Jdi na obsah Jdi na menu

MAJÁK Cesta Lidskostí

  V dějinách Lidstva tolikrát zločinem pošlapaná, však denně drobnými skutky oslavovaná - LIDSKOST - tolika různými slovy charakterizovaná, velebená, obdivovaná - i hanobená a považovaná za nenávratně ztracenou kvalitu Člověka... Je tomu ale doopravdy tak? Kdo cítí svoji podstatu a orientuje se v oblasti osobního a kolektivního smyslu Života, ten ví, že nikoliv. My všichni neseme Lidskost ve svém Srdci - v Centrálním Bodu vlastní ID-entity a to je kvalita, kterou žádný "mravokárce" nezpochybní, ani nevezme. To sváry, pýcha a netolerance stojí za těmi plány, událostmi a děním, co Lidskost staví na hranu Existence...

 Je to MOC, skrze kterou "vyvolení" tak suverénně drží masy v područí distribuovaných "pravidel", která nemají s Lidskostí mnoho společného. Však také jejich primární podstatou nejsou bytosti, které se hlásí k Lidstvu, k Člověku, k pozemské populaci - tuto planetu nepovažují za svůj Domov, ale za scénu, kde aplikují Vůli svého řídícího Egregoru - kaskádou duchovní hierarchie všemožných mocenských struktur ji vnášejí do světských parametrů a lidstvo používají jako ustalovač paradigmat, která pak nacházejí svá uplatnění i v jiných hvězdných soustavách Galaxie. V současném procesu Transformace Kolektivního Vědomí se z područí těchto entit vysunujeme a expandujeme jak mentálně, tak duchem vlastní Celistvosti - nabíráme nové směry, zohledňujeme vazby a spojitosti, které dříve nedávaly smysl, nebo byly součástí utajených studnic vědění. Pole Kolektivního Vědomí se projasňuje a z Průzračnosti nabíráme nové kontury Bytí. Dozvuky starých šablon myšlení a chování však přetrvávají - ten dojezd je dlouhý a protože všechno se vším souvisí - i generačně limitovaný. Některé změny musí projít cykly procesů, které taktuje tok Času daných Událostí.

 Cesta Lidskostí je jednou z mnoha, co prochází komplexní přestavbou - souvisí to s postupným nabíháním vlastností a schopností dané Galaktickému Člověku, kterým se stáváme na pozadí instalace nového evolučního Modelu Magistra - viz moje předchozí texty. Genová transformace je nyní v plném proudu a datové toky Systémové Podpory Života vytvářejí gravitační anomálie ve sdíleném prostředí noosféry Země...vlivy, kterým jsme vystavení a které každý po svém prožíváme a v kontextu okolností se snažíme zpracovat. Jsou to také změny v energetice fyzického těla a provázanosti do pocitové sféry vjemů - kde již odpadají zmatené dráhy cest některých osobních povědomostí, které spadají do oblasti S-VĚDOMÍ. Tady se postupně rýsuje naprosto nová charakteristika vlastností a ctností, které pojem LIDSKOST definují. Přímý kontakt Záměru s Vizí jeho Uskutečnění přehrává v pocitové a energo-informační oblasti vjemů Prožitek alternace modulované Vlny Času, která se manifestuje jako video přehrávané Budoucnosti, ve které je zabudovaný onen aspekt Záměru se širokospektrálním rozsahem možného dopadu na tok Událostí Časem. Například - budeme uvažovat o reformaci svého podnikání a ještě než přejdeme k přímé realizaci budeme v "live" režimu prožívat pocity a vjemy dotčených osob a na ně navázaných rodin či dalších lidí, co jsou v té množině změny interesovaní. Prožitek bude (u někoho už je) tak reálný, že k uskutečnění svých Vizí budeme přistupovat s naprosto odlišnou odpovědností, než tomu bylo doposud. Co bude mít negativní dopad, to prostě skrze Svědomí neprojde a my budeme "nucení" hledat alternativu s příznivějším vzorcem vývoje událostí v Čase (jinou modulaci Osobní Vlny Času).

 S pojmem OSOBNÍ VLNA ČASU se budeme setkávat častěji a postupně se s tímto fenoménem naučíme pracovat. Znamená přemístění do Pole Příčinnosti a hledání optimálního scénáře - souboru kroků (voleb), kterými spřádáme uskutečnění svých plánů - co budou mít rovnovážné a nekonfliktní Pole Následků. Jde o přímé řízení tvorby reality = akceREakční princip, který je kvalitou Autonomie Mozaikových Soustav Vědomí. Galaktický Člověk je takovou fraktální plnohodnotou Celistvosti - ve smyslu multidimenzionality osobní ID-entity, která je naším Polem Vyjádření. To jsou pojmy, kterým se ve svých textech dlouhodobě věnuji.

 My nemůžeme pojmout všechny Novosti, co přicházejí z nově uspořádané Podpory Života - ale svým mentálním a duchovním rozměrem si přitahujeme takové datové celky, které odpovídají naší momentální orientaci a trendu, který preferujeme. Proto jsou naše vhledy do zákulisí dění velmi rozdílné a tato rozdílnost nemá nic společného s navyšováním vibrací - jak jsem v předchozích popisech zmínila. Lidský rozsah přímé asistence na chodu věcí (BETA stav denního vědomí) se spontánně přizpůsobuje frekvenčnímu pozadí planety, které je rytmicky synchronizované v zemské noosféře = Kolektivním Vědomí Živosti, kterou planeta nese. Efektem je - v rámci Éry Průzračnosti a Expanze, která uvolňuje změny do našeho kolektivního vnímání - rozšíření osobní denní frekvenční škály (FQ) o stavy ALFA a GAMA, které bývaly buď v meditačním režimu změněného stavu vědomí nebo ve vypjatých okamžicích stresu či hyperaktivity za účelem dosažení nějakého nadlimitního pracovního výkonu. Tyto hodnoty nyní vplouvají do rozsahu BETY, která se rozšířila do rozmezí cca 8 - 64 Hz. Tato škála nabývá v současnosti dominantního efektu a stává se běžnou součástí přirozené denní aktivity Člověka, který se nachází v Poli Přítomnosti = zóně Přítomného Okamžiku Osobní Vlny Času, kterou aktivně modeluje a řídí...a to jsou ty změny, které aktuálně pociťujeme jako návaly inspirace nebo také útlumu a únavy - kalibrujeme celou svoji energetiku i éterická schémata dimenzionálního rozložení na nové parametry.

 MAJÁK je navigační světlo - oáza jistoty a bezpečí v oblastech, kde jsou tyto kvality vlivem okolností nějak ohroženy. Je to i MÁJA-K = MÁ-JÁ Kontakty - a to je přímá navigace k Celistvosti, která je základní charakteristikou Galaktického Člověka v expoziční sféře Modelu Magistra a jeho evolučních schématech Života. To jsou příležitosti již v Galaktickém měřítku Existence - v zónách energo-informačních polí, která se nám zhmotňují jako nové Světy a Hvězdné soustavy, obydlené Člověku příbuznými bytostmi a naladěné na stejné součtové Vlně Času (Zóna Reality Zdroje). Pojem MAJÁK obsahuje slovo MÁJKA - tradiční symboliku jara a oslav propojení s Přírodou v rozměrech, které překračují běžně vnímané intence souvislostí Života. Na stavění májek je sice ještě brzy, ale včera proběhla jarní rovnodennost, je první jarní den a v zóně rozkvětu se tedy již nacházíme.

 Do kompozice vložený volací klíč je z arianské Knihy Života:

Snova Dycha - Mia Vicha
ama-šia Daže Čia
Dristen Viza Liba Či-za
Moga-Enta * Vota-Tenda

 Volně v překladu znamená projev důvěry k podstatě Člověka a jeho Lidskosti. Můžeme být obětí různých mylných nebo deformujících představ a můžeme určitou část Života i sebe-samých věnovat malichernostem, které však v našem měřítku chápání překračují hranici známého Vesmíru a beze zbytku naplňují osobní Vizi vlastního rozměru Bytí - to jsou pasti na Cestách Projevu Zdrojové Jiskry, kterou v základu představujeme. Nakonec však dojdeme na takové Místo (Okamžik Doby), kde se nám Představy propojí se Skutečností, která je kompatibilní pro množinu Bytostí, se kterými vytváříme Kolektivní Vědomí dané dimenze Živosti. To MÍSTO každý hledáme - někteří jsme ho už dávno našli a neseme se v jeho Poli Přítomnosti, někteří neuvěřili - obyčejnost daného Okamžiku jim přijde neadekvátní a odmítají to vyměnit za nabubřelou Fikci, ve které byli zahaleni velkou část svého Života. Naše sebeklamy jsou naší největší omezeností. Ta Řeka Života je onou Osobní Vlnou Času - tam je oáza klidu a vhledu v podobě zóny Přítomného Okamžiku, ze kterého zároveň projektujeme, Vizi prožíváme a variantu nejvyšší synergie vnášíme do reality našich dnů.

 Doprovodná báseň je abstraktním vyjádřením dané tématiky:

Jako Jiskřička Naděje se mihotá
Světlo Lidskosti, Světlo Života;
ze Srdcí tryská Věčným Plamenem
Láska je jeho Zdrojem, Pramenem.
Tu Pochodeň neseme napříč Věky
napájíme z ní Vesmír, Kosmické Řeky;
je Majákem v Příboji Světů
naplňuje každé Slovo, Větu,
ať na Výsluní či ve Stínu
mluví Jazykem Radosti a Míru.
Vodí Duši po Pěšinách Času
na Potkání vyzařuje Čistotu a Krásu

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. V pointě CESTY LIDSKOSTÍ je zakomponovaný rozměr Celistvosti, do které všichni směřujeme = LID-S-KOSTÍ není éterický Duch v rozptýleném stavu nebytí, ale ČLOVĚK, jako kolektivní entita Bytostí v širokopásmovém dimenzionálním rozsahu Existence...

 Obrazová kompozice