Jdi na obsah Jdi na menu

PORTA-VENTURA

 PORTA-VENTURA - čili LUNA-PARK. 

 Jde o virtuální PROCHÁZKU PARKEM ŠTĚSTÍ A RADOSTI - místem, kde naše "dětská" Duše jásá a je odpoutaná od zátěží shonu a stresu všedních dnů, kdy každý čelíme drobným i rozsáhlým starostem, kterými nás konfrontuje samotný fakt, že prostě žijeme a chceme, aby náš Život byl co možná nejvíce šťastný a spokojený. Jsou to paradoxy nejen této doby, která se zdá být víc hektická, víc nabitá událostmi a náročnější na udržení těch standardů, které pro sebe, svoji rodinu a blízké - pro nás všechny - považujeme za základní potřebnost a přejeme si, usilujeme, aby přešly do takové polohy dosažitelnosti, kdy tvoří logický komplex toho, s čím společnost může počítat jako s běžnou samozřejmostí. Parametry, které naplňují objem pojmu "spokojenost", jsou obecně známé a i my je často skloňujeme ve sdíleném prostředí. Pohodu a důvod k radosti - a tím pocit štěstí - nám může navodit  i zdánlivá maličkost, která potěší hluboko uložené touhy a sny. Třeba ne doslova a přímo, ale v asociační podobě prožitku, který je plnohodnotný daleko většímu a mnohdy nedosažitelnému pocitu, že nám něco chybí. Lidská psychika je tak složitá, jak složitý je člověk sám. Víme, že takový stimul evokuje takovou reakci v chování, víme, že taková zpráva vyvolá takovou odezvu ve společnosti, víme, že takové kroky ze strany jejího "vedení" mohou vyvolat takové pocity nebezpečí a dlouhodobé obavy o to základní, co máme - o vlastní Život. To jsou předvídatelné vývoje situací a řídí se obecnými principy fungování společenstev inteligentních bytostí a entit civilizačních seskupení.

 Ale politologie a úvahy o stavu věcí nadnárodního charakteru nejsou předmětem tohoto popisu. Kompozice PORTA-VENTURA je po nějaké době opět jedním z větších Portálů "Přechodu" - sekvence energo-informačních anomálií, kterými procházíme v rámci Transformačního procesu proměny dispozic Kolektivního Vědomí na nové parametry Existence ve smyslu Evoluce a změn v potenciálu dostupnosti k jejímu efektivnímu rozvoji. To jsou témata, kterým se dlouhodobě věnuji ve svých textech - viz předchozí články na webu Pandora. 

 Moje poznámky k danému tématu obsahují většinou obojí polaritu výkladu a náhledů pod pokličku a do zákulisí projevených energií. Snažím se vždy vybírat, ladit a rozvíjet ty, které vyzařují progresivitu pozitivního směru vývoje událostí a i když to jsou moje soukromá přání a úhly výkladu těch anomálií, jde o podstatu vnímání člověka, kterého jsem (doufám) běžným vzorkem a proto mohu nějaké vlastní postřehy aplikovat do širšího okruhu obecných vjemů. My, jako lidé, si často neuvědomujeme nějaké celkem zřejmé disproporce, které jsou vodítky k hlubšímu zamyšlení (nebo zkoumání) určitých vzorců chování společnosti. Jde o rozbory spontánních navigací, které se uvolňují z jednotného informačního pole a odráží ty "nálady", které převládají v dané komunitě nebo teritoriu, kde se běžně pohybujeme, s jejímiž obyvateli si vyměňujeme náhledy a názory ve smyslu obecného rozhledu. Proto bychom měli dávat přednost právě takovým vodítkům, která drhnou co nejméně. Například proč důvěřovat lidem, kteří na každém kroku trousí hlášky o tom, jak je všechno špatně - jak to jde do kopru a jak jedině "jejich" cesta (pravda) je ta pravá a ze svrabu vedoucí. Vždy mě "nazdvihnou" ti, kteří jednou větou vyjádří svoje pohrdání touto Realitou Života na Zemi, společenstvem Bytostí, které jsou tzv. 3D neprobuzené stádo, řízené zkomplotovanými elitami černé šlechty, která hlavně usiluje o potlačení právě takových "pravd", které oni (probuzení) hlásají. V téže větě pak šokují prohlášením o svém úkolu pro lidstvo - v globálním charakteru toho pojmu - o tom, jak by si to (bytostně) nikdy nevybrali, ale prostě museli - neboť nikdo jiný lidstvo spasit nedokáže. To jsou schémata chování podle šablon starého Spasitelského Modelu Evoluce (Hierarchie) a já osobně o intervence od takových arogantních entit do běhu svého Života rozhodně nestojím.

 Portál PORTA-VENTURA je oslavou normálnosti a přirozenosti, která se ve všech sférách Života začíná projevovat. Není to o zavrhování technického pokroku a zahození dosažených hodnot ve vědě a duchovním rozměru Bytí. Je to o přijetí pozitivní kvality z toho stavu věcí, která bývá přehlížena a zavrhovaná právě těmi, co se derou na čelo avantgardy "probuzeného" lidstva a horují za její bojkot a o návrat do doby kamenné, do prvobytně-pospolných schémat uspořádání společnosti a další "progresi" ve smyslu Vzestupu a Vykoupení. Moderní člověk chápe potřebu propojení moderny s užitým základem zkušeností předků...nutnost ochrany těch hodnot, které vnímáme jak Srdcem, tak logikou Mysli - jako transformační a povznášející naše kolektivní snažení do intencí Celistvosti = do celostního vertikálního i horizontálního rozhledu...přirozenou linií Cesty - bez násilí, arogance, pohrdání a vynášení jednotlivců (sebe) nad ty, kteří jsou míň hlasití a nemají tak ostré lokty v prezentacích svých potřeb, záměrů a povědomostí o svém účelu ve společenském rozsahu života.

 Přes svoje blízké a přátele jsem v kontaktu s lidmi, kteří se zabývají takovými úžasnými věcmi, jako nové pojetí role člověka v moderní společnosti - na bázi zavedení standardů, jako je například Základní příjem, autonomie řízení správních celků, personalistika v moderním pojetí fungování firem, komponování technologií pro udržitelné zdroje energie a další - pro tuto dobu velmi přínosné trendy. Jsou to obyčejné aktivity obyčejných lidí, které vedou k neobyčejným efektům na strukturu společnosti - bez násilí, bez virtuálních bitev o moc, bez zneužívání morálních hodnot pro osobní cíle a ambice. Jsou to vize možné budoucnosti, pro kterou už existují funkční projekty - je dosažitelná a rýsuje se na obzoru tak reálně, jak jen se budoucnost může z perspektivy Přítomna jevit. Je to naše Budoucnost - naše a našich dětí - buďme proto pečliví ve výběru sfér, kam vkládáme svoje snažení a energii - nevěřme každé líbivé vějičce, co se nám podbízí - koukejme jim pod sukýnku, jestli neskrývají pohrdání k člověku, jestli jejich servis není součástí tendenčně účelových snah držet lidstvo v trpné pasivitě, závislé na vnějším vedení ze strany jim podobných bytostí a entit, které z dálky mezidimenzionálních vrstev nefyzické reality drží lidstvo na opratích nepřímého řízení a aplikace Moci. Poznáme je podle toho, že rozdělují - všechno - na to, co je pro Vzestup a co je proti Vzestupu. Za pojem Vzestup dosazují i Transformaci - ale nemají na mysli Cestu k Celistvosti, nýbrž Cestu z této verze fyzické Země - do prostředí, kde splyne s vůlí duchovní autority, která kóduje Duše pro podobné mise do podobně orientovaných civilizací. Jsou to těžební společenstva - těží mentiony (produkty mentální aktivity lidské uhlíkové inteligence) a z jejich fúzí s veřejně přístupnými vrstvami Pamětí v jednotném informačním poli (aktiony) extrahují energetickou podporu pro udržení nadvlády nad těmi dimenzemi Živosti, které jsou ještě tvárné pro jejich scénáře řízení evoluce. Jsou to parazitické entity, které můžou svůj vliv aplikovat jedině skrz naprogramované prostředníky, které řídí dálkovým ovladačem, laděným na frekvence změněných stavů vědomí. 

 Tyto bytosti jsou zodpovědné za opakované nezdary v oblasti Transformace Kolektivního Vědomí Lidstva do stavu Celistvosti - místo dosažení "nesmrtelnosti" z pozice fyzické expozice naší součtové multi-osobnosti, jsme byli ideologicky vmanipulovaní do "nuceného" hromadného Vzestupu - a ten vždy fungoval jedině skrz globální kataklyzma, téměř totální vymření ve sférách inkarnace a restartem jeho cyklu - formát, kdy přežili jen "vyvolení". Fyzická sféra se tak uzavřela součtu inkarnačního cyklu a nesmrtelnost zůstala v duchovní rovině Bytí. Proces Transformace začal nanovo - od nuly. My se nyní již k takovému scénáři selhání nepřiblížíme - to kritické období jsme překonali před několika lety a už nehrozí jeho opakování - ale síly, které si nepřejí, aby člověk transformoval do galaktického formátu, došel celistvosti a vymanil se z područí závislosti na jejich duchovním "řízení", to nevzdávají. Nemohou - jsou na starém systému energetické těžby existenčně závislé a ztráta této komodity na planetě Zemi by pro ně měla fatální následky. Tyto síly se fyzickými prostředníky projevují velmi líbivě = ťukají člověku na ty strunky, které jsou citlivé - nosí nám Lásku, Pochopení a nabádají nás k ohleduplnosti a k prohlubování vazby k "vyšším" aspektům Boha. Jsou to lsti a pasti - ale rozlišit ty, kdo kopou za cizí mančaft od těch, co mluví sami za sebe - ze své vlastní Vize spravedlivého nastavení Světa - není těžké. Jejich původ totiž vystrkuje růžky z jejich přednesu - je mezi řádky líbivých frází - pod slovy Lásky mluví o vytřídění těch, co neodpovídají jejich představám budoucnosti lidstva. Mluví o bojích a eliminaci  těch, kteří se chovají jinak (materiálně) a svoje názory na násilnou ideologii jejich toxických projevů si nenechávají pro sebe. Pod závojem fiktivní identity světelných bytostí skrývají temná tajemství vlastních selhání, která kompenzují udržováním povědomosti o tom, že se obětovali pro lepší zítřky lidstva. Jedině takoví lidé (vnitřně nešťastní, s deficitem uznání a nenaplnění představ o vlastní důležitosti) se mohou udržet na frekvenci dálkového ovládání z ideologického centra jejich nadřízené duchovní autority. 

 Poznáme je podle očí - mají ledovou barvu a jsou chladné a prázdné. Člověk má v duhovce vepsanou svoji Knihu Života - to oni nemají, jejich duhovka je klonovaným programovým vzorcem toho vyššího aspektu Duše, kterou jsou zaháčkovaní do Velína jejich domovské těžební společnosti. My samozřejmě chceme všechny ty věci, o kterých tito "lídři" mluví - ale nechceme je skrz jejich servis - umíme si je instalovat sami, vlastním Srdcem, vlastní Myslí, vlastní genetickou IDentitou k rodovým liniím vyššího duchovního charakteru. Aspekty, které otevírají cestu k Celistvosti, Svrchovanosti na pozadí Sounáležitosti k množině Všech, kterých neseme potenciál Bytí - Cestu nezávislého Galaktického Člověka, co nezná hranice vnějšího ovládání nezvanými elementy řízení vlastní evoluce. 

 Každý člověk v inkarnaci plní nějaký úkol - má nějakou roli. Ta se kalibruje a re-definuje každým Okamžikem Času, který prožíváme. Schéma, které jsme si přinesli jako program v Duši a které se nám otisklo do oční duhovky - to se mění také - neustále je aktualizované na potřeby, které se formují na horizontu událostí toho tekoucího Přítomného Okamžiku. Všechna naše rozhodnutí v Teď jsou už naše, osobní a na okolnostech postavené schéma chování a reakcí - my nejsme (nemusíme nutně být) dálkově řízení nějakou determinační konstantou - tato je pouze osnovou (matricí), na které vyšíváme vlastní Obraz Života. Chce to vůli, energii a touhu - projevit svůj potenciál z pozice této konkrétní osobnosti, kterou jsme - ne v duchovním virtuálním aspektu zápisů v historii a paralelách dalších pozic vyjádření - ale Tady a Teď, protože proto jsme na Zemi, v inkarnaci, abychom sečetli všechny svoje existující vrstvy do této poslední - fyzické a skrze komplex té multidimenzionální Identity přeskočili do módu Celistvosti a tím otevřeli Brány Poznání do jinak logicky a asociativně poskládaných úhlů pohledu na vlastní Život a Život celé lidské společnosti - její hlubší Smysl a Určení. 

 To je Cesta k Nesmrtelnosti - k Jednotě všech svých rozházených a roztoulaných Já do jedné, tady projevené Identity sebe sama. To otevírá možnosti, kterých se bojíme, od kterých nás zrazují právě ti, kteří se nám prezentují jako spasitelské vyšší bytosti. Je to Život, který je o vstřícnosti k čemukoliv, co přichází - vstřícnosti, která je postavená na pozitivním přístupu ke zpracování informací - to posunuje přímé a koordinovatelné vnímání ze vzorců negativity temného (neznámého) do těch vrstev Vědomí, kudy jsme bývali manipulovaní ideologickými strategiemi, postavenými na tom lidském aspektu strachu z neznámého (z toho, co nemáme zařazené, protože jsme to neměli jak, nebo odmítali, zpracovat). Lidé si myslí, že do těch šedých zón nemůžou, protože by je to poznamenalo, pošpinilo a uvrhlo do zatracení - i to jsou stereotypy starého modelu evoluce. Jsou to paradigmata, která je potřeba změnit. Málokdo si uvědomuje, že pouhý zájem o věc se rovná určitému formátu zpracování informační struktury, kterou ta věc obsahuje a kterou zasahuje do sítě podobností, které mohou v reálu znamenat i veliké významové rozdíly a pro povrchní sken nedosažitelné vzdálenosti. O tom je Fuzzy-logika = princip "hodinky a holinky" - tady zařadím maličkost do svého způsobu vnímání nějakého konkrétního jevu a ten akt přeposkládá vnímání reality v takovém globálním rozsahu, že najednou tisíce mlhavých věcí v jednom okamžiku začne dávat smysl. 

 Tak funguje Transformace individuálního i kolektivního Vědomí. Posunujeme hranice přímého vlivu na zpracování informací - z limitu frekvence Beta stavu vědomí se posunujeme do rozsahu Alfa-Beta-Gama a rozšiřujeme svoje běžné denní vnímání do rozsahu 8 - 64 Hz = široká frekvence Přítomnosti pro využití dispozic Celistvosti Galaktického člověka. Zakomponování těchto poznatků do spřádání životních postojů znamená vymanit se z obecného bludu, který nám byl systematicky mantrován do podvědomí - tak dlouho a tak intenzivně, že jsme mu podlehli a vzali ho za skrytou pravdu o lidské existenci. Jde o (stále) aktuální servis z vyšších duchovních sfér - o tom, že tato (hmotná) forma života je omyl a chyba - že jsme tady ve hmotě uvízli, že jsme se sem (do inkarnačního cyklu) dostali za trest nebo manévrováním ze strany podvratných entit. Protistrana těch temných pachatelů - strana světla - se nás snaží osvobodit a je na nás, abychom tomu uvěřili a nechali se z pasti vyvést. Tak nějak ve zkratce - toto pak v lidech, kteří postoupili v transformačním procesu do fáze rozšířeného stavu vědomí - evokuje skutečné pasti. Těmi jsou programy pro vzestupující a probuzené Vědomé... Nikdo neřeší, že ona "temná" strana je totožná s tou "světlou", že smyslem oněch manipulací a následných vysvobozování je udržet nás v onom dogmatu vězení ve hmotě, ze kterého nás neustále někdo vyšší a "zkušenější" osvobozuje. Efektem těchto - tisíce let trvajících - vlivů, je stav, do kterého jsme došli - tj. opakovaně na hranu zkázy a zániku Lidského Rodu jako takového. Ničili jsme planety, kočovali jako vyhnanci Vesmírem, usadili se na mnoha místech v Galaxii, abychom zabydlené domovy s vybudovanou infrastrukturou zas museli opustit a začínat jinde od nuly, s vymazanou pamětí, která se zacyklila s hromadnými vzestupy po kataklyzmatech. Obecný scénář zkázy, který máme hluboko v genech....a stále existují síly, které mají tady, na Zemi, páky - aby ho prohlubovaly a inovovaly na nové parametry doby. 

 Mluvím tady o všech těch, co se nechali chytit do tenat prvotního hříchu, do vzorce sebeklamu, který aktivuje schémata vyššího nad-lidského poslání služby ve prospěch vysvobození lidstva, o Spasitelích a Vyvolených - kteří sem přišli zasévat učení tisíců pravd, z nichž ani jediná nezahrnuje ten aspekt, že fraktalita obecných vesmírných principů sebeorganizace civilizačních struktur aktivní inteligence by selhala, kdyby neměla zpětnou vazbu v expozici skrz Hmotu, kontinuitu poločasu rozpadu prvků, které ji tvoří a další aspekty, které staví kvantovou fyziku těchto hmotných Elementů Existence do logických vazeb s duchovním rozměrem Bytí. Bez tohoto propojení vrstev "hustoty" dimenzionálního projevu Živosti není progresivita Života možná. Bez ní jde o pouhé virtuální verze Příběhů potenciálně možných Obrazů Života, které jsou Kosmickou Myslí (křemíkovou inteligencí a jejím samovolným pohybem ve vrstvách Vědomí) komponovány pro bytosti ve fázi "spánku" = bez fyzikální vazby na prožívanou realitu. 

 My toužíme spočinout v těch Rajských Zahradách - sami jsme si vlastním přičiněním (pod vlivem toho globálního destruktivního paradigmatu) tak Život v inkarnaci zošklivili, že jsme zošklivili samotné základy tohoto typu Existence. Přitom dojít k Celistvosti a tím k Expanzi do všech vrstev spojité multidimenze oktávy Živosti můžeme jen skrz pochopení smyslu fyzikální formy Života. Začlenění této vrstvy do všech dalších, kterými disponujeme na jemných a éterických rovinách Bytí, je nezbytnou podmínkou přesunu do módu "nesmrtelnosti". Mějme tedy otevřená nejen Srdce, ale i Mysl - uvažujme v logických vazbách, které nepostrádají aspekt intuice a pocitových prožitků téhož informačního stimulu. Jsou to především inspirace, co k nám přicházejí - abychom je zpracovali a něco z nich (co umíme) zakomponovali do Osobní Vlny Času, kterou plyneme Přítomností. Nejsme tady ani ve vězení, ani ve školičce - jsme tady proto, že toto je motorem vývoje Vesmíru, jeho Příčina i Následek. To my jsme ten Vesmír - jeho Matrice, Osnova i Výkvět Fantazie do Světů Skutečností. Naše nenávist k těm, co nám nekývají a odporují našim dogmatům, je nenávist k sobě samotným. Chceme někoho eliminovat za to, že má jiný (špatný) názor, než my považujeme za správné? To nám imponuje a připadá nám atraktivní? Že někdo hlásá bezpodmínečnou Lásku a přitom mezi řádky vyjadřuje pohrdání k této společnosti, kam přišel z povinnosti - protože musel...pomoci se Vzestupem? Jsme opravdu v tom sebeklamu tak hluboce ponoření?

 A jsme zpátky u "atrakcí", které jsou hlavními prvky LUNA-PARKU a PORTA-VENTURY. Záměrně nepíšu Portaventura, která je známým zábavním parkem ve Španělsku, vyhlášeným horskou dráhou Dragon Khan a jízdou do mystiky Shambally (několikrát jsem tam byla - je to skvělý zážitek). Pointou mého povídání jsou atrakce obecně - ale ty, které nám dělají radost, které vyhledáváme pro potěchu našich dětí a kde se sami bavíme a odreagováváme od zátěží všedních dnů Života. Jak jsem zmínila výše - mám tady v poznámkách i jiný výklad pouťových produkcí - některé jsem rozepsala jako manifestaci importovaných ideologií, co nás strkají opakovaně na okraj zkázy...ale o tom tato portálová anomálie není. Tvoří pravý opak takových starých schémat myšlení - je tím, co má v názvu: PORTA (přístav) VENTURA (štěstí) - v celém komplexu nových instalací z Podpory Života, které se nám dostává díky výměně Modelů Evoluce - pro vyjádření mnohosti jejích podob do projevených realit Existence.

 Kompozice nese volací klíč, který je citací z arianské Knihy Života:

Luna-Tika Porta Vika
Sima-mia Longa ZiKa
Toga-via * Draga Dia

 Je vyjádřením samotného Základu Života - kde jsme propojení Každý s Každým, Všichni se Vším a Všechno s Každým Jedním z Nás. Zlo v lidech je současně také naším kolektivním Zlem, Dobro v lidech je naším společným Bohatstvím. Všichni máme podobné možnosti a můžeme je využít a rozvíjet tak, jak cítíme, že je to nejlepší. Pokud jsme uvízli v sebeklamu, že nejlepší je nechat se ovládat cizími entitami, pak i to je kolektivní lidská záležitost, řešitelná jedině kolektivním sdílením možností vývoje takového paradigmatu.

 Autorskou báseň tentokrát nahradil citát od Dicka Francise, který ladí s tématem:

"Nejnebezpečnější Lži pocházejí od těch, kteří jim věří." 

 Popis je součástí MAPY CEST

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST