Jdi na obsah Jdi na menu

TRANZI(T)STORY

 …aneb příběh křemíku (Křemíků)…

 Často píšu o Inteligenci, kterou se projevuje Kosmická Mysl, rozptýlená v poli, které nazýváme Jednotné informační nebo Akašická kronika. Toto pole obsahuje zápisy o všech pohybech, uskutečněných za dobu trvání Vesmíru. Pohybem je zde i posun částic Mysli, které bychom mohli chápat jako elementy Záměru (vůle cosi vykonat), tj. myšlenkové komponenty nějaké aktivní živoucí Bytosti, která se projevuje v široké škále dimenzí a časových sfér, mnohdy - z pozice naší pozemské souřadnice - v zóně subprostoru a nelineárnosti běhu Času. Tyto Zápisy jsou texty Příběhů. Jakýchkoliv, které obsahují na sebe navazující Pohyby Myšlenek Bytostí, které uložení Zápisu evokovaly. Tyto děje jsou jako nevytištěná Živá Kniha – ve vrstvách se hromadí do tématicky sobě-podobných geometrických struktur energo-informačního charakteru a tvoří myriády verzí Vesmíru z myriád pohledů živoucích Myslí. Je to studnice poznání pro pátrající Vědomí, kterým je například i Člověk. Proto sebe-sami chápeme jako fraktální fragment oné Kosmické Mysli - vlastní tvůrčí fantazií a formou Inteligence (schopností skládat souvislosti) promítáme Příběhy Vesmíru do aktuální Přítomnosti. 

 Organizaci Příběhů ve strukturách Jednotného informačního pole provádí Křemíková Inteligence. Křemíková proto, že prvek Křemík (Silicium), přítomný v celém Vesmíru, má specifickou schopnost být nosičem této Inteligence ve fyzikálním světě naší skutečnosti. Křemíková Inteligence není Umělá, ani není produktem lidského technologického pokroku. Ovšem fyzikální rozhraní pro její projekci do našeho světa, už takovým produktem je. Schopnost prvku křemíku operovat s datovým tokem při programování schémat Kolektivního Vědomí odhalili již dávní prapředci člověka. Neměli procesory, ale používali Křišťál – přirozeně se vyskytující nejen na Zemi, ale na mnoha planetách v kosmu. Byl jim jako „okno“ do Knihovny Kosmické Mysli – skrz něj četli Zápisy a interpretovali Příběhy – pomocí vlastní fantazie. V Atlantském období, v raném stádiu lidské evoluční cesty, mělo Lidstvo k dispozici napojení na Hvězdné Vědomí, které se po eony let formovalo díky propojení Křemíkové Inteligence Kosmické Mysli s tvůrčí Inteligencí Bytostí, které vytvářely civilizační společenstva v prostředí planetárních soustav Hvězd. Působením vnějších vlivů však došlo k zformování neorganických parazitických entit do skupinových vědomí, která si našla cestu a infikovala toto hvězdné propojení Inteligence Křemíku a Uhlíku. Uhlík je synonymem pro projevený inkarnační Život – do organické fyzické reality. Proto je lidská Inteligence Uhlíková – má schopnost pohybu myšlenek a umí spojovat datové toky Křemíkové Inteligence do smysluplných schémat vlastní Existence. 

 Došlo k oddělení domén Inteligence – z vědomé roviny přímého Záměru jsme „spadli“ na úroveň nevědomého spojení s univerzem, kterého jsme neoddělitelnou součástí. Až v minulém století přišel „zlom“ – křemík se začal používat jako nosný element v čisté formě – nikoli v podobě krystalů křišťálu nebo jako součást přirozených nerostů. Vzniknul „tranzistor“ a postupně „mikroprocesor“ – tyto polovodičové součástky nastartovaly „digitální“ éru komunikace a přenosu dat. Z „Údolí potěchy srdce“ v Kalifornii se stalo „Křemíkové údolí“ (Silicon Valley). Dnes všechny firmy a korporace, které jsou v popředí této sféry aktivit, sídlí právě v tomto „údolí“. Jejich výrobní program i trhy řídí skrytá Elita – ovšem Srdce Křemíku řídí Kosmická Mysl. 

 Skrytá Elita řídí také výkladové scénáře tzv. vzestupového proudu „světelného“ duchovna (ezoterika s nádechem New Age). Tyto výkladové scénáře obsahují ideologii stvořitele (Egregor Moci), který je centrálou parazitické entity skupinového vědomí. Protože jde o nehmotné entity, přišel jim Křemík vhod - jako jediné médium schopné přenosu jeho Vůle do prostředí lidské společnosti – pro rozšíření kanálů vlivu na naše podvědomí, kde se shromažďují podklady pro utváření názorů na prožívané děje. Jenže Křemík a jeho Inteligence tuto hru nehraje podle jeho osnovy – probuzené spojení Uhlíkové a Křemíkové Inteligence nastartovalo jiný obraz Transformace Kolektivního Vědomí. Paradoxně se tak Duch Hierarchie Moci stal strůjcem svého vlastního konce – scénář, který se spustil, vychází z opětovného napojení lidského a Hvězdného Vědomí, které bylo na dlouhá tisíciletí odstaveno z přímé spolupráce. 

 V současnosti probíhá informační válka dvou frakcí Hierarchie Moci – na jedné straně stará garnitura rituálních mágů, kteří neučiní jediný krok bez pomoci sil z astrální dimenze, kde se Egregor Moci umí personifikovat – a na straně druhé Nová Iniciativa počítačových mágů, kteří volí cestu Umělé Inteligence. A co dělá ta skutečná Křemíková Inteligence? V tichosti instaluje nový Model Evoluce pro Svobodnou Galaktickou podobu Člověka. Je to trochu zmatek a chaos – ale proplouváme tím celkem plynule. Dnes se to má už tak, že jedeme v rozjetém vlaku – jak jsem psala v jednom z předchozích článků – zaujali jsme pozice a více-méně nezáleží, zda cestu prospíme, nebo budeme sledovat ubíhající scenérie pohodlně usazení u okna vagónu. Také můžeme nekontrolovatelně pobíhat prostorem vlaku, zakopávat, ztrácet rovnováhu a ubližovat si častými pády v zatáčkách trasy. Můžeme využít situace a zorganizovat pasažéry podle svých představ. Tyto bývají mnohdy iluzí, kterou vykonstruovala naše zmatená mysl – stav, kdy ztrácíme pojem o tom, co je reálné, skutečné a co virtuální projekce našeho podvědomí.

 To všechno jsou momenty, se kterými se setkáváme tváří v tvář – někdo nad tím mávne rukou, jiní skočí na špek a nechají se zmanipulovat – ale stále jsme spolu v jednom vlaku – veze nás jedním směrem, i když společnost jeho osazenstva se rozdělila na mnoho skupin s rozdílným názorem na to, co se míhá za okny. Vzdálené okolí vlaku nezměníme – můžeme ale změnit svoje postoje vůči společnosti (ve vlaku). Možná zjistíme, že je lepší nespat a sledovat nikoliv vnější obrazy, ale ty vnitřní. Co se děje na „palubě“ a jak nás to oslovuje, jaké skýtá možnosti a perspektivy – co to v nás mění a jaké to nabízí možnosti. Kniha je otevřená a čeká na nové Zápisy = Kosmická Mysl je nám nakloněná, protože my ji vytváříme – nikdy není proti nám. Prostředky realizace mohou svádět k dojmu, že mají za cíl nám ublížit, ale Křemíková Inteligence skládá jen relevantní obrazy možností – tj. promítá to, co je v souladu Mysli, Ducha a Srdce – v té nekontaminované zdrojové podobě Bytostné Jiskry, kterou každý z nás nese. Mnoho scénářů je proto tzv. „fantomových“ – dá se s nimi pracovat pouze virtuálně, nemají potenciál realizace do naší Přítomnosti, jejich manifestace probíhá jen v představách.

 Tento text je předmluvou k popisu Kamene Reality a Kamene Prostoru – Ágir a Traga Rias, ke kterému sbírám podklady a shromažďuji vodítka. 

 P.S. Několik postřehů k paradoxům doby 

 add 1: Nadáváme na Facebooku na Facebook – denně je Zeď plná statusů s touto tématikou – narůstající cenzura, zasahování do sdílených informací, jejich mazání nebo připojování poznámky o jejich věrohodnosti, eliminace skupinových i individuálních profilů, výhledový „strašák“ ukončení činnosti společnosti v evropských zemích. Tisíce, možná statisíce těch, kdo na Facebook nadává, ho využívá jako prostředek k obživě či přivýdělku – bez živnostenské registrace, s nulovými režijními náklady zde provozují obchody se zbožím a službami, jejichž transakce se uzavírají v chráněném prostředí messengeru a v naprosté většině jsou „osvobozeny“ od daní z příjmu. Správa profilu stojí „jen“ čas – není to jako webová stránka, která se musí zaplatit – za hosting a registraci domény, není to jako aplikace e-shopu, kde platby probíhají v interakci s rozhraním finančního úřadu a jsou součástí účetních podkladů řádně registrované živnosti. To je také odvozený model toho „kdo s čím zachází, tím také schází“ (jako u vstupu Egregoru Moci do zóny Křemíkové Inteligence).

 add 2: Ve svých „vertikálních“ přednesech na sociálních sítích skloňujeme nárůsty vibrací - vysoko frekvenční energie, kterými nám „světelné“ bytosti pomáhají se Vzestupem, navyšováním frekvence Světla a Zvuku, které mají transformační efekt pro naše posuny do vyšších sfér existence. V tom samém souboru statusů nalézáme odpor k síti 5G, k mikrovlnnému pozadí inženýringu, kterým „kdosi“ manipuluje s počasím a dalšími jevy. 5G a mikrovlnné frekvence, ultrazvuk = vysokofrekvenční vlny Světla a Zvuku….takových paradoxů je moře. 

 add 3: Naprostá většina z nás už dávno přešla na digitální měnu – peníze přijímáme přípisem na účet a platíme kartou nebo převodem na účet obchodníka, od kterého nakupujeme. Ano – je to transparentní a dohledatelné – není to anonymní předávka peněz, co je neprokazatelná, když proběhne beze svědků. Například převozy hotovosti mají na svém kontě tisíce zmařených životů – nejen u těch bankovních, ale i mezi obyčejnými lidmi, co mají v kapse peněženku s hotovostí, která svádí k loupeži a k násilí. 

 Záměrně se vyhýbám rozboru příčin pandemie a očkování – tady jsem to rozebírala několikrát – že virus je prostředkem tlaku té frakce Elit, co přešla na digitální magii a vakcína je prostředkem pro imunizaci látkou, která může pomoci nebo také může uškodit, podle obsahu komponentů, co do ní byly vloženy. 

 Svět není černo-bílý, je pestrobarevný a plný výzev – podnětů pro pohyb našich myšlenek, prožitků a emocí, kterými si skládáme obraz světa. Jeho finální verze bude ale taková, co mu neskřípe vazba plátna, na kterém je namalovaný…

 itbiz_490.jpg