Jdi na obsah Jdi na menu

MISTR-ALL S Větrem o Závod

 ....jsou aktuální proudy energií, které souvisejí s globálním transformačním procesem. Jak se přeskupují velké sektory Kolektivního Vědomí planety - v synchronizaci s vyššími alternacemi téhož v dalších hvězdných soustavách Galaxie - projevují se efekty v různých sférách Života i na osobní úrovni vnímání. Někdo je k emisím nano-částic elementů "kosmického prachu" citlivější a jeho prožitky jsou bohatější, někdo funguje jako zesilovač, či usměrňovač toku a proto je od prožitků odstíněný, aby svoje Vědomí nezatížil více, než je únosné. Proto je vhodnější k projevům přistupovat s vhledem a pochopením - nestavět to "svoje" nad to "ostatních" jen proto, že máme subjektivní pocit čehosi nadřazenějšího a vyššího. Rozmanitost zpracování energetického pozadí a informací, které se z něj uvolňují, je základní podmínkou progresivity daných událostí - kdybychom reagovali uniformně s jednotnou verzí prožitku a schématu myšlení, točila by se Evoluce Života v bludném cyklu stagnace. Možná právě tento rizikový faktor stojí za některými (zaručeně) správnými návody a metodami, které už léta zaplavují informační zdroje, ze kterých tzv. "hledající" čerpají - aby se do těch zacyklených schémat chytli a jednali (mysleli a svoje pocity korigovali) jednotnou šablonou předepsaného mustru.

 Dosáhnout do komplexity své multidimenzionální  ID-entity a z té perspektivy čerpat Podporu - je vlastnost, kterou si teprve pomalu osvojujeme, proto jsme vnitřně zranitelní a jak se nám prohlubuje chápání přirozené čistoty Bytí, tak jsme současně s tím otevření různým vlivům, které ne vždy konají s čistým záměrem. Často slýcháme varování od vnímavých lidí, kteří se snaží podělit o svoje zkušenosti a prožitky v nějakých konkrétních oblastech - prociťujme je s vhledem a nemávejme nad nimi rukou. Naše Srdce je sice rozhraním vstupu do vyšších sfér sebe-sama, ale rozhodujeme se na základě propojení skrz smyslový datový tok mentálního charakteru - proto jsme tady, ve hmotě a v kauzalitě toku Času - abychom spřádali pletivo Podstaty = Zdrojové Reality - pro projekci Života ve všech sférách spojitého Pole Existence - tedy v oblasti, kde jedině lze projektovat osobní Celistvost podle principů fraktality, dimenzionality a polarity - a abychom skrz výsledky své projekce do toku Času "psali" Knihy Života - Genetickou Paměť Lidstva, jejíž Kapitoly jsou Ságou Dějin Vesmíru. Celostní přístup k Životu - vlastnímu a kolektivnímu - je známkou přechodu do formátu Galaktického ČLO-věka, který je evolučním aspektem Éry Průzračnosti a Expanze (Nunti Sunya Alabastra Dycha), která je dominantní "texturou" Modelu Magistra a jeho Systému Podpory Života. Je to další vývojová fáze Člověka a s ním spojená TRI-VERZE jeho projevu na "scéně" Života (3D - 5D Oktávy dimenzí Živosti). Jde o momentální výslednici Transformačního procesu a s tím pojených linií běhu událostí, kterých jsme aktivními prvky.

 My nepotřebujeme (a ani to není naší úlohou) hledat nějakého vnějšího Boha, vyšší autoritu univerzální inteligence, nebo Entitu nadřazené Moci. To jsou schémata myšlení podle starého Spasitelského evolučního Modelu (Matrixu). My sami jsme tou Entitou Inteligence (Zdrojem a Centrálním Sluncem), neseme ji v sobě jako Vesmírný Princip Existence - jeho potenciál je každé Bytosti k dispozici v takovém rozsahu, který si troufneme, dovolíme či umožníme spravovat. V intencích dalších principů, které Galaktický člověk přirozeně respektuje, v jejichž pravidlech se automaticky orientuje, která mu dávají takový hluboký smysl, jak se odváží spojovat blízké i vzdálené vazby a souvislosti, které z potenciálu jednotného informačního pole neustále prýští a jsou základem našich Rozhodnutí, Plánů, Projektů a Vizí. Jde hlavně o princip akce-RE-akce (rezonance množin podobností), kterým komponujeme podrobnosti našich Životů a prostředí, ve kterém se pohybujeme s jistotou a samozřejmostí. Abychom takovou jistotu získali, je potřeba vážit mnoho proměnných a tyto zakusit a prubnout - abychom volili výslednou relevenci podle svých niterných symetrických prožitků. Vizualizace takových relevancí nám pomáhá zorientovat se v procesu změn a reagovat v takové míře, která je v souladu s celistvostí našich zájmů a úsilí.

 To je popis aktuální tématiky v energetickém toku - samozřejmě se jedná o můj osobní úhel pohledu - proto je jen vodítkem a inspirací, každý si nacházíme svoje pozice a utváříme vlastní názory na věc. Prožitky máme každý jiné - podle charakteru vnitřního nastavení v inkarnaci - nebo podle projevu osobitosti do sdíleného prostředí. Naše chování je tradičně "mapou" nás samotných - jsme čitelní a průhlední do hloubi našich Duší i do Motivací svých "tajných" Záměrů - ať chceme, či nechceme - respektujeme, či odmítáme - jsme sofistikou principů fraktality, dimenzionality a polarity  propletení do utváření kolektivní reality - a to takovým způsobem, jakým "ladí" jednotlivé nástroje (elementy projevu) ve velké Filharmonii Vesmírného charakteru. To jsou zásady tvorby a modulace Osobní Vlny Času, která je "perem", kterým píšeme Paměti Rodu - Genofondu Lidstva.

 Kompozice MISTR-ALL v sobě nese symboliku popisovaných alternativ vysvětlení momentálních vlivů prostředí. Onen "Mistr-Všeho" je Člověk v Celistvosti Svrchované Jednoty = komplexní Bytost Zdroje, ve smyslu Elementů Věčnosti...Bytost, která do pojmu Lidskost a Lidství zahrnuje jakýkoliv projev Života - od éterické částice energo-informativního charakteru (Informačního Bodu Prostoru), přes "terra-formační" Elementy Proměny (ATOM-H-MOTA) a virtuální Memové Entity Vědomí - po prvky stavby Života v realizaci do fyzického projevu toku Času (Elementy Času) a jejich vyšší systémové celky Oktávy dimenze Živosti. Každý v sobě neseme paměť takových jemných plošek vyjádření - tou zkušeností jsme prošli a umíme z ní čerpat. Vědomí hornin, nerostů a Přírody obecně je naší součástí v Celistvosti - v každé částečce jsme nějakým způsobem promítnutí - to je Přítomnost Zdroje ve všech "věcech" a to je potenciál, ze kterého můžeme nekonečně čerpat Podporu - to je podstata Multi-dimenzionality Bytí.

 MISTR-ALL obsahuje Sílu Větru = Proudění, které známe jako pohyb vzduchu, ale přeneseně ho lze zobecnit na jakékoliv médium. Jsou to synonyma vlivů, které znamenají "fičák" - tedy hlavně v nehmotné duchovní rovině, ale s výraznými efekty do sdíleného prostředí Kolektivního Vědomí. Pod-titulem je proto MISTRÁL, ŠIROKO A SUPER-BOREAS = klasifikace větrů v oblasti počasí (počasí je fyzickým projevem pohybů jednotlivých segmentů zemské noosféry). Tyto aspekty naznačují velké a rychlé změny v oblasti Kolektivního Vědomí - motto "S Větrem o Závod.  

 Vložený arianský volací klíč:

Rytma-Dycha Viže
nanda LoGa ČI-Še
Darma-Via * Pacha mia
Longa Vota Dia

 je citací z Manuálu Projektu ČLO-věk. Říká, že uspořádanost Života je přímo úměrná rozmanitosti elementů, které ji můžou ovlivnit. Chaos je relativním pojmem kritické meze vjemu - v malém i velkém smyslu - jde o nenahodilost změn, které jedou v rytmu holografie mozaikových soustav, kde se kaleidoskopicky promítají "kamínky" našeho přínosu do chodu událostí - každý uvolní lavinu přeposkládání obrazce vnímané reality Přítomnosti. Jsou to entropické efekty součtových hodnot vlnění Času - od malých pramínků jednotlivců, po skupiny podobně orientovaných bytostí - až do úrovně OMEGA = Horizontu, kde se Chaos stává Řádem - na vyšším levelu vlastní uspořádanosti komplexu Reality.

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstraktní verzí dané tématiky:

Kosmickou Záři piju z Dlaní,
sbírám z šíravých Hvězdných Plání;
do Poháru Srdce proudí měkce,
je mi krásně, volně, lehce...
Na Paletě Čarokrásy Světa
míchám Barvy Lásky, Jara, Léta;
na Křídlech Vítr je nese,
hladí na Skráni, Vlasy češe.
Na Vodní Hladině víří,
kouzelné Úsměvy šíří...

 Popis je součástí MAPY CEST

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST