Jdi na obsah Jdi na menu

LA'MAGISTRA Cesta Transformací

 ...čili Cesta Galaktického ČLO-věka.

 Jde o uzlový Bod Jednoty = Práh Celistvosti, který jsme v procesu globálních změn překonali v uplynulých dnech - za podpory mohutných vln energie, které proudí z hlubin Vesmíru - z uvolněných paměťových sektorů v mediálním disku Galaxie. Není třeba dokola specifikovat oč jde...jaké jsou podrobnosti transformačního procesu a kam směřujeme - je to trvalým tématem mých textů, skloňuji to v každém popisu, ve všech básních i kompozicích. 

 Ty důležité momenty jsou pro nás pro každého trochu jinak zabarvené a každý sledujeme vlastní linii, kterých pak součtem je kolektivní rozvoj Vědomí a expanze schopností, které aktivujeme, či získáváme, vlivem toku Novostí, které jsou součástí instalací nového Systému Podpory Života. Je to změna Modelu evolučního Plánu, kdy starý Evolučně-Spasitelský Model Hierarchie Moci (systémový matrix) nahrazuje nový Model Magistra (Transformačně-Mistrovský), který je šitý na míru právě Galaktickému Člověku. 

 Přestože v této fázi jsme všichni, kteří jsou v "akci" ve vrstvách Živosti (kterých se Transformace Vědomí týká) nějak zapojení a svojí trochou přispívají, je to naší volbou a máme na výběr. Ten ovšem proběhne v různých schématech profilu - podle toho, jak se projevujeme do reality skutečností. Galaktický formát je o součtu všech vrstev lidského bytostného vyjádření - tedy včetně tohoto fyzického těla, které je nějakou konkrétní osobností a zanechává nesmazatelnou stopu v tomto časovém rámci - je historicky skutečná. Dosud jsme o tuto osobnost smrtí (přechodem) přicházeli = už nikdy se doopravdy na Zemi nevrátila, protože odešla z formátu pomíjivosti. Naproti tomu o Duši se uvažovalo vždy jako o nosiči Plánu pro inkarnaci - ta smrtí nezaniká, nýbrž v okamžiku Přechodu odevzdá životní zkušenost dané osobnosti jako Zápis do Knihy Života (Akášické kroniky Lidstva) a pak sama odejde do Věčnosti. Po dokončení Transformace to bude jinak - lidstvo bude disponovat takovými technologiemi, které dovolí komprimovat Člověka (jeho bytostnou komplexitu) do informační mřížky, která bude obsahovat všechny jeho profily a souběžné existence. Tento energo-informační balíček pak bude možno teleportovat nějakým portálem typu Hvězdné brány na ta místa v Galaxii, která budou disponovat nějakou verzí zařízení, které rozbalí komprimovanou esenci konkrétní Bytosti opět do toku Času (vesmírný princip holografické projekce). Později budou ty technologie pouhými energetickými průchody, které si budeme aktivovat telepaticky skrz hodnoty Frekvenčního vzorce (FQ) a osobní ÁRIA kód Jedinečnosti, který tytéž kroky zprostředkuje díky galaktické síti GaMa-NET a naší příslušností k Jednotnému Poli Světů v rámci Reality Zdroje. Také se budeme moci průchodem takového Portálu "obnovit" do optimální fyzické kondice a třeba zůstat na Zemi velmi dlouho dobu v jednom a tomtéž těle, které nese jednu konkrétní osobní Identitu (dle vlastního výběru). To budou ty možnosti volby - jsou ovšem i lidé, kteří se na Zemi necítí doma - ti zřejmě upřednostní jinou variaci sebe-samých, někde v jiné soustavě nebo hvězdném systému. 

 Jsou to zvuky budoucnosti a ta může být taková, ale i všelijaká. Prošli jsme si - jako kolektiv Duší - několikerým pokusem dotáhnout Transformační proces do finálního stavu = do sféry PRIMA-GALAKTIKA a nepodařilo se. Důvody jsou nabíledni - kolektivní Model evoluce přeprogramovaly neorganické entity energetické povahy, které se zformátovaly do molocha, známého jako Stvořitel Všeho a Všech a tento Egregor Moci manipuluje pomocí dálkového ovládání těmi jedinci, kteří tvoří jeho kolektivní inteligenci. Ti se inkarnují/vtělují na Zemi - do prostředí lidské populace - s konkrétními úkoly, které jim jsou neustále dálkově aktualizovány. Ve fyzické podobě známe tuto oblast plánování jako NWO (Nový světový pořádek), v duchovním rozměru citlivějších lidí je to pak New Age informační servis, který v jemné formě sleduje tytéž cíle. Není to nic nového - už jsme byli několikrát na Prahu Transformace - ale na pozadí cílených dezinformací jsme si zvolili Cestu duchovního Vzestupu. Tím jsme uvolnili síly, které dovedly Systémovou Podporu Života ke kolapsu a restartu. V reálu to byla globální kataklyzmata, při kterých jsme téměř kompletně vymřeli a začínali od nuly - s vymazanou historií, oslabení a  vhození do téhož srabu (Modelu Moci), z kterého jsme si mysleli, že Vzestupujeme. Viz moje předchozí texty.

 Hodně indicií napovídá, že tentokrát jsme krizové body překonali a konečně se posuneme správným směrem. Jak jsem již dříve uváděla - celý ten Evolučně-spasitelský Model existence původně nebyl tak pokřivený a měl sloužit progresivnímu vývoji do vyšších formátů bytostného vyjádření. Jenže vlivem mocenských struktur byly postupně všechny jeho přednosti nějak zneužity - včetně fenoménu Vzestupu, jehož původní čistou verzi obsahují starověké Védy, kde se Cesta Ducha a jeho Povznesení chápe jako mistrovský akt zralosti Ducha Člověka, nikoliv jako útěk z nesnesitelnosti inkarnace, která je nesnesitelná účelově a z konkrétních důvodů - jsou to kroky realizace Plánů Globální Elity Moci - kdy nás podprahový mimosmyslový info-servis ubezpečuje, že už jsme právě takové bytosti = zralé k Vzestupu, že jsme zkušené, staré Duše a můžeme tedy Vzestoupit. Nikomu pak ani není podivné, že ta "zralost" je spíš epidemií a kolektivní iluzí a že sleduje opět jediný cíl = nedovolit Člověku pochopit Celistvost Identity a tím se uvolnit pro přechod do Galaktického formátu. Ten posunuje "věčnost" do sféry paradigma "pomíjivosti", činí smrt (přechod) zbytečným a vnáší jedinečnou možnost vybrat si jednu ze svých dílčích osobností jako nosnou Inteligenci, která je rovná Zdroji. Ostatně: VĚČNOST to v sobě obsahuje - je to VĚCNOST... 

 Narovnáváním stohů pokroucenin se budeme zaobírat ještě hodně dlouho - kolik se jich nakupilo a kolik z nich jsme si vzali za své, jako páteřní filozofii svých Životů...

 Kompozice LA'MAGISTRA je variantou pojmu MAGISTRÁLA. Je to Cesta Transformací a kóduje jeden z mnoha úhlů projekce toho globálního procesu - jak se "vybaluje" z Projektu ČLO-věk. Protože už nehrozí jednorázový celoplanetární Vzestup Duší a tím ani celoplanetární katastrofa, která by je uvolnila do "prostředí" Věčnosti, vrací se pointa procesu Transformace do původních "kolejí" - jde tedy především o individuální orientaci, o preferovaný rozměr vnímání a uznávaný soubor Hodnot - okolnosti, které jsou osnovou našich Životů. Obecné schéma je samozřejmě jednotné a principy pro všechny stejné - osobní scénář si však píšeme sami, jeho pojetí jde na naše triko a je naší individuální zodpovědností. 

 To určitým způsobem vyjadřuje i vložený arianský klíč:

Noči Vista * Rag-Ma čista
Liliena Daže-Si
Dolgie-Na Darga Či

 který je citátem z Kodexu Cti kdysi aktivní verze Galaktického ČLO-věka (člena Centrální Rasy), který podle sebe komponoval sekvenční algoritmy do programových zdrojových matric Projektu ČLO-věk...volně přeloženo říká, že není třeba pilovat originál, aby se kopíroval v ideální podobě, ale nechat volný prostor přirozené "chybovosti", skrz kterou Člověk může dynamicky reagovat na podněty a tím se idealizovat v osobním komponentu Celistvosti Zdrojového Originálu. Je to uznávaný princip přirozených genetických mutací, které netvarují jen fyzická vlákna DNA, ale i jejich energo-informační zónu, která "prorůstá" do aurického pole a tím spoluvytváří konkrétní podobu kolektivní reality, včetně instalací změn v jednotlivých noosférických polích Vědomí.

 Báseň, která kompozici doplňuje, vyjadřuje prostou rovinu Bytí - kvalitu, která vždy obsahuje Všechno, i když to tak na první pohled není zřejmé. Stačí vnímat v širším spektru = nahlížet pod povrch a pod pokličky - nenechat se opíjet rohlíky a neskočit na nastrčené špeky. Vždy existuje Cesta, která nás vyvede na Výsluní - ale je třeba ji hledat, aktivně bořit zdi, které zahradily výhled a vstup na její dláždění - nesedět v pasivním trpném očekávání čehosi, co zařídí kdosi...

