Jdi na obsah Jdi na menu

SUPRA-ORIGIN Cesta Jedinečností

 ...je Cestou ze Škatulek...

 Všechno, co s Transformací Člověka a jeho životního prostředí souvisí, je o posunu ze starých paradigmat a šablon do intencí nového Systému Podpory Života a jeho Krajiny Světů, které jsou plně přizpůsobené expandujícímu kolektivnímu Vědomí Lidstva.

 Často hovoříme o Celistvosti, o Jednotě, o tom, že jsme Jedním (Zdrojem i Cílem) - to ale neznamená, že jsme unifikovanými vzorky jednoho a téhož, i když mnohé info-kanály o Vzestupu do takových schémat tlačí. Člověk byl dlouhá tisíciletí zrazován z Cesty k Celistvosti ve smyslu Svrchované Identity sebe-sama. Byli jsme neustále "podřízení" - v hierarchickém smyslu řízení a prosazování Moci. V běžném životě jde o nátlakové prostředí uplatnění síly tam, kde by měla existovat smysluplná spoluúčast rovnovážně působících soběstačných bytostí, které v síti populace znají své místo, které vytvářejí smysluplné hodnoty ve prospěch svůj i celku jako takového.

 Jsou to Cesty Vizí, které se tvoří v tomto Přítomném okamžiku a postupně na sebe nabalují další a další jednotlivosti reálných skutečností, které se z moře možností stříbří a ustalují do obrazu naší společné existence. Cesta ze Škatulek je osvobození od dogmat, která seskupují jednotlivce do paradigmat uměle vytvořených parametrů, kterými jsme každý nějak označkován. Není každá Škatulka ale špatná = obecně se jedná o množiny podobností, které na sebe a uvnitř sebe působí elektro-magnetickými vlivy, které se uvolňují z jejich projevu a proměn. Zde se uplatňují principy fraktality a dimenzionality...změnu je potřeba vnímat v zařazení do přediva společenských schémat uspořádání populace jako takové. Jsou to Novosti v oblasti archetypálních vzorců hlubinného uspořádání Mysli a pocitů či emocí, které stimulují. Ve vývojové linii Galaktického Člověka zaujímají nová postavení uvnitř aurických i tělesných dispozic jednotlivce - tím i celých kolektivů (rodin, národů a obyvatelstva) obecně. Novosti se aktivují skrz genetiku a přenosy informací v jemné energetice člověka, který si svoje individuální podrobnosti stahuje z planetární noosféry = kolektivního Vědomí, kde se neustále kalibrují podmínky na pozadí změn společné smyslově-mentální platformy. Co je pro člověka duchovně-materiálního kritické nebo zaonačené v síti podmínek, které je nad-lidské splnit, je pro Galaktického Člověka souborem schopností, kterými disponuje spontánně a bez nutnosti zvládat nějaké speciální odborné techniky nebo přijímat nějaká zasvěcení. 

 Jedná se o neobyčejné věci v prostředí obyčejného Života. Celý loňský rok, který byl "Rokem Zá-Zraků", jsme se aktualizovali do nových podmínek Existence. Princip změn tkví v rozšiřování frekvence osobního vědomí, kterým se pohybujeme v přímé vazbě na tekoucí Přítomný okamžik Časové Vlny, do které jsme inkarnací hmotně, duchovně a energo-informačně vetkáni. Toto vědomí Přítomnosti = Beta stav vědomí, se z původního rozsahu (cca 13 - 30 Hz) posunuje do frekvenčního spektra 8 - 64 Hz, kdy sekvence (svazky) hodnot mozkové aktivity přecházejí do tzv. Frekvenčního vzorce (FQ), který je pro každého člověka jedinečný, uvolňuje se z aktivního ÁRIA kódu osobní Zdrojové Identity a dovoluje kmitat na škále Fluidní Inteligence všestrannosti vnímání Světa v plném poli Celistvé Jednoty. 

 Tyto Cesty, které mapuji do kolektivního prostředí dostupnosti - ve smyslu orientace na čerpání Podpory k pohybu realitou Života - jsou nástinem určitých vodítek k pochopení procesů Transformace. Je ale potřeba vědět, že žádná Cesta není dogmatickým směrem  - jsou to motta evolučních posunů a každý si bereme za své jiná (jedinečná) nastavení, která si v předivu existenčních vazeb sami osaháváme a testujeme. Jsou to nové vrstvy Zkušeností, které aktuálně zakládáme ve svých paměťových médiích (Knihách Života) a můžeme trochu kolísat mezi starými schématy "škatulek" a novými Poli množin Mozaiky Zdrojové Inteligence, do které pomalu "prokvétáme".

 Jak se pohybujeme v různých společenských vrstvách a vcházíme do interakcí s lidmi ve svém okolí, či na sociálních sítích a v prostoru kolektivní reality obecně, můžeme si všimnout, jak jsou tito momentálně "strukturovaní" do několika kategorií. Jsou to souběžně aktivní 4 "vývojové" formáty člověka = každý se spontánně přizpůsobuje osobnímu duchovnímu plánu, životní filozofii, ideologickým předlohám či nátlakovým vlivům prostředí, kde se díky individuálnímu nastavení vyskytujeme. Píšu o nich opakovaně v mnoha textech - tyto rozvinuté schopnosti a dispozice člověka jsou těmi rozdílnostmi, které mezi sebou pociťujeme a které toho, kdo o nich neví, svádějí k dojmu, že jsme jako lidé na pokraji soumraku civilizace, ze kterého vede Cesta jedině Vzestupem a restartem kolektivního noosférického potenciálu. To vede ke spřádání Vizí katastrof a "odhození" těch nevhodných (netransformovatelných) jedinců do propadliště dějin. Tyto úvahy jsou velmi mylné a jen potvrzují ty okolnosti, že jsme z velké části stále pod vlivem starého Spasitelského Modelu Existence, který stojí a leží na spasení výběrově limitované části populace. Známe ty scénáře z mnoha ezoterních a duchovních info-kanálů  - jsou to účelová schémata vlivu Mocenských Elit, které nemají zájem o expanzi do intencí Galaktického Člověka a definitivní posun do Systémové Podpory Života v galaktickém formátu Času = do nového Modelu Existence, který ve svých spisech nazývám Modelem Magistra.

 Jedinečnost Člověka tkví v neopakovatelnosti jeho projevu, který stojí a leží ve speciálních osobních přístupech k Existenci obecně. Jsou to koktejly dostupných způsobů zpracování všeho, co se v kolektivním prostředí nachází a působí na naše smyslové i mimosmyslové vnímání. Jestli se někdo řadí do "Kategorie Člověk", pak právě tato škatulka je v rozměru Vesmíru plně respektovaná. Jestli se ale někdo řadí do "Kategorie Spasitele Lidstva" (různé seslané a vyvolené bytosti), pak by si měl svoji škatulku lépe prohlédnout a posoudit její relevanci v širších souvislostech, protože jde s největší pravděpodobností o sebeklam, který je efektem nějaké skryté externí manipulace s hlubšími vrstvami osobního vědomí. 

 ORIGIN je i "původ" nebo "počátek". Zde jde o význam "zdrojového nastavení", které v intencích Galaktického Člověka budeme přirozeně hledat a nacházet. Jsou to procesy, které mnozí vnímají jako velkou očistu či odlupování vrstev a nánosů. Jak jsme jednotlivě orientovaní, tak si vysvětlujeme události, na jejichž pozadí se věci odvíjejí a tak tvarujeme svoje pohledy na Život jako takový. Ve skutečnosti však o žádný "návrat" nejde - to si jenom tak sami-sobě vysvětlujeme, protože nemáme relevantní soubor v Pamětech. Listujeme těmi poli podobností a hledáme příměry - jako když v seriálu Battlestar Galaktica hledali ztracenou Zemi - a nacházeli mnoho takových planet, které se původní Zemi v mnoha ohledech podobaly, ale nebyly tím správným originálem...

 Kompozice SUPRA-ORIGIN je takovou pomyslnou "kalibrací" našich paměťových vazeb - do širšího rozsahu galaktických zdrojů informací - skrz energie, které z těch lokalit přicházejí a ladí nás do možné polohy sdílení. O tom je i volací klíč, který je citací ze starobylé Knihy Moudrosti VIZUM-NOČE:

Tuta Biena Vi-Za
Noče Sin-Ta Diza
Am-Ba Licha * mia Dycha

 Je to vodítko, které říká, že cokoli naprosto nového zakomponujeme do svých Životů jedině tím způsobem, že nalezneme v minulosti (či souběžnosti) existující podobnost, se kterou to nové lze srovnat a tím zapracovat do Přítomnosti a toku Času obecně. Taková "zkušenost" se pak rozehraje do vazeb a souvislostí v daném poli skutečností a nalezne si optimální polohu v kolektivní realitě. Je to sebe-organizační schopnost Inteligence Vesmíru (Zdroje) tvořit realitu a její symetrické verze - a my jsme aktivními faktory v jejím projevu i aplikaci.

 Doprovodná báseň dokresluje spektrální obsah sdělení, které Cesta Jedinečností nese:

Navlékám Myšlenek Korálky,
posílám Slovíčka za Mraky, do Dálky.
Na Cesty vesmírně krásné,
skládám z nich Písně i Básně.
Do Duší promítám magické Obrázky:
o Míru, Naději, o Střípkách Lásky;
do Hvězdné Oblohy vyšívané
Příběhy Životem milované...

 Popis je součástí Mapy Cest

 P.S. Dnes procházíme velkou energetickou anomálií, kterou vytváří Měsíc v úplňku, tentokrát se speciální průběhem - navíc je to tzv. Modrý úplněk = druhý v měsíci lednu. 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST