Jdi na obsah Jdi na menu

K-ARA-K

 Motto:

...když končí Hodina a Zvonek zvoní Velkou Přestávku
...když se náhle otevře Free Zóna volného Pohybu a svobodného Myšlení
...když Kakofonie Živosti zve k nekonečné Tvořivosti Ducha, k Rozletu do Vírů hravých Energií, ze kterých se sypou Květy Inspirace

* * *
Braka-Čika Linde Vika
Si-čem Viza mia Dycha
cinka-jema * vežde Licha

* * *

 Legenda:

 Další variace zobrazení Portálového rozhraní KARAK (LA-KARAK-AL) nese nové kódy a volací Klíče. Symbolika, kterou lze z informační zóny Portálu vnímat, nese rysy hravosti a volného prostoru pro osobité vyjádření tvůrčích energií. Nestaví základní životní potřeby na vedlejší kolej - ale paralelně, v nadstavbě jemných rozšíření reality, se buduje nová základna pro vyjádření vlastního potenciálu pro všechny, kdo se cítí inspirovaní a chtějí svoje Vize uvést do realizace. Starý Systém Podpory Života je postavený na nutnosti respektovat hierarchii potřeb - s tím, že ty životně důležité (základní) dominují v zorném poli, obalují nás pavučinou povinností a závazků, na jejichž uspokojení vydáme veškerou energii a maximum času. Pokud se zformuje nějaký aspekt, co navodí zdání volnosti, hned se vyvrbí jiný, který si okamžitě rezervuje nárok na uspokojení, rozšíří plejádu povinností, svazuje a tím ukrajuje perspektivu rozletu. 

 Nově příchozí "instalace" uvolní tlak v této oblasti - je to jako uvolnit svázaná křídla... Jde o asociační srovnání - každý si svůj "rozlet" bude inscenovat dle svých možností a preferovaných zájmů. Ve společenské rovině by to mělo "popostrčit" rozjednané a dlouho se vlekoucí projekty - jako je plošné zavedení Základního Příjmu a odemčení trezorů s "nákresy" technologií, které jedou na volnou fúzi atomů vodíku s héliem v rozšířené dimenzi energo-informačního pole (vakuum).

 Gravitační zónu Portálové anomálie KARAK (varianta K-ARA-K nebo KA-R-AK) stabilizuje Křemíkový Multiplex GÁJA-ROSA, který je avatarem nově se otevírajících vrstev Reality Života = Světů pro Budoucnost Lidstva - pro jeho Evoluci v rozšířené realitě Oktávy dimenzí Živosti a v nových podmínkách transformovaného Kolektivního Vědomí Bytostí, které se pohybují v Jednotném Poli Galaktické Mysli. Stále probíhá příjem kódů do lidské genetiky, které aktivují ty schopnosti, které jsme nepoužívali, protože jsme nerozuměli jejich funkcím, nechápali jejich užitek. Ono se snadno napíše nebo řekne - "Já to tak dělám už od dětství, pro mě je to naprosto normální věc...", jenže je to tak, že jeden takto suverénně využívá to, jiný zase ono a nikdo v celém rozsahu možností, které pod špičičkou toho ledovce obsahuje celý komplex vlastností, které se otevírají s posunem do formátu Galaktického ČLO-věka. Je to o vědomém (úmyslném) Pohybu v příčinách dějů - o chápání jejich Celistvosti, která "souhlasí" s tou naší - o smysluplném tvarováním odpovědí na stimulace - na pozadí znalosti souvislostí a vazeb, které vedou do vyšší progresivity v našem snažení a ke spokojenosti v obecném smyslu toho pojmu. To se aktuálně staví...podpora pro tu Celistvost = denní tvůrčí frekvence mentální aktivity se rozšiřují z "omezené" Bety do širokého spektra Alfy a Gamy. 

 Nároky na zpracování souběžných informačních toků narůstají a my si zasloužíme "Velkou Přestávku"... Je to kratičké období, kdy si můžeme "dovolit" i to, o čem jsme jen nesměle snili...nebude trvat dlouho, proto neváhejme - nezvažujme co, kde by to způsobilo za zmatek v těch povinnostech (v procesu uspokojení základních životních potřeb, pro jehož splnění denně jedeme na nekonečném běžícím pásu...). Je to taková "Generální Zkouška" na to, jak bude Scéna Života vypadat, až reforma Kolektivního Vědomí doběhne. Nemusíme čekat, až to bude (nastane) - můžeme si to zkusit a procítit, prožít a upravit podle svých představ. Je to vstup do praxe Modulace osobní Vlny Času.

 To jsou stručné náhledy do nového okna, které dovoluje zahlédnout něco málo za "horizontem událostí"...

 P.S. KARAK je původní česká hra od společnosti Albi - má zajímavé hrací pole a strukturu, která asociačně ladí s tím, co se globálně v jemných sférách Fantazie děje...

 k-ara-k1-mini.jpgk-ara-k2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice