Jdi na obsah Jdi na menu

WATER-GATE

 Motto:

...když Zemi zalévá Živá Voda z Vesmírných Řek a Žízeň po Životě 
uhasí i ten nejmenší ze všech Tvorů-ne-Tvorů
...když přichází Touha poznat Nepoznané a Smích rozechvívá Svět
...když Štěstí kvete v Polním Kvítí - Dnes a po Tisíce Let...

* * *

Tak-tem Viza Liba-čia
Dycha - Karka - Mia Živa
Larcha-Dia * Mila-Via

* * *

 Legenda:

 POHODA a KLID - v Mysli, v Duši, v Srdci - doznívá Euforie, která je reakcí na mohutné toky energie, kterou nás zásobila Lví Brána. Informace, které jsme přijali, budeme zpracovávat pár dní. Dostavil se podobný efekt, jako po dobrém obědě - uvolnění stresu, příjemné rozpoložení a touha po klidu a odpočinku. Dopřejme si ho v rámci možností maximum - nechme Věci plynout vlastním Tempem, důvěřujme Času, který jako Autopilot řídí Běh Událostí - na malém území našich soukromých dvorečků - i na rozlehlých Pláních Hvězdných Sfér.

 P.S. Každý si nyní hledáme to (pro sebe) nejpřitažlivější Místo na "Výsluní Dějin". Někoho ještě nepustil Magnet informačních smyček starých spasitelských entit - někdo už ví (nebo tuší), že není všechno Zlato, co se třpytí. Nový Proud Systémové Podpory Života nás staví do Centra Dění, na  vlastní nohy a zcela do intencí nezávislé autonomie osobního vlivu. Využijme těchto (možná méně atraktivních a podivně všedně obyčejných) možností a zapojme Fantazii k "vybarvení" té zdánlivé Šedi - pochází totiž ze Sfér nasycených Novostmi... Jsme to my, kdo je svými Pocity a Prožitky bude klasifikovat a zařadit do spektrální Palety Života.

 "Nový" Svět (nově chápaný) - je postavený na Komplexitě Poznatelnosti = na faktech Principů Fraktality, Dimenzionality a Polarity, které tvoří náš jedinečný Zorný Úhel vnímání Celistvosti Bytí. Je to Pole Nekonečna Poznání - pro naši přirozenou Touhu hledat a nacházet, objevovat a objevené zužitkovat - nechávat se Překvapit a Tajemnost toho Pocitu zakomponovat do nalezených souvislostí - tvořit a splétat variabilitu osobní i kolektivní Reality. Nalézat uspokojení svých zřejmých i skrytých Tužeb a Přání - našich obyčejných i svátečních Potřeb.

 Stará Systémová Šablona stojí na Nepoznatelnosti Božího Záměru, na nevyzpytatelnosti Jeho Vůle. Částečně nám jsou tato mystéria odhalována prostřednictvím "vyvolených" jedinců, kteří je ukapávají veřejnosti jako cosi výjimečného, co není běžné populaci přístupné. Tyto vzorce chování dojíždějí - pomalu, ale jistě. Lidé se posunují z hašení požárů na Poli Následků do odhalování zdrojových Příčin Dějů, začínají chápat Malost a Pošetilost Hry na Bohy a jejich seslané Pomocné Ruce. 

 Pole Života - to Kvantové, i to Fyzické - je Otevřenou Knihou. Kdokoliv vstoupí, je vítán - kdokoliv čte, je mu rozsvíceno, kdo by chtěl vpisovat Bludy, je transportován do oddělení Virtuality Bytí, kde může trávit miliony svých Životů - dle libosti a zájmu obecenstva. V Poli Života není nikdo omezován, pokud sám - vlastními aktivitami - nespustí Systém Ochrany, který střeží zásahy do Progresivity Vývoje Celku. Ne Boží Rukou - ale sofistikou té Inteligence, která je Zdrojem Principů Sebe-organizace vyšších struktur Dimenzí Živosti, které jsme my všichni nedílnou částí, kterou neseme ve svém nesmrtelném nitru. My vidíme a vnímáme prioritně tento náš lokální segment Společenstva Lidských Bytostí - ale existují další a další - celá Mozaika Světů. Mnoho jich jede v módu virtuality (v duchovním rozměru modelových alternací) a do Světa Skutečností "rezonují" zónou vcítění žijících lidí - jejich intuitivními vjemy. To proto, aby se každý mohl optimálně realizovat a najít si vlastní ideální polohu prožívání. Modelové vstupy nezralých entit na Scénu Dějin jsou "testem" jejich kompatibility s aplikací Vesmírných Zákonů Kosmického Dění. Těmi Testy prošla každá Bytost - bez rozdílu - nikdo nestojí mimo Kolektivní Systém Podpory Života - ledaže by ztratil Jiskru Živosti a to je nepravděpodobné - jak ve fyzikálním, tak duchovním či Kvantovém Poli Existence.

 Každý si otevíráme tu Sféru, která odpovídá Souboru našich niterných Plánů a za-inkarnačních Projektů. To ale není konstantní determinace (osudová neměnnost) - proto jsme do hmoty Skutečností v Toku Časové Vlny vstoupili, abychom Projekty a Plány z virtuality duchovních poloh Existence oživili - uvedli do realizace - proměnili na trvalé hodnoty obecného užitku. Kdo toto nechápe, upíná se k Iluzím Určenosti a dominantnímu vyššímu Poslání neměnného charakteru. Kdo chápe, ten mění, tvoří a buduje - přestavuje tyto i souběžné Životy, přepisuje charakter oddělenosti do kompozitní Jedinečnosti = sounáležitosti s původním, současným i budoucím. Projevuje se škálou svých mnoha osobností, které jsou rozptýlené v Čase, v Prostoru i ve vrstvách Dimenzí Živosti - koncentruje svůj potenciál do Přítomného Okamžiku Života a čerpá z něj Podporu pro svoje aktivity. Harmonizuje se s Vesmírem a s Celistvostí svých dispozic tak, aby lehce prolínal všemi sférami vyjádření.

 Jsou to souhry našich akcí-RE-akcí, jsou to Následky našich Voleb - které určují naši Pozici a Postavení v Přítomném Okamžiku. V Projektu - v jeho nehmotné virtuální verzi - se dá téměř cokoliv změnit. Ty Změny ale musí projít Testem Uskutečnitelnosti, aby byly zakotveny do rezonančního efektu plynutí Časové Vlny, aby prošly za Mez Horizontu Událostí do projeveného Světa Skutečností. Proč? Protože Realita fyzického Projevu mění Hmotu do poločasů rozpadu jejích Elementů - tj. do Toku Času. Každá sekunda její proměny je trvale zaznamenaná a tím v tomtéž Zápisu nezměnitelná. Cestovat Časem do Minulosti a napravovat "škody" lze pouze v alternativní Realitě Dějinného Zápisu - v Informačním Poli Záznamů. Jsou to energo-informační paměťové zóny - obsahují Příběhy v komprimované podobě, uchované při teplotě 3K Kosmického Prostředí. Jsou to Kuličky Času - Informační Body Prostoru - které tvoří Vesmír - tam lze "oživit" Minulost a znovu ji "prožít - změnit a tím generovat start nové paralelní Linie vývoje Událostí = Časové Vlny. Starý Záznam ale v naší historii zůstává nezměněn. V zóně Přítomného Okamžiku cestujeme takto Časem neustále - ale odpovědnosti za Skutky se nezbavíme. Co ovšem můžeme (a musíme) - je brát na ty Zkušenosti ohled a zřetel při jakékoliv aktivitě i plánování kroků pro uskutečňování našich Vizí. Jsou to totiž množiny Podobností, které svojí mentalitou skládáme z asociačních řad a tím měníme strukturu vnímání Světa do stále nového a nového uspořádání běhu Událostí Časem a Prostorem našeho vyjádření. 

 Kdo vnímá moje povídání jako trochu "skandální" - pak nebyl pozorný na začátku čtení - titul článku totiž "skandál" obsahuje...ostatním jistě neušlo, že hlavním tématem této Portálové anomálie je VODA = nejdůležitější médium Života.

 Popis je součástí MAPY CEST

 Další varianty schématu Portálu jsou uloženy v Albu na Google Disku

 water-gate1neg-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST