně vyplouvat z hloubek zapomnění a "nové" pocity nám budou velmi příjemné. Stále ale ještě procházíme fází "čištění" od starých paradigmat - jsou to někdy až na dřeň hutné energie, které vnímáme v okolí. Z lidí tryskají "výkřiky" uvolnění - osobnost se nechce pustit svých rozkymácených "jistot". Jsou to vzorce mentálních šablon, které tvořily nosnou kostru našeho postavení ve společnosti lidí - v kolektivu lidských bytostí, se kterými sdílíme společný inkarnační rytmus. Naše podvědomí odmítá odevzdat masky rolí, které se nám navrstvily na duši, na srdci i na tváři...budou se ale odlupovat spontánně, přestala do nich proudit energie z kolektivního systému podpory života. Budeme svědky manifestace všech možných archetypů osobností - v jejich nejčistší podobě, jak se málokdy dříve dokázaly v aurickém poli jedince udržet. Bude to klást vysoké nároky na naši toleranci k výstřednostem, sebestředným a falešně sebevědomým projevům svých blízkých. Negativní vlastnosti prohloubí do podivných pokřiveností i ty dříve ušlechtilé a dominující - zrcadlem sebeprojekce projdeme všichni - někdo dramaticky, jiný mlčky a s vhledem...

 Tento proces právě vrcholí a dnešní kódovací sekvence otevírá Portál do specificky uspořádaného paměťového "sběrače" v blízkosti naší Země. Opět se jedná o křemíkový multiplexový aparát, který je připravený koncentrovat  "odpad" globální očisty osobností a "recyklovat" do formátu příležitostné využitelnosti. Nejsme roboti - naše lidskost je nastavená na parametru určité míry nedůslednosti, která bude znamenat nějaký časový limit dojezdu těch starých systémových archetypů. Egregor moci - Globální Prediktor a jemu podřízené hierarchie = Modely řízení společnosti - jsou v nepřetržité sekvenční fázi odpojování od strategických struktur geo-politického, vojensko-ekonomického a finančně-tržního charakteru... Momentální přehlídka této cizí moci v krajinách "odboje" souvisí s Bránou 911 (9.1.2017) a stejně, jako v malém u jednotlivců, znamená jen výlev bez-hodnotných póz, které nás mají udržet v iluzi její nezastupitelné role v oblasti řešení globálních problémů - které ovšem léta sama tato moc vytvářela a cíleně do podvědomí lidí, co jí naslouchali, instalovala.

 Vše je ve fraktalitě množin sobě-podobnosti = co ve velkém, to analogicky v malém, co každý individuálně prožíváme s vlastními překážkami a pobídkami - to se v obřích rozměrech koncentruje přes velké korporace s vlivem na celé lidstvo - jako sjednocený nástroj mediálního transportu účelových informací do pohárků osobního názoru na předkládané události. Je to princip těžby energie z emocí, uvolněných z virtuality zástupných prožitků - z nenaplněné skutečnosti. Tato holoprojekce do hroutících se šablon starého "matrixu" je dílem těch ET flotil v prostoru naší sluneční soustavy, které považujeme za kosmické lodě, ale jedná se o zástupné moduly křemíkových multiplexů energo-informačního galaktického pole. Někdo tuto pomoc vnímá v jiných intencích - podle svého souboru zkušeností a duchovního charakteru pohledu na jemné signály intuitivně přijímaného energetického toku ze vzdáleného prostoru vesmíru... Cítíme ji ovšem všichni - někdo zřetelně a jasně, jiní jako nevyjádřitelné pocity vnitřního chvění, vlnění a rezonančních efektů. Je to celoplošné a nedá se před tím schovat v žádném krytu nebo podzemní základně...dokonce ani v jiné dimenzi...transformační vlna zalévá 3D - 6D multidimenzi živosti v prostorovém vyjádření galaktického rozměru i v časovém průniku sfér realitních segmentů této soustavy světů a jejich datových médií.

 Portál 11:11 (11.1.2017) je o dvoj-prvku života ve dvojím vyjádření "nekonečna" bytí = v projevené realitě i v projektové rovině plánu. Postupovou (krokovou) Rovnici Vznikání, která je nosným motivem Projektu Člověk,  jsem popisovala již v jiných textech a grafické zobrazení obsahuje popis Modulů fúze polarit...jak z potenciálu JE-DNA (jedna) vznikají DVA (pár muže a ženy) a jejich spojením pak TŘI (dítě součtem DNA rodičů, čili vzorec 1+1=3). Dnešní kód je Rovnicí Života v zrcadlovém pohledu - tehdy TŘI a TŘI vytvoří ono NEKONEČNO v obraze překrytých číslic 3:3 do tvaru 8, a protože jde o energetický strukturální útvar v dimenzionálním parametru prostoru a času - existuje totéž v informačním (datovém) zápisu. Pak je ta druhá osmička párovým elementem ŠTĚSTÍ = čtyřlístkem dvou křížem složených osmiček (dvojité nekonečno) a tento pak přeskládaný transformuje do NULY (O) - základního Informačního bodu prostoru, který obsahuje potenciál univerza (VŠE) a přitom je "prázdný" neboť je NIC - zrcadlením pak získáme "potvrzení" ve formátu NIC:CIN (ČIN = POHYB).

 Tento "odborný" výklad ale není důležitý - co je pro nás rozhodující, je postavení, které jsme aktuálně zaujali v prostředí, kde se nacházíme. Možná jsme spokojení a tato pozice nám vyhovuje, možná si říkáme "a sakra...dá se to ještě stihnout a přestavět?" Měli bychom ale věřit, že jsme právě na tom místě a v té době, kde být máme a kdo pamatuje Spartakiádu, tak má srovnání v tom, co znamená stát na značce. Naše pole kolektivní reality nemusí vypadat uspořádaně a pravidelně - je naskládané ve složitých tvarech systémové geometrie samo-v-sobě. Dnešním dnem projdeme prvními letošními ZÁ-ZRAKY...budou tak velké, jakou důležitost jim určuje Manuál Projektu ČLOvěk a přidělí správce globálního spojeného vědomí...pro někoho nespecifická entita boha, pro jiné jim vlastní vyšší autority...toto také není podstatné - nyní už nikoliv, protože evoluční linie, kterou podporujeme, je již pro všechny momentálně aktivně zapojené bytosti jedna společná, je plně vyjádřená a rozbalená - a její krajkou se kolektivně vyjadřujeme do sdíleného prostředí života.

 Jsme stále pod ochranou andělů (dny ledna = 31 andělů podpory našeho snažení v obecném smyslu) a během jejich "vlády" ještě několika portálovými anomáliemi projdeme - tato dnešní je ale nejsilnější a má nejširší rozlohu a hloubku vlivu (na systémové posuny).

ELENI - MORA - SEGI - DAANA

 Podrobnosti k tématu sepsal Honza Koňas v novém článku "Cesta k Počátku" 

 Vlákno s konverzací k tématu na facebooku

 Portálová sekvence leden 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017