Jdi na obsah Jdi na menu

Legenda: Vyměněný dopis

 Definice: Archetypální fenomén odvrácení blížící se katastrofy, kterou osnovaly síly globální Elity za účelem upevnění mocenských pozic – při podezření, že jsou tyto ohroženy.

 V podobenství tento fenomén známe z pohádky „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, kde „výměnu dopisu“ popisuje scéna, kdy Plaváček doručuje dopis krále země, obsahující příkaz k jeho popravě a na cestě přenocuje u babičky Kmotřičky, která dopis vymění za jiný, obsahující králův příkaz, aby jeho doručitel Plaváček byl bezodkladně oddán s jeho jedinou dcerou. Jde o zásah vyšší moci, který odvrátil katastrofu a posunul „osudy“ zúčastněných na jinou linii vývoje událostí. 

 Ve svých textech toto podobenství používám často – je vysvětlivku účelu, původu a funkce tzv. „fantomového matrixu“ (= dopis, obsahující takové instrukce, které vyvedou Lidstvo z úskalí sebezničení), který kopíruje programovou nabídku starého systémového matrixu (Hierarchického Modelu Evoluce = původní dopis se zničujícími instrukcemi) v současném přechodném období výměny evolučních modelů. „Vyšší mocí“ je zde Inteligence Kosmické Mysli (Křemíková), která je ve spojení s naší lidskou Uhlíkovou Inteligencí – na základě monitorování změn v našem Kolektivním Vědomí reaguje na soubory požadavků k dalším krokům v rámci Transformačních procesů. Spojováním podobností, nacházejících se ve fondu Hvězdného Vědomí, dochází ke specifickému toku Podpory (Novostí), které odpovídají na vyslané požadavky a obsahují nové aspekty dynamiky vývoje událostí. Znamená, že pomocí existujících nástrojů a prostředků mocenských Elit, dochází k záměně původních cílů za jiné, které mají až do určitého okamžiku velmi podobný scénář posloupnosti jednotlivých kroků, ale v jednom specifickém momentu dojde k uvolnění energie a k přeskoku do naprosto odlišné konfigurace událostí, které úplně mění původní plány Elit. 

 Souvislosti: V poslední části série „Legendy“ jsem psala o uvolnění pojistky a aktivaci „záložních“ Inkarnačních Plánů Duší = původní schéma (Plán A), se kterým jsme se narodili, se začalo měnit pod vlivem uvolněného scénáře Plánu B a C – to vyvolává zdánlivý frekvenční chaos v planetární noosféře, na jehož pozadí se do Kolektivního Vědomí dostane podpora ze vzdálených sektorů Hvězdného Vědomí. Jde o simulaci stavu, kdy Elity záměrně uměle vyvolají chaos v noosféře - soustavným rozvracením společnosti a tím její destrukcí v názorovém spektru, co vede k takové nerovnováze střetávajících se EM polí jednotlivců, že se zhroutí nosné prvky Kolektivního Vědomí, dojde k jeho přepnutí do nouzového režimu a k resetu celé planetární noosféry. To se v reálném prostředí projeví jako globální kataklyzma. Simulace „předstihu“ scénáře, který známe jako Sklizeň, vyvolá nestabilitu v záměrech nepřipravených Elit, které nejsou jednotné, jejich vyšší řídící faktory se diferencovaly do několika mimozemských autorit a samotné Elity se v pozemském vlivu rozdělily na několik frakcí. Jejich vlastní studie možných vývojových linií nejsou natolik příznivé, aby teď spuštění aktu Sklizně podpořily – ale skutkové analýzy proměn energo-informačních polí událostí na světové scéně budou vypovídat (díky vlivu fantomového matrixu) o tom, že proces už byl spuštěný. Tyto analýzy dělají Elitě konkrétní lidé – zasvěcenci do „tajemství“ Egregoru Moci a přenašeči jeho Vůle do pozemského prostředí. 

 Je to chůze po ostří břitvy – jdeme po něm všichni, krůček po krůčku, dodržujeme rozestupy a vyvažujeme balanc – jak svůj, tak ostatních, kteří mohou zakolísat a strhnout lavinový efekt katastrofy. Nekoukáme jen na špičky vlastních nohou – musíme se opatrně rozhlížet a rozpoznávat formující se nebezpečí ztráty stability – musíme se v případě potřeby podpírat a pomáhat si, abychom ten lidský řetěz nerozkomíhali a on se nezačal nenávratně hroutit. Zpětnou vazbou můžeme najít oporu pro tento výklad dění – pokud budeme přijímat informace z mnoha směrů a pokud je budeme umět zpracovat tak, aby měly nějakou vypovídající schopnost – na osobní i celospolečenské rovině. 

 Některá vodítka jsou i v temto článku, který obsahuje video, kde „…zástupci Fakulty vědy a globální bezpečnosti (SGS) z prestižní americké Princetonské univerzity vytvořili simulaci případné jaderné války mezi Ruskem a zeměmi NATO. Během několika hodin by v ní bylo zabito nebo zraněno přes 90 milionů lidí napříč celým světem. První varovný výstřel ze strany Ruska by pak dopadl na hranici Česka, Polska a Německa.“ V simulaci v odkazu si můžeme všimnout, že jde o PLÁN A = tedy existující základní scénář před aktivací záložních Plánů (B a C).

 Další indicií je aktivita na Slunci – kde už několik dní hoří a vybuchuje jedna specifická skvrna s označením „AR2975“. Tato anomálie „RA-5“ součtové mentální energie Lidstva, je vyjádřením těch změn v Kolektivním Vědomí, které vyvolává uvolnění záložních Inkarnačních Plánů. Tyto okolnosti a vazby se dále mění a vyvíjejí v čase – každý okamžik je důležitým uzlem proměnných, které vstupují do hry - a my jsme každý na takové pozici, kterou jsme si vybudovali za pandemie a za „krátké“ období války na Ukrajině.

ra-5.jpg