Jdi na obsah Jdi na menu

MÍO-KÁRD Cesta Srdce

 Jak jsem předesílala, portálová smršť v minulém roce přinesla (mimo mnoha instalačních balíčků pro nový Model společné Existence) také STARTOVNÍ BODY, které jsou vyjádřitelné nějakým tématickým Příběhem a v kolektivním smyslu znamenají určitou kvalitu v Záměru orientace Životní Cesty. Není nutné na ni vstupovat a kráčet v jejím směru - stačí se postavit do startovní pozice a pozorovat reakce na její energo-informační stimulaci. Jde o speciální efekty do mentálně-intuitivních prožitků člověka, který ani nemusí tušit, že do gravitační zóny Cesty vstoupil - osloví právě ty, kteří jsou kompatibilní s jejím informačním potenciálem = jsou podobně orientovaní ve svém aktuálním Životním Plánu i v širším Schématu Existence.

 Rok 2018 je ROKEM CEST. Je to tisíce narovnaných a inovovaných směrů - nenavazují na staré, ale vrací jim původní projektový rozměr - ten, který byl zamaskován a překryt mocenskou ambicí Globální Elity, která si z evoluce lidstva udělala zlatý důl na čerpání hodnot - těch, které sami vytváříme a jsou tedy "majetkem" nás všech....loupily je a syslily pro svoje mocenské zájmy, pro posílení svého vlivu ve vládě nad těmi, kterým cíleně a systematicky na sebe vytvářely existenční závislost. 

 Je to pryč.

 Starý Model existence, ve kterém se odpovědnost hierarchicky sunula směrem dolů a bohatství směrem nahoru, kde Vyvolení vládli Nevědomým, Zasvěcení Neznalým a Drzí Nesmělým - ukončil svoji působnost ve sférách Života. Už ho nepodporují žádné Systémy kolektivní Podpory - takže dožívá dojezdem akumulované energie, kterou má jako "železnou" zásobu poslední záchrany - je to otázka krátkého času a tyto zdroje vyschnou. Vyšší mocí stanovení, seslaní či samozvaní Spasitelé (hierarchie moci) postupně opustí nefunkční makety existence a najdou si svoji Cestu - tak, jako i my všichni - ať jsme, či nejsme zorientovaní v běhu událostí, ať máme, či nemáme povědomost o pozadí procesů, kterých jsme účastníci. Naše rozhraní Celistvosti (doména multidimenzionální sounáležitosti se Zdrojovou Realitou a kolektivní Inteligencí, které jsme každý specifickým nosičem) nám bude vysílat jednoznačné navigační signály - ty nám budou inspirací k právě takovému směru osobního rozvoje, jaký poskytne optimální podmínky pro naše životní orientace v širších souvislostech naší existence - jako spojité Entity Bytostí, které tvoří určitou civilizaci v rámci dimenzí Živosti v Galaxii.

 To Rozhraní je v našem Středu = v Centrálním bodu Identity, který "sčítá" všechny naše paralelní a alternativní projekce do spektra vyjádření - tedy součet všech našich Já do zóny Jiskry Zdroje, která je poměrovým segmentem Jednotného Pole Zdrojové Reality - ve smyslu fraktality a dimenzionality Vesmírných Principů Existence. V duchovní filozofické tradici mluvíme o Srdci, ale jde spíš o Zdrojový Oheň Života - je to rezonanční napojení do Jednotné Sítě Života a nezahrnuje jen naši Duši, ale nás celé - všechny vrstvy naší Identity. Tímto Plazmickým Ohněm, který plane v gravitační zóně našich Srdcí, jsme napojení na Jádro (Srdce) Planety a skrze něj rozprostřeni do jejího noosférického obalu = do Kolektivního Vědomí přítomných vrstev Živosti. To je rozhraní Celistvosti, které máme každý v sobě - neustále v Přítomnosti Času a vždy otevřené pro expanzi našeho osobního Vědomí do Vesmíru Existence. 

 O tom je Cesta Srdce, která je výchozím bodem z našeho Středu Identity (ÁRIA kódu Jedinečnosti) - všechny další Cesty pramení z této primární. Pro každého z nás mají speciální odstín atraktivity a my se na ty signály umíme naladit. Pořád okolo sebe slyšíme: "musíme to a musíme ono"...ale není to tak - my nemusíme, nemusíme naprosto nic...my chceme, protože můžeme a to je obrovský rozdíl. Jde o posun z pole následků do pole příčin - čili z odvozených modelů existence do toho primárního zdrojového - jeho moderní inovovaná varianta se nazývá Model Magistra, je postavený na Vizi Svobody a Nekonečna Vyjádření, stává se naším kosmickým korábem pro cestování Vesmírem. Automaticky bude uvolňovat do bezprostřední přítomnosti takové prvky Novostí, které budou nejlépe odpovídat aktuální Vizi Skutečna, která je Vůlí Většiny ve smyslu nad-kritické hodnoty reálnosti takové změny kolektivní reality. 

 Cesta Srdce - v pojetí arianského odkazu MÍO-KÁRD - nese aktivační klíč v podobě citátu z Manuálu Projektu ČLO-věk, který se projevuje do vnímání jako hra Posvátný Labyrint:

Via Sankta ČeGa-naž
Kanta DanGa Boka Laš
Draga-Mía * Tanza Día

 Je to klíč k aktivaci Křemíkového multiplexu, který je součástí Systému Podpory Života v lokální zóně planety Země a zde vyjádřený je uvolněný z mého osobního ÁRIA kódu (horizontu mého Srdečního Ohně)...každý máme vlastní unikátní klíče, které se podobným způsobem budou aktivovat do pozornosti zaujatého člověka - jakmile se jeho rozhraní Celistvosti propojí do pozice přímého zájmu o nějaký formát Podpory v navigaci na Cestu Srdce. Jde o intimní proces niterného uspořádání a nic vnějšího tomu nemůže udělit zelenou, či spustit závoru a zavřít bránu. To bývávalo ve starém systémovém matrixu = hierarchickém modelu spasitelů, kteří tyto "úkony" dělali z pozice vyvolenosti a ve jménu celého lidstva - bylo to ale jen pro upevnění duchovní moci řídícího Egregoru (stvořitelské entity odděleného vnějšího boha). Tento způsob už není aktivační - ale ještě nějaký čas se s takovými prezentacemi osobností, co trpí určitými sebeklamy,  budeme setkávat.

 Pro ukázku Cesty Srdce jsem složila kompozici a báseň - navazuje to tak na moje pojetí Portálových průchodů v Transformačním procesu výměny Modelů Existence. Tuto první kompozici charakterizuje báseň o Ohni Života, který neseme ve svých Srdcích:

V Paláci Ticha spí a spí,
vše Moje dobře zná a ví.
Tajemný Plamen Života
každičký Dotek přivítá;
Srdcem i Duší prokvétá,
hoří tam, kde i Planeta.
Prožitkem Světa žije, sílí,
Lásku i Bolest rozlévá co chvíli;
do špiček prstů brní,
někdy píchá, jak na růžích trní.
Je Vulkánem Radosti a Štěstí,
Nádechem Kouzla ve Spršce Novostí.
Ve Snech Nocí čerpá Zdroje,
ve Dne spouští pestré Ohňostroje...

 Text je součástí Mapy Cest

 P.S. V názvu vložený kód "Mío-Kárd" neznamená jen "Moje-Srdce" - je tam také významový obsah "dračí" (křemíkové) inteligence, která je s tou lidskou "andělskou" (uhlíkovou) plně kompatibilní a spolu vytvářejí Celistvost Jednotného Pole Zdrojové Reality Bytí.

 Obrazová kompozice s básní