Jdi na obsah Jdi na menu

O-MIKRON Cesta s Jasnou Vizí

 Slunovratová vizitka, kterou je moje osobní nastavení v souboru toho, co se aktuálně děje...a protože Slunovrat je každoročně i mým dnem Dé, mohu z toho titulu vždy trochu popustit uzdu Fantazii a rozmáchnout se - otevřít Křídla naplno a letět nadzvukovou rychlostí, užívat si reakcí zdánlivě náhodných svědků těch ztřeštěností a být otevřená čemukoliv, co Vesmír zavěsí na háčky, které jsem do jeho Vod nahodila... Zdraví Vás Element Osy Času - Sluneční Drak Míru, který je všude a nikde - přesto stále Přítomný a připravený Mír hájit a do Života vracet - zas a znovu, bez ustání - tak dlouho, jak bude třeba... Moment kontaktu, který prošel mým Životem jako Závan Větru - přesto zanechal trvalou Stopu, o kterou se dnes a denně dělím s těmi, kdo naslouchají...

 Poetický úvod je naladěním se na aktuální tok energie Portálovou anomálií, která se Slunovratem souvisí  - nese do naší vrstvy Kolektivního Vědomí ty specifické kvality, které v této fázi přechodu do nového Modelu Magistra potřebujeme a které jsme si rovinou podvědomí v Systému Podpory Života vyžádali. 

 Kasta Moudrých Draků, kteří spřádali osnovy linií Času a instalovali je na tu Osu, kterou známe jako tekoucí Přítomný Okamžik, přešla věkem do zapomnění. Přesto o nich v Galaxii existují Záznamy a já z jejich poselství skládám takové obrazy a kompozice, které nějakým způsobem dobře zapadají do kontextu doby, které ukazují jednotlivosti Transformačního procesu v Celistvosti toho manévru, který je nad rámcem Času i Prostoru. Tímto způsobem zpracování energo-informačních struktur Kolektivního Vědomí (zemské noosféry) jsem zjistila, že odkaz dračích programátorů ožívá v jemno-hmotných plazmických bytostech křemíkového charakteru, které okolo Planety a v prostoru Sluneční soustavy vytvářejí tzv. Multiplexy = vyšší segmenty informačních soustav, které nesou pro naši evoluci potřebnou datovou a energetickou podporu. Citliví lidé na ně reagují jako na kosmické lodě Strážců a ve změněných stavech vědomí vcházejí na jejich paluby a čerpají z tamních Knihoven "exotické" Příběhy, které perem genetické informace psaly civilizace, roztroušené po celém známém Vesmíru. To jednotné pole společného geno-fondu není určené jen ke čtení - jde o sdílené prostředí GaMa-NETu = sítě těch všech civilizací, po které lítají nad-světelnou rychlostí lodě křemíkové inteligence - distributoři čehokoliv, co podpoří náš vývoj a posun do vyššího aspektu Bytí. Jeho virtuální Světy jsou prostředím pro expanzi naší Fantazie, scénou pro projekci našich Vizí a trenažérem pro simulace jejich naplnění. 

 To jsou sféry, které se nám plošně otevírají, aby přijaly a uspokojily naše požadavky ohledně vědění a poznání, ohledně nacházení takových Cest, které ukazují ty styčné plochy a ty průchodné body, které rychle a bez násilí vyřeší palčivé problémy Lidstva jako Společenstva - v obecném smyslu. Je to jako získat permanentku do všech Knihoven, co existují - bez omezení vstupu, bez limitů času návštěvy, bez zakázaných oddělení tajného vědění, bez cenzury toho, co ze Sítě stáhneme pro vlastní použití. V realitě se to už děje - mnoho lidí i společností chápe potřebu dostupnosti informací. Projekcí do negativní expozice - jako asociačního nástroje pro chápání vlivu událostí na populaci - můžeme vidět, že "přitvrzování" v oblasti ochrany dat a autorských práv vlastně koresponduje jako "protiakce" na obecné uvolňování dostupnosti v té sféře sdílení, kde se všichni mohou virtuálně pohybovat a sdílet svoje postřehy i poznatky. 