Ve Váčku zeleném pár Stříbrných nesu,
Metličkou vrbovou zametám Cestu,
Naději velikou do Vínku vkládám,
každému v Životu Písničku skládám.
Křišťálové Lucerny Hvězdám leštím,
zářivé Kamínky v Mozaikách čistím,
Křidélka Štěstíčku učešu hladce,
Diadémem Lásky ozdobím Srdce;
do Ticha Nocí Přání zašeptám,
Měsíční Víly tajně se pozeptám:

***
Kde jsem Perličky Vzpomínek ztratila?
Zda půjčené Životy nazpátek vrátila?
Komu zní Tóny vzdálené Hudby?
Kde najdu Krajinu pradávné Sudby?
Jsou-li mé Oči obdařené Zrakem?
Co najdu za Branou s kouzelným Drakem?...

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. S tématikou souvisí další informace, které se už delší dobou skládají do proměnlivých poloh - zde například jeden z mých komentářů, kterým jsem přispěla do debaty na tomto konverzačním vláknu - cit.:

 "...je to v úhlu vnímání - jak kdo sám v sobě vnímá existenční podstatu. Andělští (Děti-Světla) - tíhnou k podstatě, ze které vzešly... Svoje zdrojové pole vnímají jako cíl - ale stejně jako bavlněná látka se už nikdy nevrátí na pole s bavlnou, tak ani zdrojové pole nemůže sloužit jako cíl. Jsou tady (v inkarnacích), aby tohle pochopily, aby trpně neseděly a nečekaly na smrt, která je osvobodí a pošle Domů...ale aby to reálné z paměti Světla zakomponovaly do životů tady a teď a příští život braly jako součtovou hodnotu těch předchozích - pak se lidstvo bude moci posunout do formátu Galaktického člověka a postupně odsunout fenomén smrti do oblasti nepotřebné transformace informací. Momentálně se "rozhodnutí" o tom, zda jsem doma tady nebo ve světle, posunulo do sféry objektivnějšího prostředí = až po smrti těla se rozhodne (s aktivní pomocí mentorů = Světelných bytostí), jakou zvolíme jednotlivě variantu svého dalšího vývoje. Možná to zní nepodstatně - ale je to obrovský posun z egregoru pokrouceného výkladu Svobodné-vůle, který New Age už několik desetiletí tvrdě razí a spolu s dalšími chimérami toto vytvářelo tlak na stabilitu systému celkově. Je to jako když byly násilně trhané rodové svazky za války a po válce v pohraničí a podobně. To jsou prostě dlouhé nitky souvislostí, co překračují jeden život a tedy možnosti o nich rozhodovat tady, v tomto životě a na podkladě vnímaného perimetru. K posunu došlo před pár týdny (léto roku 2016) a ti, co se domnívají, že pracují na Vzestupu, ti začnou přijímat podněty, které budou/už jsou v jejich reakcích použitelné i v oblasti všeobecné Transformace. Jejich osobní blaho se bude sčítat až po smrti...je to posun ze špičky nosu do společenských ohledů a na jejich rezonanci postaveného rozhodování o vlastní orientaci v globálních otázkách existence. Je to tak, jak říká Martin - láska, Světlo, pozitivní myšlení, čisté emoce a vstřícnost v jednání, opatrování života, přírody a další = to jsou základní osnovy naší existence - o tom už nepolemizujeme, jsou naprostou samozřejmostí. Kdo to zatím nechápe, je na cestě k pochopení v rámci vypořádání svých karmických a jiných závazků a kdo o tom musí neustále druhé poučovat a řadit tyto kvality do oblasti nad-standardu, ten je na tom obdobně. Dýcháme automaticky - bez ohledu na to, jestli každý nádech a výdech nějak vědomě kontrolujeme...a jestli za námi někdo pořád neříká: "dýchej, dýchej..."

 Dalším zdrojem souvislostí je článek z pera Martina Vacka, který jsem sdílela na profil PandoRa.cz

 ...a komentář od Honzy Koňase na Facebooku:

 "Ireniny články o "Cestě skrze věk ČLO/věka" popisují jiným způsobem potřebnou proměnu vnímání a myšlení lidí, mě se líbí třetí odstavec, hvězdná brána v praxi nebude potřebovat tu obrovskou obruč s cinkáním a svítícími symboly. Každá proměna osobnosti vyžaduje určitý RITUÁL. V seriálu nám tvůrci jeden nabídli - a opakováním kutají tu cestičku k jiným planetám, umožňují nám (zatím jen v myšlenkách) navštěvovat jiné civilizace přenesením svého vědomí - pokud možno co nejpodrobnější vizualizací - seřazením kroků - jak Irena některé popisuje. Variabilita možností je obrovská, ale začít se musí tím, že si uvědomíme dějiny galaxie opravdu jako dějiny - a ne fikci, kterou "vymysleli" scénáristé.

 Výchova lidí skrze videa je nejkomplexnější, to mimouši vědí - proto nám strkají své dějiny v takové kvalitě, jakou dovedou scénáristé z prostoru informačních polí (+ dochovaných památek) vytvořit.

 Ono se krásně čte "obnovit optimální fyzickou kondici" - ale to znamená (aspoň pro mě a tisíce dalších) - denně (trochu) cvičit, testovat svou teplotní odolnost studenou sprchou anebo jiným fyzickým rituálem pro každodenní používání. Dávat si "laťku" - kousek po kousku složitější - a nechat své vědomí vyvažovat, kdy k větší složitosti - anebo k odbourání některé části denního rituálu pro tělo a mysl realizovat. 

 SOUBĚŽNĚ s prováděním rituálu ale sledovat např. radio nebo vnější počasí, přírodu - a sledovat své asociace = kontrolovat vědomě, co se mi - a proč SPOJUJE ve vědomí s určitou částí rituálu. 
 ...možná tenhle návod neplatí pro každého, svůj jsem si vytvořil a dodržuju kvůli nálezu "raka" - přestože vím, že pro očekávání=potvrzení jakéhokoliv lidského přání si lidé vytvořili nástroje - a pak i stroje. Od sekyrky z pazourku až k mašině CT rezonance. 
 Přepsat rezonanci mezi mašinou a mým tělem je prosté, když víme, že veškeré uložené informace vydrží nejlíp ZMRAZENÉ. a největší lednička má hodnotu 3K - tři stupně Kelvina. Zároveň víme (??), že celkem sedm skupenství vody je univerzálním nástrojem přírody a člověka k přenosu informací z vibrací vody do vibrace teploty, která je projevem určité kvality ve škále EM frekvencí v prostoru. Tak posílám ty nepovedené buňky skrze studenou sprchu zpátky do prostoru, už se ve mně ohřívaly dost dlouho, tak šupito zpátky do ledničky. U rituálu doktorů je šéfem ta mašina, popř. chemická kontrola vzorků, ta druhá funguje, jsme složení z "chemických" prvků. To neplatí o mašině (CT a dalších), které by bez úsilí lidí nevznikly. Takže jsou "dvojprvkem" spolupráce "uhlíků" s "křemíkama", kde člověk je tím druhým, věří svým strojům. 
...a to mě naštvalo, tak na dálku nutím toho pana Cétéčko připustit, že se spletl - a že ukáže lepší obrázek než minule, že mi tím udělá radost. 
 ...a to nejdůležitější je - takovému rituálu, podloženému znalostmi o prostoru a hmotě v něm - UVĚŘIT. Víra je motorem pro pohyb myšlení i těla - a pohybovat (pro tlakem lenosti) svým tělem - to je vlastně důkaz zrcadlení myšlenek v reálném prostředí. 
 ...a jestlipak víte, že cokoliv dobrého i špatného vzniklo až TLAKEM, přesněji dopadem určitého směřování na překážku? 
největší překážkou transformace je konzerva šablon, vytvořených vzděláváním sebe i druhých pomocí blahoslavení matematiky, královny bez krále - jazyka, ze kterého sama vzešla. Hebrejština je jeden z nich, bukvice (staroruština?) druhý. A arabština je třetí mutací původního jazyka, kterým se na Zemi nejspíš mluvilo velmi dlouho. Tak dlouho, že Mayská civilizace byla jeho dílem. A ta sahá hodně hluboko do dějin galaxie. Ráj na Zemi fungoval, had (sinusovka) je prvním modelem "frekvenční škály". 
 ...je vidět, že vývoj dalších pojmů dvojice + nástroj (Adam + Eva + had) má při troše fantazie docela přesnou obdobu v současnosti. 
 Člo/věk je celek, ale je i dvojprvkem uvnitř (polarita mezi vnímáním a myšlením) a vně (muž a žena). Celek člověka je tedy cílem (třetím prvkem) v propojování dvojice = forem uhlíku navázaných na schopnosti křemíku. křemíkům šéfoval člověk v začátcích technologií, na svém případě ukazuji, že dnes křemíci šéfují lidem. 
 ...a s Irenou vědomě - a s mnoha ostatními v jejich podvědomí - budujeme dynamickou rovnováhu mezi přírodou (= uhlíci) a stroji (= křemíci). Hodnota sebeřízení křemíků + strojů je pouze v "přitahování podobností - do meze vnitřní soudržnosti celku. 
 Hodnota uhlíků (lidí a přírody) se projevuje v rozhraní - na ploše obrazovek, tabletů či mobilů. Děti svým zaujetím pro počítače připravují onu "hru o lepší život"...., nejen databázemi zboží a sociálními sítěmi...

 Obrazová kompozice