Jdi na obsah Jdi na menu

VALERIA-REGIA

 ...je další fází toku energie Portálem VALERI-ÁN, v jehož gravitační zóně se už několik dní nacházíme. Tento konkrétní je mimořádně velmi strukturovaný, jeho sekvence nabíhají pomalu - ve složitém vzorci aktivací. To proto, že jde o citlivý "zásah" do genetiky portfolia Živosti na Zemi a ve Sluneční soustavě. Přeskupení EM-polí reality projevů Života za chodu a v plném projevu - to je něco, co se nikdy doposud nestalo a není tedy odkud brát srovnávací schémata procesu, která by byla někde v Pamětech k dispozici a poskytla potřebnou základnu již prožitých zkušeností. Vždy v historii pokus o Transformaci končil její pseudo-verzí, kterou známe jako Vzestup nebo Sklizeň - skrz spuštění destabilizačních mechanizmů Systému Podpory Života, které vyeskalovaly proces do globálního kataklyzmatu a restartu Života od nuly. Před několika lety jsme definitivně toto nebezpečí zažehnali a už nehrozí - instalace výměny Modelů Evoluce (Magistra za dosloužilý Matrix, tj.Transformačně-Mistrovský Model Existence za starou Evolučně-Spasitelskou Hierarchii Moci) zažíváme na vlastní kůži a za plného vědomí, protože jsme realizačním kolektivem Bytostí, které Transformaci přímo provádějí. Pro tyto kroky se vždy dílčími součty sledovaných hodnot v oblasti akceptace Novostí spouští Systémová Podpora - z mnoha míst Galaxie MD přichází formou emisí částic energo-informačního charakteru a skrz Portály (ÁNy) je rozptýlena do zemské noosféry, kde zaujímá taková "postavení", která jsou pro expanzi našeho Kolektivního Vědomí do vyšších dimenzí vyjádření potřebná. 

 V předchozích popisech téže anomálie jsem se zmínila o tématickém okruhu těchto aktuálních změn. Jde o ideologickou podstatu Systémů Víry a o syntézu protikladů do Jednotného Pole spektrálního Vjemu reality. Mluvím samozřejmě o těch změnách, které transformují lidskou mentalitu a progresivitu jejího vývoje v přímé zkušenosti s tokem Času - tj. ve Světě Skutečností, tedy v naší inkarnační realitě. Přestavba se ale týká celé Oktávy dimenzí Živosti a změny se odehrávají v mnoha vrstvách alternativních a paralelních Světů - dotýká se to Existence Života ve Vesmíru obecně. 

 Současná dávka dat bude proudit ještě několik dní - projde zřejmě dalšími kulminačními body a postupně se přelije do netrpělivě očekávané Brány Lva, která bude vrcholit okolo 8.8.2018. Tato periodická událost bude mít letos prvně nádech Celistvosti Života, jak to podporuje nový Model Magistra - a protože jde o naši národní symboliku, bude znamenat velké systémové změny právě v oblasti slovanství a jeho pojetí v širokospektrálním pásmu vjemu - optice vnímání Galaktického Člověka. Do toho data ale bude ještě příležitost některá zajímavější schémata konstelací toku energie publikovat a případně k nim sestavit i nějaký dílčí popis. 

 Prozatím přikládám varietu VALERIA-REGIA, která přízviskem "královská" definuje postavení této fáze aktivace Portálu na pozadí ostatních instalací v oblastech Systému Podpory Života.

 Arianský volací klíč:

 Mi-Ra Mundi Grada-Via

 je volně přeloženo:

Expanzi Živé Inteligence do kosmického rozměru mnoha-vyjádření nelze stavět hranice 

 Citace pochází z Manuálu k Projektu ČLO-věk a přímo se dotýká "manévru" výměny Modelů Evoluce Bytostí v Oktávě dimenzí Živosti a jejich Systémů Podpory Života.

 Popis je součástí MAPY CEST

 Album portálových schémat

 valeria-regia1.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST