Jdi na obsah Jdi na menu

STŘÍBRNĚNÍ

 ...jako S-TŘÍ-BRNĚNÍ

 Je zajímavým zjištěním, že už několik let v tomto období, kdy nás média masírují vzpomínáním na teroristický útok v NY a skloňují přitom různé teorie a rozdmýchávají vášně - u nás, v České Kotlině - převládají ryze pozitivní a optimisticky laděné odstíny Energo-Informačního pozadí, které reflektuje stav kolektivního povědomí. V reálu to znamená posílení národního cítění, nabuzení sounáležitosti a načerpání nové síly k ozřejmění podrobností o naší historii a významu některých událostí, které měly navodit přesně opačné nálady, co by periodicky - rok, co rok - nalévaly jed do číše, ze které společně pijeme a hasíme žízeň po Pravdě. 

 "Stříbrnění" je synonymem "vyjasňování" (vystříbřit) a také čištění a leštění zašlých částí, co jsou nejasné, nezřetelné a není rozeznat motiv či ornament. To vše ladí s tím, co se momentálně děje. BRNĚNÍ zažíváme, když je frekvence přijímaného informačního toku sjednocená s frekvencí našich poznatků a dojde k rezonanci - jak jednotlivosti zacvaknou do smysluplných celků. Trojité "brnění" se také vztahuje k instalacím nového Systému Podpory Života, který vychází z osnov evolučního Modelu Magistra - viz jeden z textů, kde to podrobněji rozebírám.

 Aktuální Portálové rozhraní - skrz které procházíme - navozuje rozporuplné nálady. Mohou se vyskytovat sklony k sebe-lítosti, pocity absence uznání a respektu, citlivost na nepatrné náznaky, co by odkrývaly naše tajemství a skryté nerovnosti - útočné pozice, které někteří zaujímají, pokud je cokoliv utvrdí v tom, že se cípeček odhrnul...zesílení tlaku na "veřejné" mínění k narovnání názorů na naše ryzí charakterové vlastnosti, které kdosi nevědomky zpochybnil - atd. Obecně se to nazývá hypersenzitivitou na osobní pozici. To proto, že kolizní místa vyplavala a jsou nekrytá a zranitelná. Kolik jich každý máme - tisíce...a kdo říká, že nemá - pak se snaží obelstít i sám sebe. 

 Jak postupujeme v překlápění (narovnávání) struktur Vědomí a uvolňujeme zablokované sekvence v DNA, tak se spouštějí laviny emocí a na ně navázaných zbrklých akcí nebo spontánních aktivit. Některé nám jdou k duhu, některé naopak - všechny ale mají účel a smysl - ladí nás do nově koncipované Sítě Života a rozehrávají netušené možnosti a Cesty, které k jejich realizaci vedou. Změny přicházejí zevnitř - z naší komplexnosti vyjádření. Co přijímáme zvenčí (shora, ze vzdáleného prostoru Galaxie, z kolektivních polí Paměti) je Podporou, díky které víme co a jak, kam a kdy.

 Už několikrát jsem zmiňovala, že polarita multi-osobnosti je součástí naší jedinečné Celistvosti. Abychom si dokázali představit efekt ctností a vážili si jich v Životě natolik, abychom je uměli i smysluplně aplikovat do sdíleného prostředí lidské společnosti, musíme znát celý rozsah stupnice té polarity a umět je zařadit a zpracovat - asociačně dosadit na jednotlivce i populaci obecně. Proto paralelně (nebo v alternacích téže ID-entity) představujeme celou škálu možného vyjádření té polarity - abychom v kauzálním toku času "dominující" reality (v Životě té osobnosti, kterou v Přítomnosti jsme tady na Zemi) dokázali najít ty optimální úhly směru a ty nejlépe relevantní způsoby reakcí na podněty, kterými se projevujeme do událostí, kterých jsme součástí. Proto je celkem možné, že chování a vyjadřování některých lidí, co nám leží v žaludku a ke kterým zaujímáme odmítavý postoj - vlastně sami nějakým způsobem ztvárňujeme v jiných alternacích sebe v multi-dimenzi Živosti. Princip fraktality by tomu napovídal a bylo by to i logické - pokud připustíme, že kromě Duše, která nese program (plán) pro inkarnaci, jsme hlavně Jiskrou Celku Zdrojové Inteligence, která fyzicky "nesedí" v tomto těle - ale je fluidního charakteru - osciluje v tzv. Super-Pozici (je všude a nikde) a představuje samotné Jádro = Centrální Bod naší ID-Entity, nese jedinečný ÁRIA kód a ve styčných rezonančních plochách (se všemi jednotlivými projevy naší multi-osobnosti) se projeví Frekvenčním Vzorcem (FQ), kterým komunikujeme v Síti Kolektivního Vědomí a Jednotném Poli Života. Ve světle těchto (možných) poznatků pak budeme na projevy ve společnosti nahlížet s odstupem - z pozice objektivity, z vyšší roviny chápání souvislostí. Cesta k Celistvosti Galaktického Člověka je otevřená - je bez překážek a plně v zóně Systémové Podpory Života - pro každého, kdo je schopen tuto Podporu čerpat - tedy pro každou, projevu-schopnou formu Života.

 Hodně se teď objevují vyznání těch, co byli zahledění do vzestupových strategií různých ezoterních proudů a ideologií - importovaných z mimozemských zdrojů. Postupně se od nich odklánějí - začínají chápat, že nejsou všechny ty vlivy tím, čím se tváří být. Že prosperita Člověka a jeho zařazení do těch vyspělých civilizací, které se neinfiltrují, protože jsou prostě vyspělé, jim vůbec neleží na srdci - protože ho jednak nemají (jsou to vesměs pozemské mentální produkty, co imitují pomoc ze strany Vyšších Bytostí duchovního charakteru) a protože posun do intencí Galaktického Člověka by znamenal pro parazitické entity (kterým ve skutečnosti slouží) nenahraditelnou ztrátu - přišly by o komoditu vysoké kvality a cennosti - o Mentiony, bez kterých nedokážou prosazovat svoji vůli do projeveného Světa Skutečností. 

 Tento trend bude pokračovat - jak si budou lidé uvědomovat pozadí souvislostí - budou na Celistvost Života nahlížet širokospektrálním záběrem vjemů a chápáním jejich podstaty. Čím víc budou lidé samostatnými, suverénními a svobodnými Bytostmi, tím víc budou ti, co skloňují staré spasitelské vzorce, hysteričtí a tím pádnější "důkazy" o své oběti lidstvu budou předkládat. Týká se to hlavně tzv. andělské aktivity ducha, která je plně v režii dálkového ovládání z pozic těch duchovních entit, které se snaží udržet člověka v iluzi hromadného Vzestupu do vyšších dimenzí nemateriálního charakteru. Ale i tyto aktivity spadají do kontextu všeobecné Transformace Vědomí, jen jsou odtržené od reality. Cílem Projektu Člověk je expanze nejen do 5D, ale neskromně do celé Oktávy - tj. fyzicky v rozsahu 3D - 5D, duchovně a energo-informačně do rozsahu 1D - 8D...viz Symetrie v Oktávě dimenzí Živosti...pro ty, kteří chápou svoji fraktalitu, dimenzionalitu i polaritu v celém kontextu možného vyjádření (celostním způsobem) - kteří vědí, jak si udržet konkrétní privilegovanou ID-entitu kdekoliv, kde se jako Bytost inteligentního charakteru dokážou projevit. 

 Těch postřehů z energetického proudění Portálem, který taktuje momentální tétmatické okruhy instalací v poli Kolektivního Vědomí, je příliš mnoho - aby se daly všechny "vylovit" a popsat. Budou se tvarovat postupně a jak nabudou konkrétní tvary, tak si je pro sebe každý nějak budeme definovat.

 stribrneni-mini.jpgstribrneni1-neg-mini.jpg


 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice