Jdi na obsah Jdi na menu

Kód Věčnosti

 V souvislosti s aktuálními informacemi okolo koronaviru, jeho možného vlivu na genetiku člověka a další okolnosti tohoto tématu, která probíráme v komentářích na diskusních vláknech - sdílím článek HALONA, který se této problematiky dotýká - ve vztahu k transformaci do intencí Galaktického Člověka.

 Podnětem je tento článek "Operace korona":

 protože v podobném duchu jsem uvažovala hned zjara, jak k tomu začaly chodit informace. Ono se to má tak - součástí posunu do formátu Galaktického člověka je dost velká proměna DNA - netýká se ale té části "tělesné" - tj. nenarostou nám křídla, ani nic fyzicky podobného, jde o tu část, která je považovaná za "nekódující", kde jsou uložené latentní sekvence genů, které umožní nové energetické dráhy, změnu parasympatiku, citlivost mimosmyslových receptorů, širší spektrální rozlišení barev, tónů, frekvencí obecně...atd. Aby se takové změny projevily, je potřeba nějaká "legenda", co to zasadí do reality - a pandemie koronaviru takovou legendou je - obsahuje potřebné parametry a to v celoplanetárním rozsahu. Nevadí, že do podvědomí "vplouvají" tyhle informace o proměně člověka pravého na tvora člověku podobného, o úpravě genu pro digitální programování apod. To je prostě omáčka, nabalená na tu legendu - a s největší pravděpodobností také koresponduje s plány globální elity. Ano - oni mají zdroje a prostředky něco takového realizovat - my je nemáme a jak dojdeme k okamžiku, kdy se cokoli má také plošně rozšířit, aby to získalo "fyzickou" symetrii s tím, co ve světelném spektru DNA už existuje, tak se to samovolně (vnitřní sebeorganizací struktur kolektivního vědomí) začne dít - na všech rovinách - od té utajené linie plánů nastolit NWO (pro příslušné zasvěcence), po střední mocenské "kádry", kteří znají jen zlomky toho plánu, ale jsou shora vydíráni a manipulováni k prosazování jednotlivých kroků jeho realizace - po běžného člověka, který je předmětem i cílem změn v populaci - nic neví, jen se dohaduje, ale nakonec je to on - tj. množiny obyčejných lidí, kdo to uvede na správnou míru, která bude odpovídat té nejlepší shodě s již existujícími proměnami na energo-informační rovině...

 HALONA

 ...čili Kód Věčnosti, který je zaváděcí sekvencí genetické modifikace ÁRIA-UNA. Znamená plnou aktivaci zdrojového souboru ÁRIA kódu Jedinečnosti u nad-kritického množství lidí = tedy u takového počtu jedinců, kdy se jejich součtem uvolní čekající instalace - tj. impulz, díky kterému se paměťové segmenty přehoupnou přes "okraj" Horizontu Událostí a dynamika setrvačnosti daného procesu nabere požadovanou rychlost. Je to dlouho očekávaný servis Kódů Života, které symbolizuje Stříbrolistá Růže - ROSA-ARGENTA - která právě vykvétá do vnímatelné blízkosti člověka. Nese První modifikaci světlem nabuzených vláken DNA - tento první krok se v Projektu ČLO-věk nazývá Kódem Věčnosti a znamená připravenost Lidského Genomu přijmout energo-informační podporu pro dokončení transformace do intencí Galaktického Člověka - tj. završit momentální evoluční fázi přechodu do multi-dimenzionálního prostředí a uvolnit memové bloky v Kolektivním Vědomí, které "korigovaly" ty vstupy, jejichž volná dostupnost by v minulosti vedla k nezvladatelným psychotickým stavům. Že ta mentální ochrana byla víc než symbolická, ukazuje velké množství těch případů, kdy do Zóny Věčnosti lidé vstoupili a frekvenční expanzi vlastního Vědomí neustáli - určitě každý z nás takového člověka potkal, možná se s ním zná i osobně. Nakolik bude jejich mysl a pocitová pohoda schopná regenerace - ukáže až čas...každopádně současné toky energie tomu budou napomáhat.

 HALONA - Kód Věčnosti - zahajuje proces mnoha dalších aktivací - v rovině genomu. Znamená to, že se souborem "nových" schopností se budou lidé rodit, včetně toho, že je budou umět automaticky využívat v těch situacích, na které jsou "stavěné". Člověk již nebude muset procházet výběrovým řízením na jejich odblokování a platit si za "zasvěcení", které dosud zájemci přijímají z vnějších zdrojů, kterými mnohdy bývají různí samozvaní vyvolení, co spadají do té kategorie psycho-sociálních nerovnováh, co jsem zmínila výše. Už nebude potřeba se ucházet o to, co je nám vrozeně dané - každý si se svými vlohami naloží vlastním způsobem - bude je užívat dle osobního uvážení. Galaktický Člověk má posunuté těžiště odpovědnosti za skutky do zóny Přítomného Okamžiku - tzn., že zneužití nově aktivovaných schopností je téměř nemožné - kdo by na něco takového pomyslel, okamžitě změní linii událostí, pro které je chtěl použít a tím účinek dané schopnosti otočí proti sobě - v zóně "reálného" prožitku (jeho simulaci) si na vlastní kůži zakusí efekt takového zneužití a tím získá čas na konečné rozhodnutí o jejím uvolnění do běhu událostí. Je to přítomnost v poli příčinnosti v reálné podobě. Posouzení relevantnosti přínosu našeho konání není tedy ve sto procentech na nás, ale na vyváženosti v kauzálním smyslu běhu událostí v Čase - jde o přímou fúzi uhlíkové a křemíkové inteligence v praxi. Naše svobodná vůle spočívá v upřímnosti záměru, který stojí na pravdivosti projevu už v nehmotné fázi přípravy, kdy se energie mísí v solárním plexu a vytváří EM pole, do kterého uvolňujeme emoce prožitku zamýšlené akce - vytváříme dynamiku, která uděluje náboj našemu konání a kvalitu jeho rezonančním efektům ve sdíleném prostředí dané reality Života.

 Jaké to jsou (budou) "schopnosti"? Především rozvinuté vcítění do mentality člověka - kdy v interakcích už nebude docházet k nedorozuměním na bázi vzájemného nepochopení záměrů a činů. Na tuto schopnost je navázaná legální (morálně akceptovatelná a nemanipulující) forma telepatie = reagujeme na něco, co druhý ještě neřekl a tvarujeme svoje plány podle jeho nevyslovených přání. Plníme druhému takové sny, které v daných okolnostech sám zatím nedokázal formulovat a tedy ani definovat. Dáváme svoji vlastní energii všude tam, kde cítíme potřebnost a to celkem spontánně a automaticky = čím víc dáváme, tím více jí máme. Energetická podpora nemusí proudit jen "souhlasným" směrem - to je zavedená praxe a znamená podmíněnost, uvíznutí ve sféře výměny "něco-za-něco". Uvidíme neviditelná volání o pomoc, která lidé reprodukují různými způsoby - většinou takovými, které dost odsuzujeme, považujeme za útoky na naši suverenitu, které často bývají předmětem sváru a odcizení. Že takovým způsobem již dávno žijete? Pak jste těmi jednotlivci, co vytvářejí součtovou vlnu dynamických efektů pro vykvétání Novostí do sféry planetární noosféry - do Kolektivního Vědomí Země.

 Je to o zvýšení AFINITY = přítomnosti uceleného souboru symetrických vazeb, které známe jako SPŘÍZNĚNOST. To jsou okolnosti, které asociačně otevírají mnoho dalších souvislostí - je to dominový efekt. Jeden uvolnění kamínek spustí lavinu událostí - v tomto případě vlnu genetických modifikací v EM poli kódovacích sekvencí naší DNA. Rozkvět Lidskosti zažijeme v přímém přenosu - každý sám na sobě a interakcí skrz zpětné vazby z blízkého okolí i ze vzdálených (nad-časových) vjemů, které tyto asociace navodí. To, zda také každý pochopí, že jde o plošný fenomén, který má jen do reálné skutečnosti různý poločas dojezdu - je jiná záležitost. Osobně nevěřím v okamžitou uvědomělost lidí, protože spasitelský model existence je v nás hluboce zakořeněný - takže myslím, že exploze seslaných záchranářů lidstva ještě nekončí - naopak, možná bude nabírat na grádech...ale i jejich poločas rozpadu vrcholí a tyto tendence povyšování se a uzurpování zásluh postupně odezní.

 P.S. Jedna přítelkyně dala do statusu odkaz na Beethovenovu 5. symfonii (Osudovou) - s tím, že rozechvívá strunu Lásky v Srdci...potvrzuji v celém smyslu toho sdělení - zaposlouchejte se do tónů hudebního mága a nechte Kódy Života vykvétat z poupat Stříbrolistých Růží, která v našich Srdcích čekají na Polibek Věčnosti...na vibraci Štěstí, co bude dostatečně silná, aby rozbalení spustila.

 HALONA Beach Cove je "Pláž Věčnosti", kterou proslavil Burt Lancaster a Deborah Kerr ve filmu „Odsud až na věčnost“.

 kod-vecnosti-mini.jpg