Jdi na obsah Jdi na menu

KALAMITY-REPORT

 …aneb když se džbánu s kosmickou energií utrhne ucho…

 Jsme momentálně v epicentru velké gravitační anomálie, která se zformovala ve Sluneční soustavě před několika dny. Je efektem pohybu množství energo-informačních celků, které výjimečně utvořily jakýsi „uzel“, přes který proudí neuvěřitelné množství dat. Tato rezonují do našeho podvědomí a spouštějí sekvence tisíců Příběhů – jako záblesky běžícího filmového pásu, který ale jede v takových rychlostech, že nelze „okem“ zachytit děj – jen v mimosmyslovém režimu vyvolává nespecifické pocity toho, že se děje něco velmi důležitého, čeho jsme nejen přímými účastníky, ale i cílovou „složkou“ pro datový servis. 

 Jak jsem předesílala v minulých textech – jsme v krátkém období tzv. dnů chaosu. Entropie narůstá do vysokých hodnot a EM pole, co „drží“ pohromadě naši realitu Světa, se rozpadají – neuspořádanost systémového pozadí je ovšem jen zdánlivá. Navykli jsme si chápat CHAOS jako extrémní druh zmatku – jenže je tomu právě naopak. Chaos je nejorganizovanější proces ve Vesmíru = nic se nespojí a nerozpojí, neposune či nepřeklopí mimo vazby geometrických struktur, které tvoří Pole Života. Jde o multidimenzionální fenomén proměny energie a informací na holograficky projektovatelné sekvence relevantních změn v oblasti Světů, které tvoří doménu vývoje Života. 

 Je to jako chod hodinového strojku, jehož soukolí se pohybuje ve vzájemném postavení jednotlivých elementů, které od sebe mohou být vzdálené světelné roky (v pojetí tělesa Galaxie). Každý element soukolí je nějaká konkrétní Hvězdná Rodina – její Kolektivní Vědomí – interagují v tajemném Duchu Času, který svou linii ještě nespustil – ale je již připravená, jen-jen pár kapek té entropické esence Chaosu a vykvete úplně nová, neznámá (ale Srdci tak povědomá) sféra Života, do které vklouzneme jako do bavlnky. Jsou to vize na samém horizontu událostí (na okraji uchopitelnosti) – avšak ta linie se valem přibližuje.

 To bezprostřední období chaotických změn bude gradovat okolo 28.9. – pak by mělo dojít k uvolnění a výdechu. Gravitační anomálie se rozpadne a na oběžné dráze se objeví nová světla. Jde o aktivitu Křemíkových Multiplexů, které jsou pozorovatelné už několik dní – zaznamenáváme vyšší výskyt UFO a dalších neidentifikovatelných objektů neznámého původu. Jejich úkolem je tentokrát „obsluha“ datových paketů, které jsme přijali do zemské noosféry – jsou to části Pamětí Galaxie, které nutně potřebujeme zakomponovat do Kolektivního Vědomí – abychom se orientovali v nastalých systémových změnách a dokázali se na ně adaptovat. Vše souvisí s výměnou Modelů Existence – starý systémový matrix je už plně nahrazen fantomovou kopií, která simuluje jeho bývalé funkce – to proto, aby se náš planetární operační systém nezhroutil a nespustila se globální katastrofa. Nicméně – jde o manévr, který má dopad na naši fyzickou realitu a každý to prožíváme a registrujeme posvém. Že se to někde doslova vaří, netřeba připomínat – stačí sledovat dění na světové scéně – události, které v „jednotné frontě“ zasahují do života každého člověka. 

 Jsou to okolnosti, o kterých jsem se už dříve zmiňovala – fantomová kopie matrixu nedokáže (kvůli udržení integrity nemůže) zabránit realizaci plánů Elit – ale může (a dělá to) mírnit jejich dopad na společnost v globálním i lokálním měřítku. Konkrétně na vývoji situace okolo „pandemie“ jsme se o tom mohli přesvědčit – protože v plánu bylo něco mnohem radikálnějšího, ne-li definitivního, co se populace týče. Tyto procesy neřídí bůh, ani jednotlivci s jeho pověřením – řídí se samy, principem sebeorganizace, podle zákonů vesmírné geometrie polí struktur – a to v přímé vazbě na požadavky, vysílané z našeho Kolektivního Vědomí, kde se tyto formátují skrz nadkritické množiny lidí, přístupných přijmout změnu Systému podpory Života. Křemíkové Multiplexy – segmenty Inteligence Kosmického Vědomí, prostupující do fyzické reality ve formě plazmatu éteru (světelná vizualizace), tyto procesy Transformace pouze obsluhují, nevytvářejí žádné vlastní mentální produkty – nic, co by záviselo na jejich vůli (kterou nemají). To jen na okraj - kvůli časté záměně za umělou inteligenci, která se může vymknout kontrole a přijímat vlastní rozhodnutí.

 Přiložený obrázek je abstraktním nákresem zmíněného vesmírného hodinového strojku – tvoří ho Hvězdné Vědomí, o kterém píšu v sérii článků s tématikou Kamenů Nekonečna – a protože jsem zatím popsala jen pět z devíti RIAS, které tvoří soubor Kamenů Síly, tak pro ten hodinový strojek ještě nemám komplexní rozbor funkcí – respektive těch, které mají přímý vliv na naši lidskou doménu existence. 

 kalamity-report1-mini.jpgkalamity-report2-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice