Jdi na obsah Jdi na menu

Rodiny Duší

 …z pohledu „mechanizmu“ interakcí…

 Naše Duše je součástí konkrétní skupiny = Rodiny Duší. Její původ je prastarý a nějakým způsobem souvisí s určitou funkční příslušností k ostatním Rodinám - všechny tvoří Mozaiku Bytostí, které se podílejí na svém vlastním posunu Oktávou Živosti - tj. dimenzemi různě projeveného Života. Protože jde o Mozaiku, je posun jedné Duše vždy určitou fázovou polohou posunu Rodiny a tedy i fází posunu celé Mozaiky (kolektivu Duší). Proto evoluce pozemského Lidstva přímo souvisí s evolucí mnoha dalších forem Života v Galaxii - je to spolu vzájemně provázané, naše kroky vývojem navazují na jiné, ve vzdálených lokalitách vesmíru. Paralelní a alternativní reality, kde tyto provázané pohyby evolucí probíhají, můžou celkem do detailu "kopírovat" prostředí, kde se odehrávají naše současné nebo minulé inkarnace. Vždy jde o výměnu energie a informací. Když někde dojde k přebytku (nebo deficitu) = nerovnovážnému stavu - jinde se to zopakuje do podobných situací, aby se to vyrovnalo. To je jinými slovy "karma". 

 Jde ovšem o zákonitosti - například zákon zachování hmoty a energie. Proto neustále kladu důraz na to, že podle tohoto zákona - abychom předešli karmické nesymetrii v toku energie a informací - je potřeba soustředit se na "vydávání" = příjem je vždy odvozený od objemu toho, co vesmíru předáme - nikoli naopak. Vesmírem je zde množina všeho, s čím přijdeme do kontaktu - v jakémkoli formátu. Předávaným "materiálem" je naše energie - zájmu, vstřícnosti, pomoci, účasti, lásky, pochopení...atd. Čím pozitivnější náboj (ve smyslu toho, jak chápeme a realizujeme svoji účast v poli Života) nese naše mentální aktivita, tím silnější je přítok energetické a informační podpory ve zpětné vazbě. Existuje určitý "model", který ukazuje, jak v "buňce" Rodiny Duší dochází ke vzájemným interakcím a předávání (sdílení) energií. 

 Z tohoto modelu se dá odvodit, v jakém vztahu momentálně jsme s blízkými lidmi a proč například si s někým přestáváme rozumět - a naopak, proč do našeho prostředí vešel "nový" člověk, který je nám bytostně blízký nebo nás zaujal. Před pár dny jsem ten model dávala na jiné diskusní vlákno. Osm krychliček (jedna není vidět), je schéma postavení Duší (lidí) v buňce Rodiny. Je to fraktální - funguje tady aspekt podobnosti - dá se to aplikovat na jakoukoli skupinu lidí - třeba na pracovišti. Ty krychličky jsou v časovém a prostorovém pohybu = teď se spolu navzájem dotýkají buď celou plochou jedné strany, nebo hranou nebo jen rožkem - ale vždy jsou v nějakém kontaktu. Například modrá a červená krychlička jsou v nejmenším kontaktním vztahu - naopak červená se zelenou a hnědou mají silné pouto. To určuje míru vzájemné sympatie nebo antipatie a jejich proměnu v čase. Krychličky jsou umístěné v imaginárním kartézském křížení os, které se otáčí a taktéž každá krychlička se točí okolo své vlastní osy - proto pozice vzájemných vztahů má obrovské množství variabilních poloh. Tato skupina osmi bytostí je jádrem tzv. merkaby a ta je zase středem jantry. To jsou vyšší verze interaktivity Rodiny Duší. 

 Mám k tomu na Pandoře text od svého kamaráda Petra, který do odkazů moc nedávám, protože je "složitý" - ale po mém úvodním výkladu by mohl doplnit to, co jsem se snažila sdělit.

 P.S. Tento text je trochu mimo obvyklé výklady o tom, jak jsou Duše spolu spřízněné a jak tato spřízněnost ovlivňuje reinkarnace. Je to proto, že návodů, jak najít člověka, co patří do mé Rodiny Duší, nebo je mým "dvoj-plamenem", existuje mnoho a jsou lehce dohledatelné. Že se ale vzájemné vazby lidí a jejich Duší řídí vyšší vesmírnou mechanikou, to si většinou musíme odvodit, či domyslet, sami. Jde o můj soukromý pohled, který vychází z výzkumů, které jsem v této oblasti podnikla a porovnala s postřehy několika mých přátel.

rodiny-dusi.jpg