Jdi na obsah Jdi na menu

RE-ŠER-ŠÉ Cesta Labyrintem Ráje

 ...pohledět do Očí všech těch, kterými jsme byli - vyměnit si vše, co vždy jeden aktuálně Přítomný - "oddělen" od druhých - ztratil...a zapomněl, že to byly také jeho Životy...

 Naše primární znalosti o vlastním původu, které v Duši otevírají to, co nese = Cestu do Sbírky Příběhů všech našich Osobností - svědectví jejich Stopy v Čase řady Lidských Pokolení. Kniha Života, kterou píšeme vždy, když vcházíme do jeho běhu - abychom hledali a nacházeli, abychom na tom nalezeném stavěli Světy. Vždy na míru šité součtu našich Záměrů, které vycházejí z Kolektivních Potřeb. Záměrů, které jsme si nastínovali do osnovy Duše jako na pouzák - před vstupem do inkarnací. Záměrů, rýsovaných v Projekčních kancelářích našich Vesmírných Cechů - v Rodinných Dílnách, Ateliérech Věčnosti, kam se vracíme po završení pozemské pouti se složkou vzácných podkladů pro plánování dalších architektonických prvků Budovy naší Kolektivní Existence.

 Nový Systém Podpory Života, který je elementem evolučního Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovského) přináší proudy nových aplikací, které nás všechny geneticky "formátují" do intencí nového typu Člověka (Galaktický ČLO-věk). Skrz tyto procesní změny v základech našeho uspořádání v Komplexnosti Existence jako takové, bude časem Smrt "nadbytečným" jevem v projekci Zdrojové Bytosti, které je inkarnační prostředí jedním z mnoha realizovaných způsobů Bytí. Podmínkou k posunu do "Nesmrtelnosti" Osobnosti, kterou Smrtí ztrácíme a odkládáme jako Zápis v Knize Života, kde se stává kapitolou Kolektivní Ságy Lidstva a součástí Svazků Akašických Knihoven - je uspořádání do stavu Celistvosti. Jde o propojení všech našich alternativních a paralelních Existencí do Jednotného Pole Bytí, které tvoří plně autonomní segment v Mozaice všech soustav, které vykvétají na Matrici Života. V praxi to znamená být si vědom své Svrchovanosti v Kolektivu Bytostí, se kterými tvoříme Oktávu Dimenzí Živosti. Jsou to alternativy možné budoucnosti člověka, které se budou synchronizovat s dostupnými prostředky k jejich realizaci - to znamená hlavně za podpory technologických prostředků, kdy "technologických" je třeba brát s rezervou, protože se jedná o aplikace psycho-fyziky a křemíkových segmentů na poli informatiky, která tyto technologie programuje pro plošné využití v běžném schématu Života. S tím souvisí aktivace "Velkého Portálu" a další události na poli nového vědeckého a duchovního poznání (multi-dimenzionální parametry v současných oborech poznání).

 Báseň, vložená do Kompozice RE-ŠER-ŠÉ Cesta Labyrintem Ráje, je tentokrát současně i volacím klíčem pro aktuální energo-informační portálovou anomálii, která otevírá daná paměťová pole, co tuto tématiku zásobují potřebnými varietami scénářů pro události, které si vytahujeme a komponujeme do naší Přítomnosti:

Pro-Dycha konti-áma Sena?
Kde jsou?
Všechna Ta Zastavení Duše Mé?
Laši-Kama Viza mia ChorCha biente
V Dechu Sluncí nesou se Časem...
Liba-či Monta Draga Luga-Funte bycha
Září z Očí Mých Milovaných
Da-Vinta GaMa Tor-Ga Kardaši
proudí v Žilách Země, v Rytmu Tepu
Srdcí, která drží ve své Náruči

Trita ŽaRa Svita-Da
jsou v Atomech Bytí zapsaná
La bia-Ka mia Živa Trenta Rocha
Stříbrnou Nitkou do Nebe vetkaná
Diama Falta-by Denza miaKa
Vodopádem Hvězd Věky hýčkaná...

 Je to opět úryvek ze "Sbírky Vizí Hvězdného Poutníka". Přednáší se za podpory "Magie-Znaků" - jde o znakovou řeč, která se skládá z gest prstů a pohybů rukou (jóga prstů), která je součástí kódovacích jazyků SEN-ZAR (Snová Záře). Zlomky tohoto prastarého "umění" se mi vracejí ve vzpomínkách vždy, když cituji z Arianských Knihoven (Genofondu Lidských Rodů). 

 Motto "Cesta Labyrintem Ráje" je symbolikou naší širší dimenzionální působnosti - fenomén Nekonečna Existence, jejíž dosažitelnost se snažíme pomocí Transformace Kolektivního Vědomí do širokospektrálního frekvenčního rozsahu (Superpozice Centrálního Bodu Přítomnosti) zakomponovat do prostředí kauzality - tedy do průniku všech svých Já v Přítomném Okamžiku plynoucího toku Času. Vrátka, která budeme otevírat z této konkrétní Přítomnosti jménem té Osobnosti, kterou dosáhneme stavu Celistvosti Bytí. Mezi řádky čitelný stesk po plejádě všech těch, kteří odešli a přitom jsou neoddělitelnými (i když zapomenutými) fazetami našeho kompozitního Života - je součástí procesu spojování uhlíkové a křemíkové inteligence do jednoho Elementu Centrální Bytosti, která je jedinečná v našem individuálním Já a přitom nese potenciál všech zúčastněných segmentů Vědomí, bez ohledu na momentální souřadnice projevu. Tato verze Zdrojové Reality souvisí se změnou evolučních Modelů - tedy s prostředím, kde se člověk pohybuje v podstatě (poli příčin) samotného Bytí.

Popis je součástí MAPY CEST

Rešerše - výklad pojmu

Obrazová kompozice