Jdi na obsah Jdi na menu

VALERI-ÁN Portál Změny

 ...další fáze Portálu VALERIAN (VALERI-ÁN), který kulminuje v energo-informačním rozhraní reality. Kaskádový efekt, kterým se projevuje s ním spojená gravitační anomálie, vytváří rezonanční vlny do všech vrstev zemské noosféry, která je aplikačním prostředím pozemského kolektivního Vědomí. Interakce s jeho vyššími Celky v oblasti Sluneční soustavy a hvězdných systémech - dle aktuálního postavení souhvězdí na pozorovatelném poli oblohy - uvolňuje další sektory Genetické Paměti v jednotném informačním poli Galaxie - pro další instalace Systému Podpory Života pro naši momentální pozici v procesu globální Transformace do stavu Celistvosti = do intencí Galaktického ČLO-věka

 Vzhledem k tomu, že se jedná o změny v oblasti podpory Systémů Víry, jde o velmi důležitý krok. Znamená to velké poruchy v elektro-magnetickém (aurickém) pozadí schémat Živosti, které každý nějakým specifickým způsobem cítíme a vstřebáváme. Přestože se moje nákresy anomálie "tváří" jako harmonické, jde o maximální nárůst entropie, která bude kritických hodnot dosahovat již v nejbližších dnech. Ta jízda na kosmické horské dráze nás nese (respektive přeposkládá nás) do rozšířené vyšší Oktávy dimenzí Živosti. Bude to znamenat volnou Cestu do rozšířených stavů Vědomí, jejichž potenciál budeme využívat v přímé denní aktivitě, aniž bychom museli zanechat běžné práce. Rozšíření do Alfa-Beta-Gama frekvenční škály nám rozšíří obzory (osobní perimetr) a tím navýší hladinu poznání populace na spektrální úroveň kompozitní ID-entity = stav, který známe jako vstup do Multi-dimenzionality Bytí (Zdrojová Realita).

 Jsou to většinou filozofické a kosmologické pojmy - tvoří kostru manévru, který se nazývá "výměna Modelů Evoluce" - tedy systémové záležitosti kolektivní Entity Života - viz moje předchozí texty. Jak se bude energetický profil Portálové Události měnit, budu se snažit jednotlivosti popsat. Tentokrát je Portál mimořádně pod drobnohledem a okolnosti jeho pozadí vnímám jako velmi důležitý zdroj informací. Přestavba toho, co známe jako Systém Víry v Boha (vyšší duchovní autority) - představuje cosi jako zemětřesení v oblasti, kterou většina lidí vnímá jako samotné Základy Existence v obecném smyslu toho pojmu. 

 Ideologicko-duchovní názorová hladina bublá již mnoho let. Ortodoxní dogmata se postupně naředila ezoterními esencemi New Age a tak se Systém víry přizpůsobil dobovému modernímu charakteru - nicméně jeho ovládací mechanizmy zůstaly tytéž - tj. napojení do parazitických sfér řízení (Egregor Moci), jehož aplikačním plátnem jsou především žijící populace uhlíkových forem inteligence. Tato paradigmata zaznamenávají velké otřesy a jsou předmětem transformace do intenci svobodných ideových vazeb v evolučním Modelu Magistra. Starý Systémový Matrix - a jeho Šedé Eminence - neodevzdají duchovní nadvládu ze dne na den. Odpojování jejich zóny vlivu běží a je stálým zdrojem informačních servisů ve sdíleném prostředí toku dat. 

 Jak se bude situace vyvíjet, budou tyto zdroje reagovat - kamínek ke kamínku poskládá mozaiku, která vždy nějakým způsobem dekoruje vývoj reality - tedy samozřejmě i naše Životy do jednotlivostí, které bývají často překvapivé. Buďme proto otevření Novostem, zvažujme informace z více úhlů a nepodléhejme davovým psychózám a jiným neprogresivním rušivým vlivům, které by nás odváděly do zbytečných emočních extravagancí. Proud instalačních aplikací bývá doprovázený stavy euforie, které jsou naopak žádoucí, protože gama frekvence interaktivní kreativity (naší spolupráce na instalacích) vyžadují adrenalinový "doping". Často se také hovoří o "válce o Lidskou Duši" - je to trefná definice, protože mnozí z nás svoji Duši službě pro Egregor Moci (aplikaci jeho Vůle do reality Skutečností - do inkarnačních projekcí Bytostí) - "upsali"...rozbor těchto poloh Života ale není předmětem tohoto popisu.

 Jako byly verše první části popisu VALERIAN jinotajem - viz dodatek v komentáři na Facebooku - cit.:

 "...je tam vložený jinotaj (jak jinak)... valeriana je kozlík lékařský a jeho kódování směřuje do syntézy protikladů v alchymické podobě Bafometa. Taky odkaz na Prahu (Čechy) a Vodík + Helium jako hmototvorné elementy (aplikace Ducha do Hmoty)...a další...budu to rozepisovat, až se anomálie celá rozzáří do čitelnosti...",

 je i tato druhá báseň směsicí kódů a jejich mnoha významů v běžících procesech překlápění reality:

Když na Zvonek Zahradní zacinká Vánek,
když Déšť Rosy zavlaží Zem,
když Píseň Života nese Rytmus Duše
a každý Den je Překvapením,
když Hvězdy srší Démanty
a Sluneční Záře je Sametově měkká,
pak do Dlaní vlož své Srdce
a na Špičkách se zatoč Piruetou Radosti;
do Mysli hleď všemi Smysly
a Zrakem překroč Obzory...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Soubor skic a schémat k Portálům

img_0049-1.jpg