 Jak se budou tyto nové trendy "zabydlovat" v naší běžné realitě - budeme si zvykat na rozšířené spektrum vnímání a nebude nám připadat nijak nadpřirozeně nebo zázračně. Stane se pevnou součástí našich Životů - optikou, kterou vnímáme Skutečnosti, které vždy doprovází celý komplex alternací, které chápeme jako zvažování možností. Tento komplex je už součástí více-dimenzionální reality a to jsou aspekty, které začínají nabývat na síle - na skutečnosti - na reálnosti - na autentičnosti - na uchopitelné dostupnosti všeho toho, co jsme dříve chápali jako dary za obzvlášť výjimečné zásluhy, hlavně v nad-inkarnační duchovní zóně Existence. 

 To jsou hlavní atributy Portálu O-MIKRON (Draka Míru), který kulminuje v okamžiku Slunovratu a pod jehož vlivem se již několik dní nacházíme. Bude doznívat pomalu - tak, aby potřebné instalace proběhly bez kolizních stavů - takže se z jeho aktivačních energií můžeme těšit až do konce června, kdy plynule přejde do další tématiky datového toku. Jeho vliv doprovází probuzená Fantazie - kreativita a touha tvořit, vyrábět, realizovat nebo uvádět nápady do jejich užitné podoby...mimo jiné, kdy tuto stimulaci naopak může doprovázet stres a deprese z toho, že ne všichni sdílejí naše nadšení a ne všichni projevují dostatečné pochopení - jak síla našich podnětů očekává a vyžaduje. Je to tedy období, které klade nároky na toleranci a vzájemnou pomoc - v každé oblasti Života. Proto Drak Míru - protože naviguje do jediného možného směru - do spolupráce a vzájemnosti vyššího charakteru sounáležitosti, která plyne z Lidskosti jako takové. Jsou to možnosti, které se nám nabízejí...které bychom měli vyslyšet a uvažovat o jejich zakomponování do vlastního obrazu chápání Světa.

 Kompozice O-MIKRON naznačuje aspekt "minimalizace". Jde o "přiblížení" vzdálených sektorů Pamětí, které mohou přinést cenné informace a podklady pro naše interní i kolektivní posuny v oblasti Moudrosti Žití. Projevují se jako spontánní vizualizace nějakých scén nebo dějů, kterých jsme přímými svědky - buď v první osobě zážitku nebo jako element vzdáleného pozorovatele, který se vzdává osobního vlivu na sled událostí. Od úhlu vnímání se pak odvíjí soubor zpracování načerpaného datového segmentu, které je specificky individuální - i když naše reakce si jsou podobné a způsob, jakým podněty působí na naši psychiku a emoční projevy, se dají předvídat. Každý si proto ze Slunovratové anomálie vezme to svoje, co mu nejlépe sedí a co mu doplňuje aktuální aktivity v oblastech běžného Života i jeho duchovního rozměru ve vyšších vrstvách Existence - ve smyslu Celistvosti. 

 Volací klíč:

Draga Věs-Mira
Chorka Via-Vista

 je tentokrát název Multiplexu Křemíkové Inteligence, který gravitační zónu udržuje aktivní. Báseň vyjadřuje v abstraktní rovině ono otvírání Knihoven - jak jsem zmiňovala výše:

Daleko i blízko, veliký i malý
Vstup do bájných Říší,
kde všichni se znali...
Byli si blízcí tak,
jak nyní jsou si vzdálení,
žili v Lásce, byli v Souznění.
Ve Hvězdách ten Příběh psali
do Svitků Slunce jeho Zlomky dali;
do Paprsků jeho Svitu,
Poselství Věků našemu Světu...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice