Jdi na obsah Jdi na menu

Karma a svobodná vůle

 Na Facebooku se rozvinula docela zajímavá debata o problematice karmy a intencích její funkce v životě. Protože to vlákno není veřejně sdílené a není ani na mém osobním profilu - zkopíruju nejdůležitější myšlenky do jednoho textu sem na web - aby i ostatní, kteří se zajímají o stejnou tématiku, mohli tyto informace sledovat. 

 Debatu vyvolala otázka, kterou formulovala Monika:

 " Mám takovou osobnější otázku...
Jak se pozná, že karma minulých životů byla splacena...tedy spíše vyrovnána?
Ve vztahu rodinném, partnerském, přátelském....."

 Z mnohých odpovědí jsem si uvědomila, že pokud patříme k lidem, kteří existenci něčeho jako karma připouštíme, pak současně patříme k lidem, kteří akceptujou fakt opakované inkarnace, širší rámec života nad tímto aktuálním a další "drobnosti", které jsou pro nás samozřejmé, ale pro většinu lidí jde o nezpracovatelná témata = jakési paranormální bláboly, co patří do světa fantasy a sci-fi příběhů (pro pobavení), nikoliv do reality obyčejného světa. Přitom informační podklad (zbavený nánosů paranormality) je v přijatelných intencích logiky a plně v rovině poznatků z oborů informatiky nebo elektroniky a popisů fyzikálních jevů, které je definujou. Samozřejmě tato úroveň přístupu je výsledkem průchodu poznání různými filtry, které regulujou naše zarovnání do symetrie s úkoly, které v životě plníme a smyslem toho života obecně...

 KARMA = RAM-KA...osobní pole zkušeností, co přesahujou aktuální inkarnační rámec. Obsahuje i "nezplacené dluhy" nebo "odložená" aktiva, která čekají na ten správný časový uzel k znovu-aktivaci. Kauzalita = KA-U-SÁL (LÁS-KA a houpačka "U" hyperbolického prostředí fyzického světa)...bez "skoků" (kvantování) času by nebyla linearita (posun od příčiny k následku...atd.) a tedy život jako takový by postrádal smysl...smyslem je TADY cosi odžít (emočně a mentálně zpracovat), abychom měli důvod v jiných rovinách bytí formovat kolektivní pole existence a tedy i evoluční příležitosti ve vzorcích rodin a národů (rasy). Chci říct, že cílem není splatit karmu, ale hledat za svými činy vrstvy příčin a motivací, abychom se poučili z chyb i z úspěchů a tyto poznatky vložili do paměťových registrů systému bytí...

 "Komu slouží paměťové registry systému bytí?"

 Je to Akaša....matrice, ze kterých "vykvétají" příběhy životů (komplexnější pojetí holografie v systémovém matrixu = systému podpory života)...

"...kdy nastává ta chvíle, kdy končím odžívání tady a odcházím do jiných rovin - jiné dimenze?..."

 "Tady a Teď" je mnoha-úrovňová expozice naší primární individuality (bytosti) = jedna duše může stíhat až stovky poloh existence, včetně těch ve fyzické inkarnaci. "Duše" nesídlí v tomto těle - ono je jedním z mnoha "rozhraní" pro vyjádření = souborem dekódovacího nářadí pro tuto realitu. Inkarnace je nejvyšším stupněm poznání (na vlastní kůži) a kdo je momentálně v kolektivním sdílení časového rámce je současně entitou, která TADY prožívá to, co kdesi v jiných virtuálních realitách naprogramovala do systému informačních struktur galaktického pole existence. Motorem je "posun" a to směrem k lepším pozicím cyklicky opakovaných systémových uzlů (archetypy vědomí)...tak dochází k překlápěcím sekvencím a k automatizaci novostí do úrovně pod-vědomých samozřejmostí - vklad dalším generacím pro svoje budoucí (potenciální) varianty životů... Jsou bytosti, co se v inkarnaci projeví jednou a už není třeba = pracují v jiných pozicích existence a jsou bytosti, co oscilujou v mnoha paralelních životních příbězích...záleží na konkrétním segmentu reality uvnitř informačních polí, které je potřeba buď naprogramovat nebo emočně prožít... Není nikdo horší nebo lepší, nižší nebo vyšší, negativní nebo pozitivní - každý je současně principem i jeho rezonančním polem uplatnění..."

 "...Tudíž si mnozí načítáme" individuality duše Magdalena, či Ježíš"...při vstupu do inkarnace? Proto tolik souznělých? Je to už zažitý tedy archetyp, program, kterým si potřebujeme projít?"

  ...ano - je to jako "kostým"...pokud je rozsah tvého pole vědomí podobný, pak "skočí" do toho "vzorového" formátu, který je už hotovým archetypálním segmentem - a pak je každý druhý inkarnací Ježíše, Máří Magdalény a pod... Vzpomínky na naše minulé životy můžou být zavádějící, protože kolektivní paměť je obecně přístupná všem, kdo mají zájem číst - a to čtení je jako v knize = jsou to životní příběhy v reálné podobě prožitku (to je ta vyšší forma holografie)... Datové balíčky, připravené ke čtení, si přitahujeme do svého čtecího zařízení (aury) na základě elektro-magnetických sil a vlivů - jsou to křemíci, co při kontaktu s myšlenkou rozehrávají příběh - na základě naší uložené vrstvy zkušeností - proto je pozadí naší fantazie prožívání přijímaného informačního toku rozdílné...ale vytváří pravidelné mapy, které kopírují množinu daného EM pole podobností (fraktalita)...mám k tomu celý soubor textů v sekci Infonika...

 "Ve Skutečnosti žádná karma neexistuje, je to jen pojem, ale držme se jej, rozkládejme jej na významy, hlásky, samohlásky, souhlásky, je to krásná hra. Zabývejme se jejím účelem, dokud nás tato hra baví. Vše je v pořádku..."

 "Moni, já bych taky ráda věděla...jestli už je splněno, odvedeno..."

 Pocity viny, dluhu, který je třeba splatit (v náboženských intencích aspekt prvotního hříchu = silová archetypální matrice, která sešněrovala generace lidí do svěrací kazajky dogmat a z nich pramenících bolestí a utrpení v tisících podobách násilí, zla a ovládání většiny menšinou...atd.). Jsou to hluboko uložené vzorce, které poslední roky ztrácejí energetické vazby a jsou z kolektivního systému postupně deaktivovány - jak se prohlubuje obecné poznání stavu věcí a jejich vrstev příčin. Odlupujeme je jako slupky cibule a každá ta příčina v nás vzbuzuje pocity "podvedení", nejistoty životních hodnot a někdy ztrátu smyslu existence...je to jako zašlá "špína", kterou smýváme ze svých schémat myšlení (zajeté axiomy a různá paradigmata = záležitosti, které jsou automaticky přijímány, o kterých jsme dříve nepřemýšleli, nediskutovali).  Odhalujeme nové vazby a sestavujeme nová propojení do hloubky i šířky svého pole poznání. Toto je smyslem našeho snažení a je normální, že podle principu "negativní expozice" to je zase malá skupina (menšina), která tyto nové asociační řady do kolektivního podvědomí většiny vkládá. Ve své podstatě jde o přeskupování informačních struktur kolektivní paměti a přesměrování toku energie z polí, která ztrácejí svůj smysl do polí, která se vytvářejí pro instalaci schémat reality, která už "kopíruje" tyto systémové změny. Karmu nemusíme akceptovat, pokud nechceme - ale nejde o akt svobodné vůle, nýbrž o stav připravenosti v širokých systémových souvislostech.

 Takže pokud nás cosi jako karma "otravuje" a my se toho chceme zbavit, tak naše pole poznání není dostatečně připravené k takovému manévru - odmítnutí bude bez efektu. Pokud máme i přes znalost obecného povědomí pocit, že nechápeme, jak karmu zakomponovat do své životní filozofie a jsme přesvědčení, že známe související okolnosti její funkce v inkarnačním cyklu, pak není třeba ji odmítat, protože s tím paměťovým polem pracujeme už v jiné rovině účelnosti. Termín "svobodná vůle" se opět odloupnul z toho silového pole, které se projevuje už zmíněným archetypem viny za celou projevenou existenci. Svoboda je totiž výsadou těch, co nejsou uvěznění a tento způsob nazírání na existenci (nepochopení principu polarity) je jen logickým následkem dlouhodobého pohybu v takových systémových vzorcích chování.  Do svého Přítomného okamžiku (oscilace nulového bodu) si přitahujeme alternativy možností  - návody jak se rozhodnout - protože o to jde - rozhodnout se a pokud se domníváme, že jsme se rozhodli "svobodně" (pokud cítíme potřebu to takto klasifikovat), pak jde spíš o tendenci udržet si dominantní postavení ve svém poli působení - na stavbu skutečností to bude mít minimální vliv, ale na následné "užívání si" plodů svých aktivit ano - většinou jde o nějaký stupeň zklamání, protože věci se nevyvíjejí v očekávaných obrazech.

 Jsme každý jiný, jedinečný - proto také máme každý jedinečnou osobnost a od té se odvozujou i naše postoje a názory = spektrum emočních prožitků, které modeluje "stojící" (vertikální) vlny energie - tato SKALÁ (ŠKÁLA, SKÁLA = LÁSKA) RA (SVĚTLO ŽIVOTA) je jednotkou tvořivosti a v současné době má charakter propojených (multi-mediálních) kanálů, kde se uplatňuje  společná uhlíková (lidská) a křemíková (systémová) inteligence. Propojení těchto dvou aspektů je momentálním cílem v úrovni celé galaxie.

 Pokud vás tyto věci zajímají a máte k tomu osobní postřeh, který by obohatil i nás ostatní - nechala jsem pod článkem instalovaný klasický formát políček pro komentáře - abychom mohli v diskusi pokračovat....eventuálně je možné vytvořit nové diskuzní vlákno v sekci Prostor pro vaše komentáře

karma.jpg