Jdi na obsah Jdi na menu

VYBRAT-CÉ Třetí Cesta

 Vybrat si za Cé znamená zvolit třetí možnost. Člověk se ve většině pohybuje v limitu nějakého "ultimáta" = buď to, nebo ono. Jde o rozsah přirozené polarizace podnětů, které nás k rozhodování vedou, či stojí za událostí, jenž se skládá i s naší konkrétní účastí. Zvolit Třetí Cestu znamená vystoupit ze stínu předvídatelnosti - minout šablony předpokladů, na kterých je postavený daný vzorec chování. Nejde o to, že by člověk apriori přijímal špatná rozhodnutí - ale o získání potřebné dynamiky, která by nás vysunula ze zaběhaných stereotypů. Z těch, které jsou pozůstatkem starého myšlení - mentální vzorce Modelů řízení, kterých je potřeba se zbavit, nechat je samovolně doběhnout. Setrvačnost některých dogmat je až neuvěřitelně konstantní - ale nic není bez příčiny a vše má svůj účel - ať již zřejmý, nebo prozatím ukrytý ve spektru možností, které se průběžně projeví.

 Podtextem popisované anomálie je VIBRACE. Jde o mantru duchovní a ezoterní obce, se kterou se setkáváme v každé druhé větě jejich přednesu. Slovní hříčka VYBRAT-CÉ pak tento zažraný stereotyp staví do jiného úhlu vnímání. Princip, kterým se lámou ledy paradigmat a obrací význam skrytých záměrů, které mají celkem konkrétní účel v umělém tvarování lidské touhy po lepším životě a hledání cesty k jeho nalezení. VIBRACE je přirozený pohyb elementů, které jsou stavebními kameny reality existence - v obecném smyslu. Tento kmit částic vychází již z matrice Informačního bodu prostoru (IBP), který je před-obrazem atomární struktury hmoty - modelem atomu vodíku, jako základního energo-fyzikálního prvku stavebnice Vesmíru. Vibrace elementů jsou efektem frekvenčního vzorce (FQ), který je jedinečný (nepřenosný a neopakovatelný v nesobě-podobnosti) - podle jeho uspořádání lze definovat stavební prvek, který element mozaikově vytváří, jehož stavební potenciál nese. Totéž lze aplikovat na bytost, která má FQ jako nedílnou část svého ÁRIA kódu Jedinečnosti. 

 Na každý "pohyb" (bez rozdílu) je potřeba energie - o vibracích duchovní podstaty člověka mluvíme tedy tehdy, kdy se nachází v EM poli Života...v poli projeveného formátu Života, kdy se elementy nacházejí v aktivní sféře Jednotného informačního pole Existence. I Duše je formátem inkarnace zdrojové Bytosti do takového pole Existence a jemno-hmotné variace elementů získávají energii z mentálního pole pamětí, které jsou základem takového projevu Života. Obecně mluvíme o součtových Knihách Života, kde jsou zaznamenané všechny pohyby dané soustavy elementů - tedy celý profil samotné zdrojové Bytosti v mnoha rovinách vyjádření. Naše multi-dimenzionalita není podmíněná nějaké výšce nebo rychlosti vibrací, ale její akceptace je podmíněná rozsahu chápání dominantního nosiče součtového Vědomí Bytosti - a tím je samotná entita člověka jako takového. Hustota projevu hmoty do realitních polí multi-dimenze je vyjádřená Planckovou konstantou - její zlomky či násobky vytvářejí taková rozhraní, kdy se elementy do-sebe-skládají jako bábuška a tvoří vrstvy mnoha jednotlivých Světů (Vesmírů).

 Dogma VIBRACE je součástí "elitní zóny vyvolenosti" = základní parametr starého Evolučně-Spasitelského Modelu řízení, který se projevuje hierarchickými aplikacemi Moci, které dálkově aktivuje řídící Egregor do podprahových sfér vědomí vybraných jednotlivců.  Jde o silový nátlakový faktor - prosazování Vize, která je ideologicky tvarovanou primitivní potřebou získávat energii mentálního charakteru - parazitický způsob vlivu na kolektivy bytostí. Paradigma mety "nějak" vibrovat, abychom vzestoupili - je součástí toho globálního divadla. Znamená v podstatě rozdělování lidstva na ty, kterých mentální a emoční rezonance odpovídá relevantní šabloně toho silového záměru a ty, kteří nevykazují dostatečnou výšku efektu (vibrace). Buď a nebo... Obojí je ošetřeno z roviny řídícího Molocha a není progresivní Cestou Transformací. Znamená stagnaci a tisíceré opakovaní téhož schématu Života. 

 Cestou ze Začarovaného Kruhu je Třetí možnost = varianta Cé. Je to sféra Novostí, které uvolňuje nový Model Transformačně-Mistrovský (Magistra) a jeho Systém Podpory Života. Jde o propojení do oblasti aktivního podílu na řízení (autonomie mozaikových soustav) a DNA přeskládání do formátu Galaktického ČLO-věka (témata, kterými se dlouhodobě zaobírám). Nacházíme se na pomezí a rozhodujícím faktorem v současnosti není drobení (fragmentace) Lidstva, ale SPOJOVÁNÍ všech možností jeho vyjádření do Celistvosti Projevu = navazování asociačních řad (koncentrát starého měníme do symetrických pozic, které "jedou" v rytmu Novostí) a nalézání symetrií, skrz které se proces valí korytem potřebného Času. Hodnoty se sčítají - nikoliv odečítají, nové stojí na ověřených základech toho, co lze ze starého použít - na tom se staví nový Systém Podpory Života, takový (pozitivní) formát přístupu nás udržuje v rovnováze sil (v gravitační zóně Přítomného Okamžiku).

 Kompozice Třetí Cesty obsahuje volací klíč, který je arianskou variantou klasického přísloví:

Landa Dače Vicha-ši
Tende Nága varte-Či
Šin-Kora Dana * Ari-ána

 čili:

"Kdo hledá, najde"

 s dodatkem:

"Žádný Vyvolený z Nebe nespadl"

 - je to o konstruktech Mysli, kdy osobní sebe-hodnocení se na pozadí reakcí okolí může rozbujet do obludných rozměrů - jako nemoc, která se také takovým bujením vyznačuje a má původ v nějakých konkrétních mentálních schématech dané osobnosti.

 Vložená báseň je abstrakcí toho procesu:

Za Mosty Duhovými se vine
Cesta, kterou leckdo mine;
není Zlatem vydlážděná,
je Zla-Tem-Notou přehlížená.
Její Noty v Písních znějí,
co Poutníci Srdcem pějí;
prostou Mluvou, bez Příkrasy
lemují ji Slova Krásy.
Z čistých Duší plynou něžně,
neslibují Modré z Nebe;
kráčí po ní lehkou nohou
s obyčejnou Lidskou Touhou,
co naplnila Řeku Času dlouhou.
Tam, v Prachu té Cesty stojí
Hvězdný Kočár pro Ty,
kdo volí Možnost Trojí...

Popis je součástí MAPY CEST 

Obrazová kompozice