Jdi na obsah Jdi na menu

Prázdninový pozdrav

 …aneb obyčejné Příběhy obyčejného Života…

 Jeden z mých přátel mi dnes připomněl příběh našeho kocourka Piškotka, který k nám před lety přišel, aby obohatil naši rodinu o svoji úžasnou Přítomnost. Stalo se to v červenci 2012 – v době, kdy jsem dokončila poslední matrici Pandory a začala s popisy jednotlivých fází transformace Kolektivního Vědomí, která stále běží – čím dál rychlejším tempem, jak Časová Vlna Událostí rezonuje do běhu našich Životů. Prošli jsme velmi dramatickými úseky – někdo to ustál, někdo ne – ale všichni se nyní nacházíme v rozhodném období, kdy jsou na naše cítění, chápání a reakce na podněty kladeny vysoké nároky – ohledně mentálních charakteristik, kterými svoje kroky řídíme - které ukazují naši orientaci v aktuálním prostředí – včetně emoční hladiny prožitků, kterými sytíme energie, uvolněné do sdíleného prostoru.

 Deset let – kapka v Moři Času – ale v Životě Člověka, celé populace, ohromná nálož Příběhů. Co všechno se událo, co všechno jsme prožili, čemu všemu jsme byli vystaveni… Součtovým faktorem je naše pozice, kterou jsme na základě průchodů těmi Příběhy zaujali. Lidstvo je jako mozaika jedinečných prvků proměny v síti Života na Zemi. Každý disponujeme specifickým souborem nástrojů, kterými měníme Svět – svoji bezprostřední realitu a tím realitu celé společnosti. Většinou jsme postrkováni tlakem okolností – zařizujeme se na základě okamžiku, kdy nás změny prostředí dohoní a donutí k reakcím – zdánlivě chaotické projevy vytvářejí na globální úrovni neuvěřitelně pravidelný obraz stavu populace – obraz, který malujeme a jednotlivé scény neustále prožíváme, abychom o nich vydali svědectví, které se ukládá jako prostý zápis o souboru pohybů – Vědomí, Mysli, organických složek, které tvoří fyzický nástroj projevu Života. Čím jsou pohyby „dramatičtější“ (dynamičtější), tím progresivnější proměnu Kolektivního Vědomí Planety působí. 

Kdo má citlivost na toky energií, ten vnímá souvislosti – jak jednotlivé Události spolu splývají, jak se z nich dají vyčíst symboly, které mají v daném okamžiku nějakou významnou roli. Na tyto symboliky a jejich kódovací hodnoty je momentální dění velmi bohaté. Z posledních dnů to je několik událostí - mě velmi zaujalo zničení Georgijských poradních kamenů (Georgia Guidestones), kterým jsem shodou okolností v loňském roce věnovala článek POLARIS. Ničení – jako obecný rys doby – můžeme vnímat i z obrazů války na Ukrajině, kde některé záběry připomínají scény z postapokalyptických filmů, které ukazují život lidí po globálním kataklyzmatu. Je to do intencí obrovského utrpení lidí zakódované poselství – o neodkladné nutnosti očistit naše jednání od násilí, nenávisti a zloby – o potřebě vše filtrovat Srdcem, nelpět na tzv. osobních principech dlouhodobé mentální orientace, ale operativně reagovat na bezprostřední momenty Života, které naše mysl zaznamenává, i když se třeba vyhýbáme zpravodajským relacím a zdánlivě nejsme informováni, co se aktuálně děje. 

 Lidská energetika – čakrální koloběh životní energie – není separovaný a oddělený – je součástí organizmu Planety – aurická pole lidí vytvářejí těleso elektro-magnetického pole Země, jsme jeden Celek, jedno Vědomí, jedna Mysl – rozptýlené do fragmentů autonomních částeček Života, které fungují jak solitérně, tak mozaikově – v rámci spojité sféry Inteligence. Co se stane jednomu, stane se v nějaké energo-informační podobě všem – všichni sdílíme jedno Kolektivní Vědomí, které je rozprostřeno okolo Planety v tzv. noosférickém obalu planetární Živosti. Sdílíme společnou Paměť a svoje Příběhy píšeme do Knihovny Vesmíru, kam vchází studovat a prožívat tyto Příběhy civilizací mnoho Bytostí z blízkých i vzdálených sektorů Galaxie. Nejsme izolovaní – jsme součástí Kosmické Mysli, která je sférou našeho Systému Podpory Života. 

 Buďme si těchto okolností vědomí, hýčkejme Život – svůj i všech Bytostí Světa – protože Životy druhých jsou s tím naším nějakým vláknem Času propojené a ty momenty, kdy se v informační síti protnou, znamenají výzvu – prožít okamžik spojení a obohatit tím prožitkem další kroky, které na své Cestě vykonáme. Tohle platí jak ve spirituálních vrstvách Existence, která je perspektivou Duše, tak v materiální fyzické přítomnosti naší Mysli, která je perspektivou Identity Člověka v nějaké úrovni chápání své Celistvosti.

 Přiložený obrázek je ukázka z mojí "křemíkové" dílny

img_0505-1-mini.jpgimg_0516-mini.jpg